12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Ksilemin görevini açıklayınız.


 2. Cevap: Ksilem, topraktan alınan su ve mineralleri köklerden gövdeye ve yapraklara iletir. Açıklama:

  Ksilem, bitkilerdeki su ve mineral taşınmasından sorumlu özel bir iletim dokusudur. 3. Epidermis dokusunu oluşturan hücrelerin özelliklerini açıklayınız.


 4. Cevap: Epidermis hücreleri büyük kofullu, az sitoplazmalı, canlı hücrelerdir. Fotosentez yapmazlar ve genellikle tek sıralı hücre tabakasından oluşurlar. Açıklama:

  Epidermis dokusu, bitkinin dış yüzeyini örter ve su kaybını, mekanik etkileri ve parazit saldırılarını önler. 5. Oksin ve sitokinin hormonlarının görevlerini yazınız.


 6. Cevap: * Oksin: Gövde uzamasını uyarır, yan kök oluşumunu teşvik eder, bitkinin ışığa ve yer çekimine yönelmesinde görev alır. * Sitokinin: Hücre bölünmesini düzenler, yan tomurcuk gelişimini teşvik eder, besin maddelerinin depo dokulara taşınmasını artırır. Açıklama:

  Oksin ve sitokinin, bitkilerin büyümesi ve gelişimi için hayati önem taşıyan hormonlardır. 7. Bitkilerde hormonların tropizma hareketlerindeki rolünü açıklayınız.


 8. Cevap: Oksin hormonu tropizma hareketlerinde önemli bir rol oynar. Aydınlıkta sentezlenen oksin, gövdenin aydınlık tarafından daha uzağında yer alan hücrelere taşınır ve bu hücrelerin daha fazla uzamasına neden olur, böylece bitkinin aydınlığa doğru bükülmesini sağlar. Açıklama:

  Oksin, tropizma hareketlerinde uyarıcı olarak görev yapar ve bitkinin büyüme yönünü belirler. 9. Çiçeğin dişi organını tanımlayınız.


 10. Cevap: Dişi organ, yumurtalığı, dişicik borusunu, tepeciği ve tohum taslağını içerir. Açıklama:

  Çiçeğin dişi organı, tohum ve meyve oluşumundan sorumludur. Yumurtalık, tohum taslaklarını; dişicik borusu, polen tanelerinin yumurtalığa ulaşmasını sağlar; tepecik, polen tanelerinin çimlenmesini sağlar; tohum taslakları, tohumlara dönüşür. 11. Kapalı tohumlu bitkilerde tozlaşma için kullanılan yöntemler nelerdir?


 12. Cevap: Böceklerle, kuşlarla, yarasa gibi diğer tozlaştırıcı hayvanlarla, rüzgârla ve suyla tozlaşma Açıklama:

  Kapalı tohumlu bitkilerde tozlaşma, çeşitli yöntemlerle gerçekleşebilir. 13. Fotosentezin temel ögelerini üç tane örnek vererek belirtiniz.


 14. Cevap: - Kloroplast - Işık enerjisi - Pigmentler Açıklama:

  Fotosentez, kloroplastlarda güneş ışığı enerjisi kullanılarak gerçekleştirilen bir süreçtir. 15. Fotosentezde klorofilin rolünü açıklayınız.


 16. Cevap: Klorofil, fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında yer alan bir pigmenttir. Işık enerjisini emerek elektronları uyarır ve bu elektronlar elektron taşıma sisteminde kullanılıp ATP sentezinde görev alır. Açıklama:

  Klorofil, ışığı soğurarak fotosentezde ATP üretimi için gerekli olan elektronları sağlar. Bu elektronlar, suyun parçalanması sırasında açığa çıkar ve klorofil tarafından tutularak elektron taşıma sistemine aktarılır. 17. Krebs döngüsünü açıklayınız.


 18. Cevap: Krebs döngüsü, asetilin sitrik aside dönüştürülmesiyle başlayan ve oksaloasetik asidin yeniden oluşumuyla tamamlanan, altı karbonlu sitrik asidin ardışık oksidasyonunu içeren bir reaksiyon dizisidir. Açıklama:

  Krebs döngüsü, mitokondri matriksinde gerçekleşir ve substrat seviyesinde fosforilasyon ile ATP'nin yanı sıra CO2, NADH ve FADH2 üretir. 19. Oksijenli solunum nedir ve nasıl gerçekleşir?


 20. Cevap: Oksijenli solunum, hücrelerin oksijen kullanarak glikozu enerjiye dönüştürdüğü bir metabolik süreçtir. Glikoliz, Krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemi (ETS) olmak üzere üç ana basamaktan oluşur. Açıklama:

  Oksijenli solunum, hücrelerin enerji ihtiyacını karşılamak için kullandığı en verimli metabolik yoldur. 21. Canlılardaki enerji dönüşümlerinde fotosentezin rolünü açıklayınız.


 22. Cevap: Fotosentez, güneş enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu glikoza dönüştürerek oksijen açığa çıkaran bir süreçtir. Bu süreç, canlıların besin zincirinin temelini oluşturur ve atmosferdeki oksijen seviyelerini düzenler. Açıklama:

  Fotosentez, karbondioksitin organik maddelere dönüşmesine izin vererek canlıların besin ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca oksijen salgılayarak canlıların solunum yapmasına olanak tanır. 23. Hücresel solunum sırasında enerji nasıl üretilir?


 24. Cevap: Elektron taşıma zinciri boyunca protonların gradyan oluşturmasıyla ATP sentaz enzimi yardımıyla ATP sentezlenmesi Açıklama:

  Hücresel solunumda, glikozun parçalanmasıyla açığa çıkan enerji elektronlara aktarılır. Bu elektronlar elektron taşıma zinciri boyunca aktarılırken protonların iç membrana pompalanmasına neden olur. Bu proton gradyanı, ATP sentaz enzimine bağlı ATP'nin sentezlenmesi için kullanılır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Elektron taşıma sisteminde son elektron alıcısı oksijendir.
  (.....) 2. Hücresel solunum, glikolizle başlayan ve sitoplazmada tamamlanan bir süreçtir.
  (.....) 3. Kemosentez, inorganik maddelerin oksidasyonu sonucu enerji üretilen bir süreçtir.
  (.....) 4. Fotosentezin ışık bağımlı reaksiyonları kloroplastın stroma bölgesinde gerçekleşir.
  (.....) 5. Anaerobik solunum, oksijen olmadığında gerçekleşen bir solunum türüdür.
  (.....) 6. Aktif taşıma, hücre zarı boyunca maddelerin derişim gradyanına karşı taşınmasını sağlayan bir süreçtir.
  (.....) 7. ATP, hücrenin enerji para birimidir.
  (.....) 8. Hücresel solunumda oluşan enerji, vücut ısısını korumakta kullanılır.
  (.....) 9. Fotosentez yapan bitkiler karbondioksiti oksijene dönüştürürler.
  (.....) 10. Mitokondri, hücrenin enerji santralidir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Besinlerin kimyasal bağları
  2. ATP
  3. Fotosentez
  4. Oksijenli solunum
  5. Kemosentez
  6. Fermantasyon
  7. Enerji kaynağı
  8. Enerji taşıma molekülü
  9. Ototrof
  10. Heterotrof
  Önermeler:
  a. Besin yapımında güneş ışığını kullanan canlılar
  b. Hücrelerde sentezlenir
  c. Besinlerin kimyasal bağ enerjisini ATP'ye dönüştürür
  d. Güneş ışığı olmayan ortamda yaşayan canlılar
  e. Kimyasal bağların parçalanmasıyla enerji açığa çıkarır
  f. Fotosentetik olmayan canlılar
  g. Enerji gerektiren tepkimelerde kullanılır
  h. Besinlerden enerji alır
  ı. Besin yapımında inorganik maddeleri kullanır
  j. Enerji kaynağıdır

 28. Cevap: 1. c 2. b 3. a 4. d 5. ı 6. e 7. j 8. g 9. a 10. f Açıklama:

  * Besinlerin kimyasal bağ enerjisi, ATP aracılığıyla canlıların kullanabileceği enerjiye dönüştürülür. * Fotosentez yapan ototroflar besinlerini güneş ışığı kullanarak yaparlar, heterotroflar ise dış ortamdan besin alırlar. * Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon, besinlerin kimyasal bağlarını parçalayarak ATP üreten süreçlerdir. * Kemosentez, inorganik maddelerin kimyasal enerjisini kullanarak besin üreten canlılarda görülür. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramları doldurunuz.

  1. Organik yapılı, hedef hücreleri etkileyen maddelere .......... denir.
  2. Hormonlar genellikle büyüme dönemindeki organlarda .......... 'dir
  3. Bitkisel hormonlar bazı durumlarda bitkinin farklı bölgelerine .......... edilebilir.
  4. Oksin hormonu büyümeyi .......... eder.
  5. Absisik asit hormonu stomaların .......... teşvik eder.
  6. Etilen hormonu meyvelerin .......... sağlar.
  7. Bitkilerde streslere çözüm olarak üretilen hormon .......... 'dir.
  8. Hormonların bitkisel süreçlerdeki etkisi genellikle .......... miktarda olduklarında görülür.
  9. Hormonlar bitkilerin su ve mineral dengesini.......... sağlar.
  10. Bitkilerde yatay büyümeyi destekleyen hormon .......... 'dir.

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KOMÜNİTE VE POPULASYON EKOLOJİSİ
  1. Komünite Ekolojisi
  2. Popülasyon Ekolojisi

Ayrıca 12.sınıf biyoloji dersi 2.dönem 1.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, ksilemin işlevini anlayabilecekler.

Öğrenciler, epidermis dokusunun yapısını ve işlevlerini anlayacaktır.

Öğrenciler, oksin ve sitokinin hormonlarının bitkilerdeki rollerini anlayacaktır.

Öğrenciler, bitkilerde hormonların tropizma hareketlerindeki rolünü anlayacaklardır.

Öğrenci, kapalı tohumlu bitkilerdeki çiçeğin dişi organını tanımlayabilecektir.

Kapalı tohumlu bitkilerde tozlaşma yöntemlerini öğrenir.

Öğrenciler fotosentezin temel ögelerini anlayacaktır.

Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları ve klorofilin rolünü anlar.

Öğrenciler, Krebs döngüsünün aşamalarını ve önemini anlayacaktır.

Oksijenli solunumun temel mekanizmasını ve önemini anlamak.

Öğrenci, fotosentezin canlılar için önemini ve ekosistemlerdeki rolünü anlar.

Hücresel solunum sırasında ATP üretiminin mekanizmasını anlar.

1. Elektron taşıma sistemi ile ilgili bilgileri öğrenme 2. Hücresel solunumun yerini ve adımlarını anlama 3. Kemosentez sürecini öğrenme 4. Fotosentezin ışık bağımlı ve bağımsız reaksiyonlarını ayırt etme 5. Anaerobik solunumun özelliklerini öğrenme 6. Aktif transportun mekanizmasını anlama 7. ATP'nin rolünü ve önemini kavrama 8. Hücresel solunumun önemini anlama 9. Fotosentezin çevre için önemini anlama 10. Mitokondrinin işlevlerini öğrenme

* Canlıların enerji kaynaklarını ve enerji dönüşümlerini anlamak * ATP'nin hücresel enerji taşıma molekülü olduğunu kavramak * Ototrof ve heterotrof canlılar arasındaki farkları belirlemek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.