12.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Test 1

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi ATP'nin bileşenlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Adenin             B) Riboz             
  C) Fosfat             D) Glikoz            
  E) Fosfoester bağı                         

 2. Cevap: D Açıklama:

  ATP'nin bileşenleri adenin, riboz, fosfat ve fosfoester bağlarıdır. Glikoz ATP'nin bileşenlerinden biri değildir. 3. Jan Baptist van Helmont'a göre, bitkilerdeki kütle artışının kaynağı nedir?

  A) Karbondioksit    B) Su              
  C) Azot             D) Oksijen         
  E) Işık                                

 4. Cevap: B Açıklama:

  Helmont, bitkilerin kütle artışının yalnızca sudan kaynaklandığını savunmuştur. 5. Fotosentez sürecini aydınlatan bilim insanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Isaac Newton
  B) Charles Darwin
  C) Nicolas Theodore De Saussure
  D) Gregor Mendel
  E) Albert Einstein

 6. Cevap: C Açıklama:

  De Saussure, fotosentezin ışık, su ve karbondioksit kullanımını içeren bir süreç olduğunu keşfetmiştir. 7. Fotosentez ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Fotosentezde inorganik maddelerden organik madde sentezlenir.
  B) Fotosentetik canlılar atmosferdeki fazla oksijeni kullanır.
  C) Fotosentez olayında sadece karbondioksit tüketilir.
  D) Fotosentetik bakterilerde fotosentez hücre zarında gerçekleşir.
  E) Fotosentezin kimyasal denkleminde su hem tüketilir hem de üretilir.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Fotosentezde hidrojen kaynağı olarak sadece su değil, bazı bakterilerde hidrojen sülfür de kullanılır. 9. Hangisi fotosentezde rol oynayan bir pigment DEĞİLDİR?

  A) Klorofil a       B) Klorofil b      
  C) Karotenoidler    D) Xantophiller    
  E) Fikoeritrin                         

 10. Cevap: E Açıklama:

  Fikoeritrin, fotosentetik bakterilerde bulunan bir pigmenttir, fotosentetik ökaryotlarda yer almaz. 11. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında, klorofilden ayrılan elektronlar öncelikle hangi moleküle aktarılır?

  A) ATP    B) NADP+    C) H2O    D) O2    E) CO2    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Işığa bağımlı reaksiyonlarda, klorofilden ayrılan elektronlar öncelikle NADP+ molekülüne aktarılır, bu da NADPH + H+ oluşumuna yol açar. 13. Elektron taşıma sistemi (ETS) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) ETS, kloroplastların stroma bölgesinde bulunur.
  B) ETS'deki elektronlar sürekli olarak geri dönüştürülür.
  C) ETS, enerji açığa çıkarmak için elektronları ATP'ye aktarır.
  D) ETS, fotosentezde kullanılan tüm ATP'yi üretir.
  E) ETS'de elektronlar indirgenir, elektron taşıyıcısı ise yükseltgenir.

 14. Cevap: E Açıklama:

  ETS'de, elektronlar elektron taşıyıcılarından taşındıkça indirgenirken, elektron taşıyıcıları yükseltgenir. 15. Fotosentez hızını en çok etkileyen çevresel faktör hangisidir?

  A) Işık şiddeti         B) CO2 yoğunluğu       
  C) Su miktarı           D) Ortamın pH değeri   
  E) Sıcaklık                                    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Işık şiddeti, fotosentez hızını etkileyen en önemli çevresel faktördür. 17. Fotosentezde glikoz sentezi için kullanılan hidrojen kaynağı nedir?

  A) O2    B) CO2    C) H2O    D) NADPH    E) ATP    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Suyun fotolizi sonucu açığa çıkan hidrojenler (H+), glikoz sentezi için hidrojen kaynağı olarak kullanılır. 19. Işık şiddetinin fotosentez hızına etkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı belirli bir değere kadar artar ve sonra sabit kalır.
  B) Işık şiddeti fotosentez hızını etkilemez.
  C) Fotosentez, ışıksız ortamda da gerçekleşebilir.
  D) Fotosentez hızı, ışık şiddeti ile doğru orantılıdır.
  E) Işık şiddeti, diğer faktörler sınırlayıcı olduğunda fotosentez hızını artırır.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Grafik 2.2'ye göre, ışık şiddeti arttıkça fotosentez hızı belirli bir değere kadar artar ve sonra sabit kalır. 21. CO2 yoğunluğunun fotosentez hızına etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) CO2 yoğunluğu arttıkça fotosentez hızı belirli bir değere kadar artar.
  B) CO2, fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonları için gereklidir.
  C) Fotosentez hızı, CO2 yoğunluğu belli bir sınırın altına düştüğünde durur.
  D) Soda ve gazoz gibi CO2 içeren maddeler fotosentezi olumsuz etkiler.
  E) Çiftçiler, seralarda ıslak saman balyaları kullanarak ortamın CO2 yoğunluğunu artırmayı amaçlarlar.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Soda ve gazoz gibi CO2 içeren maddeler fotosentezi olumlu etkiler, olumsuz etkilemez. 23. Kemosentetik canlıların enerji kaynağı olarak kullandığı inorganik maddelerden hangisi yanlıştır?

  A) Sülfür             B) Nitrit            
  C) Protein            D) Demir             
  E) Hidrojen sülfür                         

 24. Cevap: C Açıklama:

  Kemosentetik canlılar, enerji kaynağı olarak inorganik maddeler olan sülfür, nitrit, demir ve hidrojen sülfür gibi maddeleri kullanır. Proteinler organik maddelerdir ve enerji kaynağı olarak kullanılmazlar. 25. Kemosentetik bakterilerin madde döngüsüne katkısı hangisidir?

  A) Karbondioksitin atmosferden uzaklaştırılması
  B) Nitrojenin bitkilerin kullanabileceği hâle getirilmesi
  C) Fotosentetik pigmentlerin sentezlenmesi
  D) Oksijenin atmosfere verilmesi
  E) Karbonhidratların parçalınması

 26. Cevap: B Açıklama:

  Kemosentetik bakteriler, çürükçüler tarafından amonyak hâline dönüştürülen azotlu bileşikleri nitrat ve amonyum iyonlarına dönüştürürler. Bu iyonlar, bitkilerin kullanabileceği nitrojen kaynaklarıdır. 27. Kemosentez olayında kullanılan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Güneş ışığı        B) Kimyasal enerji   
  C) Isı enerjisi       D) Kinetik enerji    
  E) Nükleer enerji                          

 28. Cevap: B Açıklama:

  Kemosentez, inorganik maddelerin oksidasyonu sonucu açığa çıkan kimyasal enerjinin kullanıldığı bir süreçtir. 29. Fotosentez ve kemosentez arasındaki temel farklardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sentezlenen organik madde türü
  B) Kullanılan enerji kaynağı
  C) Bulunan organizma grubu
  D) Gerçekleştiği yer
  E) Oksijen kullanımı

 30. Cevap: B Açıklama:

  Fotosentez ışık enerjisi kullanırken, kemosentez kimyasal enerji kullanır. 31. Hücresel solunumda oksijenli ve oksijensiz solunum türlerinden hangisi yalnızca bazı prokariotlar ve mitokondriye sahip ökaryotlarda gerçekleşir?

  A) Oksijenli solunum     B) Oksijensiz solunum   
  C) Fermantasyon          D) Krebs döngüsü        
  E) Glikoliz                                      

 32. Cevap: A Açıklama:

  Oksijenli solunum, yalnızca oksijen varlığında gerçekleştirilir ve mitokondriye sahip ökaryotlar ile bazı prokariotlar tarafından yapılır. 33. Krebs döngüsünde hangi madde, sitrik asitten 4 karbonlu oksaloasetik asitin yeniden sentezlenmesi için kullanılır?

  A) Asetil CoA           B) Piruvat             
  C) Oksaloasetik asit    D) NAD+                
  E) FAD                                         

 34. Cevap: C Açıklama:

  Krebs döngüsünde, asetil grubu sitrik aside eklenir ve oksaloasetik asit yeniden üretilir. 35. ATP sentezi, oksijenli solunumda hangi aşamada en fazla gerçekleştirilir?

  A) Glikoliz
  B) Krebs döngüsü
  C) Elektron Taşıma Sistemi (ETS)
  D) Fermantasyon
  E) Anaerobik solunum

 36. Cevap: C Açıklama:

  ETS, elektron taşıyıcıları kullanarak en fazla enerjiyi ATP formunda depolar. 37. Oksijenli solunumun genel denkleminde yer almayan son ürün hangisidir?

  A) CO2    B) H2O    C) ATP    D) NH3    E) Elektronlar    

 38. Cevap: E Açıklama:

  Oksijenli solunumda elektronlar elektron taşıma zinciri boyunca taşınır ancak son ürünlerde bulunmazlar. 39. Hangisi oksijensiz solunumda son elektron alıcısı olarak görev yapmaz?

  A) Sülfat          B) Karbonat       
  C) Oksijen         D) Ferrik demir   
  E) Nitrat                            

 40. Cevap: C Açıklama:

  Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı oksijen dışındaki inorganik maddelerdir. 41. Fermantasyon ile anaerobik solunum arasındaki temel fark nedir?

  A) Enerji verimi
  B) ATP sentez mekanizması
  C) Kullanılan yakıt tipi
  D) Elektron taşıma zinciri kullanımı
  E) Son ürünlerin doğası

 42. Cevap: D Açıklama:

  Anaerobik solunumda bir elektron taşıma zinciri kullanılırken, fermantasyonda kullanılmaz. 43. Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonları hangi organelde gerçekleşir?

  A) Stroma                   B) Tilakoit zarları        
  C) Kloroplastın dış zarı    D) Mitokondri matriks      
  E) Hücre çekirdeği                                     

 44. Cevap: A Açıklama:

  Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonları, kloroplastın stroma bölgesinde gerçekleşir. 45. Kemosentez ile fotosentez arasındaki temel fark nedir?

  A) Enerji kaynağı          B) Kullanılan maddeler    
  C) Üretilen ürünler        D) Gerçekleşen yer        
  E) Son elektron alıcısı                              

 46. Cevap: A Açıklama:

  Kemosentez, inorganik maddelerin oksidasyonundan enerji elde ederken, fotosentez güneş ışığından enerji elde eder. 47. Fotosentezde aşağıdakilerden hangisi pigmitileri kullanılmaz?

  A) Klorofil a        B) Klorofil b       
  C) Karotenoidler     D) Fikobilinler     
  E) Fizikobilinler                        

 48. Cevap: E Açıklama:

  Fotosentezde fizikobilinler denilen pigmentler kullanılmaz. 49. Aşağıdakilerden hangisi hücresel solunumda son elektron alıcısıdır?

  A) O2    B) NADP+    C) FAD    D) H2O    E) Fe2+    

 50. Cevap: A Açıklama:

  Hücresel solunumda son elektron alıcısı inorganik bir madde olan O2'dir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Test 1 Detayları

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KOMÜNİTE VE POPULASYON EKOLOJİSİ
  1. Komünite Ekolojisi
  2. Popülasyon Ekolojisi

Ayrıca 12.sınıf biyoloji dersi II. ünite canlılarda enerji dönüşümleri konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

2.1. Canlılık ve Enerji: ATP'nin yapısını ve bileşenlerini açıklar.

Fotosentezin tarihsel gelişimini anlar.

Fotosentezin anlaşılmasındaki önemli bilim insanlarını ve çalışmalarını bilir.

Fotosentezin canlılar için önemi, fotosentezin temel ögeleri

Fotosentezde rol oynayan pigmentler

Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarının adımlarını tanımlayabilme

ETS'nin fotosentezdeki rolünü anlayabilme

Işık şiddetinin fotosentez hızına etkisini anlamak.

Fotosentezde suyun rolünü anlamak.

Işık şiddetinin fotosentez hızı üzerindeki etkilerini açıklayabilme.

CO2 yoğunluğunun fotosentez hızı üzerindeki etkilerini açıklayabilme.

Fotosentez ve kemosentez arasındaki farkları belirleme (Biyoloji Dersi Kazanım 15)

Madde döngülerinde kemosentetik bakterilerin rolünü anlama (Biyoloji Dersi Kazanım 20)

Kemosentez sürecini anlamak

Fotosentez ve kemosentez arasındaki farkları ayırt etmek

Hücresel solunum türlerini tanımlama

Krebs döngüsünün aşamalarını anlama

Biyolojik enerji dönüşümlerini anlamak (B13-B15).

Hücresel solunumdaki ana yolları açıklamak (B14-B16).

Oksijensiz solunumdaki elektron taşıyıcılarını ve son elektron alıcısını anlama.

Fermantasyon ve anaerobik solunum arasındaki farkları karşılaştırma. Fotosentez ve oksijenli solunum arasındaki temel farklardan biri hangisidir? (Kazanım: Fotosentez ve oksijenli solunumun farklı yönlerini ayırt etme)

Fotosentezin ışıktan bağımsız ve bağımlı reaksiyonları arasındaki farkları anlamak.

Kemosentez ve fotosentez arasındaki farkları tanımlamak.

Fotosentez sürecindeki pigmentleri tanımlama.

Hücresel solunum sürecindeki elektron taşıma sistemini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Canlılarda Enerji Dönüşümleri - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.