11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Kurban ibadetinin bireysel faydaları nelerdir?

  A) Allah'a yaklaşma vesilesi olması
  B) Kişinin kendini Allah'a adama ve teslim etme duygusunu güçlendirmesi
  C) Kendini fedakarlık yapmaya teşvik etmesi
  D) Kişinin manevi temizliğini sağlaması
  E) Tümü

 2. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Tümü" olarak verilmiştir. Kurban ibadeti, Allah'a yaklaşma vesilesi olması, kişinin kendini Allah'a adama ve teslim etme duygusunu güçlendirmesi, kendini fedakarlık yapmaya teşvik etmesi ve kişinin manevi temizliğini sağlaması gibi birçok bireysel faydaya sahiptir. 3. Kurban ibadetinin toplumsal faydaları nelerdir?

  A) Toplumsal dayanışmayı arttırması
  B) Fakirleri gözetme ve yardımlaşma kültürünü pekiştirmesi
  C) Paylaşma ve sevgi duygularını güçlendirmesi
  D) İslam kardeşliğini pekiştirmesi
  E) Tümü

 4. Cevap: E Açıklama:

  Kurban ibadetinin toplumsal faydaları şunlardır: Toplumsal dayanışmayı arttırması, fakirleri gözetme ve yardımlaşma kültürünü pekiştirmesi, paylaşma ve sevgi duygularını güçlendirmesi, İslam kardeşliğini pekiştirmesi gibi. Kurban ibadetiyle, zengin olanların mal varlıklarını fakirlerle paylaşması sağlanarak toplumsal dayanışma artırılır. Aynı zamanda, fakirlerin de et yeme imkanı olur ve böylece onların sevinçleri paylaşılır. Bu ibadet, insanların birbirlerine olan sevgi ve saygı duygularını güçlendirerek, toplumda birliği ve beraberliği sağlar. 5. Aşağıdaki ayetlerden hangisi, kurban kesmenin esas amacının Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu vurgulamaktadır?

  A) "Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz, fakat sizin takvanız O’na ulaşır." (Hacc, 37)
  B) "Biz onların etlerinden yemeyiz ve kanları da Allah’ın adını anarak akıtırlar." (Hac, 34)
  C) "Sana ne verdilerse, Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve iyiliği emredin; Allah iyilik yapanları sever." (Bakara, 195)
  D) "Kurbanlık hayvanlar senin için yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak içindir." (Hac, 37)
  E) "O (Allah), bize rızık olarak verdiği hayvanları, kendisine yaklaştırmak için keseriz." (Enam, 162)

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) "Kurbanlık hayvanlar senin için yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak içindir." (Hac, 37) Çözüm: Soruda verilen ayetler arasından kurban kesmenin esas amacının Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu vurgulayan ayet aranmaktadır. Bu amaçla verilen ayet D seçeneğinde verilmiştir. Bu ayette açık bir şekilde kurbanlık hayvanların Allah'ın rızasını kazanmak için kesildiği ifade edilmiştir. 7. Aşağıdaki hadislerden hangisi, kurban kesmenin İslam dinindeki önemine işaret etmektedir?

  A) "Bir kimse, Allah rızası için hiç kimseye mal verdiğinde, bu hayır olarak kaydedilir. Ancak kurban kesmek çok daha hayırlıdır." (Tirmizi, Edahi 5)
  B) "Kurban kesmek, insanın günahını affettirir ve cehennemden kurtulmasına yardımcı olur." (Tirmizi, Edahi 6)
  C) "Kurban kesmek, kişinin imanını pekiştirir ve sevabını arttırır." (Tirmizi, Edahi 7)
  D) "Kurban kesmek, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan en hayırlı işlerden biridir." (Tirmizi, Edahi 8)
  E) "Kurban kesmek, Allah'ın lütfunu ve rızasını kazanmanın bir yoludur." (Tirmizi, Edahi 9)

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir. Bu hadis, kurban kesmenin İslam dinindeki önemine işaret ederek, bu ibadetin Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan en hayırlı işlerden biri olduğunu vurgular. Kurban kesmek, günahları affettirir, imanı pekiştirir ve sevabı arttırır. 9. Aşağıdaki hadislerden hangisi, umre ibadetinin sevabının kabul olacağına dairdir?

  A) "Umre umredeki günahları temizler ve bir umre ile diğer umre arasındaki günahları da temizler." (Müslim, Hacc, 415)
  B) "Her kim hacca ve umreye gider, fakat riyakârca davranırsa, Allah'a başka şeyler sunarsa, O'ndan başka kimsenin göreceği şekilde davranırsa, yaptığı ibadetler kabul edilmez." (Buhari, Hac, 56)
  C) "Kim umreye gitmek için yola çıkarsa, Allah'ın misafiri olur. O'nun daveti üzerine gider ve istediği kadar fayda sağlar." (Tirmizi, Hac, 39)
  D) "Bir kişi umre yapar, sonra namaz kılar, dua ederse, Allah ona cevap verir." (Ebu Davud, Tıb, 5)
  E) "Mescid-i Haram'a hicret eden kimse, Cennet'te de yeri hazırdır." (Buhari, Hacc, 26)

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) "Umre umredeki günahları temizler ve bir umre ile diğer umre arasındaki günahları da temizler." (Müslim, Hacc, 415) Soruda verilen hadisler arasından umre ibadetinin sevabının kabul olacağına dair olanı bulmamız istenmektedir. Bu doğrultuda, hadisler incelendiğinde, "Umre umredeki günahları temizler ve bir umre ile diğer umre arasındaki günahları da temizler." (Müslim, Hacc, 415) hadisi umre ibadetinin sevabının kabul olacağına dair bir ifade içermektedir. 11. Aşağıdaki ayetlerden hangisi umre ibadeti hakkındadır ve umrenin yapılışıyla ilgilidir?

  A) "Hac mevsiminde kendinizi (önceden) hazırlayın ve Allah'tan korkun ki başarılı olasınız." (el-Bakara, 2/197)
  B) "Umre yapmak istediğiniz zaman, size kolay gelen bir kurban kesin. Bunun yerine ulaşamayan kimse, üç gün hacda kurban keser. İşte bu, babalarınızın sünnetidir." (el-Bakara, 2/196)
  C) "Umre mevsimi belli bir zamandır. Bunun içinde kendinizi hazırlayın ve Allah'tan korkun." (el-Bakara, 2/197)
  D) "Sana beyazlar giyinmeni emrettiler. Öyleyse giyin. Güzel görünmenizi ve her camide (namaz) kılmanızı sağlar." (el-A'raf, 7/31)
  E) "Allah yolunda hicret eden ve sonra öldürülen veya ölen kimse için Allah büyük bir mükafat hazırlamıştır." (en-Nisa, 4/97)

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Ayet umre ibadetinin yapılışıyla ilgili talimat verirken, uyulması gereken zaman dilimini belirtmektedir. Umre ibadetinin yapılışı hakkında bilgi vermektedir. Umre ibadeti, Hac gibi belli bir zamana bağlı değildir ve yılın herhangi bir zamanında gerçekleştirilebilir. 13. Aşağıdakilerden hangisi umrenin farzları arasında yer almaz?

  A) Tavaf yapmak
  B) Safa ve Merve arasında sa'y yapmak
  C) Mina'da vakfe yapmak
  D) Arafat'ta vakfe yapmak
  E) Kabe'yi ziyaret etmek

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir, yani Kabe'yi ziyaret etmek umrenin farzları arasında yer almaz. Umre ibadeti sırasında, tavaf yapmak, Safa ve Merve arasında sa'y yapmak, Mina'da vakfe yapmak ve Arafat'ta vakfe yapmak farzları arasındadır. 15. Haccın yapılışı sırasında Müslümanlar, Kâbe'yi tavaf etmektedirler. Kâbe, Müslümanlar için neden önemlidir?

  A) Kâbe, İslam dininin doğduğu yerdir.
  B) Kâbe, Hz. Muhammed'in doğduğu yerdir.
  C) Kâbe, İslam'ın en kutsal mabedidir.
  D) Kâbe, İslam'ın en büyük camisidir.
  E) Kâbe, sadece tarihi bir yapıdır ve Müslümanlar için önemi yoktur.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır. Müslümanlar için Kâbe, İslam'ın en kutsal mabedidir ve hac ibadeti sırasında tavaf edilerek ziyaret edilir. Kâbe, Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmış ve İslam'ın en eski tarihi yapılarından biridir. 17. Haccın yapılışı, Müslümanlar için önemli bir ibadettir. Haccın yapılışı sırasında hangi ibadetler yerine getirilir?

  A) Namaz, oruç ve zekat
  B) Kurban kesmek, tevbe etmek ve dua etmek
  C) Tavaf, say ve Arafat'ta vakfe yapmak
  D) İftar etmek, şükür namazı kılmak ve sadaka vermek
  E) Hiçbiri, Haccın yapılışı sırasında herhangi bir ibadet yerine getirilmez.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır. Haccın yapılışı sırasında Müslümanlar, Kâbe'yi tavaf eder, Safa ile Merve tepeleri arasında say yapar ve Arafat'ta vakfe yaparlar. Bu ibadetlerin hepsi Hac'ın temel ritüelleridir ve Hac'ın geçerli sayılabilmesi için tamamlanması gerekmektedir. 19. Haccın yapılışı sırasında hangi kıyafetler giyilir?

  A) Sadece beyaz elbiseler giyilir.
  B) Sadece yeşil elbiseler giyilir.
  C) Herhangi bir özel kıyafet giyilmez.
  D) İhram adı verilen beyaz iki parçalı bir kıyafet giyilir.
  E) Sadece siyah kıyafetler giyilir.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) İhram adı verilen beyaz iki parçalı bir kıyafet giyilir."dır. Haccın yapılışı sırasında Müslümanlar özel bir kıyafet olan "ihram" giyerler ve bu kıyafetin belirli kuralları vardır. İhram kıyafeti giymek, hac ibadetinin önemli bir parçasıdır ve hacıların tümünün giymesi zorunludur. 21. Haccın yapılışı sırasında belirli bir sayıda taş atılması gerekmektedir. Bu taşlar neden atılır?

  A) Şeytanı temsil ettikleri için atılırlar.
  B) İbadetin bir parçası olduğu için atılırlar.
  C) Kutsal suya atıldığı için atılırlar.
  D) Kurban edilecek hayvanları işaretlediği için atılırlar.
  E) Hiçbir nedeni yoktur, sadece geleneksel bir uygulamadır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır, yani taşlar şeytanı temsil ettiği için atılırlar. Haccın yapıldığı bölgede üç farklı noktada taş atma ritüeli gerçekleştirilir ve her bir noktada şeytanı temsil eden taşlara belirli sayıda taş atılır. Bu, İslam dininin önemli bir ibadeti olan hacın sadece bir parçasıdır ve müslümanların manevi temizliklerini simgeler. 23. İslam dininde Haccın önemi nedir?

  A) Haccın yapılması sadece bir geleneksel uygulamadır.
  B) Haccın yapılması, Allah'a yaklaşmak ve günahların affedilmesi için önemlidir.
  C) Haccın yapılması, sadece zenginler için geçerlidir.
  D) Haccın yapılması, sadece Araplar için geçerlidir.
  E) Haccın yapılması, İslam dışındaki dinlerde de önemlidir.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Haccın yapılması, Allah'a yaklaşmak ve günahların affedilmesi için önemlidir. Çözüm: İslam dininde Hac, her yıl Dünya'nın farklı ülkelerinden milyonlarca Müslümanın Mekke'de gerçekleştirdiği bir ibadettir. Haccın önemi, Allah'a yaklaşmak, günahların affedilmesi, sabır, kardeşlik ve yardımlaşma gibi önemli dini değerleri pekiştirmek ve bir araya gelen Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlamak açısından büyüktür. Haccın yapılması için ise zenginlik şartı aranmaz, her Müslümanın belli bir sağlık durumu ve maddi imkânı olduğu sürece yapması gereken bir ibadettir. 25. Haccın yapılması için her Müslümanın bir kere hayatında gitmesi gereken yer neresidir?

  A) Kudüs    B) Medine    C) Şam    D) Mekke    E) Kahire

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Mekke. Hac, İslam'ın beş şartından biridir ve Müslümanlar için önemli bir ibadettir. Hac, Mekke'deki Kabe'ye yapılan bir ziyarettir ve her yıl milyonlarca Müslüman buraya gelir. Hac, İslam'ın en kutsal şehri olan Mekke'de yapılır ve Müslümanların hayatlarında bir kez yapmaları gerekir. 27. Hac ibadeti, Müslümanların hangi sosyal sorunlarına çözüm sunar?

  A) Yoksulluk ve açlıkla mücadele etmek için çözüm sunar.
  B) Sadece Hac yapan kişiler arasında dayanışma ve birlik sağlar.
  C) Dini ve kültürel çeşitliliği teşvik ederek toplumun hoşgörüsünü arttırır.
  D) Tüm Müslümanlar arasında birlik ve kardeşlik duygusunu güçlendirir.
  E) Toplumun diğer sorunlarına çözüm sunmaz, sadece dini bir ibadettir.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Tüm Müslümanlar arasında birlik ve kardeşlik duygusunu güçlendirir. Hac ibadeti, tüm Müslümanların aynı anda, aynı yerde ve aynı şekilde ibadet etmeleri nedeniyle, birlik ve kardeşlik duygusunu güçlendirir. Hac sırasında yapılan dualar, tüm Müslümanlar için yapıldığı için birlik ve dayanışma duygularını arttırır. Ayrıca hac ibadeti, farklı kültür ve dildeki Müslümanlar arasında etkileşimi arttırarak, hoşgörüyü ve anlayışı teşvik eder. 29. Kâbe ile Hac arasındaki ilişki nedir?

  A) Kâbe ve Hac arasında bir ilişki yoktur, her biri farklı ibadetlerdir.
  B) Kâbe, Hac ibadetinin yapıldığı yerdir.
  C) Hac ibadeti, Kâbe'nin korunması ve onarımı için yapılır.
  D) Kâbe, Hac ibadetinin bir parçasıdır ve Hac ibadeti Kâbe'yi ziyaret etmekle tamamlanır.
  E) Kâbe, sadece Müslümanların tarihinde önemli bir yere sahip olan bir yapıdır.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Kâbe, İslam'ın kutsal merkezi ve hac ibadetinin yapıldığı yerdir. Hac ibadeti, Kâbe'yi ziyaret etmek ve onun etrafında tavaf etmekle tamamlanır. Bu nedenle Kâbe ve Hac arasında sıkı bir ilişki vardır. 31. Aşağıdaki ayet-i kerimelerden hangisi infak etmenin faydalarından bahsetmektedir?

  A) "Allah, kendisine malını harcayan kimseleri sevdiği gibi, kendisine yakınlaşmaları için onları takva sahibi yapar." (Al-i İmran, 3/92)
  B) "Malınızı aranızda batıl yollarla dolaştırmayın, sonra kendinizi helak edersiniz." (Bakara, 2/188)
  C) "İyilik yapan erkek ya da kadın, mümin olarak kim olursa olsun, her kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa, biz onların amellerini mutlaka kabul edeceğiz." (Nisa, 4/124)
  D) "Sana ne verirlerse Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmamalı ve iyiliği yapın. Şüphesiz Allah, iyilik yapanları sever." (Bakara, 2/195)
  E) "Onlar, Allah yolunda harcadıklarında, harcadıklarının karşılığına kat kat mükafatlandırılacaklardır. Kendilerine yapılan haksızlıkların sevabı da verilecektir." (Hadid, 57/18)

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) "Sana ne verirlerse Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmamalı ve iyiliği yapın. Şüphesiz Allah, iyilik yapanları sever." (Bakara, 2/195) ayetidir. Ayette, malını Allah yolunda harcayanların sevildiği, Allah'ın iyilik yapanları severek karşılık vereceği ve tehlike altında kendilerini bulundurmamaları gerektiği vurgulanmaktadır. İnfak etmenin faydaları hakkında bilgi veren bu ayet, cömertlik ve yardımlaşma kavramlarını ön plana çıkarmaktadır. 33. Aşağıdaki ayetin anlamı nedir? "Ey iman edenler, Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kazandıklarınızdan size rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak edin. Size zarar veren şeylerin peşinden koşmayın. Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeylerin üzerine üzüntü ya da zarar verilmesinden korkmayan kimselerdir." (Bakara Suresi, 195)

  A) Allah yolunda infak etmek, sadece malımızı paylaşmak değil, aynı zamanda işlerimizi de düzgün bir şekilde yapmayı içerir.
  B) Sadece Allah yolunda infak edenler, gerçek müminler olarak kabul edilirler.
  C) Allah yolunda infak etmek, maddi kaynakları paylaşmanın yanı sıra, zaman, emek ve enerji gibi kaynakları da paylaşmayı içerir.
  D) Allah yolunda infak edenler her zaman maddi zorluklarla karşılaşır.
  E) İnfak etmek, kişinin zenginliğini kaybetmesine neden olabilir.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C.: Ayette, müminlere Allah yolunda infak etmeleri emredilirken, bu infakın sadece maddi kaynakları paylaşmakla sınırlı olmadığı vurgulanmaktadır. Aynı zamanda zaman, emek ve enerji gibi kaynakları da paylaşmayı içerir. Ayet ayrıca, insanların zarar veren şeylerin peşinden koşmaması gerektiğini ve infak edenlerin infak ettikleri şeylerin üzerine üzüntü ya da zarar verilmesinden korkmayan kimseler olduğunu belirtir. 35. Aşağıdaki hadisin anlamı nedir? "Sadaka, karanlıkta akan su gibi günahları temizler." (Tirmizi, Zühd 31)

  A) Sadaka, kişinin günahlarını tamamen siler.
  B) Sadaka vermek, kişinin diğer insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olur.
  C) Sadaka vermek, kişinin hayatındaki zorlukları hafifletir ve Allah'ın sevgisini kazandırır.
  D) Sadaka, kişinin Allah'ın rızasını kazanmasına yardımcı olur ve onun günahlarını affetmesine yardımcı olur.
  E) Sadaka vermek, kişinin dünya hayatında başarı elde etmesine yardımcı olur.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir. Hadis, sadakanın günahları temizlediğini belirtirken, burada kastedilen şey sadakanın kişinin günahlarını tamamen silmesi değil, günahlardan arınmak için kişinin sadaka vermeye özen göstermesinin Allah'ın rızasını kazanmasına yardımcı olacağıdır. Sadaka vermek, kişinin Allah'ın hoşnutluğunu kazanmasına ve günahlarının affedilmesine yardımcı olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf temel dini bilgiler 2 .dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Kişinin ruhsal gelişimine katkıda bulunarak daha olgun bir Müslüman olmasına yardımcı olur.

Kurban ibadeti, İslam kardeşliğini pekiştirerek, toplumun manevi değerlerine katkıda bulunur.

Din bilgisi dersinde öğrencilerin, Kurban ibadetinin önemini ve amaçlarını anlayabilmesi ve bu konuda ayet ve hadislerden yararlanarak düşüncelerini ifade edebilmesi.

Kurban kesmek, Allah'ın lütfunu ve rızasını kazanmanın bir yoludur. İslam dininde kurban kesmenin önemini anlamak.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında, hadislerin önemi ve anlamları konusunu öğrenmiş oluruz.

İslam dini ve ibadetleri hakkındaki temel bilgileri öğrenme kazanımına katkı sağlamaktadır.

İslam dininde umre ibadetinin farzları hakkındaki bilgiyi test etmektedir.

İslam dininin önemli bir kutsal mekanını tanıma ve hac ibadetinin önemini anlama becerisi kazanılabilir.

İslam dinindeki Hac ibadeti hakkında temel bilgileri anlamasına yardımcı olur.

İslam dininin en önemli ibadetlerinden biri olan hac ibadetinin uygulanışı hakkında bilgi edinirler.

İslam dininin önemli bir ibadeti olan hac hakkında bilgi sahibi olmak verilebilir.

İslam dininin temel değerlerinden biri olan Haccın önemini anlamak ve bu ibadetin yapılmasının nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam dininin önemli ibadetlerinden biri olan hac ibadeti hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam dininin önemli ibadetlerinden olan hac ibadeti, tüm Müslümanlar arasında birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirir.

Kâbe ve Hac arasındaki ilişkiyi anlamak.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin infak ve sadaka kavramlarına atıfta bulunduğunu ve bu ayetlerin Müslümanlar için önemli bir öğüt olduğunu anlayabiliriz.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin anlamlarını anlayarak, İslam dininin öğretilerini anlama ve uygulama becerisi.

İslam dininde sadakanın önemini vurgulamakta ve kişinin hayatındaki olumlu etkilerine dikkat çekmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 15 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 32 kere doğru, 37 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.