11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Yazılı (Klasik)

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. "Traktörcü" metnindeki ana düşünce nedir?


 2. Cevap: Traktörcülük mesleğinin zorlukları ve traktör kullananların karşılaştığı sıkıntılar. Açıklama:

  Metin, traktör kullananların zorlu çalışma koşullarını, karşılaştıkları sorunları ve yaşadıkları sıkıntıları anlatmaktadır. Bu nedenle ana düşünce, traktörcülük mesleğinin zorluklarıdır. 3. "Traktörcü" metninin üslup özelliklerini yazınız.


 4. Cevap: Canlı anlatım, kısa cümleler, betimlemeler, öyküleyici anlatım. Açıklama:

  Metin, olayları okuyucuya canlı bir şekilde aktarmak için kısa cümleler, betimlemeler ve öyküleyici anlatım kullanmaktadır. 5. "Eleştiri" türünün niteliklerini açıklayınız.


 6. Cevap: Nitelikli eleştiriler, sanat eserinin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek gerçek değerini ortaya koymaktadır. Eleştiri yargıları gerekçelendirilmeli ve okura ve sanatçıya kılavuzluk etmelidir. Açıklama:

  Eleştirinin özelliklerini ve amacını vurgular. 7. Eleştirinin konularına göre ayrımını yapınız.


 8. Cevap: Eleştiriler konularına göre sanatçıya dönük, esere dönük, okura dönük ve topluma dönük olmak üzere sınıflandırılabilir. Açıklama:

  Eleştiri türünün kapsamını genişletir. 9. Mehmet Kaplan'ın "Rabia Hatun Şiirleri" adlı eleştiri yazısında kullandığı inceleme yöntemlerini açıklayınız.


 10. Cevap: Tarihi ve psikolojik yöntem Açıklama:

  Metinde, Mehmet Kaplan'ın "Rabia Hatun Şiirleri" adlı eleştiri yazısında tarihî ve psikolojik metodu birlikte kullandığı belirtilmektedir. 11. Gürsel Aytaç'ın "Peyami Safa'nın Yalnızız Romanındaki Anlatım Sanatı" adlı eleştiri yazısının amacı nedir?


 12. Cevap: Peyami Safa'nın Yalnızız romanının anlatım özelliklerini değerlendirmek Açıklama:

  Metinde, Gürsel Aytaç'ın "Peyami Safa'nın Yalnızız Romanındaki Anlatım Sanatı" adlı eleştiri yazısında Peyami Safa'nın Yalnızız romanının anlatım yönünden değerlendirildiği belirtilmektedir. 13. Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden birini veriniz.


 14. Cevap: Muhsin Ertuğrul Açıklama: 15. Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunda sıkça işlenen temaları iki tanesi nedir?


 16. Cevap: Kurtuluş Savaşı, Türk tarihi Açıklama: 17. Tiyatro terimi olan " aksesuar" hakkında açıklama yapınız.


 18. Cevap: Oyuncu tarafından sahne gereği kullanılan eşyalar, dekora yardımcı sahne eşyaları. Açıklama:

  Aksesuarlar, tiyatro oyununun ortamını ve karakterlerini destekler. 19. Bir tiyatro eserinde "sahne" kavramının üç farklı anlamını yazınız.


 20. Cevap: * Bir oyunun içinde en küçük parça, sahnecik. * Sahneye giriş ve çıkışları içeren bölüm. * Oyuncuların oynamak için özel olarak yapılmış oylum veya alan. Açıklama:

  Sahne, tiyatro eserinin yapısını ve dinamiklerini anlamak için çok yönlü bir kavramdır. 21. Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1950-1980) döneminde görülen roman eğilimlerinden üçünü sayınız.


 22. Cevap: * Toplumcu gerçekçi roman * Bireyin iç dünyasını esas alan roman * Modernist roman Açıklama:

  Metinde, Cumhuriyet Dönemi'nde görülen roman eğilimleri hakkında bilgi verilmektedir. 23. Modernizm Akımı'nın temel ilkeleri nedir?


 24. Cevap: İnsanın sürekli ilerlediğine inanma,科学 pozitivizm, gerçekliğin göreceliği, insanın yabancılaşması ve yabancılaşması Açıklama:

  Modernizm, Aydınlanma Dönemi'nin bilim anlayışına dayanır ve insanın hayata ilişkin iyimser bir bakış geliştirmesini sağlar. Ancak, bilimsel gelişmelerle birlikte gerçekliğin parçalanması ve belirsizleşmesi insanların karamsarlık ve bunalım yaşamasına neden olmuştur. 25. Roman türünün dünya edebiyatındaki tanınmış örneklerinden üç eser yazın.


 26. Cevap: Sefiller, Suç ve Ceza, Moby Dick Açıklama:

  Dünya edebiyatında çok sayıda tanınmış roman eseri bulunmaktadır. Bu eserler, farklı kültürleri, toplumları ve dönemleri yansıtmakta ve edebiyat tarihinin önemli kilometre taşları arasında yer almaktadır. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Mülakatta sorular sorularak gerçekleştirilir.
  2. (.....) Röportajda her çeşit konu ve olay irdelenebilir.
  3. (.....) Mülakatta anlatılanlar fotoğraflarla desteklenmez.
  4. (.....) Röportajda öyküleme yapılabilir.
  5. (.....) Mülakatın amacı kamuoyunu aydınlatmaktır.
  6. (.....) Röportaj metinlerinde sorular sorulur.
  7. (.....) Röportajda kişisel yargılara yer verilir.
  8. (.....) Eleştiri, sanat eserinin gerçek değerini ortaya koyar.
  9. (.....) Topluma dönük eleştiride eser, toplumsal koşullardan yola çıkılarak değerlendirilir.
  10. (.....) Nesnel eleştiride belirli ölçütler kullanılır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Mülakat: Görüşülen kişiye sorular sorularak gerçekleştirilen bir tür. 2. Röportaj: Her türlü konu ve olayın ayrıntılı olarak irdelendiği bir tür. 3. Mülakat: Anlatılanlar genellikle fotoğraflarla desteklenmez. 4. Röportaj: Öyküleme, izlenim ve betimlemelere yer verilebilir. 5. Mülakat: Amacı kişinin tanıtılmasıdır. 6. Röportaj: Sorular sorulabilir ancak sorgulama tekniğiyle sınırlı değildir. 7. Röportaj: Kişisel yargılara yer verilmez. 8. Eleştiri: Sanat eserinin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek değerini ortaya koyar. 9. Topluma Dönük Eleştiri: Eser, üretildiği toplumun koşullarıyla ilişkilendirilerek değerlendirilir. 10. Nesnel Eleştiri: Gerekli ölçütler kullanılarak yapılan bir değerlendirmedir. 29. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Fermanlı Deli Hazretleri
  2. Sönmeyen Ateş
  3. Buzlar Çözülmeden
  4. Kördövüşü
  5. Midas'ın Kulakları
  6. IV. Murat
  7. Çatıdaki Çatlak
  8. Sarı Naciye
  9. Hisse-i Şayia
  10. Gültepe Oyunları
  a. Nahid Sırrı Örik
  b. Musahipzade Celal
  c. Turan Oflazoğlu
  d. Cevat Fehmi Başkut
  e. İbnürrefik Ahmet Nuri
  f. Güngör Dilmen
  g. Haldun Taner
  h. Tuncer Cücenoğlu
  ı. Recep Bilginer
  i. Adalet Ağaoğlu

 30. Cevap: 1. b 2. a 3. d 4. h 5. f 6. c 7. i 8. ı 9. e 10. g Açıklama:

  Eşleştirmeler, verilen metinde belirtilen eserlerin yazarlarıyla eşleşmesiyle yapılmıştır. 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a) Bir Bebek Evi
  b) Yaban Ördeği
  c) Müfettiş
  d) Üç Kız Kardeş
  1. Henrik İbsen
  2. Gogol
  3. Çehov
  4. Modern tiyatro

 32. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Mülakat
 • Eleştiri
 • Söylev
 • Gezi Yazısı

Ayrıca 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, metindeki ana düşünceyi belirleyebilme becerilerini geliştirirler.

Öğrenciler, metinlerin dil ve anlatım özelliklerini analiz edebilme becerilerini geliştirirler.

Eleştiri türünün önemini ve işlevini kavrar.

Eleştirinin farklı konularla ilgili olabileceğini anlar.

Öğrenci, edebi metinlerin incelenmesinde kullanılan farklı yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.

Öğrenci, eleştiri yazılarının farklı amaçları olabileceğini öğrenir.

Aksesuarların tiyatrodaki rolünü anlamak.

Sahnenin tiyatrodaki çok yönlü işlevini kavramak.

Cumhuriyet Dönemi'nde roman türünün çeşitlerini öğrenmek.

Öğrenciler Modernizm Akımı'nın nedenlerini ve temel ilkelerini anlarlar.

Öğrenciler dünya edebiyatındaki tanınmış roman eserlerini ve onların edebiyat tarihindeki önemini anlarlar.

* Mülakat ve röportaj türlerinin farklarını öğrenmek. * Eleştirinin amacını ve türlerini anlamak. * Eleştiri değerlendirirken dikkat edilmesi gereken unsurları bilmek.

* Türk Edebiyatı'nda Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu hakkında bilgi edinme * Tiyatro türleri hakkında bilgi edinme * Verilen metindeki bilgileri anlama ve yorumlama becerisi geliştirme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri