12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Canlılar arasında görülen renk ve fizyolojik yapı gibi özellik farklılıklarına ne ad verilir? Böceklerde insektisit direnci nasıl oluşur?


 2. Cevap: İnsektisit kullanılan ortamlarda, dayanıklı böcekler hayatta kalarak çoğalır ve dayanıklı genlerini gelecek nesillere aktarır. Açıklama:

  Doğal seçilim yoluyla, böcekler zamanla insektisitlere karşı direnç kazanırlar. 3. Adaptasyon nedir ve üç örneğini veriniz.


 4. Cevap: Uyum, organizmaların yeni veya değişen ortamlara uyum sağlamasıdır. * Örnekler: * Bukalemunların renk değiştirmesi * Nilüferin geniş yaprakları * Sukulentlerin su depolayan yapıları Açıklama:

  Adaptasyonlar, organizmaların belirli ortamlarda hayatta kalma ve üreme şansını artırır. 5. Bir bitkinin yaş halkalarının incelenmesiyle hangi bilgiler elde edilebilir?


 6. Cevap: Yıl sayısı Açıklama:

  Yaş halkaları, bir bitkinin yıllık büyüme halkalarıdır. Her bir halka, bir yılı temsil eder, bu nedenle halkaların sayılması bir bitkinin yaşını belirlemeye yardımcı olur. 7. Bir araştırmacı, bir ağacın gövdesine öz bölgesine kadar bir çivi çaktı. 10 yıl sonra çivinin ağacın dışında kalan uzunluğunda bir değişiklik olmuş mudur? Nedenini açıklayın.


 8. Cevap: Hayır, değişmemiştir. Açıklama:

  Çivi ağacın iç kısmına çakıldığı için, ağacın büyümesi sırasında kabuk ve odun genişlerken çivinin konumu değişmez. 9. Bir çift çenekli bitki kökünün enine kesitinde bulunan üç farklı hücre tipini yazınız.


 10. Cevap: Epidermis, korteks, merkezi silindir Açıklama:

  Epidermis kök yüzeyini kaplarken, korteks merkezi silindiri çevreler ve merkezi silindir ksilem ve floemden oluşur. 11. Tek çenekli ve çift çenekli bitkilerin gövdelerindeki iletim demeti dizilişi arasındaki farkı açıklayınız.*


 12. Cevap: *Tek çenekli bitkilerde iletim demeti dağınıktır, çift çenekli bitkilerde ise kambiyum etrafında düzenli olarak sıralanmıştır.* Açıklama:

  *Tek çenekli bitkilerde kambiyum dokusu olmadığı için iletim demetleri enine büyüyemezler. Çift çenekli bitkilerde ise kambiyum her yıl yeni odun ve soymuk boruları ekleyerek gövdenin enine kalınlaşmasını sağlar.* 13. Bitkilerde bulunan başlıca hormonları ve bunların görevlerini yazınız.


 14. Cevap: * Oksin: Büyüme uyarımı, hücre uzaması * Giberellinler: Büyüme uyarımı, hücre bölünmesi * Sitokininler: Hücre bölünmesi, büyüme * Absisik asit: Büyüme engellemesi, kuraklığa dayanıklılık * Etilen: Meyve olgunlaşması, yaprak dökümü Açıklama:

  Farklı hormonlar, bitkilerde çeşitli büyüme, gelişme ve çevresel uyum süreçlerini düzenler. 15. Fototropizma nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Fototropizma, bitkilerin ışık uyaranına karşı gösterdiği yönelme hareketidir. Açıklama:

  Bitkiler ışık yönünde büyüme gösterir. Bu hareket, oksin hormonunun asimetrik dağılım sonucu oluşur. 17. Bitkilerde su ve mineral taşınmasında hangi iletim demeti görev alır?


 18. Cevap: Ksilem Açıklama:

  Ksilem, su ve minerallerin kökten yaprak ve diğer toprak üstü organlara taşınmasını sağlar. 19. Köklerde su ve mineral alımını sağlayan iki yoldan bahsediniz.


 20. Cevap: * Simplast yol * Apoplast yol Açıklama:

  Simplast yol, suyun hücreden hücreye hücre duvarlarını geçmeden taşınmasıdır. Apoplast yol ise suyun hücreler arası boşluk ve hücre duvarlarından taşınmasıdır. 21. Fotosentez ürünlerinin floemde taşınmasını sağlayan mekanizmayı açıklayınız.


 22. Cevap: Basınç akış teorisi, fotosentez ürünlerinin kalburlu borularda taşınmasını açıklar. Kaynak hücrelerde üretilen besin maddeleri kalburlu borulara geçer ve ozmotik basıncı artırır. Sonuç olarak, kalburlu boru hücreleri su alır ve turgor basıncı artar. Bu basınç, besinleri borular boyunca ilerleten bir basınç akışı oluşturur ve depolar hücrelere yönlendirir. Açıklama:

  Bu soru floemde madde taşınmasını anlamaya yöneliktir. 23. Çiçekli bitkilerde dişi organı tarif ediniz.


 24. Cevap: Dişi organ, ovaryum (yumurtalık), dişicik borusu ve tepecik olmak üzere üç kısımdan oluşur. Ovaryumda tohum taslakları yer alır, dişicik borusu polenlerin yumurtalığa iletildiği yoldur, tepecik ise polenlerin dişicik borusuna ulaşmasını sağlayan yapıştırıcı madde salgılar. Açıklama:

  Dişi organ, tohum oluşumunda rol oynar ve çiçekli bitkilerde döllenmenin gerçekleştiği yapıdır. 25. Çimlenme sırasında embriyo hücrelerinin oksijen ihtiyacının nasıl karşılandığını açıklayınız.


 26. Cevap: Çimlenme sırasında embriyo hücreleri oksijen ihtiyaçlarını dışarıdan karşılar. Açıklama:

  Fotosentez henüz başlamadığından embriyo hücreleri ihtiyacı olan oksijeni dış ortamda alır. 27. Tohum dormansisinin nedenleri nelerdir?


 28. Cevap: Çevresel faktörler (düşük/yüksek sıcaklık, ışık, yağmur, hayvanların sindirim enzimleri) ve tohumda bulunan absisik asit miktarı. Açıklama:

  Dormansinin nedeni, uygun koşullar oluşana kadar fidelerin hayatta kalmasını sağlamaktır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Fotosentez, bitkilerin güneş ışığını kullanarak kendi besinlerini üretme sürecidir.
  2. (.....) Bitkiler çok hücreli ökaryotik organizmalardır.
  3. (.....) Tozlaşma, döllenmenin gerçekleşmesi için polenlerin stigma üzerine taşınmasını içerir.
  4. (.....) Kök sistemi, bitkinin besin ve su almasını sağlar.
  5. (.....) Meristematik doku, bitkilerde yeni hücrelerin oluşumundan sorumludur.
  6. (.....) Sitokinin hormonu, bitkilerin hücre bölünmesini uyarır.
  7. (.....) Absisik asit hormonu, bitkilerde su kaybını düzenler.
  8. (.....) Tohumlar, bitkilerde üreme ve dağılmanın bir yoludur.
  9. (.....) Çimlenme, tohumun embriyonun gelişmesi ve büyümesi için gerekli koşulları bulduğu zamandır.
  10. (.....) Işık ve sıcaklık, tohum çimlenmesini etkileyen faktörlerdir.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Erkek üreme hücresi
  b. Dişi üreme hücresi
  c. Polen kesesi
  d. Embriyo kesesi
  e. Tepecik
  f. Antipot hücreler
  g. Sinerjit hücreler
  h. Yumurta hücresi
  ı. Polar çekirdekler
  j. Vejetatif hücre

 32. Cevap: 1.a 2.b 3.c 4.d 5.e 6.f 7.g 8.h 9.ı 10.j Açıklama: 33. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz:

  1. Meristem hücrelere ................ denir.
  2. Meristem hücreler, sürekli ................ hücrelerdir.
  3. Meristem dokularının en önemli özelliği, sürekli ................ yeteneğine sahip farklılaşmamış hücrelerden oluşmasıdır.
  4. Meristem hücreleri, bitkilerde ................ ve ................ ile sonuçlanan büyümeyi sağlar.
  5. Meristem hücreleri, hayvanlardaki ................ hücreler gibidir.
  6. Bitkilerde ................ ve ................ büyüme olarak iki tip büyüme gerçekleşir.
  7. Primer büyüme, bitkinin ................ ile sonuçlanan büyümedir.
  8. Sekonder büyüme, ................ bitkilerde kök ve gövdenin ................ sağlayan büyümedir.
  9. Otsu bitkilerde sadece ................ büyüme görülür.
  10. Odunsu bitkilerde ................ ve ................ büyüme aynı anda gerçekleşir.

 34. Cevap: 1. Bölünür 2. Bölünebilme 3. Bölünebilme 4. Boyca uzamayı, enine kalınlaşmayı 5. Kök 6. Primer, sekonder 7. Boyca uzamayla 8. Odunsu, kalınlaşmasını 9. Primer 10. Primer büyüme, sekonder büyüme Açıklama:

  Metinde verilen tanım ve özelliklere uygun kelimeler boşluklara doldurulmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM
  1. Evrim
  2. Hayatın Başlangıcı

Ayrıca 12.sınıf biyoloji dersi 2.döenm 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Doğal seçilimin böcek popülasyonlarında direnç oluşumuna neden olabileceğini anlar.

Adaptasyonun doğada hayatta kalma ve evrim için önemini kavrar.

Yaş halkalarının bitki yaşını belirlemek için kullanılabileceği anlaşılır.

Sekonder büyümenin sadece genişliğe değil, aynı zamanda kalınlığa da neden olduğu anlaşılır.

Bitki hücre çeşitlerini ve kökteki konumlarını ayırt eder.Soru 1

*Tek çenekli ve çift çenekli bitkilerin gövde yapısı arasındaki temel farklılıkları ayırt edebilme.*

Bitkisel hormonların çeşitlerini ve işlevlerini öğrenmek.

Öğrenciler fototropizmanın tanımını ve oluşum mekanizmasını anlar.

Öğrenciler, bitkilerde su ve mineral taşınmasında rol alan iletim demeti türünü öğrenmiş olurlar.

* Köklerde su ve mineral alımının yollarını anlamak

Bitkilerde fotosentez ürünlerinin taşınması mekanizmasını açıklar.

Çiçekli bitkilerde dişi organın yapısını ve işlevini anlamak.

Öğrenciler, çimlenme sırasında embriyo hücrelerinin oksijen ihtiyacının nasıl karşılandığını anlayabilecektir.

Tohum dormansisinin nedenlerini anlar.

1. Fotosentez sürecini tanımlamak. 2. Bitkilerin temel özelliklerini belirlemek. 3. Döllenmedeki tozlaşmanın rolünü anlamak. 4. Bitki kök sisteminin işlevlerini tanımlamak. 5. Meristematik dokunun önemini anlamak. 6. Sitokinin hormonunun işlevini açıklamak. 7. Absisik asit hormonunun işlevini açıklamak. 8. Tohumların üreme ve dağılmadaki rolünü tanımlamak. 9. Çimlenmenin tohumların gelişimi için önemini açıklamak. 10. Tohum çimlenmesini etkileyen faktörleri belirlemek.

* Meristem hücrelerinin özelliklerini ve bitkilerdeki büyüme türlerini öğrenebilme * Verilen metne göre boşluk doldurma sorularını cevaplayabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.