11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Osmanlı'da düzenlenen yaya yarışlarının özelliklerini yazınız.


 2. Cevap: Maratona benzer, uzun mesafeli ve ödüllüdür. Açıklama:

  Metin, düğünlerdeki yaya yarışlarının maratona benzediğini ve yarışmacıların ödüller kazandığını belirtir. 3. Osmanlı'da okçuluğun önemini açıklayınız.


 4. Cevap: İslamiyet'in kabulünden önce hâkimiyetin sembolü olarak görülmüştür ve savaşlarda önemini korumuştur. Açıklama:

  Metin, ok ve yayın Osmanlı Devleti'nde savaş hazırlığı ve güç sembolü olduğunu belirtmektedir. 5. Osmanlı Devleti'nde gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine yönelik olarak kurulan kuruluşların adlarını yazınız.


 6. Cevap: Keşşaflık (izcilik) ocakları, Türk Gücü Cemiyeti, Osmanlı Güç Dernekleri. Açıklama:

  Bu kuruluşlar, Birinci Dünya Savaşı'nın olumsuz etkileri ve gençlerin ülkeye yararlı olabilmesi için gerekli eğitimi almaları ihtiyacı doğrultusunda kurulmuştur. 7. Modern anlamda beden eğitimiyle ilgili çalışmalar hangi dönemde başlamıştır?


 8. Cevap: Osmanlı'nın son dönemlerinde Açıklama:

  Beden eğitimi çalışmaları, Osmanlı'nın son dönemlerinde askerî okullarda uygulanmaya başlandı ve özel spor organizasyonları yaygınlaştı. 9. Osmanlı Dönemi'nde edebiyatın üç ayrı kolda gelişiminin nedenlerini açıklayınız.


 10. Cevap: - Divan Edebiyatı: Aruz ölçüsüyle yazılmış, yüksek zümreye hitap eden şiirler - Halk Edebiyatı: Halkın dilinden ve geleneklerinden beslenen anonim ürünler - Tasavvuf Edebiyatı: Dini ve mistik temaları işleyen, Yunus Emre ve Mevlana geleneği üzerinde yükselen şiirler Açıklama:

  Osmanlı Dönemi'nde toplumun farklı kesimlerindeki dil, kültür ve estetik anlayışların farklılığı, edebiyatın bu üç ayrı kolda gelişmesine neden olmuştur. 11. Matrakçı Nasuh'un çalışma yaptığı sanat dalı nedir?


 12. Cevap: Minyatür sanatı Açıklama:

  Matrakçı Nasuh, 16. yüzyılda yaşamış ünlü bir minyatür sanatçısıydı. 13. II. Ulusal Mimarlık Üslubunun temel özellikleri nelerdir?


 14. Cevap: - Geleneksel Türk sivil mimarisinden beslenmesi - Millî mimari değerlerin ön plana çıkarılması - Millî birlik ve beraberliğin estetiğe yansıtılması Açıklama:

  II. Ulusal Mimarlık Üslubu, yabancı mimarların etkisiyle ortaya çıkan uluslararası mimarlık anlayışına bir tepki olarak doğmuştur. 15. Cumhuriyet Dönemi'nde heykeltıraşlığa verilen önem nasıl kendini göstermiştir?


 16. Cevap: - Heykeltıraş sayısında artış - Anıt heykel alanında çalışmaların yapılması Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde heykeltıraşlık, diğer sanat dalları gibi desteklenmiş ve teşvik edilmiştir. 17. Mekteb-i Sultaniye nedir?


 18. Cevap: Tanzimat Dönemi'nde ortaöğretim kurumlarından biridir. Açıklama:

  Mekteb-i Sultaniye, 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi ile kurulan ortaöğretim kurumlarından biridir ve yüksek öğretime hazırlık amacı gütmektedir. 19. 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi ile açılmasına karar verilen kasaba ve köylere açılan eğitim kurumunun adı nedir?


 20. Cevap: Rüştiye Açıklama:

  1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi ile kasaba ve köylere rüştiye adıyla eğitim kurumları açılmasına karar verilmiştir. 21. Cumhuriyet Dönemi'nde okul öncesi eğitimin önem kazandığını belirten üç örnek veriniz.


 22. Cevap: * Okul öncesi kurumlarının kurulması * Okul öncesi öğretmenlerinin yetiştirilmesi * Okul öncesi müfredatların geliştirilmesi Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde okul öncesi eğitim, çocukların gelişimine ve temel eğitime hazırlanmalarına yönelik çalışmaların artmasıyla önem kazanmıştır. 23. Cumhuriyet Dönemi'nde öne çıkan bilim insanlarından üç örnek veriniz.


 24. Cevap: * Fatin Gökmen * Cahit Arf * Behram Kurşunoğlu Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde bilim alanında astronomi, matematik ve fizik alanlarında önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu bilim insanları, bu alanlarda yaptıkları çalışmalarla öne çıkmışlardır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Türklerde spor yaygındı.
  (.....) 2. Güreş sporunda rakibi yenen kişi, yenilen kişinin sırtını sıvazlardı.
  (.....) 3. İbni Sina'ya göre egzersiz sağlıklı bir yaşam için gereklidir.
  (.....) 4. Türkler eskiden beri okçuluk yapmaktadır.
  (.....) 5. Selçuklu sultanları saraydan sadece savaşmak için ayrılırlardı.
  (.....) 6. Cirit oyunu Türklerin binicilik kabiliyetlerini artırmak için yapılırdı.
  (.....) 7. Osmanlı Devleti'nde spor devlet erkanı tarafından destekleniyordu.
  (.....) 8. Osmanlı'da düğünlerde yaya yarışları düzenlenirdi.
  (.....) 9. Güreş ve cirit savaşlarda Türklerin kullandığı savaş sporlarıdır.
  (.....) 10. Türkler, savaşlarda kendilerine fayda sağlayacak spor dallarına ilgi göstermişlerdir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Osmanlı Dönemi'nde sporun temel amacı savaş eğitimiydi.
  (.....) 2. Yavuz Sultan Selim av merakıyla bilinmezdi.
  (.....) 3. Osmanlı'da kadınlar da spor yapabilirlerdi.
  (.....) 4. Enderun'da güreş, kılıç kullanma ve ok atma dersleri verilirdi.
  (.....) 5. Matrak, bir tür atış sporudur.
  (.....) 6. Osmanlı'da ilk spor kulübü Beşiktaş Jimnastik Kulübü'dür.
  (.....) 7. Osmanlı Devleti, 1912 Stockholm Olimpiyatları'na katılmamıştır.
  (.....) 8. Spor, Osmanlı toplumunda birlik ve beraberlik duygularını güçlendirirdi.
  (.....) 9. Osmanlı padişahları halkla iletişim kurmak için av sporunu kullanırlardı.
  (.....) 10. Güreş, Osmanlı şehzadeleri arasında popüler bir spordu.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 11.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Osmanlı döneminde sporun eğlenceli yönünü kavrama.

Osmanlı'da okçuluğun tarihsel ve kültürel önemini anlama.

Osmanlı Devleti'nde gençlerin gelişimine yönelik kuruluşları bilme.

Öğrenciler, modern beden eğitimi çalışmalarının tarihçesi hakkında bilgi edinir.

Öğrenciler, Osmanlı Dönemi edebiyatının çeşitlerini ve bu çeşitlerin nedenlerini anlayacaklar.

Öğrenciler, Osmanlı sanatçılarının hangi sanat dallarında çalıştığını öğrenecekler.

Öğrenci, II. Ulusal Mimarlık Üslubu'nun temel özelliklerini kavrar.

Öğrenci, Cumhuriyet Dönemi'nde heykeltıraşlığa verilen önemi ve bu önemin yansımalarını anlar.

Tanzimat Dönemi'ndeki eğitim sisteminin yapısını ve kurumlarını tanımak.

Tanzimat Dönemi'ndeki eğitim reformlarının kapsamını ve hedeflerini anlamak. Tanzimat Dönemi'nde açılan okulları sıralayınız.

Cumhuriyet Dönemi'nde okul öncesi eğitime verilen değeri kavrama.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde öne çıkan bilim insanlarını ve çalışmalarının önemini öğreneceklerdir.

* Türklerin spor kültürünü anlamak. * İbni Sina'nın sağlıklı yaşam hakkındaki görüşlerini öğrenmek. * Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde sporun önemini kavramak. * Sporun hem sağlık hem de sosyal açıdan faydalarını fark etmek. * Türklerin savaşçı ruhları ve spor sevgisini anlamak.

* Osmanlı Dönemi'nde sporun önemini anlama. * Osmanlı'da yapılan spor türlerini öğrenme. * Sporun Osmanlı toplumuna etkilerini kavrama. * Osmanlı spor tarihi hakkında bilgi edinme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri