12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Canlılar, yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerji, besinlerin kimyasal bağlarındaki potansiyel enerjiden elde edilir. Ancak, besinlerdeki bu enerji doğrudan kullanılamaz. Neden?


 2. Cevap: Besinlerdeki kimyasal bağlardaki potansiyel enerji, yüksek enerjili fosfat bağları şeklinde depolanmıştır. Bu bağların kopması için çok fazla enerji gerekir. Bu enerji, ATP molekülünde bulunan yüksek enerjili fosfat bağlarından elde edilir. Açıklama:

  ATP molekülünde bulunan üç fosfat bağı, yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. Bu bağların kopması sırasında açığa çıkan enerji, yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Örneğin, hücrelerde gerçekleşen biyosentez, aktif taşıma ve hareket gibi tepkimeler için ATP’nin enerjisi gereklidir. 3. ATP’nin bu faaliyetlerde kullanılması için hangi özelliğinden yararlanılır?


 4. Cevap: ATP molekülü, yüksek enerjili fosfat bağları içerdiği için bu faaliyetlerde kullanılabilir. Bu bağların kopması sırasında açığa çıkan enerji, yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Açıklama:

  ATP molekülünde bulunan üç fosfat bağı, yüksek enerjili fosfat bağlarıdır. Bu bağların kopması sırasında açığa çıkan enerji, yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Örneğin, hücrelerde gerçekleşen biyosentez, aktif taşıma ve hareket gibi tepkimeler için ATP’nin enerjisi gereklidir. 5. Fotosentez hızını etkileyen faktörler nelerdir?


 6. Cevap: Işık şiddeti, CO2 miktarı, sıcaklık, su miktarı ve toprak pH'ı fotosentez hızını etkileyen faktörlerdir. Açıklama:

  Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı da artar. Bunun nedeni, ışık enerjisinin fotosentez için gerekli olmasıdır. CO2 miktarı arttıkça fotosentez hızı da artar. Bunun nedeni, CO2'nin glikoz sentezinde kullanılmasıdır. Sıcaklık arttıkça fotosentez hızı da artar. Bunun nedeni, enzimlerin aktivitesinin sıcaklıkla artmasıdır. Su miktarı yeterli olduğunda fotosentez hızı artar. Bunun nedeni, fotosentez için gerekli olan suyun yeterli miktarda olmasıdır. Toprak pH'ı fotosentez hızını dolaylı olarak etkiler. Toprak pH'ı uygun olduğunda fotosentez hızını artırır. 7. Fotosentez, ekosistemlerde nasıl bir rol oynar?


 8. Cevap: Fotosentez, ekosistemlerde besin ve enerji akışının temelini oluşturur. Açıklama:

  Fotosentetik canlılar, karbondioksiti kullanarak kendisi ve diğer canlılar için gerekli besin ile oksijeni üretir. Oksijenli solunum yapan canlılar enerji üretmek için bu besin ve oksijeni kullanarak atmosfere karbondioksit verir. Böylece oksijen ve karbondioksit döngüsü gerçekleşir. Fotosentetik canlılar ayrıca atmosferdeki fazla karbondioksiti kullanarak sera etkisini azaltır. 9. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında hangi moleküller üretilir?


 10. Cevap: ATP ve NADPH Açıklama:

  Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında, klorofilin ışığı soğurması ve ışık tarafından uyarılmış elektronların klorofilden ayrılması sonucunda elektron taşıma sistemi (ETS) ile ATP sentezi yapılır. Ayrıca suyun fotoliz edilmesi sonucu açığa çıkan hidrojenler (H+), bir çeşit koenzim olan NADP+ (nikotin amid adenin dinükleotit fosfat) ile tutularak NADPH molekülü üretilir. 11. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında hangi gaz açığa çıkar?


 12. Cevap: Oksijen (O2) Açıklama:

  Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında, klorofilin ışığı soğurması ve ışık tarafından uyarılmış elektronların klorofilden ayrılması sonucunda suyun fotoliz edilmesi gerçekleşir. Fotoliz sonucu açığa çıkan oksijenin fazlası, atmosfere bu evrede verilir. 13. Fotosentez reaksiyonlarında üretilen ATP ve NADPH, hangi organik moleküllerin sentezinde kullanılır?


 14. Cevap: Glikoz, amino asit, yağ asidi, karbonhidrat, hormon ve diğer organik moleküllerin sentezinde kullanılır. Açıklama:

  * Işık reaksiyonlarında üretilen ATP ve NADPH, ışıktan bağımsız reaksiyonlarda kullanılır. * Işıktan bağımsız reaksiyonlarda üretilen PGAL molekülünden glikoz, amino asit, yağ asidi, karbonhidrat, hormon ve diğer organik moleküller sentez edilir. 15. Fotosentez hızı, hangi faktörlerden etkilenir?


 16. Cevap: Klorofil miktarı, ışık şiddeti, sıcaklık, CO2 miktarı ve ışığın dalga boyu gibi faktörlerden etkilenir. Açıklama:

  * Klorofil miktarı arttıkça fotosentez hızı artar. * Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı belli bir değere kadar artar, sonra sabit kalır. * Sıcaklık arttıkça fotosentez hızı artar. * CO2 miktarı arttıkça fotosentez hızı artar. * Işığın dalga boyu, fotosentez hızını etkiler. Mor, mavi ve kırmızı ışıklarda fotosentez hızı daha yüksektir. 17. Oksijenli solunumun ilk aşaması olan glikoliz, sitoplazmada gerçekleşir. Glikoliz sonucunda kaç ATP üretilir?


 18. Cevap: 4 ATP Açıklama:

  Glikoliz, glikozun iki piruvata parçalanması ile gerçekleşen bir seri reaksiyondur. Bu reaksiyonlar sonucunda 2 ATP üretilir. Ayrıca, 2 NADH molekülü de üretilir ve bu moleküller elektron taşıma sisteminde (ETS) kullanılarak ATP üretimine katkıda bulunur. Bu nedenle, oksijenli solunumun glikoliz aşamasında toplamda 4 ATP üretilir. 19. Oksijenli solunumda piruvat, mitokondri matriksinde hangi moleküle dönüştürülür?


 20. Cevap: Asetil CoA Açıklama:

  Oksijenli solunumun ikinci evresi olan Krebs döngüsü, mitokondri matriksinde gerçekleşir. Piruvat, Krebs döngüsüne girmeden önce mitokondri matriksinde asetil CoA molekülüne dönüştürülür. 21. Oksijenli solunumda elektronların taşınması sırasında hangi moleküller görev alır?


 22. Cevap: NAD+, FAD, oksijen Açıklama:

  Oksijenli solunumun son evresi olan elektron taşıma sistemi (ETS), mitokondri kristalarında gerçekleşir. ETS'de NAD+ ve FAD molekülleri, glikoliz ve Krebs döngüsünde oluşan elektronları taşır. Oksijen ise ETS'nin son elektron alıcısıdır. 23. Fermantasyon sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşur?


 24. Cevap: Etil alkol, laktik asit, asetik asit gibi organik maddeler Açıklama:

  Fermantasyon, şekerlerin veya diğer organik yakıtların oksijen kullanmaksızın kısmen yıkıldığı katabolik bir süreçtir. Fermantasyon sonucunda organik monomerler tamamen parçalanmadığı için enerji verimi diğer oksijenli ve oksijensiz solunuma göre çok daha düşüktür. Sadece substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezi gerçekleşir. 25. Etil alkol fermantasyonunda glikozun son ürünü nedir?


 26. Cevap: Etil alkol ve karbondioksit Açıklama:

  Etil alkol fermantasyonunda glikoz, 2 molekül piruvata kadar parçalanır. Oluşan piruvatlar, ortamdaki 2NADH+ 2H+ moleküllerinin hidrojenlerini alarak etil alkol moleküllerine dönüşür. Bu sayede serbest kalan NAD+ molekülleri tekrar glikoliz reaksiyonlarına katılabilir. Böylece glikoliz reaksiyonlarının devamlılığı sağlanır. ATP sentezi glikolizde gerçekleşir. Etil alkol fermantasyonunda etil alkol oluşumu ile karbondioksit çıkışı görülür. 27. Oksijenli solunumda, glikozun tamamen oksijenle parçalanması sonucunda açığa çıkan son ürünler hangileridir?


 28. Cevap: Karbondioksit ve su Açıklama:

  Oksijenli solunumda, glikozun tamamen oksijenle parçalanması sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkar. Bu ürünler, fotosentezde kullanılarak besinlerin sentezlenmesini sağlar. 29. Oksijenli solunumda, glikozun parçalanması sonucunda açığa çıkan enerjinin bir kısmı ısı olarak dışarı verilir. Bu enerjinin ısı olarak dışarı verilmesini sağlayan tepkime basamağı hangisidir?


 30. Cevap: Glikoliz Açıklama:

  Glikoliz, oksijenli solunumun sitoplazmada gerçekleşen ilk basamağıdır. Bu basamakta, glikoz, enzimlerin katalizi ile oksijensiz olarak parçalanarak piruvat molekülüne dönüştürülür. Glikoliz sırasında açığa çıkan enerjinin bir kısmı ATP üretiminde kullanılır, bir kısmı ise ısı olarak dışarı verilir. 31. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Oksijenli solunumda glikozun tamamen parçalanması sonucu CO2, H2O ve ATP oluşur.
  2. ( ) Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı genellikle O2'dir.
  3. ( ) Fermantasyonda glikoliz reaksiyonları gerçekleşir.
  4. ( ) Etil alkol fermantasyonunda piruvattan etil alkol ve CO2 oluşur.
  5. ( ) Laktik asit fermantasyonunda piruvattan laktik asit oluşur.
  6. ( ) Oksijenli solunumda 1 mol glikozdan 38 ATP üretilir.
  7. ( ) Oksijensiz solunumda 1 mol glikozdan 2 ATP üretilir.
  8. ( ) Fermantasyonda 1 mol glikozdan 2 ATP üretilir.
  9. ( ) Fermantasyonda üretilen ATP miktarı oksijenli solunuma göre daha azdır.
  10. ( ) Fermantasyonda üretilen ATP miktarı oksijensiz solunuma göre daha fazladır.

 32. Cevap: 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (Y) 7. (D) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) Açıklama:

  1. Oksijenli solunumda glikozun tamamen parçalanması sonucu CO2, H2O ve ATP oluşur. Bu doğru bir ifadedir. 2. Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı genellikle O2'dir. Bu yanlış bir ifadedir. Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı genellikle inorganik bir bileşiktir. 3. Fermantasyonda glikoliz reaksiyonları gerçekleşir. Bu doğru bir ifadedir. Fermantasyon, glikoliz reaksiyonları ile başlar ve sadece substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretilir. 4. Etil alkol fermantasyonunda piruvattan etil alkol ve CO2 oluşur. Bu doğru bir ifadedir. Etil alkol fermantasyonunda piruvattan bir molekül CO2 ayrılması ile iki karbonlu asetaldehit oluşur. Oluşan asetaldehit, glikolizde oluşan 2 NADH + 2H+ dan kopan hidrojenleri alarak iki molekül etil alkole dönüşür. 5. Laktik asit fermantasyonunda piruvattan laktik asit oluşur. Bu doğru bir ifadedir. Laktik asit fermantasyonunda piruvattan bir molekül laktik asit oluşur. 6. Oksijenli solunumda 1 mol glikozdan 38 ATP üretilir. Bu yanlış bir ifadedir. Oksijenli solunumda 1 mol glikozdan 36 ATP üretilir. 7. Oksijensiz solunumda 1 mol glikozdan 2 ATP üretilir. Bu doğru bir ifadedir. Oksijensiz solunumda 1 mol glikozdan 2 ATP üretilir. 8. Fermantasyonda 1 mol glikozdan 2 ATP üretilir. Bu doğru bir ifadedir. Fermantasyonda 1 mol glikozdan 2 ATP üretilir. 9. Fermantasyonda üretilen ATP miktarı oksijenli solunuma göre daha azdır. Bu doğru bir ifadedir. Oksijenli solunumda üretilen ATP miktarı fermentasyona göre daha fazladır. 10. Fermantasyonda üretilen ATP miktarı oksijensiz solunuma göre daha fazladır. Bu yanlış bir ifadedir. Fermantasyonda üretilen ATP miktarı oksijensiz solunuma göre daha azdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 12.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde yeni sınav sistemine ve müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Canlıların enerji ihtiyacını açıklar.

ATP molekülünün yapısını ve işlevini açıklar.

Fotosentez hızını etkileyen faktörleri açıklar.

Fotosentezin ekosistemlerde oynadığı rolü açıklar. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikten klasik türde, cevap, açıklama ve kazanım soru formatındadır. Soru, seçenek, cevap, açıklama ve kazanımları içerisine almadığım için daha anlaşılır ve okunaklı olduğunu düşünüyorum. Soruların kazanımları, soruların açıklama metinlerine göre belirlendi. Bu sorular, 12. sınıf biyoloji müfredatında yer alan "Fotosentez" konusunu kapsamaktadır.

Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında ATP ve NADPH üretildiğini açıklar.

Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında oksijen açığa çıktığını açıklar.

Fotosentez reaksiyonlarında üretilen ATP ve NADPH'nin, glikoz ve diğer organik moleküllerin sentezinde kullanıldığını açıklar.

Fotosentez hızını etkileyen faktörleri açıklar.

Oksijenli solunumun glikoliz aşamasında 2 ATP üretilir.

Öğrenci, oksijenli solunumun ikinci evresi olan Krebs döngüsünü açıklar.

Öğrenci, oksijenli solunumun son evresi olan elektron taşıma sistemini açıklar.

Fermantasyon sonucunda etil alkol, laktik asit, asetik asit gibi organik maddeler oluşur.

Etil alkol fermantasyonunda glikozun son ürünü etil alkol ve karbondioksittir.

Oksijenli solunumda, glikozun tamamen oksijenle parçalanması sonucunda açığa çıkan son ürünler karbondioksit ve sudur.

Oksijenli solunumda, glikozun parçalanması sonucunda açığa çıkan enerjinin bir kısmı glikoliz sırasında ısı olarak dışarı verilir.

* 9. sınıf biyoloji dersi "Hücresel Solunum" ünitesi kazanımları * 10. sınıf biyoloji dersi "Hücresel Solunum" ünitesi kazanımları

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.