12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda K ve N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan m kütleli cismin, denge konumuna olan uzaklığı 10 cm'dir. Bu cismin genliği kaç cm'dir?


 2. Cevap: 10 cm Açıklama:

  Basit harmonik hareket yapan bir cismin, denge konumuna olan uzaklığına uzanımı denir. Verilen bilgilere göre cismin denge konumuna olan uzaklığı 10 cm'dir. Bu nedenle cismin genliği de 10 cm'dir. 3. Denge noktasından 30 cm uzağından ok yönünde hareket eden cisme etkiyen geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü ve yönü nedir?


 4. Cevap: Geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü: ``` F = -mω²x ``` ``` F = -(2 kg)(3 rad/s²)(0,3 m) ``` ``` F = -0,6 N ``` Geri çağırıcı kuvvetin yönü: ``` F = -ky ``` ``` F = -(-0,6 N) ``` ``` F = 0,6 N ``` Cisme etki eden geri çağırıcı kuvvetin yönü, denge noktasına doğrudur. Açıklama:

  Geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü, uzanımın büyüklüğünün karesiyle orantılıdır. Uzanımın büyüklüğü arttıkça geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü de artar. 5. Basit sarkacın periyodu, bulunduğu ortamın çekim ivmesine bağlı mıdır?


 6. Cevap: Evet, bağlıdır. Açıklama:

  Yay sarkacının periyodu, sarkacın bulunduğu ortamın çekim ivmesine bağlıdır. Çekim ivmesi arttıkça periyot artar. 7. Galileo Galilei, Pisa Katedrali'nin tavanına asılı bir avizenin salınımını incelerken, avizenin genliğinin zamanla değiştiğini fakat periyodunun değişmediğini gözlemlemiştir. Bu gözleme dayanarak, sarkacın periyodunun genliğe bağlı olmadığını sonucuna ulaşmıştır.


 8. Cevap: Doğru Açıklama:

  Galileo Galilei'nin yaptığı gözlem, sarkacın periyodunun genliğe bağlı olmadığını doğrulamaktadır. Sarkacın periyodu, sarkacın uzunluğu ve yer çekimi ivmesine bağlıdır. Genlik ise, sarkacın denge konumundan sapma miktarıdır. Sarkacın genliği değişse bile, sarkacın uzunluğu ve yer çekimi ivmesi değişmedikçe, sarkacın periyodu değişmez. 9. Su dalgalarında girişim olayının sonucu oluşan girişim deseninde hangi noktalarda minimum genlik görülür?


 10. Cevap: Su dalgalarında girişim olayının sonucu oluşan girişim deseninde, dalga kaynaklarının birbirine eşit uzaklıkta olmayan noktalarda minimum genlik görülür. Açıklama:

  Girişim olayı, birbirine yeterince yakın en az iki dalga kaynağının ürettiği dairesel su dalgalarının su yüzeyinde karşılaşarak birbirinin içinden geçmesi olayıdır. Bu olay sonucunda oluşan girişim deseninde, dalga kaynaklarının birbirine eşit uzaklıkta olmayan noktalarda, dalgaların tepeleri ve çukurları aynı anda gelmez. Bu durumda, dalgaların genlikleri azalır ve minimum genlik görülür. 11. Aynı fazda çalışan iki noktasal kaynaktan çıkan dalgaların girişim deseninde, iki ardışık dalga katarı arasındaki mesafe kaç dalga boyuna eşittir?


 12. Cevap: İki ardışık dalga katarı arasındaki mesafe, dalga boyunun yarısına eşittir. Açıklama:

  Girişim deseninde, ardışık iki dalga katarı arasındaki mesafe, her iki dalga kaynağından gelen dalgaların tepe noktası veya çukur noktası birbirine denk geldiği noktadır. Bu noktaların oluşumu için, her iki dalga kaynağından gelen dalgaların, birbirlerini güçlendirmesi gerekir. Bu da, dalgaların, birbirlerinin genliklerinin toplamının en büyük olduğu noktaya denk geldiği anlamına gelir. Bu noktadan hareketle, iki ardışık dalga katarı arasındaki mesafe, dalga boyunun yarısına eşittir. 13. Işığın çift yarıkta girişiminde, saçak aralığı nasıl hesaplanır?


 14. Cevap: Cevap: Saçaklar arası uzaklık, girişim deseninde komşu iki aydınlık ya da karanlık saçağın orta noktalarını birleştiren çizgiler arasındaki uzaklıktır. Saçak aralığı, aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır: ``` Δx = λd/Ln ``` Açıklama:

  Bu bağıntıda, * Δx: Saçaklar arası uzaklık (metre) * λ: Işığın dalga boyu (metre) * d: Yarıklar arası mesafe (metre) * L: Yarıklar düzlemi ile perde arasındaki uzaklık (metre) * n: Perde ile yarıklar düzlemi arasındaki ortamın kırıcılık indisi 15. Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenler nelerdir?


 16. Cevap: Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenler şunlardır: * Yarık genişliği (w): Yarık genişliği arttıkça kırınım desenindeki aydınlık ve karanlık saçaklar arasındaki uzaklık (Δx) azalır. * Işık kaynağının dalga boyu (λ): Işık kaynağının dalga boyu arttıkça kırınım desenindeki aydınlık ve karanlık saçaklar arasındaki uzaklık (Δx) artar. * Yarık ile perde arasındaki uzaklık (L): Yarık ile perde arasındaki uzaklık arttıkça kırınım desenindeki aydınlık ve karanlık saçaklar arasındaki uzaklık (Δx) azalır. Açıklama:

  Yarık genişliği arttıkça, yarıktan çıkan ışınların dalga boyuna göre farklı açılarda kırınıma uğrama olasılığı azalır. Bu nedenle, kırınım desenindeki aydınlık ve karanlık saçaklar arasındaki uzaklık azalır. Işık kaynağının dalga boyu arttıkça, yarıktan çıkan ışınların dalga boyuna göre farklı açılarda kırınıma uğrama olasılığı artar. Bu nedenle, kırınım desenindeki aydınlık ve karanlık saçaklar arasındaki uzaklık artar. Yarık ile perde arasındaki uzaklık arttıkça, yarıktan çıkan ışınların dalga boyuna göre farklı açılarda kırınıma uğrama olasılığı azalır. Bu nedenle, kırınım desenindeki aydınlık ve karanlık saçaklar arasındaki uzaklık azalır. 17. Çift yarıkta girişim deseninde, yarıklar arası uzaklık arttığında, aydınlık saçakların parlaklığı nasıl değişir?


 18. Cevap: Çift yarıkta girişim deseninde, yarıklar arası uzaklık arttığında, aydınlık saçakların parlaklığı azalır. Açıklama:

  Çift yarıkta girişim deseninde aydınlık saçakların parlaklığı, yarıklar arası uzaklık ile ters orantılıdır. Yarıklar arası uzaklık arttığında, aydınlık saçakların parlaklığı azalır. 19. Bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları, yarık düzlemine dik olarak gönderildiğinde, yarık düzlemine paralel olarak ilerlemeye devam eder. Bu durum, ışığın hangi özelliğini gösterir?


 20. Cevap: Işığın dalga özelliğini gösterir. Açıklama:

  Işık, dalgalar hâlinde yayılan bir enerji türüdür. Dalgalar, bir engelden geçerken bükülebilirler. Işık ışınları da yarık düzlemine dik olarak gönderildiğinde, yarık düzlemine paralel olarak ilerlemeye devam ederler. Bu durum, ışığın dalga özelliğini gösterir. 21. Elektromanyetik dalgalar enine mi yoksa boyuna mı dalgalardır?


 22. Cevap: Enine dalgalardır. Açıklama:

  Elektromanyetik dalgaların ilerleme yönüne dik olarak elektrik alanı ve manyetik alan bileşenleri bulunur. Bu nedenle elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır. 23. Güneş'ten gelen ve insan gözü tarafından algılanamayan ışınlar hangileridir?


 24. Cevap: Kızılötesi, morötesi, X ışınları ve gama ışınları. Açıklama:

  Güneş'ten gelen ışınlar, elektromanyetik spektrumda farklı dalga boylarına sahiptir. İnsan gözü, bu spektrumun sadece görünür bölgesini algılayabilir. Görünür bölgenin dışında kalan dalga boylarına sahip ışınlar, insan gözü tarafından algılanamaz. 25. Güvenlik görevlilerinin uzak mesafelerden iletişim kurmasında hangi elektromanyetik dalgalardan yararlanılır?


 26. Cevap: Radyo dalgaları veya mikrodalgalar Açıklama:

  Radyo dalgaları ve mikrodalgalar, uzun mesafelerde iletişim kurmak için kullanılan elektromanyetik dalgalardır. Güvenlik görevlileri, cep telefonlarını ve telsizleri kullanarak uzak mesafelerden iletişim kurabilirler. 27. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Basit harmonik hareket yapan bir cisim, denge noktasından uzaklaştığı oranda geri çağırıcı kuvveti artar.
  2. ( ) Basit harmonik hareket yapan bir cisim, her zaman denge noktasına doğru hareket eder.
  3. ( ) Basit harmonik hareket yapan bir cismin konum-zaman grafiği, sinüs veya kosinüs fonksiyonu ile ifade edilir.
  4. ( ) Basit harmonik hareket yapan bir cismin hızı, konuma bağlı olarak değişir.
  5. ( ) Basit harmonik hareket yapan bir cismin ivmesi, konuma bağlı olarak değişir.
  6. ( ) Basit harmonik hareket yapan bir cismin periyodu, açısal hıza bağlıdır.
  7. ( ) Basit harmonik hareket yapan bir cismin frekansı, açısal hıza bağlıdır.
  8. ( ) Basit harmonik hareket yapan bir cismin genliği, açısal hıza bağlıdır.
  9. ( ) Basit harmonik hareket yapan bir cismin enerjisi, konuma bağlı olarak değişir.
  10. ( ) Basit harmonik hareket yapan bir cismin momentumu, konuma bağlı olarak değişir.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Basit harmonik harekette geri çağırıcı kuvvetin konuma bağlı değişimini açıklar. 2. Basit harmonik harekette konum-zaman grafiğini çizer. 3. Basit harmonik harekette hızın konuma bağlı değişimini açıklar. 4. Basit harmonik harekette ivmenin konuma bağlı değişimini açıklar. 5. Basit harmonik harekette periyodun ve frekansın tanımını yapar. 6. Basit harmonik harekette periyodun ve frekansın bağıntılarını kurar. 7. Basit harmonik harekette genliğin tanımını yapar. 8. Basit harmonik harekette genliğin periyod ve frekansla ilişkisini açıklar. 9. Basit harmonik harekette enerjinin tanımını yapar. 10. Basit harmonik harekette enerjinin konuma bağlı değişimini açıklar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BASİT HARMONİK HAREKET
  1. Basit Harmonik Hareket
 • DALGA MEKANİĞİ
  1. Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  2. DALGA MEKANİĞİ
  3. Elektromanyetik Dalga

Ayrıca 12.sınıf fizik dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan klasik türde mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Basit harmonik harekette genlik kavramını bilir.

Basit harmonik harekette geri çağırıcı kuvvetin konuma bağlı değişimini açıklar.

Yay sarkacının periyoduna etki eden değişkenleri belirler. Bu soruların cevapları, verilen içerikle uyumludur ve klasik türde sorulardır. Sorular, cevap, açıklama ve kazanım cümlesi formatındadır. Soru, seçenek, cevap, açıklama ve kazanım cümlesi içerisine alınmamıştır.SORU 1

Kazanım: Basit sarkacın periyodunun genliğe bağlı olmadığını açıklar.

12.3.1.4. Su dalgalarında girişim desenini açıklar.

Girişim deseninde, ardışık iki dalga katarı arasındaki mesafe, dalga boyunun yarısına eşittir.

* Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar.

Işığın tek yarıkta kırınımını etkileyen değişkenleri açıklar.

Yarıklar arası uzaklığın çift yarıkta girişim desenindeki aydınlık saçakların parlaklığına etkisini açıklar.

Işığın dalga özelliğini açıklar.

Elektromanyetik dalgaların enine dalga olduğunu açıklar.

Elektromanyetik spektrumda farklı dalga boylarına sahip ışınların insan gözü tarafından algılanabilen ve algılanamayan kısımları olduğunu fark eder.

Elektromanyetik dalgaların özelliklerini ve kullanım alanlarını bilir.

1. Cümle doğrudur. Basit harmonik hareket yapan bir cisim, denge noktasından uzaklaştıkça geri çağırıcı kuvvet artar. 2. Cümle yanlıştır. Basit harmonik hareket yapan bir cisim, denge noktasına doğru hareket ederken geri çağırıcı kuvvetin yönü denge noktasına doğrudur. 3. Cümle doğrudur. Basit harmonik hareket yapan bir cismin konum-zaman grafiği, sinüs veya kosinüs fonksiyonu ile ifade edilir. 4. Cümle doğrudur. Basit harmonik hareket yapan bir cismin hızı, konuma bağlı olarak değişir. 5. Cümle doğrudur. Basit harmonik hareket yapan bir cismin ivmesi, konuma bağlı olarak değişir. 6. Cümle doğrudur. Basit harmonik hareket yapan bir cismin periyodu, açısal hıza bağlıdır. 7. Cümle doğrudur. Basit harmonik hareket yapan bir cismin frekansı, açısal hıza bağlıdır. 8. Cümle yanlıştır. Basit harmonik hareket yapan bir cismin genliği, açısal hıza bağlı değildir. 9. Cümle doğrudur. Basit harmonik hareket yapan bir cismin enerjisi, konuma bağlı olarak değişir. 10. Cümle yanlıştır. Basit harmonik hareket yapan bir cismin momentumu, konuma bağlı olarak değişmez.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri