12. Sınıf TDE 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular)

12. Sınıf TDE 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 12. Sınıf TDE 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) CEVAPLARI

 1. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Ne İçindeyim Zamanın" şiirinde şair zaman kavramını nasıl ele almıştır?


 2. Cevap: Şair, zaman kavramını "geçmiş, gelecek ve yaşanılan an"ı birleştiren bir duyarlılıkla yansıtmaktadır. Şiirin ilk dizesinde "ne içindeyim zamanın" ifadesiyle zamanın içinde kaybolmuş, onu bir bütün olarak kavrayamayan bir ruh hali belirtilmektedir. Şair, zaman kavramını geçmiş, gelecek ve yaşanılan an olarak üç ayrı boyuttan ele almaktadır. Geçmiş, şair için "anılar" ve "hatıralar" olarak belirir. Gelecek ise "umutlu beklentiler" ve "kaygılar" olarak ifade edilir. Yaşanılan an ise "an" olarak, yani zamanın içinden bir kesit olarak ele alınır. Şair, bu üç boyutu şiirde bir arada kullanarak zamanın göreceli bir kavram olduğunu vurgulamaktadır. Açıklama:

  Saf şiir anlayışında zaman kavramı genellikle "an" olarak ele alınır. Şair, zamanın akışına karşı durur ve anı yakalamaya çalışır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Ne İçindeyim Zamanın" şiiri de bu anlayışa uygun olarak yazılmıştır. Şair, şiirde zamanın akışına karşı koyamaz ve onu bir bütün olarak kavrayamaz. Ancak, geçmiş, gelecek ve yaşanılan an olarak üç ayrı boyuttan ele alarak zamanın göreceli bir kavram olduğunu vurgular. 3. Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Rüya Gördüm" şiirinde şair rüya kavramını nasıl ele almıştır?


 4. Cevap: Şair, rüya kavramını "hayal, umut ve iç huzur" gibi temalarla ilişkilendirerek ele almıştır. Şiirin ilk dizesinde "bir rüya gördüm" ifadesiyle şairin bir hayal dünyasında yaşadığı belirtilmektedir. Rüya, şair için "hayal gücü" ve "umut"u temsil etmektedir. Şair, rüya aracılığıyla iç huzuruna kavuşmayı ve gerçek dünyadan uzaklaşmayı amaçlamaktadır. Açıklama:

  Saf şiir anlayışında rüya kavramı genellikle "hayal ve umut" gibi temalarla ilişkilendirilir. Şair, rüya aracılığıyla gerçek dünyadan uzaklaşır ve kendi iç dünyasında yaşar. Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Rüya Gördüm" şiiri de bu anlayışa uygun olarak yazılmıştır. Şair, şiirde rüyayı "hayal gücü" ve "umut"la ilişkilendirerek iç huzuruna kavuşmayı amaçlamaktadır. 5. Ahmet Kutsi Tecer'in şiirleri hangi özellikleriyle öne çıkmaktadır?


 6. Cevap: Folklordan yararlanması, halk şiiri geleneğini devam ettirmesi Açıklama:

  Ahmet Kutsi Tecer'in şiirleri, folklordan yararlanması ve halk şiiri geleneğini devam ettirmesi ile öne çıkmaktadır. Şiirlerinde halk şiiri nazım şekilleri ve türlerini kullanmış, halk diline yakın bir dil kullanmıştır. 7. Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının edebiyatımıza katkıları nelerdir?


 8. Cevap: Toplumsal sorunların görünür hale gelmesini sağlaması, toplumsal bilincin gelişmesine katkıda bulunması Açıklama:

  Toplumcu gerçekçi şiir anlayışı, toplumdaki sorunların görünür hale gelmesini sağlamış, toplumsal bilincin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu akım sayesinde, işçi ve köylülerin sorunları, sınıf çatışması gibi konular edebiyat aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. 9. Turgut Uyar'ın "Büyüyüp Giden Hüzün'e" şiiri hangi anlayışa aittir?


 10. Cevap: Turgut Uyar'ın "Büyüyüp Giden Hüzün'e" şiiri İkinci Yeni şiir anlayışına aittir. Açıklama:

  Turgut Uyar, İkinci Yeni şairleri arasında yer alan önemli bir şairdir. "Büyüyüp Giden Hüzün'e" şiiri de İkinci Yeni şiirinin özelliklerini taşımaktadır. Şiirde kapalılık, soyutluk, imgeler, çağrışımlar gibi unsurlar öne çıkmaktadır. 11. Sezai Karakoç'un "Kapalı Çarşı" şiiri hangi anlayışa aittir?


 12. Cevap: Sezai Karakoç'un "Kapalı Çarşı" şiiri İkinci Yeni şiir anlayışına aittir. Açıklama:

  Sezai Karakoç, İkinci Yeni şairleri arasında yer alan önemli bir şairdir. "Kapalı Çarşı" şiiri de İkinci Yeni şiirinin özelliklerini taşımaktadır. Şiirde kapalılık, soyutluk, imgeler, çağrışımlar gibi unsurlar öne çıkmaktadır. 13. Haydar Ergülen'in şiirlerinde hangi temalar öne çıkar?


 14. Cevap: Haydar Ergülen'in şiirlerinde öne çıkan temalar şunlardır: * Yergi * İnsan * Doğa * Şehirleşme Açıklama:

  Haydar Ergülen, şiirlerinde yergi yüklü ve kapalı bir anlatımla insani duyarlılıklarından uzaklaşmış insanı anlatmıştır. Şiirlerinde modern yaşamın beraberinde getirdiği şehirleşme olgusu, insanı tabiattan kopararak tek ve zayıf bir bağ olarak "balkon"un kalması sonucunu ortaya çıkarmıştır. 15. Hüseyin Atlansoy'un şiirlerinde hangi anlatım biçimleri görülür?


 16. Cevap: Hüseyin Atlansoy'un şiirlerinde kapalı ve imgeli bir anlatım biçimi görülür. Şiirlerinde bireyi ve bireyin iç yolculuğunu, arayışını tema olarak işlemiştir. Açıklama:

  Hüseyin Atlansoy, şiirlerinde kapalı ve imgeli bir anlatım biçimi kullanmıştır. Şiirlerinde bireyi ve bireyin iç yolculuğunu, arayışını tema olarak işlemiştir. Şiirlerinde geleneğe yaslanan, mistik/metafizik anlayışı öne çıkaran bir üslup kullanmıştır. 17. Yusuf Atılgan'ın romanlarında hangi temalar işlenir?


 18. Cevap: Yabancılaşma, yalnızlık, bunalım, toplumsal değerlerin reddedilmesi Açıklama:

  Yusuf Atılgan'ın romanlarında ağırlıklı olarak yabancılaşma, yalnızlık, bunalım, toplumsal değerlerin reddedilmesi gibi temalar işlenir. Yazar, bu temaları modernizmin bireyselci ve karamsar bakış açısıyla ele alarak çağın insanının yaşadığı ruhsal sorunlarını ortaya koyar. 19. Aylak Adam'da hangi anlatım teknikleri kullanılır?


 20. Cevap: İç konuşma, geriye dönüş, bilinç akışı Açıklama:

  Aylak Adam'da iç konuşma, geriye dönüş, bilinç akışı gibi modern romanda sıklıkla kullanılan anlatım teknikleri kullanılır. Yazar, bu teknikleri kullanarak bireyin iç dünyasını ve psikolojisini başarılı bir şekilde yansıtır. 21. Türk dünyası edebiyatında hangi konular işlenir?


 22. Cevap: Kırgız, Kırım, Türkmen, Azeri, Özbek, Tatar gibi Türk boylarının yaşadığı bölgelerdeki sosyal, kültürel ve tarihi olaylar Açıklama:

  Türk dünyası edebiyatı, Türkiye dışında yaşayan Türk boylarının oluşturduğu edebiyattır. Bu edebiyat, bu boyların yaşadığı bölgelerdeki sosyal, kültürel ve tarihi olayları konu alır. Türk dünyası edebiyatında, aşk, doğa, kahramanlık, yurt sevgisi gibi konular da işlenir. 23. "Yazarın, okuyucusuna yol göstermesi, onu yönlendirmesi" hangi anlatım tekniğiyle sağlanır?


 24. Cevap: Üst kurmaca Açıklama:

  Üst kurmaca, bir romanın içinde romanın yazılma sürecini de konu alan bir anlatım tekniğidir. Bu teknikte, yazar, okuyucusuna yol göstermek, onu yönlendirmek için kendi kişiliğini romanın içine sokabilir. 25. Serseri şiiri ile ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Suyun temizleyici özelliği, şair tarafından “Ne sular yundu beni” dizesinde vurgulanmıştır.
  2. ( ) Şair, “Bilinsin kalbimdeki/Hakikate köle olmak isteği” dizesinde, hakikate ulaşma arzusunu ifade etmiştir.
  3. ( ) Şiirde, söyleyici kendini “serseri” olarak ifade etmiştir.
  4. ( ) Şair, “Okyanusu geçtim/Kaldım kıyıda” dizesinde, hakikate ulaşma çabasının sonuçsuz kaldığını belirtmiştir.
  5. ( ) Şiirde, dünya “budalalık sandalı”na benzetilmiştir.
  6. ( ) Şiirde, söyleyicinin içinde başlayıp dinen fırtına, rüzgâr ve boranın birer imge olarak kullanılması, onun içsel çatışmasını yansıtmaktadır.
  7. ( ) Şiirde, “Okyanusu geçtim/Kaldım kıyıda” dizeleri, şairin hayal kırıklığını ifade etmektedir.
  8. ( ) Şiirde, “Bilinsin kalbimdeki/Hakikate köle olmak isteği” dizeleri, şairin tasavvufi bir anlayışa sahip olduğunu göstermektedir.
  9. ( ) Şiirde, “Ne sular yundu beni” dizeleri, şairin doğayla iç içe bir yaşam sürdüğünü göstermektedir.
  10. ( ) Şiirde, “Bir budalalık sandalı dünya” dizeleri, şairin toplumsal eleştirisini yansıtmaktadır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12. Sınıf TDE 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) Detayları

12. Sınıf TDE 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12. Sınıf TDE 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12. Sınıf TDE 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12. Sınıf TDE 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Senaryo
 • Roman

Ayrıca 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 1.dönem sonu yazılı soruları; yeni sınav sistemine uygun açık uçlu sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Saf şiir anlayışında zaman kavramı genellikle "an" olarak ele alınır.

Saf şiir anlayışında rüya kavramı genellikle "hayal ve umut" gibi temalarla ilişkilendirilir.

Ahmet Kutsi Tecer'in şiirlerindeki folklor unsurlarını ve halk şiiri özelliklerini kavrar.

Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının edebiyatımıza katkılarını kavrar.

20. yüzyıl Türk edebiyatında İkinci Yeni şiir anlayışını kavrar.

20. yüzyıl Türk edebiyatında İkinci Yeni şiir anlayışını kavrar.

Haydar Ergülen'in şiirlerinde işlediği temaları kavrar.

Hüseyin Atlansoy'un şiirlerinde kullandığı anlatım biçimlerini kavrar.

Yusuf Atılgan'ın romanları, modernizmin bireyselci ve karamsar bakış açısını yansıtması bakımından önemli bir yere sahiptir.

Aylak Adam'da kullanılan anlatım teknikleri, bireyin iç dünyasını ve psikolojisini yansıtmada etkili bir rol oynar.

Bir edebiyatın konusu, o edebiyatın yazıldığı bölgenin sosyo-kültürel özelliklerini yansıtır.

Üst kurmaca tekniği, bir romanın kurmacalığını vurgulamak ve okuyucunun hayal gücünü harekete geçirmek için kullanılır. Bu soruları, verdiğiniz formata uygun olarak hazırladım. Soru metinlerini, cevapları, açıklamaları ve kazanımları ayırmak için işaretini kullanmadım.

* 1980 kuşağı şairlerinin şiir anlayışını kavrar. * Hüseyin Atlansoy’un şiirlerinde kullandığı imgeleri analiz eder. * Şiirde tema ve dil arasındaki ilişkiyi açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12. Sınıf TDE 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12. Sınıf TDE 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12. Sınıf TDE 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12. Sınıf TDE 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12. Sınıf TDE 1.Dönem Sonu Yazılı Soruları (Açık Uçlu Sorular) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri