12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2. Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2. Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2. Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Bir mum yakılıp mum alevinin üzerine beyaz renkli bir seramik tabak tutulduğunda tabağın üzerinde siyah bir tabaka oluştuğu gözlenir. Bu siyah tabakanın oluşumuna neden olan madde nedir?


 2. Cevap: Yanma sonucu oluşan karbondioksit gazı, tabakanın yüzeyinde birikir ve oksijen ile tepkimeye girerek karbon (C) elementine dönüşür. Bu nedenle oluşan siyah tabaka karbondur. Açıklama:

  Yanma, bir yakıtın oksijen ile reaksiyona girerek ısı ve ışık açığa çıkarmasıdır. Mumun yakılması da bir yanma olayıdır. Mumun yapısında bulunan parafin, oksijen ile tepkimeye girerek karbondioksit gazı ve su buharı açığa çıkarır. Bu gazlar, tabakanın yüzeyinde birikir ve oksijen ile tepkimeye girerek karbon (C) elementine dönüşür. Bu nedenle oluşan siyah tabaka karbondur. 3. Mum alevinin üzerine bir beher kapatılırsa siyah tabaka oluşur mu?


 4. Cevap: Hayır, oluşmaz. Açıklama:

  Mum alevinin üzerine bir beher kapatılırsa, oksijen ile tepkimeye giren karbondioksit gazı, beherin içine hapsolur. Bu nedenle oksijen bulunmadığı için karbon (C) elementinin oluşumu gerçekleşmez ve siyah tabaka oluşmaz. 5. Siyah tabakanın oluşumu, hangi endüstriyel alanda kullanılır?


 6. Cevap: Kağıt endüstrisinde Açıklama:

  Kağıt üretiminde, ağaç kabukları ve odun gibi organik maddelerin oksijen ile tepkimeye girerek karbondioksit ve su buharına dönüştürülmesi işlemi kullanılır. Bu işlem sonucunda oluşan karbon, kağıdın yapısını oluşturur. Bu nedenle siyah tabakanın oluşumu, kağıt endüstrisinde kullanılır. 7. Siyah tabakanın oluşumu, çevreye ne gibi etkiler yapar?


 8. Cevap: Negatif etkiler yapar. Açıklama:

  Siyah tabakanın oluşumu, atmosfere karbondioksit gazı salınmasına neden olur. Karbondioksit, sera gazı olarak bilinir ve küresel ısınmaya neden olur. Bu nedenle siyah tabakanın oluşumu, çevreye negatif etkiler yapar. 9. Grafit, elmas ve fullerenin en önemli fiziksel farkları nelerdir?


 10. Cevap: Elmas, en sert malzemedir. Grafit, siyah ve parlak bir yapıya sahiptir. Fulleren, içi boş küresel bir yapıya sahiptir. Açıklama:

  Elmas, grafit ve fullerenin fiziksel özellikleri, yapılarındaki karbon atomlarının dizilişinden kaynaklanır. Elmas, her karbon atomunun dört karbon atomuna kovalent bağla bağlanmasıyla oluşan üç boyutlu bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, elmas en sert malzemedir. Grafit, her karbon atomunun üç karbon atomuna kovalent bağla bağlanmasıyla oluşan altıgen halkalardan oluşan tabakalar halinde bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, grafit siyah ve parlak bir yapıya sahiptir. Fulleren, her karbon atomunun en az üç karbon atomuna kovalent bağla bağlanmasıyla oluşan içi boş küresel bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, fulleren içi boş küresel bir yapıya sahiptir. 11. Grafenin en önemli fiziksel özellikleri nelerdir?


 12. Cevap: Grafen, mükemmel bir elektrik ve ısı iletkenidir. Şeffaf bir yapıya sahiptir. Çok ince ve çok güçlüdür. Açıklama:

  Grafen, tek bir grafit tabakasından oluşur. Bu nedenle, grafenin yapısında karbon atomları altıgen halkalar halinde düzenlenmiştir. Bu yapı, grafenin mükemmel bir elektrik ve ısı iletkeni olmasını sağlar. Grafen, şeffaf bir yapıya sahiptir. Çünkü, karbon atomları arasındaki bağlar, ışığın geçişini engellemez. Grafen, çok ince ve çok güçlüdür. Çünkü, grafenin yapısında karbon atomları çok sıkı bir şekilde bağlanmıştır. 13. Oktetini tamamlamak isteyen bir atom, kaç tane elektrona ihtiyaç duyar?


 14. Cevap: 8 Açıklama:

  Oktet, soy gazların son katmanlarındaki elektron sayısına eşittir. Bu nedenle, oktetini tamamlamak isteyen bir atom, 8 tane elektrona ihtiyaç duyar. 15. Bir moleküldeki iki atom arasında ikili bağ varsa, bu atomlar kaç tane elektron paylaşır?


 16. Cevap: 2 Açıklama:

  İkili bağ, iki tane elektronun iki atom arasında ortaklaşa kullanılması ile oluşur. Bu nedenle, bir moleküldeki iki atom arasında ikili bağ varsa, bu atomlar 2 tane elektron paylaşır. 17. O2 molekülünün yapısında bulunan sigma ve pi bağlarının sayısı kaçtır?


 18. Cevap: 1 sigma + 2 pi Açıklama:

  O2 molekülünde iki tane O atomu vardır. O atomları arasında iki tane sigma bağı ve iki tane pi bağı bulunur. 19. N2 molekülünün yapısında bulunan sigma ve pi bağlarının sayısı kaçtır?


 20. Cevap: 3 sigma + 2 pi Açıklama:

  N2 molekülünde iki tane N atomu vardır. N atomları arasında üç tane sigma bağı ve iki tane pi bağı bulunur. 21. C2H4 molekülünün geometrik şekli nedir?


 22. Cevap: Düzlem üçgen Açıklama:

  C atomu sp2 hibritleşmesi yaptığından, C2H4 molekülünün geometrik şekli düzlem üçgendir. 23. C2H2 molekülünün geometrik şekli nedir?


 24. Cevap: Doğrusal Açıklama:

  C atomu sp hibritleşmesi yaptığından, C2H2 molekülünün geometrik şekli doğrusaldır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (D/Y) Elmas, grafit, fulleren ve grafen karbonun allotroplarıdır.
  2. (D/Y) Elmas, en sert doğal maddedir.
  3. (D/Y) Grafit, elektrik akımını iletmez.
  4. (D/Y) Fulleren, içi boş küresel bir yapıya sahiptir.
  5. (D/Y) Grafen, sadece bir atom kalınlığındadır.
  6. (D/Y) Karbon nanotüpler, çok sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir.
  7. (D/Y) Karbon nanotüpler, elektrik akımını mükemmel bir şekilde iletir.
  8. (D/Y) Karbon nanotüpler, ısıyı mükemmel bir şekilde iletir.
  9. (D/Y) Karbon nanotüpler, tıpta kanser tedavisinde kullanılmaktadır.
  10. (D/Y) Karbon nanotüpler, elektronik cihazların üretiminde kullanılmaktadır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Hidrojen, 1A grubunda yer alan bir elementtir.
  2. (.....) Berilyum, 2A grubunda yer alan bir elementtir.
  3. (.....) Bor, 3A grubunda yer alan bir elementtir.
  4. (.....) Karbon, 4A grubunda yer alan bir elementtir.
  5. (.....) Azot, 5A grubunda yer alan bir elementtir.
  6. (.....) Oksijen, 6A grubunda yer alan bir elementtir.
  7. (.....) Flor, 7A grubunda yer alan bir elementtir.
  8. (.....) Hidrojenin değerlik elektron sayısı 1'dir.
  9. (.....) Berilyumun değerlik elektron sayısı 2'dir.
  10. (.....) Borun değerlik elektron sayısı 3'tür.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Hidrojen, periyodik tabloda 1A grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki elementlerin hepsinde 1 tane değerlik elektronu bulunur. 2. Berilyum, periyodik tabloda 2A grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki elementlerin hepsinde 2 tane değerlik elektronu bulunur. 3. Bor, periyodik tabloda 3A grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki elementlerin hepsinde 3 tane değerlik elektronu bulunur. 4. Karbon, periyodik tabloda 4A grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki elementlerin hepsinde 4 tane değerlik elektronu bulunur. 5. Azot, periyodik tabloda 5A grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki elementlerin hepsinde 5 tane değerlik elektronu bulunur. 6. Oksijen, periyodik tabloda 6A grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki elementlerin hepsinde 6 tane değerlik elektronu bulunur. 7. Flor, periyodik tabloda 7A grubunda yer almaktadır. Bu gruptaki elementlerin hepsinde 7 tane değerlik elektronu bulunur. 8. Hidrojenin değerlik elektron sayısı, atom numarası ile aynıdır. Hidrojenin atom numarası 1 olduğundan, değerlik elektron sayısı da 1'dir. 9. Berilyumun değerlik elektron sayısı, atom numarası ile aynıdır. Berilyumun atom numarası 4 olduğundan, değerlik elektron sayısı da 2'dir. 10. Borun değerlik elektron sayısı, atom numarası ile aynıdır. Borun atom numarası 5 olduğundan, değerlik elektron sayısı da 3'tür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2. Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2. Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2. Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2. Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2. Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KARBON KİMYASINA GİRİŞ
  1. Anorganik ve Organik Bileşikler
  2. Doğada Karbon
  3. Fonksiyonel Gruplar
  4. İzomerlik
  5. Lewis Formülleri
  6. Lewis Formülleri

Ayrıca 12.sınıf kimya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun olarak cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Yanma olayını ve ürünlerini açıklar.

Yanma olayını etkileyen faktörleri açıklar.

Kimyanın endüstriyel alandaki uygulamalarını bilir.

Kimyanın çevresel etkilerini bilir. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikten yola çıkarak klasik türde, cevap, açıklama ve kazanım soru formatında yazılmıştır.

Karbonun allotroplarının fiziksel özelliklerini bilir.

Grafenin fiziksel özelliklerini bilir.

Atomlar, soy gazların elektron yapısına benzemek için kovalent bağ yaparlar.

Kovalent bağda, atomlar ortaklaşa kullanılan elektronları paylaşarak oktetlerini tamamlarlar.

Sigma ve pi bağlarını açıklar.

Sigma ve pi bağlarını açıklar.

C atomunun sp2 hibritleşmesi yaptığını ve C2H4 molekülünün geometrik şeklinin düzlem üçgen olduğunu bilir.

C atomunun sp hibritleşmesi yaptığını ve C2H2 molekülünün geometrik şeklinin doğrusal olduğunu bilir.

* Periyodik tabloda elementlerin gruplara göre değerlik elektron sayılarını belirleyebilir. * Lewis yapıları çizerek moleküllerin yapısını açıklayabilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2. Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2. Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2. Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2. Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12. Sınıf Kimya 1.Dönem 2. Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.