12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Ispanak yapraklarında klorofil dışında başka pigmentler de bulunur.
  2. ( ) Izopropil alkol, klorofili çözerek diğer pigmentleri görünür hâle getirir.
  3. ( ) Klorofil, yeşil ışığın soğurulması ile aktifleşir.
  4. ( ) Karotenoidler, kırmızı, sarı ve turuncu ışığın soğurulması ile aktifleşir.
  5. ( ) Ksantofiller, yeşil ışığın soğurulmasını azaltır.
  6. ( ) Fotosentez, klorofil dışındaki pigmentler olmadan gerçekleşemez.
  7. ( ) Fotosentez, klorofil ve diğer pigmentlerin birlikte çalışmasıyla gerçekleşir.
  8. ( ) Ispanak yapraklarının renk değişimi, ışığın dalga boyu ile ilgilidir.
  9. ( ) Ispanak yapraklarının renk değişimi, klorofil miktarı ile ilgilidir.
  10. ( ) Ispanak yapraklarının renk değişimi, karotenoid ve ksantofil miktarı ile ilgilidir.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Ispanak yapraklarında klorofil dışında karotenoid ve ksantofil gibi pigmentler de bulunur. Bu pigmentler, farklı dalga boyundaki ışığı soğurarak klorofilin daha etkin çalışmasını sağlar. 2. Izopropil alkol, suda çözünmeyen bir bileşiktir. Klorofil, suda çözünen bir pigmenttir. Bu nedenle izopropil alkol, klorofili çözerek diğer pigmentleri görünür hâle getirir. 3. Klorofil, mavi ve kırmızı ışığın soğurulması ile aktifleşir. Yeşil ışık, klorofil tarafından soğurulmaz. 4. Karotenoidler, sarı, turuncu ve kırmızı ışığın soğurulması ile aktifleşir. 5. Ksantofiller, yeşil ışığın soğurulmasını azaltarak klorofil tarafından daha fazla soğurulmasını sağlar. 6. Fotosentez, klorofil ve diğer pigmentlerin birlikte çalışmasıyla gerçekleşir. Ancak klorofil olmadan fotosentez gerçekleşemez. 7. Ispanak yapraklarının renk değişimi, ışığın dalga boyu ile ilgilidir. Işık şiddetinin artması veya azalması, renk değişimini etkilemez. 8. Ispanak yapraklarının renk değişimi, klorofil miktarı ile ilgilidir. Klorofil miktarı arttıkça yapraklar daha yeşil olur. 9. Ispanak yapraklarının renk değişimi, karotenoid ve ksantofil miktarı ile ilgilidir. Karotenoid ve ksantofil miktarı arttıkça yapraklar daha sarı, turuncu veya kırmızı olur. 3. ATP molekülünün yapısında bulunan üç fosfat grubundan hangisi yüksek enerjili fosfattır?

  A) Birinci fosfat    B) İkinci fosfat    
  C) Üçüncü fosfat     D) Her üç fosfat    
  E) Hiçbiri                               

 4. Cevap: C Açıklama:

  ATP molekülünün yapısında bulunan üç fosfat grubundan üçüncü fosfat, yüksek enerjili fosfattır. Birinci ve ikinci fosfat grupları, düşük enerjili fosfatlardır. 5. ATP, canlıların yaşamsal faaliyetlerinde kullanılan enerji kaynağıdır. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için ATP’nin yapısındaki enerjinin hangi formlara dönüştürülmesi gerekir?

  A) Elektrik enerjisine    B) Isı enerjisine        
  C) Kinetik enerjiye       D) Tüm bu formlara       
  E) Hiçbirine                                       

 6. Cevap: D Açıklama:

  ATP, canlıların yaşamsal faaliyetlerinde kullanılan enerji kaynağıdır. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için ATP’nin yapısındaki enerjinin elektrik enerjisine, ısı enerjisine ve kinetik enerjiye dönüştürülmesi gerekir. 7. Fotosentez, canlılar için aşağıdakilerden hangisi bakımından önemlidir?

  A) Fotosentez, canlıların enerji ihtiyacını karşılar.
  B) Fotosentez, canlıların besin ihtiyacını karşılar.
  C) Fotosentez, canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan oksijeni üretir.
  D) Fotosentez, atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltır.
  E) Fotosentez, canlıların büyüme ve gelişmesini sağlar.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Fotosentez sonucunda atmosfere oksijen verilir. Oksijen, canlıların solunumu için gerekli olan bir gazdır. Fotosentez, canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan oksijeni üretir. 9. Fotosentez hızını etkileyen faktörlerden biri de ışık şiddetidir. Işık şiddetinin artması fotosentez hızını nasıl etkiler?

  A) Işık şiddetinin artması fotosentez hızını azaltır.
  B) Işık şiddetinin artması fotosentez hızını değiştirmez.
  C) Işık şiddetinin artması fotosentez hızını sabit tutar.
  D) Işık şiddetinin artması fotosentez hızını arttırır.
  E) Işık şiddetinin artması fotosentez hızını tersine çevirir.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Işık şiddetinin artması fotosentez hızını arttırır. Bunun nedeni, ışık şiddetinin artması ile kloroplastlara daha fazla ışık enerjisinin ulaşması ve bu enerjinin fotosentez reaksiyonlarında kullanılmasıdır. 11. Fotosentezde, karbondioksitin glikoza dönüştürüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kloroplastın stroması
  B) Kloroplastın tilakoit zarları
  C) Fotosentetik bakterilerin hücre zarı
  D) Klorofil molekülü
  E) NADP

 12. Cevap: A Açıklama:

  Fotosentezde, karbondioksitin glikoza dönüştürülmesi, kloroplastın stromasında gerçekleşir. Bu işlem sırasında, ATP ve NADPH kullanılarak karbondioksit, glikoza indirgenir. 13. Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin bir ürünüdür?

  A) Oksijen          B) Karbondioksit   
  C) Su               D) ATP             
  E) Glikoz                              

 14. Cevap: E Açıklama:

  Fotosentez sonucunda, oksijen, karbondioksit ve su tüketilirken, ATP ve glikoz üretilir. 15. Fotosentez sırasında açığa çıkan oksijenin kaynağı nedir?

  A) Karbondioksit    B) Su              
  C) ATP              D) NADPH           
  E) Klorofil                            

 16. Cevap: B Açıklama:

  Fotosentez sırasında açığa çıkan oksijenin kaynağı sudur. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında suyun parçalanması ile açığa çıkar. 17. Fotosentez sırasında klorofil tarafından soğrulan ışığın dalga boyu kısaldıkça, klorofil tarafından tutulan enerji miktarı nasıl değişir?

  A) Artar                      B) Azalir                    
  C) Değişmez                   D) Önce artar sonra azalır   
  E) Önce azalır sonra artar                                 

 18. Cevap: A Açıklama:

  Klorofil, ışık enerjisini dalga boyu kısaldıkça daha fazla soğurur. Bu nedenle, klorofil tarafından tutulan enerji miktarı dalga boyu kısaldıkça artar. 19. Işıktan bağımsız reaksiyonlar, aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşir?

  A) Kloroplastın tilakoit zarında
  B) Kloroplastın stromasında
  C) Bitkinin yapraklarında
  D) Bitkinin köklerinde
  E) Bitkinin gövdesinde

 20. Cevap: B Açıklama:

  Işıktan bağımsız reaksiyonlar, kloroplastın stromasında gerçekleşir. Işığa bağımlı reaksiyonlar ise kloroplastın tilakoit zarında gerçekleşir. 21. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı, aşağıdakilerden hangisinde belirtilen değişimi gösterir?

  A) Önce artar, sonra azalır.    B) Önce azalır, sonra artar.   
  C) Sürekli artar.               D) Sürekli azalır.             
                                 

 22. Cevap: C Açıklama:

  Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı önce artar, sonra sabit kalır. Bu, minimum kuralına göre, fotosentez hızını sınırlayan diğer faktörlerin miktarı sabit kaldığında, fotosentez hızının belli bir değere kadar arttığı, daha sonra ise sabit kaldığı anlamına gelir. 23. Kemosentez olayının gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

  A) Klorofil pigmenti    B) İnorganik madde     
  C) Oksijen              D) Enerji              
  E) Hücre zarı                                  

 24. Cevap: A Açıklama:

  Kemosentez olayı, inorganik maddelerin oksitlenmesi sonucu açığa çıkan kimyasal enerji ile inorganik maddelerden organik madde sentezine verilen addır. Bu olayda klorofil pigmenti kullanılmaz. Klorofil pigmenti, fotosentez olayında kullanılır. 25. Kemosentez olayının çevreye olan etkilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Azot döngüsünü hızlandırır.
  B) Karbondioksit döngüsünü yavaşlatır.
  C) Oksijen miktarını azaltır.
  D) Atık maddeleri azaltır.
  E) Toprak verimliliğini artırır.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Kemosentez olayı, nitrit ve nitrat tuzlarının oluşumunda görev alan bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Bu bakteriler, atmosferdeki azot gazını kullanarak toprakta bulunan bitkilerin kullanabileceği nitrat ve nitrit tuzlarını oluşturur. Bu nedenle kemosentez olayı azot döngüsünü hızlandırır. 27. Oksijenli solunumun üçüncü aşaması olan elektron taşıma sistemi (ETS)-oksidatif fosforilasyon, mitokondrinin iç zarında gerçekleşir. ETS-oksidatif fosforilasyon sırasında kaç ATP üretilir?

  A) 2    B) 30    C) 60    D) 90    E) 120    

 28. Cevap: C Açıklama:

  ETS-oksidatif fosforilasyon sırasında her bir NADH molekülünden 3 ATP, her bir FADH2 molekülünden ise 2 ATP üretilir. Bu nedenle, 6 glikoz molekülünden 6 NADH ve 2 FADH2 üretildiğine göre, ETS-oksidatif fosforilasyon sırasında toplam 60 ATP üretilir. 29. Oksijenli solunumda 1 mol glikozdan kaç mol ATP üretilir?

  A) 2    B) 30    C) 60    D) 90    E) 120    

 30. Cevap: E Açıklama:

  Oksijenli solunumun ilk aşaması olan glikoliz sırasında 2 ATP üretilir. İkinci aşama olan krebs döngüsü sırasında 12 NADH ve 6 FADH2 üretilir. Üçüncü aşama olan ETS-oksidatif fosforilasyon sırasında ise 60 ATP üretilir. Bu nedenle, 1 mol glikozdan toplam 122 ATP üretilir. 31. Oksijenli solunumda, glikoliz sonucunda oluşan 2 NADH + 2H+ molekülünün elektronları, elektron taşıma sistemine (ETS) aktarılır. Bu elektronların ETS'de taşınması sonucunda oluşan ATP sayısı kaçtır?

  A) 2    B) 4    C) 8    D) 16    E) 32    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Her bir NADH + H+ molekülünün elektronları ETS'de taşınması sonucunda 3 ATP üretilir. Bu nedenle, 2 NADH + 2H+ molekülünün elektronlarının taşınması sonucunda üretilen ATP sayısı 2 * 3 = 6'dır. 33. Oksijenli solunumda, glikozun parçalanması sonucunda üretilen 6 karbondioksit (CO2) molekülünün kaynağı nedir?

  A) Glikoz molekülünün karbonları
  B) Piruvat molekülünün karbonları
  C) Krebs döngüsü ürünlerinin karbonları
  D) Elektron taşıma sisteminin karbonları
  E) ATP moleküllerinin karbonları

 34. Cevap: A Açıklama:

  Oksijenli solunumda, glikoz molekülünün karbonları, glikoliz, Krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemi aşamalarında kademeli olarak karbondioksit (CO2) moleküllerine dönüştürülür. 35. Fermantasyonda glikoliz olayından sonra oluşan piruvat, hangi organik moleküle dönüştürülür?

  A) Etil alkol        B) Laktik asit      
  C) Propiyonil CoA    D) Asetik asit      
  E) Laktat                                

 36. Cevap: B Açıklama:

  Fermantasyonda glikoliz olayından sonra oluşan piruvat, canlı türüne göre farklı organik moleküllere dönüştürülebilir. Ancak en yaygın görülen fermantasyon türü olan laktik asit fermantasyonunda piruvat, laktik aside dönüştürülür. 37. Fermantasyonda üretilen ATP miktarı, oksijenli solunuma göre daha azdır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fermantasyonda son elektron alıcısı olarak inorganik moleküller kullanılır.
  B) Fermantasyonda glikozun tamamen parçalanması gerçekleşmez.
  C) Fermantasyonda glikoliz, Krebs döngüsü ve ETS basamakları gerçekleşmez.
  D) Fermantasyonda glikoliz olayından sonra substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir.
  E) Fermantasyonda oksidatif fosforilasyon gerçekleşmez.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Fermantasyonda glikoz, CO2 ve H2O’ya tamamen parçalanmaz. Bu nedenle fermantasyonda üretilen ATP miktarı, oksijenli solunuma göre daha azdır. 39. Laktik asit fermantasyonunun gerçekleştiği hücreler hangileridir?

  A) Bitki hücreleri      B) Hayvan hücreleri    
  C) Bakteri hücreleri    D) Mantar hücreleri    
  E) Hepsi                                       

 40. Cevap: C Açıklama:

  Laktik asit fermantasyonu, bakteriler, mantarlar ve memelilerin çizgili kas hücrelerinde gerçekleşir. Bu nedenle laktik asit fermantasyonunun gerçekleştiği hücreler bakteri hücreleri, mantar hücreleri ve memelilerin çizgili kas hücreleridir. 41. Yoğurt yapımında kullanılan fermantasyon çeşidi nedir?

  A) Etil alkol fermantasyonu     B) Laktik asit fermantasyonu   
  C) Mayalanma                    D) Kvas                        
  E) Koji                                                        

 42. Cevap: B Açıklama:

  Yoğurt yapımında sütün içindeki laktoz şekeri, laktik asit bakterileri tarafından laktik aside dönüştürülür. Bu nedenle yoğurt yapımında kullanılan fermantasyon çeşidi laktik asit fermantasyonudur. 43. Oksijenli solunumda ATP üretiminin gerçekleştiği yerler aşağıdakilerden hangileridir?

  A) Sitoplazma ve mitokondri    B) Sadece sitoplazma          
  C) Sadece mitokondri           D) Kloroplast ve mitokondri   
  E) Kloroplast ve sitoplazma                                  

 44. Cevap: A Açıklama:

  Oksijenli solunumda ATP üretiminin ilk aşaması olan substrat düzeyinde fosforilasyon sitoplazmada gerçekleşir. İkinci aşama olan oksidatif fosforilasyon ise mitokondrilerde gerçekleşir. 45. Oksijenli solunumda oksijenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Elektronların taşınmasını sağlamak
  B) ATP üretimini sağlamak
  C) Glikozun parçalanmasını sağlamak
  D) Karbondioksitin üretilmesini sağlamak
  E) Suyun üretilmesini sağlamak

 46. Cevap: A Açıklama:

  Oksijenli solunumda oksijen, elektron taşıma sisteminin son elektron alıcısıdır. Elektronların taşınması sırasında açığa çıkan enerjinin bir kısmı ATP üretiminde kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 Detayları

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • TestAyrıca 12.sınıf biyoloji dersi II. ünite test soruları 1; müfrdata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* Fotosentezde rol oynayan pigmentleri tanır. * Işığın dalga boyunun fotosentezdeki önemini kavrar. * Fotosentezde pigmentlerin birlikte çalışmasının önemini kavrar.

ATP molekülünün yapısında bulunan üçüncü fosfat, yüksek enerjili fosfattır.

ATP, canlıların yaşamsal faaliyetlerinde kullanılan enerji kaynağıdır. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için ATP’nin yapısındaki enerjinin elektrik enerjisine, ısı enerjisine ve kinetik enerjiye dönüştürülmesi gerekir.

12.2.2.1. Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular.

12.2.3.3. Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir.

Fotosentezde karbondioksitin glikoza dönüştürülmesini açıklar.

Fotosentezde üretilen ürünleri açıklar.

12.2.2.2. Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar.

12.2.2.3. Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir.

Fotosentez reaksiyonlarının gerçekleştiği yerleri açıklar.

Fotosentez hızını etkileyen faktörlerden ışık şiddetinin etkisini açıklar.

12.2.3.1 Kemosentez olayını açıklar.

12.2.3.1 Kemosentez olayını açıklar.

12.2.4.3. Oksijenli solunumun üçüncü aşaması olan elektron taşıma sistemi (ETS)-oksidatif fosforilasyonu açıklar.

12.2.4.4. Oksijenli solunumda üretilen ATP miktarını hesaplar.

Oksijenli solunumda elektron taşıma sisteminin (ETS) işleyişini bilir.

Oksijenli solunumda CO2 oluşumunu bilir.

Fermantasyonda glikoliz olayından sonra oluşan piruvatın dönüşümünü açıklar.

Fermantasyonda üretilen ATP miktarının oksijenli solunuma göre daha az olmasının nedenini açıklar.Soru 1

12.3.1.3. Fermantasyon çeşitlerinin gerçekleştiği hücreleri açıklar.

12.3.1.4. Fermantasyon çeşitlerinin günlük yaşamdaki uygulamalarını açıklar.

12.2.4.1. Oksijenli solunumu açıklar.

12.2.4.1. Oksijenli solunumu açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 9 kere doğru, 13 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.