12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Uzay çalışmalarının günlük yaşamımıza etkilerini üç örnek vererek belirtiniz.


 2. Cevap: * Vücut sıcaklığını kulaktan ölçen termometreler * Kontak lensler * Spor ayakkabıları Açıklama:

  Uzay teknolojisi, sağlık, iletişim ve ulaşım dahil olmak üzere günlük yaşamın birçok alanında kullanılmaktadır. 3. Uzay çalışmalarında kullanılan bir araç hakkında bilgi veriniz.


 4. Cevap: V-2 roketi Açıklama:

  V-2 roketi, Dünya'dan uzaya ulaşan ilk araçlardan biriydi ve uzay araçlarının geliştirilmesi için temel bir teknoloji sağladı. 5. Uzay sondaları ile uzay istasyonları arasındaki farkları belirtiniz.


 6. Cevap: Farklar: - Amaç: Uzay sondaları gezegenleri inceler, uzay istasyonları ise uzun süreli konaklama ve çalışmaya uygun - Boyut: Uzay sondaları genellikle daha küçük, uzay istasyonları daha büyüktür - Mürettebat: Uzay sondaları insansız, uzay istasyonları insanlıdır Açıklama:

  Uzay sondaları ve uzay istasyonları, farklı amaçlar ve özellikler için kullanılırlar. 7. Yapay uyduların kullanım alanlarına göre sınıflandırınız.


 8. Cevap: Sınıflandırma: - Haberleşme Uyduları - Meteoroloji Uyduları - Keşif (Casus) Uyduları - Seyir (Navigasyon) Uyduları - Gözlem Uyduları Açıklama:

  Yapay uydular, kullanım amaçlarına göre farklı kategorilere ayrılır. 9. Güneş'in günlük görünür hareketinin Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüşü ile arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 10. Cevap: Güneş'in günlük görünür hareketi, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüşünün bir sonucudur. Açıklama:

  Güneş'in görünür hareketinin Dünya'nın dönüşü ile olan nedensel ilişkisini açıklar. 11. Kütlesi m olan bir cismin basit sarkaç olarak salınım yapması durumunda salınım süresini etkileyen faktörleri listeleyiniz.


 12. Cevap: Salınım süresini etkileyen faktörler: (1) sarkaçın uzunluğu (2) kütlesi (3) salınım genliği (4) ortamın hava direnci Açıklama:

  Basit sarkaçın salınım süresini belirleyen değişkenleri açıklar. 13. Osmanlı İmparatorluğu'nda hangi takvim Rumi takvimden önce kullanılıyordu?


 14. Cevap: Hicri takvim Açıklama:

  Osmanlı İmparatorluğu'nda Hicri takvim, Rumi takvim kabul edilmeden önce kullanılıyordu. 15. Yerel yıldız zamanının boylama bağlılığını açıklayan bir deney yapınız.


 16. Cevap: Uygun etkinlik tasarımı olabilir. Açıklama:

  Öğrenciler, boylam farkının yerel yıldız zamanını nasıl etkilediğini deneysel olarak gözlemleyebilirler. 17. Güneş'in yıl boyunca gökyüzünde hareket ettiği takımyıldızlara burç takımyıldızları dendiğini açıklayınız.


 18. Cevap: Açıklama: Güneş'in tutulum çemberi 13 takımyıldıza karşılık gelir.ama: Güneş'in tutulum çemberi 13 takımyıldıza karşılık gelir. Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberi 13 takımyıldıza karşılık gelir. Cevap: Çünkü bu takımyıldızlar, Güneş'in bir yıl boyunca gökyüzünde hareket ettiği noktalarda yer alır. 19. Güneş'in 22 Haziran'da gökyüzünde ulaştığı en yüksek noktaya yaz gündönümü dendiğini açıklayınız.


 20. Cevap: Açıklama: Bu tarihte Güneş, gökyüzünde en yüksek noktasına ulaşır ve Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz yaşanır.ama: Bu tarihte Güneş, gökyüzünde en yüksek noktasına ulaşır ve Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz yaşanır. Açıklama:

  Bu tarihte Güneş, gökyüzünde en yüksek noktasına ulaşır ve Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz yaşanır. Cevap: Çünkü Güneş, Yengeç takımyıldızındadır ve yılın en kuzeydeki konumunda bulunur. 21. Çıkış düğümü ve iniş düğümü nedir?


 22. Cevap: Çıkış düğümü, Ay'ın Dünya'nın yörünge düzleminin güneyinden kuzeyine geçtiği noktadır. İniş düğümü ise Ay'ın kuzeyinden güneyine geçtiği noktadır. Açıklama:

  Dünya'nın yörünge düzlemi ile Ay'ın yörünge düzlemi arasında 5° açı farkı vardır. 23. Ay'ın günlük hareketini açıklayınız.


 24. Cevap: Ay, tüm gök cisimleri gibi günlük hareket eder ve doğar ve batar. Açıklama:

  Ay'ın günlük hareketi, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. 25. Güneş tutulmalarının önemi nedir?


 26. Cevap: Tam Güneş tutulmaları, Güneş'in koronasını gözlemlemek için önemlidir. Açıklama:

  Tam Güneş tutulmaları, Güneş'in genellikle görünmeyen kısımlarını inceleme fırsatı sunar. 27. Ay'ın yörüngesinin şekli nedir ve Dünya etrafındaki dolanım süresini belirtiniz.


 28. Cevap: Ay'ın yörüngesi eliptiktir ve Dünya etrafındaki dolanım süresi yaklaşık 29,5 gündür. Açıklama:

  Ay'ın yörüngesi dairesel değil, eliptiktir ve dolanım süresi sabit değildir. 29. Kanlı Ay Tutulması sırasında NASA tarafından görüntülenen fotoğrafın üç farklı haritasını yazınız.


 30. Cevap: * Görünür ışık haritası * Gerçek sıcaklıklar haritası * Kombine harita Açıklama:

  Bu haritalar, Ay'ın ısı dağılımını ve yüzeyindeki maddelerin niteliklerini belirlemek için kullanılır. 31. Ay tutulması sırasında Ay'ın kızılötesi görselleri kullanılarak yapılan ısı haritalarının amacı nedir?


 32. Cevap: Ay yüzeyindeki maddelerin niteliklerini belirlemek Açıklama:

  Ay tutulması sırasında Ay'ın kızılötesi görsellerinden elde edilen ısı haritaları, Ay yüzeyindeki maddelerin sıcaklıklarını ve özelliklerini belirlemek için kullanılır. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Elmas yüzük olarak adlandırılan mücevher, gerçekte literatürde elmas yüzük olarak adlandırılır.
  2. (.....) Güneşte meydana gelen patlamalara flare adı verilmez.
  3. (.....) Tam Güneş tutulması sırasında flare gözlemlenebilir.
  4. (.....) Sir A.Eddington, 1919 yılında gerçekleşen tam Güneş tutulmasında Güneş'in arkasındaki yıldızlardan gelen ışığın sapmadığını gözlemledi.
  5. (.....) Ay tutulması sırasında Ay, tamamen gözden kaybolur.
  6. (.....) Ay tutulmasında Ay'ın kırmızı rengi almasının nedeni, Güneş ışınlarının Yer atmosferinde kırılarak Ay'a ulaşmasıdır.
  7. (.....) Ay tutulmasında mavi ışık Ay'a ulaşmaz.
  8. (.....) Ay'ın ısı haritaları, Ay yüzeyindeki maddelerin niteliklerinin belirlenmesine yardımcı olmaz.
  9. (.....) Ay tutulması sırasında Ay hiç gözlemlenemezdi.
  10. (.....) Işığın uzayda bir doğru boyunca yayıldığı gözlemsel olarak kanıtlanmamıştır.

 34. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 35. Eşleştirmeleri Yapın

  Önermeler:
  a. Gözlemsel Astronomi
  b. Teorik Astrofizik
  c. Yıldız Bilimi
  d. Gezegen Bilimi
  e. Galaktik Astronomi
  f. Ekstragalaktik Astronomi
  g. Kozmoloji
  h. Astronotik
  ı. Uzay Kolonisi ve Savunması Bilimi
  i. Uzay Araçları ve Yolculuk Bilimi
  Cümleler:
  1. Gök cisimlerini gözlemlemeye dayanan uzay bilimi dalı
  2. Fizik terimlerini ve teorik yaklaşımları kullanarak gök cisimlerini modelleyen uzay bilimi dalı
  3. Yıldızların yapısını ve yaşam süreçlerini inceleyen uzay bilimi dalı
  4. Gezegenlerin yapısını ve oluşumunu inceleyen uzay bilimi dalı
  5. Samanyolu gök adasını inceleyen uzay bilimi dalı
  6. Samanyolu dışında kalan galaksileri inceleyen uzay bilimi dalı
  7. Bir bütün olarak evreni inceleyen uzay bilimi dalı
  8. Uzay araçlarının yapımı ve yolculuk koşullarıyla ilgilenen uzay bilimi dalı
  9. Uzayda kurulacak kolonilerin çalışmalarını inceleyen uzay bilimi dalı
  10. Uzay çalışmalarının amaçlarını belirleyen uzay bilimi dalı

 36. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e 6. f 7. g 8. h 9. ı 10. i Açıklama:

  Her cümle, uzay bilimlerinin bir alt dalını tanımlamaktadır. Önermeler, bu alt dalları içermektedir. 37. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Zamanın ölçümünü sağlayan araçlara ... denir.
  2. Suyun düzenli akışına dayanan zaman ölçüm araçları ... olarak adlandırılır.
  3. Kumun üstteki çanaktan alttaki çanağa akışını kullanarak zamanı ölçen araçlar ... olarak bilinir.
  4. Güneş ışınlarının bir cisim üzerinde oluşturduğu gölgeden yararlanılarak geliştirilen zaman ölçüm araçları ... olarak adlandırılır.
  5. Salınım hareketiyle zamanı ölçen araçlara ... denir.
  6. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki ve Güneş'in çevresindeki hareketleri ... olarak tanımlanır.
  7. Güneş'in ve yıldızların Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak yaptığı hareket ... olarak adlandırılır.
  8. Güneş'in bir gözlem yerine ait saat açısıyla belirlenen zaman ... olarak tanımlanır.
  9. Güneş'in ortalama saat açısına ... denir.
  10. Ortalama Güneş'in herhangi bir yerin meridyeninden ardışık iki geçişi arasındaki süreye ... denir.

 38. Cevap: 1. Zaman ölçüm araçları 2. Su saatleri 3. Kum saatleri 4. Güneş saatleri 5. Sarkaclar 6. Dönemli hareketler 7. Görünür hareketler 8. Gerçek güneş zamanı 9. Ortalama güneş zamanı 10. Ortalama güneş günü Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 10 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 12.sınıf astronomi ve uzay bilimleri 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun hazırlanmıştır

Uzay çalışmalarının teknolojik ilerleme ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini anlamak.

Uzay çalışmalarında kullanılan araçlar ve teknolojiler hakkında bilgi edinmek.

Uzay aracı türlerini ve görevlerini ayırt etmek.

Uyduların kullanım alanlarını öğrenmek ve sınıflandırmak.

Güneş'in görünür hareketini Dünya'nın dönüşüyle ilişkilendirir.

Basit sarkaçların salınım hareketi ve zaman ölçümü arasındaki ilişkiyi anlar.

Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan takvimler hakkında bilgi edinir.

Boylam ve yerel yıldız zamanı arasındaki ilişkiyi deneysel olarak inceler.

Burç takımyıldızlarının tanımını ve önemini anlama.

Yaz gündönümünün tanımını ve önemini anlama.

Çıkış düğümü ve iniş düğümü kavramlarını anlama.

Ay'ın günlük hareketini anlama.

Güneş tutulmalarının bilimsel önemini anlar.

Ay'ın yörüngesinin şeklini ve dolanım süresini bilir.

Kanlı Ay Tutulması fotoğrafındaki haritaları öğrenmek.

Ay tutulması sırasında kızılötesi görüntüleme kullanılarak elde edilebilecek bilgileri öğrenmek.

1. Elmas yüzük teriminin doğruluğu hakkında bilgi sahibi olunur. 2. Güneş patlamalarının bilimsel adı öğrencilir. 3. Tam Güneş tutulması sırasında bilimsel gözlemlerin önemi vurgulanır. 4. Einstein'ın görelilik kuramının gözlemsel kanıtları hakkında bilgi edinilir. 5. Ay tutulması olayının nedenleri anlaşılır. 6. Yer atmosferinin Ay tutulması üzerindeki etkisi öğrenilir. 7. Işığın kırılması ve Ay tutulmasının kırmızı rengi arasındaki ilişki açıklanır. 8. Ay'ın ısı haritalarının kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olunur. 9. Ay tutulmasının gözlenebilirliği üzerine atmosferik koşulların etkisi anlaşılır. 10. Işığın doğrusal yayılım teorisi hakkındaki yanlış algı düzeltilir.

* Uzay bilimlerinin alt dallarını tanıma * Uzay çalışmalarının amaçlarını anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri