11.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik)

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İslam ahlakında ahlaki olarak iyi ve kötü olanı belirleyen nedir?


 2. Cevap: Allah'ın emirleri ve yasakları Açıklama:

  İslam ahlakında iyi olan şeyler Allah'ın emrettikleri, kötü olan şeyler ise Allah'ın yasakladıklarıdır. Ahlak, yalnızca Allah'ın emirleri doğrultusunda yönlendirildiğinde güzel ahlak olur. 3. İnsanı ahlaklı davranışlara yönelten iki temel güdü nedir?


 4. Cevap: Ödül ve ceza umudu Açıklama:

  İyi davranışlar cennetle, kötü davranışlar ise cehennemle karşılık bulacağı inancı, insanları ahlaklı davranışlara yönelten iki temel güdüdür. 5. Allah'a (c.c.) karşı en önemli vazifemiz nedir?


 6. Cevap: Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine iman etmek. Açıklama:

  İnsanın yaratılış amacı, Allah'ı (c.c.) tanımak ve O'na yaraşır bir kul olmak; dolayısıyla Allah'a iman etmek, en önemli vazifemizdir. 7. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılış amacı nedir?


 8. Cevap: Allah'ı (c.c.) bilip tanımak. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, insanın yaratılış amacının Allah'ı (c.c.) bilip tanımak olduğunu bildirir. 9. Takvanın önemini açıklayınız.


 10. Cevap: Takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. Günah işlemekten ve şüpheli şeylerden uzak durmayı içerir. Kulluğumuzun Allah katındaki değeri takvamız ölçüsündedir. Açıklama:

  Takva, Allah'ın (c.c.) korumasına girmek ve O'nun rızasını kazanmak için gereklidir. 11. Allah'a (c.c.) teslim olmanın üç örneğini veriniz.


 12. Cevap: * Emirlerini yerine getirmek. * Yasaklarından kaçınmak. * Sahih bir imana sahip olmak. Açıklama:

  Allah'a teslim olmak, O'nun isteğince yaşamayı ve O'na güvenmeyi gerektirir. 13. Müslümanların birbirlerine karşı vazifeleri nelerdir?


 14. Cevap: Müslümanların birbirlerine karşı sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ahlaki görevleri vardır. Birbirlerine zulmetmemek, haksızlık yapmamak ve ihtiyaçlarını gidermek sorumlulukları vardır. Açıklama:

  İslam, toplumsal ilişkileri karşılıklı sevgi ve saygı üzerine kurmayı hedefler. 15. İslam'da başkalarının mallarına ve namuslarına karşı sorumluluklarımız nelerdir?


 16. Cevap: İslam dininde başkalarının malları ve namusları dokunulmazdır. Hırsızlık, rüşvet, gasp gibi haksız yollarla mallarını ele geçirmek haram kabul edilir. Başkalarının namusuna dil uzatmak, şeref ve itibarlarını zedelemek, gıybetlerini yapmak gibi fiiller yasaklanmıştır. Açıklama:

  İslam, kişilerin haklarını korur ve başkalarının mal ve namus emniyetini güvence altına alır. 17. Hukuk ve ahlak arasındaki ilişkinin doğasını açıklayınız.


 18. Cevap: Hukuk, dışsal yaptırımlara dayalı kurallarla toplumsal düzeni sağlar. Ahlak ise bireylerin içsel vicdanlarına hitap eder. Her ikisi de iyilik, güzellik ve adaleti amaçlar ve birbirini tamamlar. Açıklama:

  Hukuk ve ahlak birbirinden bağımsız değildir ve birlikte toplumsal dengeyi sağlar. 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e iman etmek her Müslümanın vazifesidir.
  (.....) 2. Peygamberimize duyduğumuz sevgi, kendi canımızdan daha önemli olmalıdır.
  (.....) 3. Peygamber Efendimize itaat etmek imanla alakalı bir sorumluluktur.
  (.....) 4. Peygamberimize hürmetsizlik etmek Allah tarafından hoş karşılanır.
  (.....) 5. Peygamberimize seslenirken sesimizi onun sesinin üzerine çıkarmamak gerekir.
  (.....) 6. Peygamber Efendimizin getirdiği dinde teslimiyet esastır.
  (.....) 7. Peygamberimizin dindeki yerini ve önemini kavramak, Müslümanların vazifesi değildir.
  (.....) 8. Peygamberimize karşı vazifelerimiz arasında onu incitmek de vardır.
  (.....) 9. Peygamberimize iman etmeyenler amellerinin boşa gideceğine inanırlar.
  (.....) 10. Peygamber sevgisi, kişinin imanı için önemli bir göstergedir.

 20. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 21. Eşleştirmeleri Yapın:

  a. Peygamberimize iman etmek
  b. Amellerimizi boşa çıkarmamak
  c. Peygambere hürmet etmek
  d. Peygamberi kendi canımızdan çok sevmek
  e. Peygambere teslim olmak
  1. Peygamberimize karşı vazifelerimizden biridir.
  2. Peygamber Efendimize gösterdiğimiz muhabbettir.
  3. Peygamberimizin tebliğ ettiği hususlara uymak gerekir.
  4. Allah'ın (c.c.) Peygamberi olarak kabul etmektir.
  5. Allah'a (c.c.) ve Peygambere itaat etmenin önemidir.

 22. Cevap: 1. a 2. d 3. e 4. a 5. b Açıklama:

  Peygamber Efendimize karşı vazifelerimizden bazıları bunlardır. 23. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Hz. Muhammed (s.a.v.)
  b. Hz. Peygamber'in sünneti
  c. Salat ve selam
  d. Kur'an-ı Kerim
  e. Ümmete karşı sevgi
  f. Allah'ın (c.c.) katında sevilenler
  g. Hidayet rehberi
  h. Hz. Peygamber'i örnek almak
  ı. Allah'ın (c.c.) sözü
  j. Peygamber'e olan bağlılık
  1. Hz. Peygamber'in örnek alınması gereken hayat tarzıdır.
  2. Allah'ın (c.c.) hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olduğu ilahi kitaptır.
  3. Bizim için en güzel örnektir.
  4. Hz. Peygamber'e olan sevgimizi gösteren bir ibadettir.
  5. Hz. Peygamber'in ümmetine karşı çok şefkatli ve merhametli olmasıdır.
  6. Onun ahlakını ve davranışlarını kendine hayat ölçüsü kabul edenlerdir.
  7. İnsanlığı dünya ve ahiret saadetine ulaştıran ilahi rehberdir.
  8. Hz. Peygamber'in yolunda yürüme çabası içinde olmaktır.
  9. Allah'ın (c.c.) sessiz ve değişmez sözüdür.
  10. Hz. Peygamber'e ve sünnetine uymaya çalışan kişilerdir.

 24. Cevap: 1. b 2. d 3. a 4. c 5. e 6. f 7. g 8. h 9. ı 10. j Açıklama:

  Bu eşleştirme, Peygamber Efendimize karşı vazifelerimiz ve Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimiz hakkında bilgiler içermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 11.sınıf temel dini bilgiler dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

İslami ahlak anlayışında iyi ve kötü davranışların kaynağının Allah'ın iradesi olduğunu kavrar.

İslam ahlakında ödül ve ceza inancının insan davranışlarını yönlendirmedeki önemini anlar.

Öğrenciler, Allah'a (c.c.) karşı en önemli vazifelerini anlarlar.

Öğrenciler, insanın yaratılış amacını Kur'an-ı Kerim'e göre öğrenirler.

Öğrenciler, takvanın önemini ve nasıl takvalı olunabileceğini anlarlar.

Öğrenciler, Allah'a (c.c.) teslim olmanın farklı yollarını öğrenirler.

Öğrenciler, Müslümanların birbirlerine karşı olan sorumluluklarını kavrar ve bu ahlaki ilkeler doğrultusunda hareket etmenin önemini anlar.

Öğrenciler, başkalarının mal ve namus haklarına saygı göstermenin önemini kavrar ve bu ahlaki ilkeler doğrultusunda hareket etmenin gerekliliğini anlar.

Hukuk ve ahlakın arasındaki ilişkiyi kavrar.

* Peygamber Efendimize karşı vazifelerin önemini anlamak. * Peygamberimize iman, sevgi, itaat ve hürmetin anlamını kavramak. * Peygamber Efendimizin dindeki rolünü ve önemini idrak etmek. * Peygamber sevgisinin imanın bir göstergesi olduğunu bilmek. * Peygamberimize karşı tavır ve davranışlarımızın sorumlu bir Müslüman olmamıza etkisini fark etmek.

Peygamber Efendimize karşı vazifelerini anlar.

Öğrenciler, Peygamber Efendimize ve Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerini anlayarak bunları yerine getirmenin önemini kavrarlar

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.