12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Güneş'in 22 Haziran ve 22 Aralık'taki dik açıklıklarını yazınız.


 2. Cevap: * 22 Haziran: +23° 27' * 22 Aralık: -23° 27' Açıklama:

  Güneş'in dik açıklığı, ekvatordan olan açısını gösterir. 3. Coğrafi kon sayılarının bir noktanın günlük çemberini nasıl etkilediğini açıklayınız.


 4. Cevap: Enlem, günlük çemberin yarıçapını ve ufkun üzerindeki yüksekliğini belirler. Boylam, gözlem yerinin güneş zamanını belirler. Açıklama:

  Günlük çember, bir noktanın üzerinde hareket ettiği hayali dairedir. Enlem ve boylam, bir noktanın günlük çemberini benzersiz bir şekilde tanımlamaya yardımcı olur. 5. Ay'ın tam tutulması sırasında Ay'ın kırmızı görünmesinin nedenini açıklayın.


 6. Cevap: Dünya atmosferinde gerçekleşen ışık kırılması sonucu mavi ışık yutulurken kırmızı ışık Ay'a ulaşır. Açıklama:

  Ay'a ulaşan kırmızı ışık, Ay'ın kırmızı görünmesine neden olur. 7. Görünür büyüklük kavramını tanımlayın ve gök cisimlerinin gözlemciye olan uzaklığına göre değişebileceğini açıklayın.


 8. Cevap: Bir cismin gözlemciye göre görünen açısal boyutudur. Gözlemciye uzaklığı arttıkça cismin görünür büyüklüğü azalır. Açıklama:

  Güneş ve Ay'ın görünür büyüklükleri, Dünya'ya olan uzaklıklarına göre değişir. Bu nedenle, Güneş tutulması sırasında Güneş'in görünen büyüklüğü Ay'ınkine eşit veya daha küçük olabilir. 9. Coğrafi kon düzeneğindeki temel düzlem ve çemberi belirtiniz.


 10. Cevap: Temel düzlem: Ekvator düzlemi Temel çember: Başlangıç meridyeni (Greenwich) Açıklama:

  Coğrafi kon düzeneğinde enlem ve boylam kavramları kullanılır. Bunlar, Ekvator düzlemi ve Başlangıç meridyeni ile belirlenir. 11. Astronomi kon düzeneklerini ikiye ayırınız.


 12. Cevap: * Gözlemci merkezli kon düzenekleri (toposantrik) * Yer merkezli kon düzenekleri (geosantrik) Açıklama:

  Astronomide gök cisimlerinin konumlarını belirlemek için iki farklı merkez kullanılır: gözlemci veya Yer. 13. Meteorlar nelerdir? Üç örnek veriniz.


 14. Cevap: Meteorlar, Dünya atmosferine giren ve sürtünme nedeniyle akkorlaşarak ışık çizgisi olarak görülen gök cisimleridir. Örnekler: * Perseid göktaşı yağmuru * Leonid göktaşı yağmuru * Geminid göktaşı yağmuru Açıklama:

  Meteorlar, yıldız kayması veya akan yıldız olarak da bilinir. 15. Kuyruklu yıldızların iki özelliğini açıklayınız.


 16. Cevap: Kuyruklu yıldızlar, buz ve gazdan oluşan, Güneş'in etrafında belirli yörüngelerde dönen gök cisimleridir. Özellikler: * Güneş'e yaklaştıklarında, buz buharlaşarak bir gaz ve toz bulutu oluşturur. * Bu bulut, Güneş'e ters yönde kuyruk şeklinde bir görüntü oluşturur. Açıklama:

  Kuyruklu yıldızlar, Güneş Sistemi'nin kökenini anlamak için önemli ipuçları sağlar. 17. Merkür gezegeninin Güneş'ten ortalama uzaklığı nedir?


 18. Cevap: 0,387 Astronomik Birim (AB) Açıklama:

  AB, Dünya'nın Güneş'ten ortalama uzaklığıdır. 19. Güneş Sistemi'ndeki iç gezegenleri yazınız.


 20. Cevap: * Merkür * Venüs Açıklama:

  İç gezegenler, Güneş'e en yakın olan gezegenlerdir. 21. Bir yıldızın geçirdiği yaşam evrelerini sıralayınız.


 22. Cevap: Yıldızların tipik yaşam evreleri sırasıyla şunlardır: prostar, anakol, alt dev, kırmızı dev, helyum anakol, gezegenimsi bulutsu, beyaz cüce, nötron yıldızı veya kara delik. Açıklama:

  Bir yıldızın oluşumundan sonuna kadar geçirdiği farklı evreleri listeler. 23. Kara deliklerin özellikleri nelerdir?


 24. Cevap: Kara delikler şunlarla karakterize edilir: * Singularite: Sonsuz yoğunluğa ve küçüklüğe sahip bir nokta. * Olay ufkunda ışık hızından hızlı kaçılamayan bir bölge. * Etki bölgesi: Çevredeki uzay-zamanı büken güçlü yerçekimi alanı. Açıklama:

  Kara deliklerin temel özelliklerini ve çevreleri üzerindeki etkilerini vurgular. 25. Fotometri hakkında bilgi açıklama yapınız.


 26. Cevap: Fotometri, bir ışık kaynağının yaydığı enerji miktarının filtreler ve alıcılar kullanılarak ölçülmesidir. Açıklama:

  Fotometri, gök cisimlerinin parlaklığını ve özelliklerini belirlemede kullanılır. 27. Şekildeki beyaz ışık için kullanılan filtrelerin üç örneğini veriniz.


 28. Cevap: * Kırmızı Filtre * Mavi Filtre * Yeşil Filtre Açıklama:

  Filtreler, belirli dalga boylarında ışık geçirerek farklı renkleri gözlemlememizi sağlar. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz

  1. (.....) Astronomik gözlemlerde teleskoplar kullanılır.
  2. (.....) Fotometri, ışık kaynağının yaydığı enerji miktarını ölçer.
  3. (.....) Filtreler, ışık kaynağından gelen ışığın dalga boyunu sınırlar.
  4. (.....) Beyaz ışık, çeşitli filtrelerle tek bir dalga boyuna ayrıştırılabilir.
  5. (.....) Bazı filtreler, ışık kaynağından hiçbir ışık alınamamasına neden olur.
  6. (.....) Teleskopların çeşidi gözlem yapılan nesnenin türüne göre değişir.
  7. (.....) Fotometri, bir alıcı ve filtre içerir.
  8. (.....) Işık kaynağından gelen tüm ışığın teleskop tarafından toplanması mümkündür.
  9. (.....) Filtreler, görüntü kalitesini artırmaz.
  10. (.....) Astronomik gözlemler, yalnızca teleskoplarla yapılabilir.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 31. Eşleştirmeleri yapınız:

  a. Koç noktası
  b. Gök cisminin sağ açıklığı
  c. Gök cisminin dik açıklığı
  d. Tutulum düzlemi
  e. Eşlek
  1. Güneş'in 21 Mart tarihinde bulunduğu nokta
  2. Eşlek ile ekvator düzlemleri arasındaki açı
  3. Yerkürenin gerçek yörüngesinin düzlemi
  4. Gözlemcinin öğlen çemberi üzerinde ölçülen açı
  5. Gözlemcinin öğlen çemberi ile gök cisminin saat çemberi arasındaki açı

 32. Cevap: 1. a 2. d 3. d 4. b 5. c Açıklama:

  Astronomik konumlar ve düzlemlerle ilgili eşleştirme yapılmıştır. 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Uzay, Dünya atmosferinin dışında kalan her türlü astronomik cismi içeren boşluğa verilen addır.
  2. Milyonlarca yıldız, yıldız kümesi, toz ve gaz bulutu ile bulutsunun oluşturduğu astronomik sistemlere ............. denir.
  3. Dünya da dâhil olmak üzere bütün astronomik cisimleri, her türlü madde ve enerjiyi içeren bütünün adı ............. 'dir.
  4. Teleskobun icadı ve geliştirilmesi, bilim insanlarının evrende gözlemleyebildikleri alanı ............. yapmıştır.
  5. Günümüz teknolojisi ile yaklaşık 14 milyar ışık yılı uzaklığındaki astronomik cisim ve sistemleri gözlemleyebiliyoruz.
  6. Yoğun olarak hidrojen ve helyumdan oluşan, uzayda ışık saçan plazma kürelerine ............. denir.
  7. Uluslararası Gökbilim Birliği'nin gezegen tanımına göre, bir yıldızın çevresinde dolanan, başka bir gezegenin uydusu olmayan ve yeterli kütle çekim kuvveti doğuran astronomik cisimler ............. olarak kabul edilir.
  8. Uzayda geniş alanlara yayılan hidrojen, helyum ve diğer iyonize gaz ve toz yığınlarına ............. denir.
  9. Gök cisimlerinin günlük görünür hareketlerinin sonuçlarının neler olabileceğini keşfetmek için yapılan etkinliğe ............. denir.
  10. Genel doğma-batma koşulu olan | δ | < 90 - | φ | koşulu, bir yıldız için ............. olmasını sağlar.

 34. Cevap: 1. uzay 2. gökada 3. evren 4. genişletmiştir 5. görünür evren 6. yıldız 7. gezegen 8. bulutsu 9. etkinlik 10. doğmayan veya batmayan Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 12.sınıf astronomi ve uzay bilimleri dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Güneş'in dik açıklık kavramını anlama.

Coğrafi kon sayılarının günlük çember üzerindeki etkisini anlama.

Ay tutulması sırasında Ay'ın kırmızı görünümünün nedenini kavrama.

Görünür büyüklük kavramını anlama ve gök cisimlerinin görünür boyutlarının gözlemciye olan uzaklığına bağlı olduğunu kavrama.

Coğrafi kon düzeneğinin temel unsurlarını anlamak.

Astronomide kullanılan kon düzenekleri türlerini öğrenmek.

Öğrenciler, meteorların doğasını ve sınıflandırılmasını ayırt edecektir.

Öğrenciler, kuyruklu yıldızların yapısını ve özelliklerini anlayacaktır. Gök adaların sınıflandırılmasında kullanılan

Öğrenciler, Merkür gezegeninin Güneş'e olan uzaklığını anlayabilirler.

Öğrenciler, Güneş Sistemi'ndeki iç gezegenleri ayırt edebilirler.

Yıldızların yaşam döngüsünü anlar.

Kara deliklerin doğasını ve evrendeki rolünü anlar.

Öğrenciler fotometrinin astronomideki önemini ve çalışma prensiplerini anlayabilirler.

Öğrenciler filtrelerin ışık spektrumunu filtrelemedeki rolünü anlayabilirler.

* Astronomik gözlemlerin teleskoplarla yapıldığını bilmek. * Fotometrin ışık kaynağının yaydığı enerji miktarını ölçmek için kullanıldığını anlamak. * Filtrelerin ışık dalga boyunu sınırladığını kavramak. * Çeşitli filtrelerle beyaz ışığın tek bir dalga boyuna ayrıştırılabildiğini bilmek. * Bazı filtrelerin ışık kaynağının hiçbir ışığını almasına izin vermediğini öğrenmek. * Teleskop çeşitlerinin gözlem yapılan nesnenin türüne bağlı olduğunu bilmek. * Fotometrin bir alıcı ve filtre içerdiğini anlamak. * Tüm ışık kaynağı ışığının bir teleskop tarafından toplanamayacağını bilmek. * Filtrelerin görüntü kalitesini artırmadığını öğrenmek. * Astronomik gözlemlerin her zaman teleskoplarla yapılmadığını bilmek.

Astronomik konumları ve düzlemleri tanımlayabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri