12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Bir gölde yosunların aşırı üremesi sonucu suyun oksijen miktarı azalmıştır. Bu durumda hangi canlı türlerinin hayatta kalması zorlaşır?

  A) Balıklar            B) Yengeçler        C) Kuşlar
  D) Sürüngenler    E) Böcekler

 2. Cevap: A Açıklama: A) Gölde yosunların aşırı üremesi sonucu sudaki oksijen miktarı azaldığından, balıkların hayatta kalmaları zorlaşır. B) Suya giren oksijenin azalması, balıkların vücuduna oksijen alabilme yeteneğini olumsuz etkilediğinden, bu türlerin hayatta kalması zorlaşır. C) Balıklardan başka canlı türleri, oksijen miktarının azalmasına daha dayanıklı oldukları için, hayatta kalmalarını sürdürebilirler.

 3. Bir ekosistemdeki tüm canlılar arasındaki beslenme ilişkileri aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

  A) Besin zinciri    B) Fotosentez    C) Solunum
  D) Mayoz            E) Mutasyon

 4. Cevap: A Açıklama: A) Besin zinciri, bir ekosistemdeki tüm canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini göstermek için kullanılan bir kavramdır. Buna göre, bazı canlılar diğer canlıları besin olarak kullanırken, bazıları ise bitkileri besin olarak kullanır. B) Fotosentez, bitkilerin enerji üretmek için kullandıkları bir süreçtir. Fotosentez, bitkilerin hava kabuğundaki karbon dioksit ile suyu kullanarak glikoz üretmesine ve oksijeni serbest bırakmasına olanak tanır. C) Solunum, özellikle hayvanlar ve insanlar tarafından gerçek

 5. Su kirliliğinin insan sağlığına etkileri nelerdir?

  A) Sadece deri ve gözlerde tahrişe neden olur
  B) Bulaşıcı hastalıklara neden olur
  C) Sadece solunum yolu hastalıklarına neden olur
  D) Sadece zihinsel hastalıklara neden olur
  E) Su kirliliğinin insan sağlığına herhangi bir etkisi yoktur.

 6. Cevap: B Açıklama: Cevap: Su kirliliği insan sağlığına çeşitli olumsuz etkiler yaratabilir. Bunlar arasında bulaşıcı hastalıklara, solunum yolu hastalıklarına ve nörolojik ve zihinsel hastalıklara neden olabilir. Ayrıca, su kirliliği cildi ve gözleri tahriş edebilecek bazı maddelere ve bakterilere de sahip olabilir.

 7. Fotosentez olayı, bitkilerin hayatında ne kadar önemlidir?

  A) Bitkiler için tamamen gereksizdir
  B) Bitkiler için sadece besin üretimi açısından önemlidir
  C) Bitkiler için besin üretimi ve oksijen üretimi açısından önemlidir
  D) Bitkiler için sadece oksijen üretimi açısından önemlidir
  E) Fotosentez bitkiler için zararlı bir süreçtir.

 8. Cevap: C Açıklama: Cümleler ile açıklama: Fotosentez olayı, bitkilerin hayatı için çok önemlidir. Bitkiler bu süreçte hem besin üretimi hem de oksijen üretimini sağlar. Bunların her ikisi de bitkilerin yaşamı için gerekli olmasından dolayı, fotosentez bitkilerin hayatında çok önemlidir.

 9. Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden biri değildir?

  A) Artan deniz seviyeleri         B) Kuraklık ve çölleşme          
  C) Su kaynaklarının azalması      D) Biyolojik çeşitlilik artışı   
  E) Aşırı hava olayları           

 10. Cevap: D Açıklama: D) Biyolojik çeşitlilik artışı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden biri değildir. İklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için çeşitli yaşam alanları oluşturulmakta ve biyolojik çeşitliliğin arttırılması özendirilmektedir. Ayrıca, iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için çeşitli programlar oluşturulmaktadır.

 11. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği korumak için alınabilecek tedbirlerden biri değildir?

  A) Doğal alanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi
  B) Yabancı türlerin doğal yaşam alanlarına getirilmesi
  C) Yasal düzenlemeler ve koruma alanları oluşturulması
  D) Biyolojik çeşitlilik ile ilgili farkındalık çalışmalarının yapılması
  E) Tarım faaliyetlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi

 12. Cevap: B Açıklama: B) Yabancı türlerin doğal yaşam alanlarına getirilmesi, tedbirlerden biri değildir. Biyolojik çeşitliliğin korunması için, doğal alanların korunması ve sürdürülebilir yönetimine, yasal düzenlemelerin oluşturulmasına ve tarım faaliyetlerinin sürdürülebilir hale getirilmesine, farkındalık çalışmalarının yapılmasına gösterilen çaba önemlidir.

 13. Aşağıdaki olaylardan hangisi canlıların çevreye uyum sağlamasıyla ilgilidir?

  A) Yaşam döngüsü         B) Fotosentez yapma     
  C) Protein sentezi       D) Cinsiyet belirleme   
  E) Adaptasyon           

 14. Cevap: E Açıklama: E) Adaptasyon. Canlılar çevrelerindeki değişimlere göre hayatta kalabilmek için uyum sağlamaya zorlanırlar. Bu sürece adaptasyon denir ve canlının yeteneklerini, fiziksel ve davranışsal özelliklerini geliştirmeyi gerektirir. Bu, canlıların çevreye tamamen uyum sağlaması anlamına gelir.

 15. Hangisi biyotik faktör değildir?

  A) Bitki örtüsü            B) Su kaynakları          
  C) Popülasyon yoğunluğu    D) Yıldırım               
  E) Predatörler            

 16. Cevap: D Açıklama: Cevap: D) Yıldırım, biyotik bir faktör değildir. Biyotik faktörler, canlı organizmalarla ilgili faktörlerdir ve bunlar popülasyon yoğunluğu, predatörler, bitki örtüsü ve su kaynaklarına içerir.

 17. Aşağıdakilerden hangisi çevresel değişikliklere uyum sağlayan bir canlı örneğidir?

  A) Kaktüs             B) Güvercin    C) Maymun
  D) Kaplumbağa    E) Timsah

 18. Cevap: D Açıklama: D) Kaplumbağa, çevresel değişikliklere uyum sağlayan bir canlı örneğidir. Kaplumbağalar uzun yaşam süresine ve dayanıklı olmalarına rağmen, aynı zamanda çevresel koşullara kolayca adapte olabilme yeteneğine sahiptir. Çoğu türleri, ısıya, nem yüzeylerine ve diğer çevresel faktörlere karşı dayanıklıdır ve bunlara uyum sağlamak için çeşitli mekanizmalara sahiptir.

 19. Bitkilerde eşeyli üremenin en önemli avantajlarından biri nedir?

  A) Genetik çeşitlilik oluşması
  B) Hızlı üreme
  C) Kendine uygun ortam yaratma
  D) Klonların oluşumu
  E) Zararlı organizmaların engellenmesi

 20. Cevap: A Açıklama: Doğadaki bitki türlerinin genetik çeşitliliklerini sağlamak için eşeyli üreme yöntemi kullanılır. Eşeyli üremeyle yeni kombinasyonlar meydana gelir ve bu durum bitkilere kendilerine uygun ortam yaratma imkanı verir. Eşeyli üreme, bitkilerde zararlı faktörler karşısında, zararlı organizmalardan ve hastalıklardan faydalanmada oldukça etkilidir ve bitkilerin daha kaliteli ırklar meydana gelmesini sağlar.

 21. Bitkilerde eşeyli üremenin önemli adımlarından biri olan polen tüpü büyümesi sırasında hangi olay gerçekleşir?

  A) Polen tüpü dişi gametofite ulaşır ve erkek hücreleri serbest bırakır
  B) Polen tüpü dişi gametofitte dişi hücrelerin bulunduğu yerde durur ve erkek hücreleri serbest bırakır
  C) Polen tüpü dişi gametofitin etrafını sarar ve dişi hücrelerle erkek hücreleri buluşur
  D) Polen tüpü dişi gametofitin etrafını sarmaz ve erkek hücreleri serbest kalır
  E) Polen tüpü dişi gametofitin etrafını sarar ve erkek hücreleri serbest kalır

 22. Cevap: A Açıklama: Cevap: Polen tübü dişi gametofite ulaşır ve onun etrafını sararak dişi hücrelerle erkek hücreleri bir araya getirir. Polen tüpü onları bir araya getirdikten sonra, ortak bir meyve oluşumu için dişi hücrelerinde embriyo gelişimi başlar. Bununla birlikte, erkek hücreler içeren tohum oluşur. Bu, eşeyli üreme sürecinin önemli adımlarından biridir.

 23. Bitkilerde eşeyli üreme, bitkilerin hangi yapılarının birleşmesiyle gerçekleşir?

  A) Kökler    B) Yapraklar    C) Çiçekler    D) Gövdeler    E) Tohumlar

 24. Cevap: C Açıklama: Bitkilerde eşeyli üreme, bitkilerin çiçeklerinin birleşmesi ile gerçekleşir. Çiçeklerin erkek ve dişi çiçekler olmak üzere iki çeşiti vardır. Bir erkek çiçeğin stigmalarındaki bitki tozu (pollen), dişi çiçeğin yumurtalarının filama gönderilmesiyle çimlenme gerçekleştirilir. Son olarak yeni neslin oluşması için bu iki farklı çiçeğin tohumlarının birleşmesi sağlanır.

 25. Bitkilerin tohumları, eşeyli üreme sonucu hangi yapıdan oluşur?

  A) Stamenden      B) Karpelden    C) Gövdeden
  D) Yapraklardan    E) Köklerden

 26. Cevap: B Açıklama: A) Bitkilerin tohumları, eşeyli üreme sonucunda stamenden oluşur. Stamen, bir bitkinin erkek organını temsil eden özelliğe sahiptir ve hava yoluyla gametlerin taşınması için bal tarafından üretilmiş bir sürü polen tabakasına sahiptir. B) Stamen, mikroskopik canlılar olan polen tozu oluşturur ve en sonunda bir tohum oluşturmak için çift haploid gametler oluşturur. Bu gametler, diğer bir bitkinin dişi organındaki ovule çarpma sonucu oluşturulur. C) Böylece, fertilizasyon işlemi bitiminde zigot meydana gelir. Zigot, bir tohumun k

 27. Hangi aşamada, bir bitki hücresi, kendini iki ayrı hücreye ayırarak eşeyli üreme gerçekleştirmek üzere hazırlanır?

  A) Zigot oluşumu sırasında        B) Mayozun 1. evresi sırasında   
  C) Mayozun 2. evresi sırasında    D) Mitozun 1. evresi sırasında   
  E) Mitozun 2. evresi sırasında   

 28. Cevap: B Açıklama: Cevap: Mayoz bölünme sırasında, bir bitki hücresi önce biyolojik olarak iki eşit parçaya bölünür: kutuplarda iki eşeyli haploid hücre oluşturarak eşeyli üremeyi sağlar. Bu 2. evre de bir mayoz siklusu olarak bilinir. Bitkinin DNA'sındaki nükleer materyal kopyalanıp hücreler arasında paylaşılır ve sonunda 2 diploid zigot ortaya çıkar. Zigot oluşumu sırasında, bir bitki hücresi, kendini iki ayrı hücreye ayırarak eşeyli üreme gerçekleştirmek üzere hazırlanır.

 29. Aşağıdakilerden hangisi çiçeklerin tozlaşma işlemi sırasında başka bir bitkiye ulaşmasıyla gerçekleşir?

  A) Ovaryumun yumurtalık hücresine ulaşması
  B) Erkek organın polen üretmesi
  C) Polen tüpünün yumurtalığa ulaşması
  D) Polen tanelerinin rüzgarla taşınması
  E) Polen tanelerinin stamenlerde üretilmesi

 30. Cevap: D Açıklama: Cevap D şıkkıdır. Tozlaşma olarak da bilinen çiçek tozu hava akımları ya da hayvanlar tarafından taşınarak göç eder. Erkek organlarda (stamenler) üretilen polen taneleri yumurtalıkların (ovaryum) üzerine taşınırlar. Bu sayede tozlaşma işlemi gerçekleştirilmiş olur.

 31. Bitkilerde eşeyli üreme sırasında tohumların oluşumu için aşağıdaki yapıların hangisi ya da hangileri gerekir?

  A) Çiçek, polen ve yumurta hücresi    B) Çiçek, polen tüpü ve çiçek sapı   
  C) Yaprak, gövde ve kök               D) Kök, gövde ve tohum               
  E) Tohum kabuğu, yaprak ve gövde     

 32. Cevap: A Açıklama: Bitkilerde eşeyli üreme sırasında tohumların oluşumu için aranan yapılar; çiçek, pollen tüpü ve yumurta hücresidir. Çiçekler örtücü kanat ve taç yapraktan oluşur. Pollen tüpleri, çiçeğin stigmasından çıkarak yumurta hücresine ulaşmalarına izin verir. Yumurta hücresi, tohumun gelişimine başlayacağı hafifçe besleyici bir ortam sağlar. Son olarak, tohum kabuğu, gelişen tohuma gerekli koruyucu katmanlar sağlayan diğer önemli bir yapıdır.

 33. Bitkilerde eşeyli üreme sırasında çiçeğin dişi organında yer alan yumurta hücresi ile erkek organında yer alan polen tüpü arasındaki işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Döllenme       B) Çimlenme    C) Tohum oluşumu
  D) Çiçeklenme    E) Köklenme

 34. Cevap: A Açıklama: A) Bitkilerde eşeyli üreme sırasında, dişi organlarda bulunan yumurta hücresi ve erkek organlarda bulunan polen tüpü arasında döllenme işlemi gerçekleşir. B) Döllenme, yumurta hücresinin polen tüpü tarafından fecoğunda tohum oluşumundan önce gerçekleşir. C) Bu işlemin ardından çiçeklenme olayı başlar ve bitkinin tohum oluşumuna kadar eşeyli çoğalma devam eder ve köklenme işlemi sona erer.

 35. Bitkilerde su taşınması nasıl gerçekleşir?

  A) Sülfat iyonları sayesinde     B) Organik asitler sayesinde    
  C) Kök basıncı sayesinde         D) Tuz taşınımı sayesinde       
  E) Atmosfer basıncı sayesinde   

 36. Cevap: C Açıklama: Bitkilerde su taşınması, kök basıncı veya atmosfer basıncı yardımıyla gerçekleşir. Kök basıncı, transpirasyon sırasında oluşan negatif hava hareketlerinin bir sonucudur ve akarak toprağın derinliklerine su taşınmasını sağlar. Aynı zamanda, bitkilerin bazı hücreleri arasındaki osmotik basıncın artması yoluyla atmosferdeki nemli hava, su taşınması için bir ortam oluşturur. Bu arada, bitkilerin suyun sülfat iyonlarını taşımasına yardımcı olacak organik asitler üretmesi ve tuz taşınımı da bitkilerin içme su

 37. Bitkilerde besin maddelerinin taşınması nasıl gerçekleşir?

  A) Transpirasyonla          B) Kök basıncı sayesinde   
  C) Fotosentezle             D) Fosforilasyonla         
  E) Floemle                 

 38. Cevap: E Açıklama: E) Floemle cevabı doğru. Bitkilerin çevresindeki besinleri absorbe etmesi için, floem üzerinden taşınması gerekir. Floem aynı zamanda bitki hücrelerinde oluşan kimyasal maddelerin de hareket sağlanmasını sağlar. Floem, bitkiler arasında su ve minerallerin hareketini gerçekleştirerek onların toplam hücrelerine ulaşmalarını sağlar. Floem kökten gövdeye ve gövdeden yapraklara, sonrasında da meyve ve çiçeklere, bu duruma taşınan besin maddelerini aktarır.

 39. Bitkilerde fotosentez sırasında enerji depolanmasında kullanılan molekül hangisidir?

  A) ATP    B) ADP    C) Glukoz    D) Starch    E) NADP

 40. Cevap: A Açıklama: Fotosentez, klorofil, hava ve su maddelerinin kimyasal reaksiyonu sonucunda bitkilerin enerji üretmesini sağlayan bir süreçtir. Fotosentez sırasında kullanılan molekül ATP'dir. ATP molekülü, bitkiler tarafından glikoza dönüştürüldükten sonra kullanılan bir enerji depolayıcıdır. ATP, bitkilerin faaliyetlerini sürdürebilmesinin yanı sıra, oluşturulan glikozu da diğer bitki dokularına taşımak için kullanılır. Bitkilerin fotosentez sırasında ATP depolama işlemini gerçekleştirmesi, enerjinin mekanizmaya aktarılmasını ve bitkin

 41. Bitkilerde su ve mineral taşınmasında aşağıdaki yapılar arasında hangisi görev yapmaz?

  A) Kök kılları       B) Meristem    C) Lityum hücreleri
  D) Endodermis    E) Ksilem

 42. Cevap: C Açıklama: Cevap: Bitkilerin su ve mineral taşınmasında görev yapmayan yapı, lityum hücreleridir. Lityum hücresi, bitki hücre duvarına katmanlı bir şekilde bağlanır ve hücreleri arasındaki açıklıkları sıkıştırmaya yardımcı olur, ancak su taşımaz. Diğer yapılar kök kılları, meristem, endodermis ve ksilem gibi bitkilerin su ve mineral taşınmasına yardımcı olan yapılardır.

 43. Hangi bitki organı, fotosentez sonucu oluşan organik maddelerin taşınmasından sorumlu değildir?

  A) Kök    B) Yaprak    C) Çiçek    D) Stolon    E) Gövde

 44. Cevap: D Açıklama: Fotosentez sonucu oluşan organik maddelerin taşınmasından sorumlu olan bitki organları, yaprak, çiçek ve köklerdir. Ancak, stolondan ve gövdeden bu tür maddeler taşınmaz. Bu nedenle, cevap D) Stolon ve E) Gövde olmalıdır.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM
  1. Evrim
  2. Hayatın Başlangıcı

Ayrıca 12.sınıf biyoloji dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 18 kere doğru, 33 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.