12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda K ve N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan m kütleli cismin, K noktasından serbest bırakıldıktan sonra M noktasından ikinci kez geçmesi için gereken süre 12 saniyedir. Bu cismin periyodu kaç saniyedir?


 2. Cevap: 12 saniye Açıklama:

  Bir basit harmonik harekette tam bir salınım, bir noktadan aynı yönde peş peşe iki geçiş olarak tanımlanır. Verilen bilgilere göre cismin M noktasından ikinci geçişi tam bir salınımdır. Bu nedenle cismin periyodu 12 saniyedir. 3. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda K ve N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan m kütleli cismin, K noktasından serbest bırakıldıktan sonra L noktasından üçüncü geçişi başlangıçtan kaç saniye sonra gerçekleşir?


 4. Cevap: 24 saniye Açıklama:

  Bir basit harmonik harekette tam bir salınım, bir noktadan aynı yönde peş peşe iki geçiş olarak tanımlanır. Verilen bilgilere göre cismin L noktasından üçüncü geçişi üç tam salınımdır. Bu nedenle cismin L noktasından üçüncü geçişi başlangıçtan 3 * 12 = 24 saniye sonra gerçekleşir. 5. Basit sarkacın periyoduna etki eden değişkenler nelerdir?


 6. Cevap: Kütle, yay sabiti ve yer çekimi ivmesi. Açıklama:

  Basit sarkacın periyodu, sarkacın kütlesine, yay sabitine ve yer çekimi ivmesine bağlıdır. Kütle arttıkça periyot artar, yay sabiti arttıkça periyot azalır, yer çekimi ivmesi arttıkça periyot artar. 7. Yay sarkacının periyodu, genliğine bağlı mıdır?


 8. Cevap: Hayır, bağlı değildir. Açıklama:

  Yay sarkacının periyodu, sarkacın genliğine bağlı değildir. Genlik, sarkacın denge konumundan en uzak noktasına olan uzaklığı ifade eder. Genlik arttıkça potansiyel enerji artar, kinetik enerji azalır. Ancak periyot, sarkacın enerjisini değil, konumuna bağlı olarak geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğünü belirler. 9. Su dalgalarında girişim olayının gerçekleşmesi için gerekli koşullar nelerdir?


 10. Cevap: Su dalgalarında girişim olayının gerçekleşmesi için gerekli koşullar şunlardır: * En az iki dalga kaynağının olması * Dalga kaynaklarının birbirine yeterince yakın olması * Dalgaların aynı fazda olması Açıklama:

  Girişim olayı, birbirine yeterince yakın en az iki dalga kaynağının ürettiği dairesel su dalgalarının su yüzeyinde karşılaşarak birbirinin içinden geçmesi olayıdır. Bu olay gerçekleşmesi için gerekli koşullar şunlardır: * En az iki dalga kaynağının olması: Girişim olayının gerçekleşmesi için en az iki dalga kaynağının olması gerekir. Tek bir dalga kaynağından yayılan dairesel su dalgaları, birbirlerinin içinden geçmeyerek yoluna devam eder. * Dalga kaynaklarının birbirine yeterince yakın olması: Dalga kaynaklarının birbirine çok yakın olması durumunda dalgalar, birbirlerinin içinden geçerken birbirlerini etkilemez. Dalga kaynaklarının birbirinden yeterince uzak olması durumunda ise dalgalar, birbirinden ayrılarak yoluna devam eder. * Dalgaların aynı fazda olması: Girişim olayının gerçekleşmesi için dalgaların aynı fazda olması gerekir. Farklı fazda olan dalgalar, birbirlerini etkilemez. 11. Su dalgalarında girişim olayının sonucu oluşan girişim deseninde hangi noktalarda maksimum genlik görülür?


 12. Cevap: Su dalgalarında girişim olayının sonucu oluşan girişim deseninde, dalga kaynaklarının birbirine eşit uzaklıktaki noktalarda maksimum genlik görülür. Açıklama:

  Girişim olayı, birbirine yeterince yakın en az iki dalga kaynağının ürettiği dairesel su dalgalarının su yüzeyinde karşılaşarak birbirinin içinden geçmesi olayıdır. Bu olay sonucunda oluşan girişim deseninde, dalga kaynaklarının birbirine eşit uzaklıktaki noktalarda, dalgaların tepeleri ve çukurları üst üste gelir. Bu durumda, dalgaların genlikleri artar ve maksimum genlik görülür. 13. Bir deneyde, ışığın çift yarıkta girişimi incelenmektedir. İlk deneyde yarıklar arası mesafe 2000 nanometre ve ışık dalga boyu 500 nanometredir. Bu deneyde oluşan girişim desenine göre, merkezî aydınlık saçak ile ikinci karanlık saçak arasındaki uzaklık 100 nanometredir. İkinci deneyde yarıklar arası mesafe 1000 nanometreye düşürülmüştür. Bu durumda girişim desenlerinin aynı kalması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


 14. Cevap: Cevap: II Açıklama:

  İkinci deneyde yarıklar arası mesafenin azalması, saçak aralığını büyütür. Girişim desenlerinin aynı kalabilmesi için ikinci deneyde saçak aralığını küçültmek gerekir. Bu durumda dalga boyu daha düşük bir ışık kullanmak, saçak aralığını küçülteceğinden bu işlem uygundur. 15. Işığın çift yarıkta girişiminde, saçak aralığı hangi değişkenlere bağlıdır?


 16. Cevap: Cevap: Dalga boyu (λ), yarıklar arası mesafe (d), yarıklar düzlemi ile perde arasındaki uzaklık (L) ve perde ile yarıklar düzlemi arasındaki ortamın kırıcılık indisi (n) saçak aralığına bağlıdır. Açıklama:

  Saçaklar arası uzaklık, girişim deseninde komşu iki aydınlık ya da karanlık saçağın orta noktalarını birleştiren çizgiler arasındaki uzaklıktır. Saçak aralığı, aşağıdaki bağıntı ile ifade edilebilir: ``` Δx = λd/Ln ``` Bu bağıntıdan da anlaşılacağı üzere, saçak aralığı, dalga boyu (λ), yarıklar arası mesafe (d), yarıklar düzlemi ile perde arasındaki uzaklık (L) ve perde ile yarıklar düzlemi arasındaki ortamın kırıcılık indisi (n) değişkenlerine bağlıdır. 17. Çift yarıkta girişim ve tek yarıkta kırınım desenleri arasındaki en belirgin fark nedir?


 18. Cevap: Çift yarıkta girişim deseninde aydınlık ve karanlık saçaklar simetrik bir şekilde dizilir. Tek yarıkta kırınım deseninde ise merkezî aydınlık saçak çok parlak, diğer saçaklar ise giderek daha az parlak olur. Açıklama:

  Çift yarıkta girişimde, iki yarıktan çıkan ışık dalgaları, perdede üst üste binerek girişime uğrar. Bu durumda, ışık dalgalarının genlikleri birbirini güçlendirir veya zayıflatır. Bu nedenle, perdede aydınlık ve karanlık saçaklar oluşur. Tek yarıkta kırınımda ise, ışık dalgaları yarıktan geçerken bükülür ve perdede farklı noktalara ulaşır. Bu nedenle, perdede aydınlık ve karanlık saçaklar oluşur. Ancak, merkezî aydınlık saçak çok parlak, diğer saçaklar ise giderek daha az parlak olur. Bunun nedeni, merkezî aydınlık saçaktaki ışık dalgalarının genliğinin diğer saçaklardaki ışık dalgalarının genliğine göre daha büyük olmasıdır. 19. Yarık genişliği arttığında, tek yarıkta kırınım deseninde saçak aralığı nasıl değişir?


 20. Cevap: Yarık genişliği arttığında, tek yarıkta kırınım deseninde saçak aralığı küçülür. Açıklama:

  Tek yarıkta kırınım deseninde saçak aralığı, yarık genişliği ve perde ile yarıklar düzlemi arasındaki uzaklık ile doğru orantılıdır. Yarık genişliği arttığında, saçak aralığı küçülür. 21. Elektromanyetik dalgaların oluşumunu sağlayan nedir?


 22. Cevap: Yüklü cisimlerin ivmeli hareketleri. Açıklama:

  Duran bir yük, sadece elektrik alanı oluşturur. Sabit hızla hareket eden yükler ise elektrik alanı ve manyetik alan oluşturmaz. İvmelenen yüklerde ise elektrik alanı ve manyetik alan aynı anda oluşur. 23. Elektromanyetik dalgalar yüksüzdür mü?


 24. Cevap: Hayır, elektromanyetik dalgalar yüklüdür. Açıklama:

  Elektromanyetik dalgalar, elektrik alanı ve manyetik alan bileşenlerinden oluşur. Elektrik alanı ve manyetik alan, yüklü parçacıklar tarafından oluşturulur. Bu nedenle elektromanyetik dalgalar da yüklüdür. 25. Geceleri çıplak gözle görülmeyen nesnelerin tespit edilmesinde hangi elektromanyetik dalgalardan yararlanılır?


 26. Cevap: Kızılötesi ışınlar Açıklama:

  Tüm nesneler sıcaklığından dolayı kızılötesi ışın yayar. Kızılötesi ışınlar, termal kameralar yardımıyla görüntülenir. 27. Röntgen cihazlarında hangi elektromanyetik dalgalardan yararlanılır?


 28. Cevap: X ışınları Açıklama:

  X ışınları, yumuşak dokudan geçebilen, kemik yüzeyi tarafından emilen elektromanyetik dalgalardır. Bu sayede kemiklerin röntgen görüntüsü elde edilir. 29. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  ( ) Su dalgalarında girişim, iki dalga kaynağından yayılan dairesel su dalgalarının su yüzeyinde karşılaşarak birbirinin içinden geçmesi olayıdır.
  ( ) Girişim olayı, sadece doğrusal dalgalarda gözlemlenebilir.
  ( ) Girişim olayı, dalga boyu ile ilgilidir.
  ( ) Girişim olayı, dalga kaynağının frekansı ile ilgili değildir.
  ( ) Girişim olayı, dalgaların hızı ile ilgili değildir.
  ( ) Girişim olayı, dalgaların derinliği ile ilgilidir.
  ( ) Girişim olayı, dalgaların şiddeti ile ilgilidir.
  ( ) Girişim olayı, dalgaların genliği ile ilgilidir.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. D Açıklama:

  1. Cümle doğrudur. 2. Cümle yanlıştır. Girişim, hem doğrusal hem de dairesel dalgalarda gözlemlenebilir. 3. Cümle doğrudur. Girişim olayı, dalga boyu ile ilgilidir. 4. Cümle yanlıştır. Girişim olayı, dalga kaynağının frekansı ile ilgilidir. 5. Cümle doğrudur. Girişim olayı, dalgaların hızı ile ilgilidir. 6. Cümle doğrudur. Girişim olayı, dalgaların derinliği ile ilgilidir. 7. Cümle yanlıştır. Girişim olayı, dalgaların şiddeti ile ilgili değildir. 8. Cümle doğrudur. Girişim olayı, dalgaların genliği ile ilgilidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BASİT HARMONİK HAREKET
  1. Basit Harmonik Hareket
 • DALGA MEKANİĞİ
  1. Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  2. DALGA MEKANİĞİ
  3. Elektromanyetik Dalga

Ayrıca 12.sınıf fizik dersi 1.dönem 2.yazılı soruları açık uçlu sorulardan klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Basit harmonik hareketin periyodunu hesaplar.

Basit harmonik harekette bir noktadan aynı yönde peş peşe iki geçişin periyot olduğunu bilir.

Basit sarkacın periyoduna etki eden değişkenleri belirler.

Yay sarkacının periyoduna etki eden değişkenleri belirler.

12.3.1.3. Su dalgalarında girişim olayını tanımlar.

12.3.1.4. Su dalgalarında girişim desenini açıklar.

Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar.

Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar.

Işığın çift yarıkta girişim ve tek yarıkta kırınım desenleri arasındaki farkları açıklar.

Yarık genişliğinin tek yarıkta kırınım desenindeki saçak aralığına etkisini açıklar.

Elektromanyetik dalgaların oluşumunu sağlayan etkeni açıklar.

Elektromanyetik dalgaların yüklü olduğunu açıklar.

Elektromanyetik dalgaların özelliklerini ve kullanım alanlarını bilir.

Elektromanyetik dalgaların özelliklerini ve kullanım alanlarını bilir.

1. 10. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, 3. Ünite, 3.1.2. Su Dalgalarında Girişim 2. 10. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, 3. Ünite, 3.1.2. Su Dalgalarında Girişim 3. 10. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, 3. Ünite, 3.1.2. Su Dalgalarında Girişim 4. 10. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, 3. Ünite, 3.1.2. Su Dalgalarında Girişim 5. 10. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, 3. Ünite, 3.1.2. Su Dalgalarında Girişim 6. 10. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, 3. Ünite, 3.1.2. Su Dalgalarında Girişim 7. 10. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, 3. Ünite, 3.1.2. Su Dalgalarında Girişim 8. 10. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, 3. Ünite, 3.1.2. Su Dalgalarında Girişim 9. 10. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, 3. Ünite, 3.1.2. Su Dalgalarında Girişim

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12. Sınıf Fizik 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri