12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Ortalama güneş zamanı, güneşin gerçek hareketini düzeltmek için kullanılan bir zaman ölçümüdür. Bunun nedeni hangisidir?

  A) Güneş'in Güneş çevresinde dolanım hızının sabit olmaması
  B) Güneşin ekvator üzerinde hareket etmemesi
  C) Dünya'nın ekseni etrafındaki dönüşünün sabit olmaması
  D) Yıldızların hareket hızının değişmesi
  E) Ay'ın Dünya üzerindeki etkisinin zamanı değiştirmesi

 2. Cevap: A Açıklama:

  Ortalama güneş zamanı, güneşin eliptik yörüngesinde hareket etmesi nedeniyle değişen hızını düzeltmek için kullanılır. 3. Aynı saat diliminde bulunan bölgelerde kullanılan zaman türüne ne ad verilir?

  A) Yerel güneş zamanı     B) Bölge zamanı          
  C) Evrensel zaman         D) Yıldız zamanı         
  E) Gerçek güneş zamanı                             

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bölge zamanı, aynı saat diliminde bulunan bölgelerde kullanılan ve ortalama güneş zamanına dayanan zaman türüdür. 5. Einstein'ın Görelilik Teorisine göre zaman algısı hangi faktörlerden etkilenir?

  A) Yalnızca kişinin konumu
  B) Yalnızca kişinin hızı
  C) Kişinin konumu, hızı ve hareketleri
  D) Ay ve Güneş'in konumları
  E) Kişinin yaşı ve cinsiyeti

 6. Cevap: C Açıklama:

  Einstein'ın Görelilik Teorisine göre zaman algısı, kişinin konumu, hızı ve hareketlerinden etkilenir. 7. 22 Aralık'ta φ = 60° enleminde gece ve gündüz süreleri nedir?

  A) Gece süresi > Gündüz süresi
  B) Gündüz süresi > Gece süresi
  C) Gece ve gündüz süreleri eşittir
  D) Gündüz süresi gece süresinden çok daha kısadır
  E) Gece süresi gündüz süresinden çok daha kısadır

 8. Cevap: B Açıklama:

  22 Aralık'ta kuzey enlemlerinde Güneş en düşük açıyla doğduğu için gündüz süresi gece süresinden daha kısadır. Ancak φ = 60°'ta gece süresi yine de gündüz süresinden çok daha kısadır. 9. Kuzey yarım kürede, 22 Aralık tarihinde Güneş'in hiç doğmaması için hangi koşulun sağlanması gerekir?

  A) δ > - (90 - φ)    B) δ < - (90 - φ)   
  C) δ = - (90 - φ)    D) δ > (90 - φ)     
  E) δ = (90 - φ)                          

 10. Cevap: B Açıklama:

  Güneş, δ # - (90 - φ) koşulunu sağlayan noktalarda hiç doğmayacaktır. 11. Bir gök cisminin bir gün boyunca gökyüzünde yaptığı harekete ne ad verilir?

  A) Yıllık hareket       B) Günlük hareket      
  C) Aylık hareket        D) Eksenel hareket     
  E) Periyodik hareket                           

 12. Cevap: B Açıklama:

  Gök cisimlerinin bir gün boyunca gökyüzünde yaptığı harekete günlük hareket denir. 13. Kanlı Ay Tutulması'nın gerçekleşmesi için gereken koşullar nelerdir?

  A) Dolunay evresi ve Ay'ın düğüm noktalarında olması
  B) Yeni ay evresi ve Ay'ın düğüm noktalarında olması
  C) Dolunay evresi ve Ay'ın yörünge düzleminin Güneş-Dünya çizgisi üzerinde olması
  D) Yeni ay evresi ve Ay'ın yörünge düzleminin Güneş-Dünya çizgisi üzerinde olması
  E) Ay'ın Güneş'e en yakın ve Dünya'ya en uzak konumda olması

 14. Cevap: A Açıklama:

  Kanlı Ay Tutulması, yalnızca dolunay evresinde ve Ay'ın düğüm noktalarında olduğu durumlarda gerçekleşebilir. 15. Takım yıldızları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Yerçekimi ile birbirine bağlı yıldız kümeleridir.
  B) Eskiden mitolojik karakterlerin adlarını alırlardı.
  C) Hepsi Kuzey Yarım Küre'de bulunur.
  D) 88 takım yıldızı vardır.
  E) Yalnızca gözlemcinin bulunduğu noktadan görülebilirler.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Takım yıldızları, gök küresinde yakınmış gibi görünen ancak gerçekte yerçekimiyle bağlı olmayan yıldız kümeleridir. Eski çağlarda mitolojik karakterlerin adlarıyla adlandırılırlardı. 17. Eşlek kon düzeninde bir gök cismine ait yükseltilmiş kutup yüksekliği (δ) açısı hangi değerleri alabilir?

  A) 0° ≤ δ ≤ 90°        B) -90° ≤ δ ≤ 90°     
  C) -180° ≤ δ ≤ 180°    D) 0° ≤ δ ≤ 180°      
  E) 180° ≤ δ ≤ 360°                           

 18. Cevap: B Açıklama:

  Yükseltilmiş kutup yüksekliği, gök ekvatorundan kuzey (+) veya güney (-) yönde ölçülen ve -90° ile +90° arasında değişen bir açıdır. 19. Dünya üzerinde bir gözlem noktasında Kutup Yıldızı'nın yükseklik açısı 45° olarak ölçülmüştür. Bu gözlem noktasının enlemi kaç derecedir?

  A) 0°    B) 15°    C) 45°    D) 60°    E) 90°    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Dünya'nın yarıçapının göksel cisimlerin uzaklıkları yanında ihmal edilebilir olduğu varsayılarak, Kutup Yıldızı'nın yükseklik açısı o yerin enlemine eşittir. Bu nedenle, gözlem noktasının enlemi 45°'dir. 21. Evrenin gerçek boyutları hakkında ne söylenebilir?

  A) Yaklaşık 14 milyar ışık yılı uzaklığındaki cisimleri gözlemleyebiliyoruz ve bu evrenin gerçek boyutudur.
  B) Gözlemleyebildiğimiz alan sürekli genişliyor ancak evrenin gerçek boyutlarını bilmiyoruz.
  C) Evrenin sonlu olmadığı düşünülüyor.
  D) Evren sürekli genişliyor ve gerçek boyutları sürekli değişiyor.
  E) Evrenin gerçek boyutları hakkında hiçbir fikrimiz yok.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Teknolojideki gelişmeler görünür evreni genişletse de evrenin gerçek boyutlarını bilmiyoruz. 23. Işık hızı yaklaşık olarak saniyede kaç kilometredir?

  A) 1000    B) 100.000    C) 300.000    D) 1.000.000    E) 10.000.000    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Işık hızı yaklaşık olarak 300.000 km/s'dir. 25. Samanyolu gök adasının sınıflandırmasını aşağıdakilerden hangisiyle eşleştirirsiniz?

  A) E0    B) S0    C) Sb    D) Sc    E) Sa    

 26. Cevap: C Açıklama:

  Samanyolu gök adası, sarmal kolları olan normal sarmal bir gök adadır. 27. Hubble Sabiti'nin yaklaşık değeri nedir?

  A) 20 km/sMpc    B) 72 km/sMpc    C) 100 km/sMpc    D) 150 km/sMpc    E) 200 km/sMpc    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Hubble Sabiti, gök adaların birbirinden uzaklaşma hızları ile birbirine uzaklıkları arasındaki orantı sabitidir. 29. Aşağıdakilerden hangisi dış gezegen DEĞİLDİR?

  A) Mars    B) Jüpiter    C) Satürn    D) Uranüs    E) Neptün    

 30. Cevap: A Açıklama:

  Mars, iç gezegen grubuna aittir. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ise dış gezegenlerdir. 31. Güneş sistemindeki en büyük uydu hangisidir?

  A) Ay    B) Callisto    C) Rhea    D) Triton    E) Ganymede    

 32. Cevap: E Açıklama:

  Ganymede, 5.262 km'lik yarıçapıyla Güneş sistemindeki en büyük uydudur. 33. 1 AB uzaklıktaki Dünya'nın dolanım periyodu 365 gündür. 2 AB uzaklıktaki Mars'ın dolanım periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 689 gün    B) 1095 gün    C) 1378 gün    D) 1785 gün    E) 2478 gün    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Kepler'in 3. Yasası'na göre, periyot ortalama uzaklığın küpüne orantılıdır. 35. Iraklık açısı ile yıldızın uzaklığı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğru orantılı      B) Ters orantılı      
  C) Sabit orantılı      D) Karesel orantılı   
  E) Kök orantılı                              

 36. Cevap: B Açıklama:

  Iraklık açısı küçüldükçe yıldızın uzaklığı artar. 37. Kara delikler nasıl oluşur?

  A) Beyaz cücelerin patlaması sonucu
  B) Nötron yıldızlarının patlaması sonucu
  C) Büyük kütleli yıldızların çökmesi sonucu
  D) Karanlık maddenin çökmesi sonucu
  E) Samanyolu'nun merkezinde bulunan süper kütleli kara deliğin parçalanması sonucu

 38. Cevap: C Açıklama:

  Kara delikler, büyük kütleli yıldızların çekirdeklerinin çökmesi sonucu oluşur. 39. Kara cisim ışıması nedir?

  A) Görünür ışığı tamamen soğuran cisimlerin yaydığı ışınım
  B) Güneş'in yaydığı ışınım
  C) Yıldızların yaydığı ışınım
  D) Yıldızlararası tozun yaydığı ışınım
  E) Nükleer füzyon sonucu meydana gelen ışınım

 40. Cevap: A Açıklama:

  Kara cisim ışıması, görünür ışığı tamamen soğuran cisimlerin yaydığı ışınımdır. 41. Yanlış ifade hangisidir?

  A) Beyaz ışık, çeşitli filtrelerle farklı renklere ayrılabilir.
  B) Bazı filtreler belirli dalga boylarındaki ışığı tamamen engeller.
  C) Fotometri, bir yıldızın parlaklığını ölçmek için kullanılır.
  D) Işık kaynağından ışık alınmayan durumlar olabilir.
  E) Her yıldızın rengi aynıdır.

 42. Cevap: E Açıklama:

  Her yıldızın kendine özgü bir rengi vardır ve fotometri yoluyla bu renkler ölçülebilir. 43. Filtrelerin fotometrideki rolü nedir?

  A) Gözlemcinin gözlerini korumak
  B) Teleskobun çözünürlüğünü artırmak
  C) Belirli dalga boylarındaki ışığı seçerek ölçmek
  D) Işık kaynağının uzaklığını belirlemek
  E) Teleskobun büyütmesini ayarlamak

 44. Cevap: C Açıklama:

  Filtreler, belirli dalga boylarındaki ışığı seçerek ölçmemize olanak tanıyarak fotometri sisteminde önemli bir rol oynar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 12.sınıf astronomi ve uzay bilimleri 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Güneş zamanının özellikleri ve ortalama güneş zamanı

Bölge zamanı ve saat dilimleri

Einstein'ın Görelilik Teorisinin temel prensiplerini anlamak.

Güneş'in günlük hareketi ve gece-gündüz süreleri

Günlük Görünür Hareket konusunun anlaşılması.

Gök cisimlerinin hareket türlerinin sınıflandırılması.

Ay tutulmalarının oluşmasını sağlayan koşulları anlamak.Soru 1

Takım yıldızlarının tanımını ve adlandırılma şeklini öğrenmek.

Öğrenci, astronomi kon düzeneklerindeki açısal ölçümleri yorumlayabilir ve kullanabilir.

Öğrenci, gözlemsel verileri kullanarak konumunu ve göksel olayları açıklayabilir.

Evrenin büyüklüğü ve doğası hakkında farkındalık.

Gök cisimlerinin uzaklığını hesaplama

Gök ada sınıflandırmasını anlama.

Hubble Sabiti'nin anlamını ve önemini kavrama.

İç ve dış gezegenleri ayırt edebilme

Güneş sistemindeki uyduları boyutlarına göre sıralayabilme

5.2.1. Kepler Yasaları'nı kullanır.Soru 1

Yıldızların uzaklıklarını belirleme yöntemlerini anlar.

GÖK.1.1.5. Kara deliklerin oluşumunu ve özelliklerini açıklar.

GÖK.1.1.6. Kara cisim ışımasını açıklar ve Stefan-Boltzmann yasasını uygular.

Yıldızların renklerinin ölçülmesindeki fotometrinin önemini anlar.

Astronomide filtrelerin işlevlerini anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2 kere doğru, 42 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri