12.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Dünya dışı yaşam alanı oluşturma çalışmaları hangi aşamalarda yürütülmektedir?


 2. Cevap: Genellikle beş aşamada yürütülür: Araştırma, keşif, insanlı görevler, insanlı yerleşimler ve kalıcı insanlı yerleşimler. Açıklama:

  Bu aşamalar, dünya dışı yaşam alanlarının keşfedilmesi, gerekli kaynakların belirlenmesi, insanlı görevlerin gerçekleştirilmesi, kalıcı yerleşimler kurulması ve bu yerleşimlerin sürdürülebilir hale getirilmesini içerir. 3. Dünya dışı yaşam alanları için uygun olan bitki türlerinin özellikleri nelerdir?


 4. Cevap: * Radyasyona dayanıklıdırlar. * Kuraklığa, aşırı sıcaklıklara ve düşük yerçekimine dayanıklıdırlar. * Azot sabitleme yeteneğine sahiptirler. * Hızlı büyüyen ve çok yönlüdürler. Açıklama:

  Bu özellikler, dünya dışı ortamların zorlu koşullarında bitkilerin hayatta kalmasını ve gelişmesini sağlar. 5. Ksilem dokusunun bitkilerde taşıdığı maddeler nelerdir?


 6. Cevap: Su, suda çözünmüş mineraller ve bazı hormonlar Açıklama:

  Ksilem dokusu, topraktan alınan su ve besinleri bitkinin üst kısımlarına taşımaktan sorumludur. 7. Ksilem dokusunu oluşturan hücre çeşitlerini sıralayınız.


 8. Cevap: * Trake * Trakeit * Ksilem parankiması * Ksilem sklerenkiması (sklerenkima lifleri) Açıklama:

  Ksilem dokusu, farklı hücre türlerinden oluşan karmaşık bir dokudur. 9. Çift çenekli bitkilerin gövdelerindeki korteks ve öz bölgesinin işlevlerini belirtiniz.*


 10. Cevap: *Korteks, su ve minerallerin iletilmesine yardımcı olur. Öz bölgesi, besin ve su deposu olarak görev yapar.* Açıklama:

  *Korteks, parankima hücrelerinden oluşur ve suyun ve minerallerin ksilem damarlarına taşınmasını sağlar. Öz bölgesi ise, merkezi silindirin içinde yer alan bir depolama alanıdır ve bitkinin ihtiyaç duyduğu zamanlarda besin ve su sağlar.* 11. Tek ve çift çenekli bitkilerde yaprak damarlanmasının farklılıkları nelerdir?


 12. Cevap: Tek çenekli bitkilerde paralel damarlanma görülürken, çift çenekli bitkilerde ağsı damarlanma bulunur. Açıklama:

  Paralel damarlanmada, kalın bir orta damara paralel uzanan yan damarlar vardır. Ağsı damarlanmada ise, ana damardan çıkan damarlar çok fazla dallanarak ince kollara ayrılır. 13. Oksinin fototropizma üzerindeki etkisini açıklayınız.


 14. Cevap: Oksin, fototropizmada önemli bir hormondur. Işık almayan taraftaki hücrelerde oksin konsantrasyonu daha yüksek olduğu için bu hücreler daha hızlı büyür ve bitki ışığa doğru yönelir. Açıklama:

  Oksinin asimetrik dağılımı, bitkinin sürgün ucunda ışık alan taraftaki hücrelerin büyümesini yavaşlatırken, ışık almayan taraftaki hücrelerin büyümesini hızlandırır. Bu da fototropik eğriliğe neden olur. 15. Uzun gün bitkilerine üç örnek veriniz.


 16. Cevap: Hardal, marul, süsen Açıklama:

  Uzun gün bitkileri, gündüzün geceye oranla daha uzun olduğu günlerde çiçeklenirler. 17. Minimum yasasını açıklayınız.


 18. Cevap: Minimum yasası, bir organizmanın gelişimini sınırlayan faktörün, organizmanın ihtiyaç duyduğu en az miktarda bulunan faktör olduğunu belirtir. Açıklama:

  Bir fıçı tahtası örneği kullanılarak açıklanır. Her tahta, organizmanın gelişimini sınırlayan bir faktörü temsil eder. Fıçı, en kısa tahtaya kadar suyla doldurulabilir. 19. Suyun bitkilerde taşınmasında etkili olan dört faktörü açıklayınız.


 20. Cevap: - Kök basıncı - Kılcallık - Terleme ve kohezyon gerilim teorisi - Adhezyon Açıklama:

  Kök basıncı, kılcallık ve adhezyon, suyun ksileme doğru taşınmasında rol oynar. Terleme ve kohezyon gerilim teorisi ise suyun ksilem içinde yukarı doğru hareketinden sorumludur. 21. Çiçekli bitkilerde çanak yaprak ve taç yaprakların görevlerini yazınız.


 22. Cevap: Çanak yapraklar, çiçek tomurcuğunu korurken, taç yapraklar böcekleri ve diğer tozlaştırıcıları çiçeğe çekerek tozlaşmaya yardımcı olur. Açıklama:

  Çanak yapraklar ve taç yapraklar, çiçeğin korunması ve tozlaşma sürecine katkı sağlaması açısından önemlidir. 23. Kapalı tohumlu bitkilerde dişi üreme hücresinin oluşum sürecini açıklayınız.


 24. Cevap: Megaspor ana hücresi mayoz bölünme geçirir ve haploit megasporlar oluşur. Bu megasporlardan biri mitoz bölünmelerle embriyo kesesini oluşturur. Embriyo kesesinde yumurta hücresi, sinerjit hücreler, antipot hücreler ve polar çekirdekler bulunur. Açıklama:

  Bu süreç, dişi üreme hücresinin haploit ve diploid çekirdeğinin oluşumunu içerir. 25. Çimlenmeyi etkileyen çevresel faktörler nelerdir?


 26. Cevap: Uygun sıcaklık, su, oksijen ve ışık. Açıklama:

  Çimlenme, çevresel faktörlerin uygun olması durumunda gerçekleşen bir süreçtir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Canlıların yaşadığı ortam koşulları sürekli değişir.
  (.....) 2. Doğal seçilim, popülasyon içindeki bireylerin farklı özelliklere sahip olmasından kaynaklanır.
  (.....) 3. Dirençli bakteriler, antibiyotiklere duyarlı bakterilerden daha az yaşama olasılığına sahiptir.
  (.....) 4. Bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanması, doğal seçilim mekanizmasına örnektir.
  (.....) 5. Mutasyonlar, canlıların DNA'sındaki nükleotit dizisinde meydana gelen değişikliklerdir.
  (.....) 6. Zararlı mutasyonlar, canlılar için faydalıdır.
  (.....) 7. Varyasyon, bir tür içindeki bireyler arasındaki farklılıktır.
  (.....) 8. Fenotip, bir organizmanın gözlemlenebilir özellikleridir.
  (.....) 9. Çevresel faktörler, bir organizmanın fenotipini etkileyebilir.
  (.....) 10. Genler, bir organizmanın tüm özelliklerini belirler.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Çiçekler, yaprakların değişimleri ile meydana gelirler.
  2. (.....) Çanak yapraklar çiçeğin en içinde bulunur.
  3. (.....) Erkek organın sapçık kısmı başçığı taşır.
  4. (.....) Tek evcikli bitkilerde erkek ve dişi çiçekler farklı bitkiler üzerinde bulunur.
  5. (.....) Tam çiçekler, dişi organ, erkek organ, taç yaprak ve çanak yaprağı içerir.
  6. (.....) Ceviz, eksik çiçeğe sahip bir bitkidir.
  7. (.....) Erkek organ taşıyan eksik çiçeklere dişi çiçek denir.
  8. (.....) Ovaryum, yumurtalığı çepeçevre sarar.
  9. (.....) Tozlaşma sonucunda polenler stigma üzerine düşer.
  10. (.....) Döllenme, embriyonun gelişimine neden olur.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıdaki cümleleri uygun eşleriyle eşleştirin:

  a. DDT günümüzde kullanılması yasaklanmış bir insektisittir.
  b. Mercan yılanları sadece Güney Carolina'da bulunur.
  c. Antep fıstığı, menengiç bitkisinden yapay seçilimle üretilmiştir.
  d. Biberli güvelerin açık renkli olanları kuşlar tarafından daha kolay avlanır.
  e. Kral yılanları Güney Carolina'da mercan yılanlarını taklit eder.
  1. İnsektisit direnci
  2. Yapay seçilim
  3. Doğal seçilim
  4. Adaptasyon
  5. Mimikri

 32. Cevap: Açıklama: 33. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Kazık kök
  b. Saçak kök
  c. Epidermis
  d. Korteks
  e. Endodermis
  f. Ksilem
  g. Floem
  1. Su ve minerallerin emilmesini sağlar.
  2. Toprağa sıkıca tutunur.
  3. Ana kök çok gelişmiştir.
  4. Tek çenekli bitkilerde bulunur.
  5. Suyun mineral içeriğini kontrol eder.
  6. İletim dokuları içerir.
  7. Besin depo eder.

 34. Cevap: * a - 3 * b - 2 * c - 1 * d - 4 * e - 5 * f - 6 * g - 7 Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


12.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM
  1. Evrim
  2. Hayatın Başlangıcı

Ayrıca 12.sınıf biyoloji sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Dünya dışı yaşam alanı oluşturma çalışmalarının kapsamı ve süreçleri hakkında bilgi edinmek.

Dünya dışı yaşam alanları için uygun bitki türlerini belirlemeye yönelik kriterler hakkında bilgi edinmek.

Ksilem dokusunun işlevini anlama

Ksilem dokusunun bileşimini öğrenme Epidermis dokularının bitki için önemini açıklayınız. Cevap: Bitkiyi çevresel etkilere karşı korur, su kaybını önler, gaz alışverişini sağlar ve salgılarla bitkiyi zararlılardan korur. Açıklama: Epidermis, bitkinin dış yüzeyini kaplayan bir doku olup bitkiyi mekanik etkilere, su kaybına, zararlılara ve çevresel etkilere karşı korur. Kazanım: Öğrenciler, epidermis dokusunun bitkiler için önemini anlayabilecekler.

*Çift çenekli bitkilerin gövde yapısının temel bileşenlerini ve işlevlerini anlayabilme.*

Öğrenciler, tek ve çift çenekli bitkilerdeki yaprak damarlanmasının farklılıklarını anlayacaktır.

Öğrenciler oksinin fototropizmadaki rolünü anlar.

Öğrenciler, uzun gün bitkilerinin özelliklerini ve örneklerini tanıyabileceklerdir.

* Canlıların gelişimi üzerinde sınırlayıcı faktörlerin etkisini anlamak

Öğrenciler, bitkilerde suyun taşınmasında yer alan faktörleri anlayabilecekler.

Çiçekli bitkilerde çanak yaprak ve taç yaprakların yapısını ve işlevlerini anlamak.

Kapalı tohumlu bitkilerde dişi üreme hücrelerinin oluşumunu anlar.

Çevresel faktörlerin çimlenme üzerindeki etkisini anlar.

* Çevresel değişikliklerin canlılar üzerindeki etkisini anlamak * Doğal seçilimin evrimsel süreçteki rolünü açıklamak * Bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanmasının nedenlerini açıklamak * Mutasyonların canlılar üzerindeki etkilerini anlamak * Varyasyon ve fenotip arasındaki ilişkiyi açıklamak * Genetik ve çevresel faktörlerin bir organizmanın özelliklerini nasıl etkilediğini anlamak

1. Çiçeklerin bitki yapısındaki yerini ve işlevlerini öğrenmek. 2. Çiçeğin farklı kısımlarını tanımlamak. 3. Erkek ve dişi organların yapılarını ve işlevlerini anlamak. 4. Tek evcikli ve çift evcikli bitkileri ayırt etmek. 5. Tam ve eksik çiçekler arasındaki farkları açıklamak. 6. Tohumlu bitkilerin üreme organlarını tanımak. 7. Tozlaşma ve döllenme süreçlerini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.