2023-2024 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10)

2023-2024 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) CEVAPLARI

 1. Yerel yıldız zamanı ve bölge zamanı arasındaki farkı belirtiniz.


 2. Cevap: Yerel yıldız zamanı, gök cisimlerinden (genellikle yıldızlardan) yararlanılarak belirlenen bir zaman birimidir. Bölge zamanı ise, bir ülkenin veya bölgenin kullandığı, ortalama güneş zamanına dayalı standartlaştırılmış bir zaman birimidir. Açıklama:

  Yerel yıldız zamanı, gözlemcinin bulunduğu boylama göre değişirken, bölge zamanı ülke veya bölge çapında aynıdır. Günlük yaşamda kolaylık sağlamak için bölge zamanı kullanılır. 3. Güneş'in periyodik hareketleri nelerdir?


 4. Cevap: Güneş, kendi ekseni etrafında ve Güneş Sistemi'nin merkezinde dolanım yapmaktadır. Açıklama:

  Güneş'in kendi ekseni etrafındaki hareketi dönüş hareketi, Güneş Sistemi merkezindeki hareketi ise yörünge hareketidir. 5. Güneş yılı nedir? Açıklayın.


 6. Cevap: Güneş yılı, Dünya'nın Güneş etrafında bir tam tur attığı süredir. Açıklama:

  Güneş yılı yaklaşık 365 gün 6 saattir. Bu süre, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin uzunluğu ve Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı ile ilgilidir. 7. Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin hareketini düzenleyen yasalara örnekler verin.


 8. Cevap: Kepler Yasaları: * Bir gezegenin yörüngesi elips şeklindedir. * Bir gezegenin Güneş'e olan uzaklığı, yörünge üzerindeki konumuna bağlı olarak değişir. * Bir gezegenin Güneş etrafındaki yörünge periyodunun karesi, yörüngesinin yarı büyük ekseninin küpü ile doğru orantılıdır. Açıklama:

  Kepler Yasaları, gezegenlerin hareketinin matematiksel olarak tanımlanmasına yardımcı olur. 9. Coğrafi koordinat sisteminde bir noktanın gece ve gündüz sürelerine etki eden faktörleri açıklayınız.


 10. Cevap: Güneş'in konumu (dik açıklığı), enlem ve yılın zamanı Açıklama:

  Güneş'in dik açıklığı, enlem arttıkça gece süresinin arttığı anlamına gelir. Ayrıca, yılın zamanı da gece ve gündüz sürelerini etkiler ve 22 Haziran'da kuzey yarım kürede en uzun gün ve 22 Aralık'ta en kısa gün yaşanır. 11. Güneş'in 22 Haziran ve 22 Aralık'taki dik açıklıklarını yazınız.


 12. Cevap: * 22 Haziran: +23° 27' * 22 Aralık: -23° 27' Açıklama:

  Güneş'in dik açıklığı, ekvatordan olan açısını gösterir. 13. Coğrafi kon sayılarının bir noktanın günlük çemberini nasıl etkilediğini açıklayınız.


 14. Cevap: Enlem, günlük çemberin yarıçapını ve ufkun üzerindeki yüksekliğini belirler. Boylam, gözlem yerinin güneş zamanını belirler. Açıklama:

  Günlük çember, bir noktanın üzerinde hareket ettiği hayali dairedir. Enlem ve boylam, bir noktanın günlük çemberini benzersiz bir şekilde tanımlamaya yardımcı olur. 15. Ay'ın Dünya çevresinde gerçekleştirdiği iki hareketi yazınız.


 16. Cevap: * Günlük hareket * Aylık hareket Açıklama:

  Ay, hem Dünya çevresinde günlük olarak hareket eder hem de Dünya çevresinde aylık olarak dolanır. 17. Ay'ın evrelerinin oluşum nedenini açıklayınız.


 18. Cevap: Ay'ın evreleri, Ay'ın Güneş'ten aldığı ışığı Dünya'ya yansıtma durumuna göre değişir. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün aydınlık kısmı, Güneş ışığı alan kısımdır. Açıklama:

  Ay'ın evreleri, Dünya'dan Ay'a baktığımız açıya bağlıdır. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün tamamı Güneş ışığı alıyorsa, dolunay evresini gözlemleriz. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün yarısı Güneş ışığı alıyorsa, ilk veya son dördün evresini gözlemleriz. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü hiç Güneş ışığı almıyorsa, yeni ay evresini gözlemleriz. 19. Ay'ın evrelerini sırasıyla belirtiniz.


 20. Cevap: * Yeni ay * Hilal * İlk dördün * Şişkin ay * Dolunay * Şişkin ay * Son dördün * Hilal Açıklama:

  Ay'ın evreleri, Ay'ın Dünya etrafındaki dolanımı sırasında Güneş'ten aldığı ışığı Dünya'ya yansıtma durumuna göre değişir. 21. Gök küresi nedir?


 22. Cevap: Dünya'yı merkez olarak kabul eden, gök cisimlerinin aynı uzaklıkta algılandığı hayalî küre. Açıklama:

  Dünya yüzeyindeki bir gözlemci, gök cisimlerini uzaklıkları ne olursa olsun gök küre üzerinde aynı uzaklıktaymış gibi algılar. 23. Ay'ın tam tutulması sırasında Ay'ın kırmızı görünmesinin nedenini açıklayın.


 24. Cevap: Dünya atmosferinde gerçekleşen ışık kırılması sonucu mavi ışık yutulurken kırmızı ışık Ay'a ulaşır. Açıklama:

  Ay'a ulaşan kırmızı ışık, Ay'ın kırmızı görünmesine neden olur. 25. Gök küresinin temel öğelerini açıklayınız.


 26. Cevap: * Ekvator düzlemi * Çevren düzlemi * Kuzey gök uçlağı * Güney gök uçlağı * Zenit * Ayakucu noktası Açıklama:

  Bu öğeler, gök cisimlerinin konumlarını tanımlamada ve gök küresini anlamada kullanılır. 27. Takım yıldızlarının adlandırılma tarihçesi ve işlevleri nelerdir?


 28. Cevap: * Eski Yunanlılar tarafından mitolojik karakterler vb. isimlerle adlandırılırlar. * Gökyüzündeki konumları sayesinde yön bulma ve mevsimleri takip etme gibi işlevleri vardır. Açıklama:

  Takım yıldızları, gök küresini anlamada ve uzaydaki yön belirlemede kullanılır. 29. Gök cisimlerinin günlük hareketlerinin nedeni ve gözlemsel sonuçları nelerdir?


 30. Cevap: * Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. * Yıldızlar, gök küresinde eşleğe paralel çemberler üzerinde doğudan batıya hareket eder gibi görünürler. * Bu hareket sayesinde astronomlar yıldızların konumlarını belirleyebilirler. Açıklama:

  Gök cisimlerinin günlük hareketi, gök küresinin yapısı ve yıldız konumlarının belirlenmesi için önemlidir. 31. Coğrafi kon düzeneğindeki temel düzlem ve çemberi belirtiniz.


 32. Cevap: Temel düzlem: Ekvator düzlemi Temel çember: Başlangıç meridyeni (Greenwich) Açıklama:

  Coğrafi kon düzeneğinde enlem ve boylam kavramları kullanılır. Bunlar, Ekvator düzlemi ve Başlangıç meridyeni ile belirlenir. 33. Astronomi kon düzeneklerini ikiye ayırınız.


 34. Cevap: * Gözlemci merkezli kon düzenekleri (toposantrik) * Yer merkezli kon düzenekleri (geosantrik) Açıklama:

  Astronomide gök cisimlerinin konumlarını belirlemek için iki farklı merkez kullanılır: gözlemci veya Yer. 35. Gök cisimlerinin günlük görünür hareketinin günlük yaşamımızdaki sonuçlarından birini açıklayınız.


 36. Cevap: Gök cisimlerinin günlük görünür hareketi, gün doğumu ve gün batımı gibi olayları doğurur. Açıklama:

  Gök cisimlerinin günlük görünür hareketi, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. Bu hareket sırasında, gözlemciler farklı konumlardan farklı açılarla gökyüzüne bakarlar ve bu da gök cisimlerinin konumlarının gün boyunca değişmesine neden olur. 37. Güneş Sistemi'ni oluşturan gök cisimlerini belirtiniz.


 38. Cevap: Gezegenler, cüce gezegenler, gezegen uyduları, kuyruklu yıldızlar, asteroitler ve gezegenler arası gaz ve toz bulutu. Açıklama:

  Güneş Sistemi, Güneş'in etrafında dönen çeşitli gök cisimlerinden oluşur. 39. Kepler Yasaları'nı listeleyiniz.


 40. Cevap: * Yörüngeler Yasası * Alanlar Yasası * Periyotlar Yasası Açıklama:

  Kepler Yasaları, gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketlerini açıklar. 41. Astronomide kullanılan bir uzaklık birimini veriniz ve açıklayınız.


 42. Cevap: Işık yılı Açıklama:

  Bir ışık yılı, ışığın bir yılda aldığı yoldur (yaklaşık 9,5 trilyon kilometre). 43. Yıldızların yapısını açıklayınız.


 44. Cevap: Yıldızlar, yoğun olarak hidrojen ve helyumdan oluşan plazma küreleridir. İç kısımlarında sıcaklık ve basınç yüksektir ve çekirdek tepkimeleri gerçekleşmektedir. Açıklama:

  Yıldızların yapısını hidrojen, helyum ve plazma bağlamında açıklar. 45. Bir yıldızın geçirdiği yaşam evrelerini sıralayınız.


 46. Cevap: Yıldızların tipik yaşam evreleri sırasıyla şunlardır: prostar, anakol, alt dev, kırmızı dev, helyum anakol, gezegenimsi bulutsu, beyaz cüce, nötron yıldızı veya kara delik. Açıklama:

  Bir yıldızın oluşumundan sonuna kadar geçirdiği farklı evreleri listeler. 47. Kara deliklerin özellikleri nelerdir?


 48. Cevap: Kara delikler şunlarla karakterize edilir: * Singularite: Sonsuz yoğunluğa ve küçüklüğe sahip bir nokta. * Olay ufkunda ışık hızından hızlı kaçılamayan bir bölge. * Etki bölgesi: Çevredeki uzay-zamanı büken güçlü yerçekimi alanı. Açıklama:

  Kara deliklerin temel özelliklerini ve çevreleri üzerindeki etkilerini vurgular. 49. Kara cisim ışıması nedir? Açıklayınız.


 50. Cevap: Kara cisim ışıması, üzerine düşen beyaz ışığı tamamen soğuran cisimlerin yaptıkları ışımadır. Açıklama:

  Kara cisimler gerçekte bulunmamakla birlikte, üzerleri çok küçük bir delik bulunan ve iç yüzeyleri tamamıyla ışığı soğuran küresel cisimler olarak modellenebilirler. Bu şekildeki cisimlere düşen beyaz ışık, yansımalar sırasında tamamen soğurulur ve cisim tarafından ışıma gerçekleşir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) Detayları

2023-2024 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • KlasikAyrıca

Öğrenciler, yıldız zamanı ve bölge zamanı arasındaki farkı ayırt edebilecek ve zaman ölçümünün günlük yaşam için önemini kavrayacaklardır.

Güneş'in periyodik hareketlerini öğrenme.

Güneş yılının tanımını ve önemini kavrama.

Kepler Yasaları'nın önemini ve gezegenlerin hareketine etkisini anlama.

Coğrafi konumun gece ve gündüz süreleri üzerindeki etkisini anlama.

Güneş'in dik açıklık kavramını anlama.

Coğrafi kon sayılarının günlük çember üzerindeki etkisini anlama.

Öğrenciler, Ay'ın Dünya çevresinde gerçekleştirdiği hareketleri bilir.

Öğrenciler, Ay'ın evrelerinin oluşum nedenini anlar.

Öğrenciler, Ay'ın evrelerini sırasıyla bilir.

Gök küresinin tanımını ve önemini anlama.

Ay tutulması sırasında Ay'ın kırmızı görünümünün nedenini kavrama.

Gök küresinin temel bileşenlerini ve işlevlerini anlamayı sağlar.

Takım yıldızlarının adlandırılma kaynağını ve gök küresindeki önemini anlama becerisini geliştirir.

Gök cisimlerinin hareketlerinin nedenlerini ve gözlemsel sonuçlarını anlamayı sağlar.

Coğrafi kon düzeneğinin temel unsurlarını anlamak.

Astronomide kullanılan kon düzenekleri türlerini öğrenmek.

Öğrenciler, gök cisimlerinin günlük görünür hareketinin günlük yaşamımıza nasıl etki ettiğini kavrarlar.

Öğrenciler, Güneş Sistemi'ni oluşturan gök cisimlerini tanıyabilirler.

Kepler Yasaları'nı öğrenmek.

Astronomide kullanılan uzaklık birimlerinden birini öğrenmek.

Yıldızların temel yapısal özelliklerini anlar.

Yıldızların yaşam döngüsünü anlar.

Kara deliklerin doğasını ve evrendeki rolünü anlar.

Öğrenciler, kara cisim ışıması kavramını anlayabilecekler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-10) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri