12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. ATP molekülü, sürekli kullanılan ve yenilenebilen bir moleküldür. Bu molekülün sentezi ve yıkımı sırasında hangi olaylar gerçekleşir?


 2. Cevap: ATP molekülünün sentezi sırasında, ADP molekülüne bir fosfat grubu eklenir. Bu olaya fosforilasyon denir. Fosforilasyon sırasında enerji açığa çıkar. ATP molekülünün yıkımı sırasında ise, ATP molekülünden bir fosfat grubu ayrılır. Bu olaya defosforilasyon denir. Defosforilasyon sırasında enerji açığa çıkar. Açıklama:

  ATP molekülünün sentezi, hücrelerde gerçekleşen bir dizi reaksiyondan oluşur. Bu reaksiyonlar, hücrenin enerji kaynağı olan besinlerin kimyasal bağlarındaki enerjinin ATP molekülünde depolanmasına neden olur. ATP molekülünün yıkımı ise, hücrelerde gerçekleşen bir dizi reaksiyondan oluşur. Bu reaksiyonlar, ATP molekülünde depolanan enerjinin yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasına neden olur. 3. ATP molekülü, canlıların evrensel enerji kaynağı olarak kabul edilir. Bu durumun nedenleri nelerdir?


 4. Cevap: ATP molekülü, aşağıdaki nedenlerden dolayı canlıların evrensel enerji kaynağı olarak kabul edilir: * Tüm canlı hücrelerde bulunur. * Yapısı basit ve kolay sentezlenebilir. * Yüksek enerjili fosfat bağları içerdiği için çok miktarda enerji depolayabilir. * Kolayca hidrolize edilebilir ve enerji açığa çıkarabilir. Açıklama:

  ATP molekülü, tüm canlı hücrelerde bulunur. Bu nedenle, canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için kullanılabilir. ATP molekülü, yapısı basit ve kolay sentezlenebilir. Bu nedenle, hücreler tarafından hızlı bir şekilde üretilebilir. ATP molekülü, yüksek enerjili fosfat bağları içerdiği için çok miktarda enerji depolayabilir. Bu nedenle, hücreler tarafından uzun süreli enerji kaynağı olarak kullanılabilir. ATP molekülü, kolayca hidrolize edilebilir ve enerji açığa çıkarabilir. Bu nedenle, hücreler tarafından ihtiyaç duyulan enerjiyi hızlı bir şekilde sağlayabilir. 5. Yapraklarda bulunan pigmentlerin renkleri, ışık enerjisini hangi dalga boylarında emer?


 6. Cevap: Farklı pigmentler, farklı dalga boylarındaki ışığı emer. Klorofil, görünür ışık spektrumunun yeşil ışık bölgesini emer. Karotenler, görünür ışık spektrumunun sarı, turuncu ve kırmızı ışık bölgesini emer. Ksantofiller, görünür ışık spektrumunun sarı ve turuncu ışık bölgesini emer. Açıklama:

  Yapraklardaki pigmentler, ışık enerjisini emer ve bu enerjiyi fotosentezde kullanır. Farklı pigmentler, farklı dalga boylarındaki ışığı emer. Çünkü her pigmentin farklı bir yapısı vardır ve bu yapı, farklı dalga boylarındaki ışığı absorbe etme özelliğine sahiptir. 7. Yapraktaki pigmentler, ışığın hangi kısmını yansıtır?


 8. Cevap: Yapraktaki pigmentler, ışık enerjisini emer ve bu enerjiyi fotosentezde kullanır. Emmediği ışık enerjisini ise yansıtır. Açıklama:

  Yapraklardaki pigmentler, ışık enerjisini emer ve bu enerjiyi fotosentezde kullanır. Ancak, her pigmentin emme kapasitesi sınırlıdır. Bu nedenle, pigmentler, ışık enerjisinin bir kısmını emmezler ve bu enerjiyi yansıtırlar. 9. Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarında hangi moleküller kullanılır?


 10. Cevap: CO2, ATP ve NADPH Açıklama:

  Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarında, CO2, ATP ve NADPH kullanılarak organik moleküller üretilir. 11. Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarında hangi molekül üretilir?


 12. Cevap: Glikoz Açıklama:

  Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonları altı kez tekrarlanmasıyla bir molekül glikoz üretilir. Ayrıca bitkinin ihtiyaç duyduğu diğer organik moleküller PGAL'den dönüşüm reaksiyonları ile üretilir. 13. Yapay ışıklandırma, seralarda ürün verimini nasıl etkiler?


 14. Cevap: Yapay ışıklandırma, seralarda fotosentez hızını artırarak ürün verimini artırır. Açıklama:

  * Kışın ışık seviyesi düşük olduğu için fotosentez hızı azalır. Bu durum, seralarda ürün verimini azaltır. * Yapay ışıklandırma, seralarda ışık seviyesini artırarak fotosentez hızını artırır. Bu da ürün verimini artırır. 15. * Fotosentez ve kemosentez arasındaki en temel fark nedir?


 16. Cevap: * Fotosentezde ışık enerjisi kullanılırken kemosentezde kimyasal enerji kullanılır. Açıklama:

  * Fotosentezde klorofil pigmenti bulunur ve bu pigment güneş ışığının soğurulmasını sağlar. Güneş ışığından elde edilen enerji, CO2 ve H2O'dan organik madde sentezinde kullanılır. Kemosentezde ise klorofil pigmenti bulunmaz ve inorganik maddelerin oksidasyonu sonucu açığa çıkan kimyasal enerji kullanılır. 17. Oksijenli solunumun ikinci aşaması olan krebs döngüsü, mitokondride gerçekleşir. Krebs döngüsü sonucunda kaç ATP üretilir?


 18. Cevap: 2 ATP Açıklama:

  Krebs döngüsü, glikozun parçalanması sonucu oluşan piruvat moleküllerinin asetil CoA’ya dönüştürülmesi ile başlayan bir dizi reaksiyondur. Bu reaksiyonlar sonucunda 2 ATP üretilir. Ayrıca, 6 NADH molekülü ve 2 FADH2 molekülü de üretilir ve bu moleküller elektron taşıma sisteminde (ETS) kullanılarak ATP üretimine katkıda bulunur. Bu nedenle, oksijenli solunumun krebs döngüsü aşamasında toplamda 2 ATP üretilir. 19. Oksijenli solunumun üçüncü aşaması olan elektron taşıma sistemi (ETS)-oksidatif fosforilasyon, mitokondride gerçekleşir. ETS-oksidatif fosforilasyon sonucunda kaç ATP üretilir?


 20. Cevap: 36 ATP Açıklama:

  ETS-oksidatif fosforilasyon, krebs döngüsü sonucunda üretilen NADH ve FADH2 moleküllerinin elektronlarını kullanarak ATP üreten bir dizi reaksiyondur. Bu reaksiyonlar sonucunda 36 ATP üretilir. Bu nedenle, oksijenli solunumun ETS-oksidatif fosforilasyon aşamasında toplamda 36 ATP üretilir. 21. Oksijenli solunumda bir glikoz molekülünden kaç ATP üretilir?


 22. Cevap: 30-32 Açıklama:

  Oksijenli solunumda bir glikoz molekülünden 4 ATP substrat düzeyinde fosforilasyonla, 26-28 ATP ise oksidatif fosforilasyonla üretilir. Bu nedenle, bir glikoz molekülünden toplam 30-32 ATP üretilir. 23. Oksijenli solunumda glikozun tamamen parçalanması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?


 24. Cevap: CO2 ve H2O Açıklama:

  Oksijenli solunumda glikoz, glikoliz, Krebs döngüsü ve oksidatif fosforilasyon olmak üzere üç aşamada parçalanır. Glikoliz sonucunda piruvat oluşur. Krebs döngüsü sonucunda CO2 ve H2O oluşur. Oksidatif fosforilasyon sonucunda da ATP oluşur. 25. Laktik asit fermantasyonunda glikozun son ürünü nedir?


 26. Cevap: Laktik asit Açıklama:

  Laktik asit fermantasyonunda glikoz, 2 molekül piruvata kadar parçalanır. Oluşan piruvatlar, ortamdaki 2NADH+ 2H+ moleküllerinin hidrojenlerini alarak laktik asit moleküllerine dönüşür. Bu sayede serbest kalan NAD+ molekülleri tekrar glikoliz reaksiyonlarına katılabilir. Böylece glikoliz reaksiyonlarının devamlılığı sağlanır. ATP sentezi glikolizde gerçekleşir. Laktik asit fermantasyonunda etil alkol oluşumu ile karbondioksit çıkışı görülmez. 27. Etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonunun ortak özelliği nedir?


 28. Cevap: Her iki fermantasyonda da glikoz, oksijensiz ortamda parçalanarak enerji elde edilir. Açıklama:

  Etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu, her ikisinde de glikozun oksijensiz ortamda parçalanarak enerji elde edildiği anaerobik fermantasyon çeşitleridir. 29. Oksijenli solunumda, glikozun parçalanması sonucunda açığa çıkan enerjinin ATP üretiminde kullanılmasını sağlayan mekanizma hangisidir?


 30. Cevap: Kemiosmotik mekanizma Açıklama:

  Oksijenli solunumda, ATP üretiminde kullanılan enerji, Krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemi (ETS) reaksiyonları sırasında açığa çıkar. Bu reaksiyonlar sırasında elektronların taşınması sonucunda, mitokondri iç zarı ile dış zarı arasında proton yoğunluğu farkı oluşur. Bu proton yoğunluğu farkı, ATP sentaz enzimi tarafından kullanılarak ATP üretimi sağlanır. Bu mekanizmaya kemiosmotik mekanizma adı verilir. 31. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Enerji yok olmaz, sadece bir formdan başka bir forma dönüşür.
  2. ( ) Canlıların yaşamsal faaliyetleri için enerjiye ihtiyacı vardır.
  3. ( ) ATP, hücrelerde gerçekleşen birçok metabolik faaliyette kullanılan enerji kaynağıdır.
  4. ( ) ATP, besinlerin kimyasal bağlarındaki enerjiyi doğrudan kullanabilir.
  5. ( ) ATP’nin yapısında üç fosfat grubu bulunur.
  6. ( ) ATP’nin yüksek enerjili fosfat bağları, hücrelerde gerçekleşen endergonik tepkimelerde kullanılır.
  7. ( ) ATP’nin yapısındaki fosfat bağları, hidrolizle kırıldığında bir molekül inorganik fosfat (Pi) ATP’den ayrılır.
  8. ( ) ATP’nin yapısındaki fosfat bağları, hidrolizle kırıldığında açığa çıkan enerji, hücrelerde gerçekleşen endergonik tepkimelerde kullanılır.
  9. ( ) ATP, hücrelerde sürekli kullanılan ve yenilenebilen bir moleküldür.
  10. ( ) ATP, hücrelerde depolanabilen bir moleküldür.

 32. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (Y) 5. (D) 6. (D) 7. (D) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) Açıklama:

  1. Enerjinin korunumu yasasına göre, enerji yok olmaz, sadece bir formdan başka bir forma dönüşür. 2. Canlılar, büyüme, gelişme, üreme, hareket, biyosentez, aktif taşıma gibi yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. 3. ATP, hücrelerde gerçekleşen birçok metabolik faaliyette kullanılan enerji kaynağıdır. 4. ATP, besinlerin kimyasal bağlarındaki enerjiyi doğrudan kullanamaz. Bu enerji, ATP’ye dönüştürüldükten sonra kullanılabilir. 5. ATP, adenozin trifosfat molekülünün kısaltmasıdır. Yapısında üç fosfat grubu bulunur. 6. ATP’nin yüksek enerjili fosfat bağları, hücrelerde gerçekleşen endergonik tepkimelerde kullanılır. 7. ATP’nin yapısındaki fosfat bağları, hidrolizle kırıldığında bir molekül inorganik fosfat (Pi) ATP’den ayrılır. 8. ATP’nin yapısındaki fosfat bağları, hidrolizle kırıldığında açığa çıkan enerji, hücrelerde gerçekleşen endergonik tepkimelerde kullanılır. 9. ATP, hücrelerde sürekli kullanılan ve yenilenebilen bir moleküldür. 10. ATP, hücrelerde depolanabilen bir molekül değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 12.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

ATP molekülünün sentezi ve yıkımını açıklar.

ATP molekülünün evrensel enerji kaynağı olma özelliklerini açıklar.Soru 1

Fotosentezde kullanılan pigmentlerin özelliklerini açıklar.

Fotosentezde kullanılan pigmentlerin özelliklerini açıklar.

Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarında CO2, ATP ve NADPH kullanıldığını açıklar.

Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarında glikoz üretildiğini açıklar.

Yapay ışıklandırmanın, seralarda fotosentez hızını artırarak ürün verimini artırdığı bilgisini açıklar.

Fotosentez ve kemosentez arasındaki farkı açıklar.

Oksijenli solunumun krebs döngüsü aşamasında 2 ATP üretilir.

Oksijenli solunumun ETS-oksidatif fosforilasyon aşamasında 36 ATP üretilir.

Öğrenci, oksijenli solunumda üretilen ATP miktarını açıklar.

Oksijenli solunumda glikozun tamamen parçalanması sonucu CO2 ve H2O oluşur.

Laktik asit fermantasyonunda glikozun son ürünü laktik asittir.

Etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonunun ortak özelliği, her ikisinde de glikozun oksijensiz ortamda parçalanarak enerji elde edilmesidir.

Oksijenli solunumda, glikozun parçalanması sonucunda açığa çıkan enerjinin ATP üretiminde kullanılması, kemiosmotik mekanizma ile sağlanır.

* Enerjinin korunumu yasası * Canlıların yaşamsal faaliyetleri için enerjiye ihtiyacı olduğu * ATP’nin yapısı ve özellikleri * ATP’nin hücrelerde kullanımı * ATP’nin sentezi ve yıkımı

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.