11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test CEVAPLARI

 1. "Dram, oyun kişilerinin yaşadıkları olayları sahne üzerinde canlandırdığı bir edebiyat türüdür." Bu tanım aşağıdaki türlerden hangisine aittir?

  A) Roman    B) Şiir    C) Masal    D) Hikaye    E) Tiyatro

 2. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir, yani tiyatro. Drama, tiyatroda sahnelenen ve oyun kişilerinin yaşadıkları olayları canlandırdığı bir edebiyat türüdür. Drama, farklı sahne sanatlarından farklıdır çünkü canlı bir performans içerir ve seyircilerin tepkileri ile etkileşimli bir deneyim sağlar. 3. Dram türüne örnek olarak aşağıdaki eserlerden hangisi verilebilir?

  A) İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit
  B) Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşaklıgil
  C) Memleketimden İnsan Manzaraları - Nazım Hikmet
  D) Othello - William Shakespeare
  E) İki Şehrin Hikayesi - Charles Dickens

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Othello - William Shakespeare" dir. Dram türü, sahne performansı için yazılan bir edebiyat türüdür ve Shakespeare'in Othello'su, dram türüne bir örnektir. Othello, aşk, kıskançlık ve intikam gibi temaları ele alan bir tragedya oyunudur. 5. Komedi türündeki bir tiyatro eserinde, karakterler genellikle nasıl tasvir edilir?

  A) Ciddi ve ağırbaşlı       B) Duygusal ve romantik    
  C) İronik ve hicivli        D) Hüzünlü ve melankolik   
  E) Heyecanlı ve maceracı   

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) İronik ve hicivli" olarak verilmiştir. Komedi türündeki tiyatro eserlerinde, genellikle karakterler ironik ve hicivli bir şekilde tasvir edilirler. Bu karakterler, komik olaylara maruz kalarak, absürt durumlarla karşılaşarak, yanlış anlaşılmalar ve kafa karışıklıkları yaşayarak seyirciyi güldürmeye çalışırlar. Bu tarz karakterler, sosyal meseleleri ve güncel konuları eleştirel bir şekilde yansıtırlar ve seyircilerin güldürürken düşünmelerine de neden olurlar. 7. Komedi türündeki tiyatro eserleri, genellikle hangi amaçla yazılır?

  A) Seyirciyi düşündürmek için       B) Seyirciyi duygulandırmak için   
  C) Seyirciyi eğlendirmek için       D) Seyirciyi korkutmak için        
  E) Seyirciyi şaşırtmak için        

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Seyirciyi eğlendirmek için. Komedi türündeki tiyatro eserleri, seyirciyi güldürmek ve eğlendirmek amacıyla yazılır. Bu eserlerde sıkça kullanılan mizah ve ironi gibi unsurlarla seyircinin ilgisini çekmeyi hedeflerler. Ayrıca, toplumsal eleştiriler de yapabilirler. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

  A) Yarın sabah erkenden kalkıp, derse gitmeliyim.
  B) Bugün hava çok soğuk, dışarı çıkmak istemiyorum.
  C) Dün gece, yarım saat boyunca film izledim.
  D) Annem yemekleri pişirirken ben de sofrayı hazırladım.
  E) Arkadaşlarımın hepsi okuma alışkanlığı olan kişilerdir.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "E" seçeneği yani "Arkadaşlarımın hepsi okuma alışkanlığı olan kişilerdir." Bu cümlede anlatım bozukluğu yoktur. Diğer seçeneklerde ise A seçeneğinde "yarın sabah erkenden kalkıp" ifadesi gereksiz bir tekrar içermekte, B seçeneğinde "dışarı çıkmak istemiyorum" ifadesi yerine "dışarı çıkmak istemiyorum çünkü hava çok soğuk" gibi daha açıklayıcı bir ifade kullanılabilir, C seçeneğinde "yarım saat boyunca" ifadesi gereksiz bir tekrardır, D seçeneğinde "yemekleri pişirirken" ifadesi yerine "yemekleri pişirirken ben de sofrayı hazırladım" şeklinde daha doğru bir kullanım olacaktır. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

  A) Sinemada film izlerken yanımdaki kişi sürekli konuşuyordu.
  B) Ben de yarın tatil için hazırlıklara başlayacağım.
  C) İstanbul'da yaşayan biri olarak, trafik sorunuyla çok karşılaşıyorum.
  D) Annem yemeklerini yaparken ben de evi temizledim.
  E) Ders çalışırken, arada bir mola veriyorum.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Sinemada film izlerken yanımdaki kişi sürekli konuşuyordu. Bu cümlede, "yanımdaki kişi sürekli konuşuyordu" ifadesi doğru olsa da, "Sinemada film izlerken" ifadesi "zaman uyumsuzluğu"na sebep oluyor. Çünkü, "sinemada film izlerken" ifadesi "şimdiki zaman"da kullanılmışken, "yanımdaki kişi sürekli konuşuyordu" ifadesi "geçmiş zaman"da kullanılmış. Bu nedenle cümlede anlatım bozukluğu var. 13. "Benim annemle, teyzemle ve kuzenimle İstanbul'da yaşıyoruz." Yukarıdaki cümlede aşağıdaki anlatım bozukluğu vardır:

  A) Çift anlam             B) Çok anlamlılık        
  C) Yapısalcılık           D) Tekdüzelik            
  E) Anlamca tutarsızlık   

 14. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Anlamca tutarsızlık"tır. Cümlede, annenin, teyzenin ve kuzenin İstanbul'da yaşadığı ifade edilirken, kendisinin İstanbul'da yaşayıp yaşamadığı belirtilmemiştir ve bu nedenle anlamca tutarsızlık söz konusudur. Bu tür anlatım bozukluklarının önlenmesi için yazarken dikkatli olmak ve cümlelerin tutarlılığına dikkat etmek gerekmektedir. 15. "Kışın sıcak çorbalar içilir." Yukarıdaki cümlede aşağıdaki anlatım bozukluğu vardır:

  A) Gereksiz kelime        B) Tekdüzelik            
  C) Çift anlam             D) Çok anlamlılık        
  E) Anlamca tutarsızlık   

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Tekdüzelik. Bu cümlede bir anlatım bozukluğu bulunmamaktadır. Ancak, cümlenin yapısı sıradan ve tekdüze olduğundan, yazılı veya sözlü iletişimde ilgiyi çekmekte zorlanabilir. 17. Tiyatroda trajedi türü, seyirciyi hangi duygularla etkiler?

  A) Korku ve gerilim       B) Romantizm ve şefkat   
  C) Mutluluk ve neşe       D) Üzüntü ve hüzün       
  E) Şaşkınlık ve hayret   

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D olan bu soruda, trajedi türü seyirciyi üzüntü ve hüzün duygularıyla etkiler. Bu türde genellikle ciddi bir olay veya durum ele alınır ve karakterlerin başına gelen felaketler seyirciyi derin bir üzüntüye boğar. Trajedi, seyircinin empati yapmasını ve duygusal bir etkileşim yaşamasını amaçlar. Tiyatro izleyicileri için önemli bir deneyim sunar. 19. "Trajedi, seyirciyi güçlü duygulara sürükleyen bir tiyatro türüdür." Bu tanım aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

  A) Aristophanes           B) William Shakespeare   
  C) Moliere                D) Anton Çehov           
  E) Samuel Beckett        

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) William Shakespeare" dir. Shakespeare, trajedi türü konusunda oldukça ünlüdür ve eserleri güçlü duygusal etkiler yaratarak seyirciyi derinden etkilemektedir. 21. 1950-1980 yılları arasında Cumhuriyet Dönemi'nde tiyatroda hangi türler öne çıkmıştır?

  A) Drama ve trajedi     B) Komedi ve fars      
  C) Doğaçlama ve bale    D) Opera ve operet     
  E) Hiçbiri             

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır yani 1950-1980 yılları arasında Cumhuriyet Dönemi'nde tiyatroda öne çıkan türler komedi ve fars'tır. Bu dönemde toplumsal konuların işlendiği tiyatro oyunları yerine, seyirciyi güldürmeyi amaçlayan oyunlar daha fazla tercih edilmiştir. Bu dönemde, İstanbul Şehir Tiyatrosu gibi kurumlar kurularak tiyatroya daha fazla destek verilmiştir. 23. 1950-1980 yılları arasında Cumhuriyet Dönemi'nde tiyatroda hangi temalar işlenmiştir?

  A) Aşk ve romantizm                B) Siyasi ve toplumsal eleştiri   
  C) Doğa ve çevre                   D) Tarih ve mitoloji              
  E) Hiçbiri                        

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Siyasi ve toplumsal eleştiri. 1950-1980 yılları arasında, Türkiye'de tiyatroda daha çok siyasi ve toplumsal eleştiriler işlenmiştir. Bu dönemde, yazarlar genellikle toplumsal sorunlara ve siyasi olaylara dikkat çekmek istemişlerdir. Bu dönemin önemli oyun yazarları arasında, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Necati Cumalı ve Adalet Ağaoğlu yer almaktadır. 25. Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu'nda, tiyatro eserleri genellikle hangi amaçla yazılmıştır?

  A) Seyirciyi güldürmek için      B) Seyirciyi düşündürmek için   
  C) Seyirciyi korkutmak için      D) Seyirciyi eğlendirmek için   
  E) Seyirciyi şaşırtmak için     

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Seyirciyi düşündürmek için. Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu'nda, genellikle tiyatro eserleri seyirciyi düşündürmek, toplumsal ve siyasi konuları ele almak, toplumsal değişimleri yansıtmak ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla yazılmıştır. Bu dönemde tiyatro, bir eğlence aracından çok, bir araç olmuştur. Seyircilerin düşünmeleri, toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık kazanmaları hedeflenmiştir. 27. 1930'larda Türk tiyatrosunda ortaya çıkan "köy oyunları" hangi amaca hizmet etmiştir?

  A) Köy yaşamını anlatmak
  B) İzleyicileri eğlendirmek
  C) Yabancı etkilerini reddetmek
  D) Milli duyguları güçlendirmek
  E) Dinî değerleri vurgulamak

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Milli duyguları güçlendirmek. 1930'larda Türk tiyatrosunda ortaya çıkan "köy oyunları", Cumhuriyet'in halka yönelik kültür politikaları çerçevesinde köylerdeki halkın tiyatroya katılımını artırmak ve milli duyguları güçlendirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu oyunlar, halk kültürüne ait öğeleri barındırarak, izleyicilere yerel kültürleri ve milli kimliği hatırlatmayı hedeflemişlerdir. 29. 1950-1980 yılları arasındaki tiyatro hareketleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Toplumcu gerçekçilik tiyatroda etkili bir akımdı.
  B) Absürd tiyatro hareketi bu dönemde doğmuştur.
  C) Dışavurumculuk tiyatrosu bu dönemde öne çıkmıştır.
  D) Tiyatroda sosyal ve politik eleştiriler ön plandaydı.
  E) Bu dönemdeki tiyatro hareketleri genellikle sansür kurallarına uygunluk gösteriyordu.

 30. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) Bu dönemdeki tiyatro hareketleri genellikle sansür kurallarına uygunluk gösteriyordu." yanlış bir ifadedir. Bu dönemdeki tiyatro hareketleri, genellikle sansüre karşı çıkan, özgür ve eleştirel bir tavır sergileyen birçok sanatçı tarafından yönetiliyordu. Bu dönemin tiyatro hareketlerindeki ana amaç, toplumsal ve politik mesajları ele almak ve bunları seyirciye aktarmaktı. 31. Türkiye'deki tiyatro sahnesinde 1950-1980 yılları arasında aşağıdaki oyun yazarlarından hangisi öne çıkmamıştır?

  A) Orhan Asena          B) Necati Cumalı
  C) Turgut Özakman    D) Güngör Dilmen
  E) Adalet Ağaoğlu

 32. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) Adalet Ağaoğlu" olarak verilmiştir. 1950-1980 yılları arasında Türkiye tiyatro sahnesinde öne çıkan oyun yazarları arasında Orhan Asena, Necati Cumalı, Turgut Özakman ve Güngör Dilmen gibi önemli isimler yer almaktadır. Adalet Ağaoğlu da bu dönemde tiyatro alanında eserler vermiş olmasına rağmen, diğer yazarlar kadar öne çıkmamıştır. 33. 1950-1980 yılları arasında Türk tiyatrosunda aşağıdaki oyunculardan hangisi öne çıkmamıştır?

  A) Haldun Dormen     B) Müşfik Kenter
  C) Ayşen Gruda         D) Şerif Sezer
  E) Levent Kırca

 34. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Levent Kırca" dır. 1950-1980 yılları arasında Türk tiyatrosunda Haldun Dormen, Müşfik Kenter, Ayşen Gruda ve Şerif Sezer gibi önemli oyuncular öne çıkmıştır. Ancak, Levent Kırca daha çok televizyon ve skeç alanında tanınmıştır. 35. Tiyatro metinleri hangi iki bölümden oluşur?

  A) Prolog ve epilog
  B) Önsöz ve son söz
  C) Sahne tasviri ve karakter tanımları
  D) Diyalog ve monolog
  E) Giriş ve kapanış sahnesi

 36. Cevap: D Açıklama:

  Tiyatro metinleri genellikle diyalog ve monolog bölümlerinden oluşur. Diyaloglar, karakterler arasındaki konuşmaları içerirken, monologlar bir karakterin kendi kendine konuştuğu bölümlerdir. Bu bölümler, oyunun hikayesini anlatır ve karakterlerin duygularını ve düşüncelerini yansıtır. 37. Bir tiyatro eserinde karakterlerin hareketlerinin anlatıldığı bölüme ne ad verilir?

  A) Prolog    B) Epilog    C) Replik    D) Monolog    E) Sahne tasviri

 38. Cevap: E Açıklama:

  Bir tiyatro eserinde karakterlerin hareketlerinin anlatıldığı bölüme "sahne tasviri" adı verilir. Sahne tasvirleri, oyunun sahnelenmesi sırasında kullanılacak olan dekor, kostüm ve ışık gibi unsurların da belirlendiği kısımdır. B 39. Hangi tiyatro türünde çoğunlukla trajik sonla biten hikayeler anlatılır?

  A) Dram    B) Komedi    C) Fars    D) Vodvil    E) Müzikal

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Dram. Dram, tiyatro türleri arasında trajik sonla biten hikayelerin anlatıldığı türdür. Bu türdeki oyunlar, genellikle kahramanın başarısızlığı veya acı verici bir sonla sonuçlanır ve izleyiciyi derinden etkiler. Dram, tiyatroda en eski ve en popüler türlerden biridir ve insan doğasının çeşitli yönlerini anlatır. 41. Hangisi 1950-1980 yılları arasında Türk romanında işlenen bir temadır?

  A) Doğa sevgisi ve doğaüstü öğeler
  B) Yurtseverlik ve milliyetçilik
  C) Toplumsal çatışma ve sınıf mücadelesi
  D) İnsanın iç dünyası ve psikolojik çözümlemeler
  E) Hiçbiri

 42. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) İnsanın iç dünyası ve psikolojik çözümlemeler" olan bu soru, 1950-1980 yılları arasında Türk romanında işlenen bir tema hakkındadır. Bu dönemde Türk romanında yoğun olarak iç dünyanın incelenmesi, psikolojik çözümlemeler ve karakter analizleri yer almıştır. Roman yazarları, insanın ruh halini ve duygularını işleyerek daha derin karakterler yaratmışlardır. B 43. Modernist romanlarda karakterlerin iç dünyası ne kadar önemlidir?

  A) Çok önemlidir
  B) Orta düzeydedir
  C) Hiç önemli değildir
  D) Bazı durumlarda önemli olabilir
  E) Yazarın tercihine bağlıdır

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Çok önemlidir" olarak verilmiştir. Modernist romanlarda karakterlerin iç dünyası genellikle dış dünyadaki olaylardan daha önemli bir rol oynar. Bu tür romanlar, bireyin iç dünyasını ve zihinsel süreçlerini ön plana çıkaran bir anlatım tarzı kullanır. Bu sayede, karakterlerin düşünceleri, duyguları, motivasyonları ve zihinsel çatışmaları okuyucuya daha derinlemesine bir şekilde aktarılır. Bu tür romanlar, bireysel deneyimleri ve düşünceleri keşfetmeye yönelik bir yaklaşım benimser ve okuyucularıyla daha fazla empati kurmalarını sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test Detayları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Mülakat
 • Eleştiri
 • Söylev
 • Gezi Yazısı

Ayrıca 11.Sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 2.test soruları; müfredata uygun tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Tiyatro ve dramaya dair temel kavramları anlamalarını sağlar.

Edebi türlerin özelliklerini ve örneklerini tanımlama yeteneği geliştirilir.

Komedi türündeki tiyatro eserlerinde karakterlerin ironik ve hicivli bir dille tasvir edilmesinin, seyirciyi güldürürken eleştirel düşünmeye teşvik ettiğini anlayabiliriz.

Tiyatro eserleriyle eğlencenin yanı sıra toplumsal eleştiriyi de öğrenerek, farklı bakış açıları kazanmaları hedeflenir.

anlatım bozukluğu konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Anlatım bozukluklarını ayırt etme ve zaman uyumuna dikkat etme becerilerini ölçer. Kazanım ise "Anlatım bozukluklarını ayırt edebilme ve dil bilgisi kurallarına uygun cümleler kurabilme becerisi" olarak ifade edilebilir.

Anlatım bozukluğu türlerini tanıyarak, bu hataları yapmadan daha tutarlı ve anlaşılır cümleler yazmak mümkündür.

Dilbilgisi kurallarına uygun olarak yapılandırılmış cümlelerin yanı sıra, zengin kelime dağarcığı ve çeşitli cümle yapıları kullanarak yazılı veya sözlü iletişimde ilgi çekici ve etkili bir anlatım sağlamak önemlidir.

Tiyatroda farklı türlerin seyirci üzerindeki etkilerini anlayabilme.

Edebiyat tarihi ve tiyatro türleri hakkında genel bir bilgi sağlamaktadır.

Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu hakkında bilgi sahibi olması ve dönemin sanat anlayışı hakkında fikir sahibi olması hedeflenmektedir.

Cumhuriyet dönemi tiyatro sanatının özelliklerini kavramaları hedeflenmektedir.

Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu'nun amaçları hakkında bilgi edinmek.

Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun gelişimi ve tiyatro eserlerinin amaçları hakkında bilgi sahibi olma.

1950-1980 yılları arasındaki tiyatro hareketlerinin ana özelliklerini ve farklı tiyatro akımlarını öğrenmektir.

Türkiye'deki 1950-1980 tiyatro sahnesi ve oyun yazarları hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir.

Türk tiyatrosu ve oyuncuları hakkında bilgi edinebilirler.

tiyatro metinlerinin yapısını ve içerdiği bölümleri anlamakla ilgilidir.

Tiyatro eserlerindeki temel terimleri ve kavramları bilmek ve farklı bölümlerini ayırt edebilmek olarak özetlenebilir.

tiyatro türleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Türk romanının farklı dönemlerinde işlenen temaları anlamak ve yazarların edebi tercihlerini anlamaktır.

Modernist edebiyatın özelliklerini anlamak ve karakter analizleri yapmak için önemlidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 30 kere doğru, 33 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri