12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik CEVAPLARI

 1. Fotosentez sırasında açığa çıkan oksijenin kaynağı nedir?


 2. Cevap: Suyun fotolizinden açığa çıkan oksijendir. Açıklama:

  Fotosentez, klorofil pigmenti içeren canlıların ışık enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezlemesidir. Fotosentezin iki temel evresi vardır: Işık tepkimeleri ve karanlık tepkimeleri. Işık tepkimelerinde, suyun fotoliziyle oksijen açığa çıkar ve ATP sentezlenir. Karanlık tepkimelerinde ise ATP kullanılarak CO2'den glikoz sentezlenir. 3. Fotosentez, canlı yaşamının devamı için neden önemlidir?


 4. Cevap: Fotosentez, canlıların besin ve enerji ihtiyacını karşılar. Açıklama:

  Fotosentez, inorganik maddelerden organik madde sentezi gerçekleştirir. Bu organik maddeler, canlıların hücre yapısına katılır ve besin kaynağı olarak kullanılır. Fotosentezle üretilen oksijen ise solunum yapan tüm canlılar için gereklidir. 5. Yapraktaki pigmentlerin varlığını gözlemlemek için hangi yöntem kullanılır?


 6. Cevap: Yapraktaki pigmentlerin varlığını gözlemlemek için izopropil alkol kullanılır. İzopropil alkol, klorofil pigmentini çözer. Bu nedenle, izopropil alkole batırılmış yapraklardaki klorofil pigmenti çözünür ve diğer pigmentler görünür hale gelir. Açıklama:

  Yapraktaki pigmentler, ışık enerjisini emer ve bu enerjiyi fotosentezde kullanır. Ancak, bu pigmentler, izopropil alkol gibi bazı çözücülerde çözünebilir. Bu nedenle, izopropil alkole batırılmış yapraklardaki klorofil pigmenti çözünür ve diğer pigmentler görünür hale gelir. 7. Yapraktaki pigmentlerin varlığını gözlemlemek için yapılan etkinlikte hangi renkler gözlenir?


 8. Cevap: Yapraktaki pigmentlerin varlığını gözlemlemek için yapılan etkinlikte, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renkler gözlenir. Açıklama:

  Yapraklarda bulunan başlıca pigmentler klorofil, karoten ve ksantofildir. Klorofil, yeşil renktedir. Karotenler, sarı, turuncu ve kırmızı renklerdedir. Ksantofiller, sarı ve turuncu renklerdedir. Bu nedenle, izopropil alkole batırılmış yapraklarda, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renkler gözlenir. 9. Fotosentez reaksiyonları, kloroplastın hangi iki zarından geçerek gerçekleşir?


 10. Cevap: Kloroplastın tilakoid ve stroma zarlarından geçerek gerçekleşir. Açıklama:

  * Işık enerjisi, tilakoid zarında gerçekleşen ışık reaksiyonları ile yakalanır ve kimyasal enerjiye dönüştürülür. * Bu kimyasal enerji, stroma zarındaki ışıktan bağımsız reaksiyonlarda kullanılarak karbondioksit moleküllerinden glikoz molekülleri üretilir. 11. Kemosentez yapan canlılar hangi ortamlarda yaşarlar?


 12. Cevap: Kemosentez yapan canlılar genellikle oksijensiz ortamlarda yaşarlar. Açıklama:

  Kemosentez yapan canlılar, inorganik maddeleri oksitleyerek enerji elde eder. Bu nedenle oksijenli ortamlarda yaşayamaz. 13. Kemosentez yapan canlıların doğada önemli bir rolleri var mıdır?


 14. Cevap: Evet, kemosentez yapan canlıların doğada önemli rolleri vardır. Açıklama:

  Kemosentez yapan canlılar, doğadaki madde döngülerinin gerçekleşmesinde önemli rol oynar. Örneğin, nitrifikasyon olayı, kemosentez yapan bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Nitrifikasyon olayı, azot döngüsünün önemli bir aşamasıdır. 15. Oksijenli solunum sonucunda kaç ATP üretilir?


 16. Cevap: 38 ATP Açıklama:

  Oksijenli solunum, glikoliz, krebs döngüsü ve ETS-oksidatif fosforilasyon olmak üzere üç aşamadan oluşur. Bu aşamaların her birinde ATP üretilir. Glikoliz sonucunda 2 ATP, krebs döngüsü sonucunda 2 ATP ve ETS-oksidatif fosforilasyon sonucunda 36 ATP üretilir. Bu nedenle, oksijenli solunum sonucunda toplamda 38 ATP üretilir. 17. Oksijenli solunumda glikozun parçalanması sırasında oluşan ara ürünlerden biri hangisidir?


 18. Cevap: Piruvat Açıklama:

  Oksijenli solunumda glikoz, sitoplazmada glikoliz adı verilen ilk evrede parçalanır. Glikoliz sonucunda iki molekül piruvat, dört molekül ATP ve iki molekül NADH + H+ oluşur. 19. Oksijenli solunumda glikozun parçalanması sırasında aşağıdakilerden kaç ATP üretilir?


 20. Cevap: 36 ATP Açıklama:

  Oksijenli solunumda glikozun parçalanması sırasında 36 ATP üretilir. Glikoliz sonucunda 2 ATP, Krebs döngüsü sonucunda 2 ATP ve oksidatif fosforilasyon sonucunda 32 ATP üretilir. 21. Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


 22. Cevap: Nötr bileşikler (NO3-, SO42-, Fe3+, CO2 gibi) Açıklama:

  Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı, oksijen dışında genellikle bir inorganik moleküldür. Bu moleküllerin elektron çekim güçleri zayıftır. Bu nedenle oksijensiz solunumda üretilen ATP miktarı azdır. 23. Etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonunun farklı özelliği nedir?


 24. Cevap: Etil alkol fermantasyonunda son ürün etil alkol ve karbondioksit iken, laktik asit fermantasyonunda son ürün laktik asittir. Açıklama:

  Etil alkol fermantasyonunda glikoz, 2 molekül etil alkol ve 2 molekül karbondioksite parçalanır. Laktik asit fermantasyonunda ise glikoz, 2 molekül laktik aside parçalanır. 25. Oksijenli solunumda, glikozun parçalanması sonucunda açığa çıkan enerjinin bir kısmı ATP üretiminde kullanılır. Bu enerjinin ATP üretiminde kullanılmasını sağlayan tepkime basamağı hangisidir?


 26. Cevap: Krebs döngüsü Açıklama:

  Krebs döngüsü, oksijenli solunumun sitoplazma dışındaki, mitokondri matriksinde gerçekleşen ikinci basamağıdır. Bu basamakta, glikolizde üretilen piruvat, asetil-CoA molekülüne dönüştürülür. Daha sonra asetil-CoA, Krebs döngüsünde çeşitli enzimlerin katalizi ile oksitlenerek karbondioksit ve ATP üretilir. Krebs döngüsü, oksijenli solunumun ATP üretiminin en önemli basamağıdır. 27. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Oksijenli solunumda, glikoz oksijenle reaksiyona girerek ATP, CO2 ve H2O oluşturur.
  2. (.....) Oksijenli solunum, tüm canlılarda gerçekleşir.
  3. (.....) Oksijenli solunumda, glikozun parçalanması üç aşamada gerçekleşir.
  4. (.....) Oksijenli solunumun ilk aşaması glikolizdir.
  5. (.....) Glikoliz, sitoplazmada gerçekleşir.
  6. (.....) Glikolizde, glikoz bir molekül CO2 ve iki molekül piruvata parçalanır.
  7. (.....) Piruvat, mitokondriye geçerek asetil CoA'ya dönüşür.
  8. (.....) Krebs döngüsü, mitokondri matriksinde gerçekleşir.
  9. (.....) Krebs döngüsünde, asetil CoA, oksijenin varlığında karbondioksit ve hidrojen atomlarına parçalanır.
  10. (.....) Elektron taşıma sistemi, mitokondri kristalarında bulunur.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Oksijenli solunumda, glikoz oksijenle reaksiyona girerek ATP, CO2 ve H2O oluşturur. Bu doğru bir ifadedir. 2. Oksijenli solunum, sadece ökaryot hücrelerde gerçekleşir. Prokaryot hücrelerde oksijenli solunum yerine solunum zinciri reaksiyonu gerçekleşir. Bu nedenle, bu ifade yanlıştır. 3. Oksijenli solunum, üç aşamada gerçekleşir: glikoliz, Krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemi. Bu nedenle, bu ifade doğrudur. 4. Glikoliz, hücrenin her yerinde gerçekleşebilir. Ancak, ökaryot hücrelerde sitoplazmada gerçekleşir. Bu nedenle, bu ifade doğrudur. 5. Glikolizde, glikoz bir molekül CO2 ve iki molekül piruvata parçalanır. Bu nedenle, bu ifade doğrudur. 6. Piruvat, mitokondriye geçerek asetil CoA'ya dönüştürülür. Bu nedenle, bu ifade doğrudur. 7. Krebs döngüsü, mitokondri matriksinde gerçekleşir. Bu nedenle, bu ifade doğrudur. 8. Krebs döngüsünde, asetil CoA, oksijenin varlığında karbondioksit ve hidrojen atomlarına parçalanır. Bu nedenle, bu ifade doğrudur. 9. Elektron taşıma sistemi, mitokondri kristalarında bulunur. Bu nedenle, bu ifade doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik Detayları

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 12.sınıf biyoloji dersi 1.dönem sonu yazılı soruları; yeni sınav sistemine uygun açık uçlu sorulardan klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Fotosentez sırasında oksijenin açığa çıktığı evreyi ve kaynağını açıklar.

Fotosentezin canlı yaşamının devamı için önemini açıklar.

Fotosentezde kullanılan pigmentlerin özelliklerini gözlemler.

Fotosentezde kullanılan pigmentlerin özelliklerini gözlemler.

Fotosentez reaksiyonlarının iki aşamalı olduğunu ve bu aşamaların tilakoid ve stroma zarlarında gerçekleştiğini açıklar.

Kemosentez yapan canlıların yaşadıkları ortamları açıklar.

Kemosentez yapan canlıların doğadaki rollerini açıklar.

Oksijenli solunum sonucunda 38 ATP üretilir.

Öğrenci, oksijenli solunumun ilk evresi olan glikolizi açıklar.

Oksijenli solunumda glikozun parçalanması sırasında 36 ATP üretilir.

Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı, oksijen dışında genellikle bir inorganik moleküldür.

Etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonunun farklı özelliği, etil alkol fermantasyonunda son ürünün etil alkol ve karbondioksit, laktik asit fermantasyonunda ise laktik asit olmasıdır.

Oksijenli solunumda, glikolizde üretilen enerjinin ATP üretiminde kullanılmasını sağlayan tepkime basamağı Krebs döngüsüdür.

* Oksijenli solunumun genel özelliklerini açıklar. * Oksijenli solunumun aşamalarını açıklar. * Oksijenli solunumun gerçekleştiği yerleri açıklar. * Oksijenli solunumun ürünlerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.