11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Geleneksel Türk sporlarından bildiklerinizi sayınız.


 2. Cevap: Güreş, cirit, okçuluk, binicilik, avcılık Açıklama:

  Metinde adı geçen Türk sporları arasında güreş, cirit, okçuluk, binicilik ve avcılık yer almaktadır. 3. Cirit sporunun amacını açıklayınız.


 4. Cevap: Binicilik kabiliyetlerini artırmak, savaş yeteneklerini geliştirmek, formda kalmak ve moralleri yükseltmek. Açıklama:

  Metin, ciridin savaş hazırlığı ve fiziksel zindelik için yapıldığını belirtmektedir. 5. Osmanlı güreş sporunun halk üzerindeki etkilerinden bahsediniz.


 6. Cevap: Kahramanlık duygularını kabarttı, millî duyguları ortaya çıkardı, pehlivanların ahlaklı kişiler olmasıyla halkın saygısını kazandı. Açıklama:

  Güreş, Osmanlı halkı için bir güç gösterisi ve cesaretin simgesiydi. Güreşçiler, toplumda saygın kişiler olarak görülür ve onlara özenilirdi. 7. Osmanlı Dönemi'nde avcılık sporunun padişahlar için taşıdığı önemi açıklayınız.


 8. Cevap: Padişahlara halkla iletişim kurma, sıkıntı ve şikayetleri dinleme fırsatı verdi. Açıklama:

  Padişahlar, av sırasında halkla doğrudan temas edebilir, onların sorunlarını öğrenebilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilirlerdi. 9. Selim Sırrı Tarcan, spor alanında hangi önemli kuruluşun kurulmasında rol oynamıştır?


 10. Cevap: Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Açıklama:

  Selim Sırrı Tarcan, Ali Sami Yen ve Burhan Felek ile birlikte Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi'ni kuran kişilerden biridir. 11. Cumhuriyet Dönemi'nde güreşin yanı sıra yaygınlaşan modern spor dallarından üç örnek veriniz.


 12. Cevap: Atletizm, basketbol, voleybol Açıklama:

  Güreşin yanı sıra atletizm, basketbol ve voleybol, Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye'de yaygınlaşan modern spor dalları arasında yer alır. 13. Cumhuriyet Dönemi'nde mimari alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Cumhuriyet Dönemi'nde mimari, İslam ve Batı mimarisinin etkisiyle gelişmiş, ulusal ve çağdaş bir anlayış benimsenmiştir. Geleneksel mimari unsurlar modern yorumlarla bir araya getirilmiş ve uluslararası mimarlık anlayışlarından da yararlanılmıştır. Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi mimarisinde hem ulusal hem de evrensel akımların etkisi görülmüş ve büyük ölçekli yapılar inşa edilmiştir. 15. Cumhuriyet Dönemi'nde Türk resim sanatına katkı sağlamış kişilerden üç örnek veriniz.


 16. Cevap: - Mehmet Ruhî - Sami Yetik - İbrahim Çallı Açıklama:

  Bu sanatçılar, Millî Mücadele'nin etkisiyle Atatürk ve halkın mücadelesini anlatan resimler yapmışlardır. 17. 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi'ne göre eğitim sistemi kaç kısma ayrılmıştır?


 18. Cevap: Üç Açıklama:

  1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi ile eğitim sistemi ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. 19. Tanzimat Dönemi'nde Avrupa'da eğitim gören gençlerin Osmanlı Devleti'ne döndükten sonraki etkilerinden birini belirtin.


 20. Cevap: Batı kültürünün Osmanlı ülkesinde yayılması Açıklama:

  Avrupa'da eğitim gören gençler, dönüşlerinin ardından Batılı fikirlerin ve teknolojilerin yayılmasında önemli bir rol oynamışlardır. 21. Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan eğitim reformları sonucunda ortaokul ve lise eğitiminde gözlemlenen gelişmeleri sıralayınız.


 22. Cevap: * Karma eğitimin uygulanması * Ortaokul ve lise sayılarının artırılması * İdadî ve sultanilerin ortaokul ve liselere dönüştürülmesi Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan eğitim reformları, orta ve lise eğitiminde okullaşma oranlarının artması ve eğitimin tüm vatandaşlara eşit olarak verilmesini sağlamıştır. 23. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışı hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: * Bilim ve aklın yol gösterici olması * Ulusal değerlere bağlılık * Kendine güvenen nesiller yetiştirme Açıklama:

  Atatürk'ün eğitim anlayışı, Türkiye'nin bağımsızlığına, millî değerlerine ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedeflerine dayanmaktaydı. 25. Hulusi Behçet'in tıp alanındaki çalışmalarını açıklayınız.


 26. Cevap: Prof. Dr. Hulusi Behçet, deri hastalıkları üzerinde çalışmalar yapmıştır. Kendi adıyla anılan Behçet Hastalığı'nı keşfetmiştir. Açıklama:

  Hulusi Behçet, tıp alanında yaptığı çalışmalarla uluslararası alanda tanınmış bir bilim insanıdır. 27. Halil İnalcık hangi bilim dalında çalışmıştır?


 28. Cevap: Tarih Bilimi Açıklama:

  Halil İnalcık, daha çok Osmanlı Devleti ile ilgili çalışmalarıyla tanınmış bir tarihçidir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim sisteminde çağdaş, demokratik ve laik bir yapı benimsenmiştir.
  (.....) 2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır.
  (.....) 3. Medreseler kaldırılmış ve din görevlileri yetiştirmek için ilahiyat fakülteleri açılmıştır.
  (.....) 4. Yeni Türk harfleri, okuryazar oranını artırmak amacıyla kabul edilmiştir.
  (.....) 5. Cumhuriyet Dönemi'nde kadın eğitimine önem verilerek karma eğitim sistemi uygulanmıştır.
  (.....) 6. Fatin Gökmen, astronomi alanındaki önemli bir bilim insanıdır.
  (.....) 7. Cahit Arf, cebirsel denklemler üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınır.
  (.....) 8. Behram Kurşunoğlu, nükleer fizik üzerine yoğunlaşmış bir bilim insanıdır.
  (.....) 9. Prof. Dr. Hulusi Behçet, kendi adıyla anılan Behçet Hastalığı'nı keşfetmiştir.
  (.....) 10. Doğan Kuban, Türk mimarisinin özgünlüğünü vurgulayan bir sanat tarihçisidir.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıdaki sanatçıları sanat dallarıyla eşleştirin:

  a. Matrakçı Nasuh
  b. Hafız Osman
  c. Osman Hamdi
  d. Şeker Ahmet Paşa
  e. İbrahim Çallı
  1. Edebiyat
  2. Minyatür
  3. Hat
  4. Resim
  5. Seramik
  2. Osmanlı Devleti'nde edebiyat neden üç ayrı kolda gelişmiştir?
  3. Osmanlı ve Batı sanatının etkileşimine üç örnek verin.
  4. Levnî'nin ölümünden sonra Türk sanatında hangi değişiklik gerçekleşmiştir?
  5. Mozart'ın hangi eseri Türk müziğinden etkilenmiştir?
  6. Mehter müziğinden etkilenen Avrupa bestecileri hangileridir?
  7. Türk-Barok üslubunun hangi yapıda görüldüğü belirtilmiştir?
  8. Türk Ampir üslubunda hangi mimari özellik vurgulanır?
  9. XIX. yüzyılın sonunda Türk mimarisinde hangi anlayış ortaya çıkmıştır?
  10. Numan Kemaleddin Bey'in hangi yapısı Neo-klasik Dönem anlayışına uygun olarak inşa edilmiştir?

 32. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 11.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Geleneksel Türk sporlarının çeşitliliğini tanıma.

Cirit sporunun tarihsel amacını anlama.

Osmanlı güreş sporunun halk üzerindeki olumlu etkilerini anlama.

Osmanlı padişahları için avcılık sporunun siyasi önemini kavrama.

Öğrenciler, Selim Sırrı Tarcan'ın Türk sporuna yaptığı katkıları öğrenir.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye'de hangi spor dallarının popülerleştiğini öğrenir.

Öğrenci, Cumhuriyet Dönemi'nde mimari alanda uygulanan anlayışı ve bu anlayışın temel özelliklerini kavrar.

Öğrenci, Cumhuriyet Dönemi resim sanatında ön plana çıkan sanatçıları ve çalışmalarını tanır.

Tanzimat Dönemi'ndeki eğitim sistemindeki yapısal değişiklikleri öğrenmek.

Tanzimat Dönemi'nde Avrupa eğitiminin Osmanlı toplumuna etkilerini değerlendirmek.

Cumhuriyet Dönemi'nde orta ve lise eğitiminde gerçekleştirilen değişimleri kavrama.

Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim felsefesini anlama.

Öğrenciler, Hulusi Behçet'in tıp alanındaki çalışmalarının önemini ve yaptığı keşifleri öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Halil İnalcık'ın çalışma alanını öğreneceklerdir.

1. Cumhuriyet Dönemi eğitim sisteminin temel özelliklerini bilme. 2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun önemini anlama. 3. Cumhuriyet Dönemi'nde din eğitimine yönelik düzenlemeleri kavrama. 4. Yeni Türk harflerinin eğitim üzerindeki etkisini değerlendirme. 5. Cumhuriyet Dönemi'nde kadınlara verilen eğitim fırsatlarını öğrenme. 6. Cumhuriyet Dönemi'nde astronomi alanındaki bilimsel gelişmeleri tespit etme. 7. Cahit Arf'ın matematik alanındaki çalışmalarının önemini anlama. 8. Behram Kurşunoğlu'nun nükleer fizik alanında yaptığı çalışmaları kavrama. 9. Prof. Dr. Hulusi Behçet'in tıp alanındaki katkılarını öğrenme. 10. Doğan Kuban'ın Türk mimarisi hakkındaki görüşlerini bilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri