12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Siyah tabakanın oluşumunu engellemek için neler yapılabilir?


 2. Cevap: * Tabakayı mum alevinin yakınına getirmemek * Mumun hava almasını sağlamak Açıklama:

  Tabakayı mum alevinin yakınına getirmemek, tabakanın daha fazla karbondioksit gazı ile temas etmesini engeller. Mumun hava almasını sağlamak, oksijen ile tepkimeye giren karbondioksit gazının beherin içine hapsolmasını önler. Bu nedenle siyah tabakanın oluşumu engellenir. 3. Siyah tabakanın oluşumu, hangi bilim dalında incelenir?


 4. Cevap: Kimya Açıklama:

  Yanma olayı, kimyanın bir alt dalı olan organik kimya tarafından incelenir. Organik kimya, karbon bileşiklerini inceleyen bilim dalıdır. Yanma olayı, karbon bileşiklerinin oksijen ile tepkimesi sonucunda gerçekleşir. Bu nedenle siyah tabakanın oluşumu, organik kimya tarafından incelenir. 5. Karbonun allotropları nelerdir?


 6. Cevap: Elmas, grafit, fulleren ve grafen Açıklama:

  Karbonun allotropları, aynı kimyasal yapıya sahip, ancak farklı fiziksel özelliklere sahip olan karbon bileşikleridir. Elmas, grafit, fulleren ve grafen, karbonun bilinen allotroplarıdır. 7. Grafit, elmas ve fullerenin ortak özelliği nedir?


 8. Cevap: Hepsinin yapısında karbon atomları bulunur. Açıklama:

  Grafit, elmas ve fulleren, karbonun allotroplarıdır. Bu nedenle, hepsinde karbon atomları bulunur. 9. Karbon nanotüplerin kullanım alanları nelerdir?


 10. Cevap: Karbon nanotüplerin kullanım alanları şunlardır: * Zehirli gazları algılayabilen gaz dedektörlerinin yapımında * Çok küçük boyutlardaki elektronik cihazların üretiminde * Hidrojen depolama * Vücut içerisinde belirli yapıları takip edebilen ilaç taşıyıcı sistemler * Güçlü ve hafif malzemelerin üretimi Açıklama:

  Karbon nanotüplerin kullanım alanları, sahip olduğu özelliklerinden kaynaklanır. Karbon nanotüplerin sağlamlığı, dayanıklılığı, elektrik ve ısı iletkenliği gibi özellikleri, bu maddelerin çok geniş bir kullanım alanına sahip olmasını sağlamaktadır. 11. Helyuma benzeyen elektron yapısına sahip olan atomlar, kaç tane değerlik elektronuna sahiptir?


 12. Cevap: 2 Açıklama:

  Helyum atomunun elektron sayısı 2'dir. Bu nedenle, helyuma benzeyen elektron yapısına sahip olan atomlar da 2 tane değerlik elektronuna sahiptir. 13. Bir moleküldeki iki atom arasında üçlü bağ varsa, bu atomlar kaç tane elektron paylaşır?


 14. Cevap: 6 Açıklama:

  Üçlü bağ, üç tane elektronun iki atom arasında ortaklaşa kullanılması ile oluşur. Bu nedenle, bir moleküldeki iki atom arasında üçlü bağ varsa, bu atomlar 6 tane elektron paylaşır. 15. Bir atomun yapacağı kovalent bağ sayısı yarı dolu orbital sayısına eşit olmalıdır. Bu durumu açıklamak için geliştirilen kavram nedir?


 16. Cevap: Hibritleşme Açıklama:

  Hibritleşme, farklı enerjili orbitallerin kaynaşarak aynı enerjili özdeş orbitaller oluşturmasına denir. 17. BeH2 molekülünün geometrik şekli nedir?


 18. Cevap: Doğrusal Açıklama:

  Be atomu sp hibritleşmesi yaptığından, BeH2 molekülünün geometrik şekli doğrusaldır. 19. CH4 molekülünün geometrik şekli nedir?


 20. Cevap: Düzgün dört yüzlü Açıklama:

  C atomu sp3 hibritleşmesi yaptığından, CH4 molekülünün geometrik şekli düzgün dört yüzlüdür. 21. X2H4 ve X2H6 moleküllerinin bağ türü ve sayıları nelerdir?


 22. Cevap: X2H4: 5 sigma, 1 pi bağı X2H6: 7 sigma bağı Açıklama:

  X atomu sp2 hibritleşmesi yaptığında, X atomu ile H atomu arasında 1 sigma bağı, X atomları arasında ise 1 pi bağı oluşur. X atomu sp3 hibritleşmesi yaptığında ise, X atomu ile H atomu arasında 4 sigma bağı oluşur. 23. X2H4 ve X2H6 moleküllerinin bağ açıları nelerdir?


 24. Cevap: X2H4: 120o X2H6: 109,5o Açıklama:

  X atomu sp2 hibritleşmesi yaptığında, X atomu ile H atomu arasında oluşan sigma bağlarının açıları 120o'dur. X atomu sp3 hibritleşmesi yaptığında ise, X atomu ile H atomu arasında oluşan sigma bağlarının açıları 109,5o'dur. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) İki atom arasındaki kovalent bağ, iki atomun ortaklanmış bir elektron çifti oluşturması ile oluşur.
  2. (.....) Hidrojen atomu, temel hâlinde tek bir elektrona sahiptir.
  3. (.....) Be atomunun temel hâldeki elektron dizilimi 1s22s2 şeklindedir.
  4. (.....) Be atomu, iki tane kovalent bağ oluşturabilir.
  5. (.....) BeH2 molekülünün Lewis gösterimi şeklindedir.
  6. (.....) BeH2 molekülünün VSEPR gösterimi AX2 şeklindedir.
  7. (.....) BeH2 molekülünde Be atomu oktet kuralına uyar.
  8. (.....) B atomunun temel hâldeki elektron dizilimi 1s22s22p1 şeklindedir.
  9. (.....) B atomu, üç tane kovalent bağ oluşturabilir.
  10. (.....) BH3 molekülünün VSEPR gösterimi AX3E şeklindedir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Doğrudur. 2. Doğrudur. 3. Doğrudur. 4. Doğrudur. 5. Doğrudur. 6. Doğrudur. 7. Yanlıştır. Be atomu, iki tane kovalent bağ oluşturmasına rağmen üç tane elektrona sahiptir. Bu nedenle oktet kuralına uymaz. 8. Doğrudur. 9. Doğrudur. 10. Doğrudur. 27. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Atomlar arasında oluşan bağların sayısı arttıkça, bağın enerjisi de artar.
  2. ( ) Bağ uzunluğu, bağ enerjisinin ters orantılıdır.
  3. ( ) Kimyasal bağ, atomların elektronlarını ortaklaşa kullanmaları ile oluşur.
  4. ( ) Polar kovalent bağlarda, bağ elektronları ortaklaşa kullanılırken, elektronlar daha çok bir atomun yörüngesinde bulunur.
  5. ( ) Elektronegatiflik farkı arttıkça, polar kovalent bağın polaritesi de artar.
  6. ( ) İyonik bağlarda, elektronlar tamamen bir atomdan diğerine aktarılır.
  7. ( ) Metalik bağlarda, metal atomları elektronlarını tamamen kaybederek pozitif iyonlar oluşturur.
  8. ( ) Metalik bağlarda, metal atomlarının elektronları serbestçe hareket edebilir.
  9. ( ) Kovalent bağlarda, bağ elektronları ortaklaşa kullanılan elektronlardır.
  10. ( ) Metalik bağlarda, bağ elektronları ortaklaşa kullanılan elektronlardır.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Cümle doğrudur. Bağların sayısı arttıkça, bağ elektronlarının sayısı da artar. Bağ elektronlarının sayısı arttıkça, bağ enerjisi de artar. 2. Cümle doğrudur. Bağ uzunluğu, bağ enerjisinin ters orantılıdır. Yani, bağ uzunluğu arttıkça, bağ enerjisi azalır. 3. Cümle doğrudur. Kimyasal bağ, atomların elektronlarını ortaklaşa kullanmaları ile oluşur. 4. Cümle doğrudur. Polar kovalent bağlarda, bağ elektronları ortaklaşa kullanılırken, elektronlar daha çok bir atomun yörüngesinde bulunur. Bu durum, atomların elektronegatiflik farkının farklı olmasından kaynaklanır. 5. Cümle doğrudur. Elektronegatiflik farkı arttıkça, polar kovalent bağın polaritesi de artar. 6. Cümle doğrudur. İyonik bağlarda, elektronlar tamamen bir atomdan diğerine aktarılır. Bu durum, atomların elektronegatiflik farkının çok büyük olmasından kaynaklanır. 7. Cümle doğrudur. Metalik bağlarda, metal atomları elektronlarını tamamen kaybederek pozitif iyonlar oluşturur. Bu iyonlar, metalik bağ sonucunda oluşan kafes yapısı içinde yer alır. 8. Cümle doğrudur. Metalik bağlarda, metal atomlarının elektronları serbestçe hareket edebilir. Bu durum, metallerin elektrik ve ısıyı iyi iletmelerine neden olur. 9. Cümle doğrudur. Kovalent bağlarda, bağ elektronları ortaklaşa kullanılan elektronlardır. 10. Cümle yanlıştır. Metalik bağlarda, bağ elektronları metal atomları arasında ortaklaşa kullanılan elektronlardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KARBON KİMYASINA GİRİŞ
  1. Anorganik ve Organik Bileşikler
  2. Doğada Karbon
  3. Fonksiyonel Gruplar
  4. İzomerlik
  5. Lewis Formülleri
  6. Lewis Formülleri

Ayrıca 12.sınıf kimya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde yeni sınav sistemine uygun olarak cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Yanma olayını etkileyen faktörleri açıklar.

Kimyanın alt dallarını bilir.

Karbonun allotroplarını bilir.

Karbonun allotroplarının yapısını bilir.

Karbon nanotüplerin kullanım alanlarını bilir.

Atomların değerlik elektron sayısı, soy gazların elektron sayısına benzer.

Kovalent bağda, atomlar ortaklaşa kullanılan elektronları paylaşarak oktetlerini tamamlarlar.

Hibritleşme kavramını açıklar.

* Be atomunun sp hibritleşmesi yaptığını ve BeH2 molekülünün geometrik şeklinin doğrusal olduğunu bilir.

C atomunun sp3 hibritleşmesi yaptığını ve CH4 molekülünün geometrik şeklinin düzgün dört yüzlü olduğunu bilir.

X atomunun sp2 ve sp3 hibritleşmesi yaptığını ve X2H4 ve X2H6 moleküllerinde oluşan bağ türlerini ve sayılarını bilir.

X atomunun sp2 ve sp3 hibritleşmesi yaptığını ve X2H4 ve X2H6 moleküllerinde oluşan bağ açılarını bilir.

1. Kimyasal bağların oluşumunu açıklar. 2. Atomların temel ve uyarılmış hâllerini açıklar. 3. Atomların elektron dizilimi ile kovalent bağ yapma yeteneklerini ilişkilendirir. 4. Kovalent bağların sayısını ve özelliklerini açıklar. 5. Lewis yapısını çizer. 6. VSEPR kuramını açıklar. 7. Atomların oktet kuralına uyup uymamasını açıklar. 8. Hibritleşme kavramını açıklar. 9. Molekül geometrilerini açıklar. 10. Moleküllerin polarlığını açıklar.

* Kimyasal bağların oluşumunu ve özelliklerini açıklar. * Elektronegatiflik kavramını açıklar ve elektronegatiflik farkının kimyasal bağları nasıl etkilediğini tartışır. * İyonik, kovalent ve metalik bağların özelliklerini karşılaştırır.10 Adet Kimya Sorusu

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.