2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06)

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) CEVAPLARI

 1. Zekâtın toplumsal faydaları nelerdir?

  A) Sosyal dayanışma, fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal adaletin sağlanması, yoksulların sevinçlerine ortak olma, toplumsal barış ve huzur
  B) Zenginlerin daha zengin, fakirlerin daha fakir olması, servetin daha da yoğunlaşması, toplumsal eşitsizliğin artması, huzursuzluk ve kargaşa
  C) Toplumun itibarının artması, ekonominin gelişmesi, yoksulluğun azalması, zenginlerin gösterişlerinin azalması, vergi gelirlerinin artması
  D) Sadece fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması için farz kılınmıştır, toplumsal faydaları yoktur.
  E) Toplumun maddi durumunu iyileştirmesi, yoksulların sosyal hayatta daha fazla yer alması, fakirlerin kendilerini topluma kabul ettirmesi, zenginlerin yoksullara yardım etmesi, toplumsal dayanışmayı arttırması

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A. Zekat, fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal adaletin sağlanması, yoksulların sevinçlerine ortak olma, toplumsal barış ve huzur gibi birçok toplumsal fayda sağlar. Zekat vermek, toplumda sosyal dayanışmayı artırır ve toplumsal adaletin sağlanmasına yardımcı olur. Zekat, İslam'ın beş şartından biridir ve İslam toplumunda önemli bir yere sahiptir. Zekat vermek, zenginlerin mal varlıklarından fakirlere yardım etmesini sağlar ve böylece toplumda sosyal dayanışmayı artırır. Ayrıca zekat, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur ve böylece toplumsal adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Zekat verenler, fakirlerin sevinçlerine ortak olur ve toplumsal barış ve huzurun korunmasına yardımcı olurlar. 3. Hangi tür mallar zekâta tabi değildir?

  A) Sadece kişisel kullanım için satın alınan eşyalar
  B) Sadece yatırım amacıyla satın alınan emtialar
  C) Sadece borçlar
  D) Sadece işletme sermayesi olarak kullanılan mallar
  E) Zekât, fıtır sadakası ve diğer ibadetler için kullanılan mallar

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Zekâta tabi olmayan türdeki mallar borçlar kategorisinde yer almaktadır. Borçlar, bir borçlu tarafından sahip olduğu malların toplam değerinden düşüldükten sonra hesaplanan zekâtın ödenmesinden muaf tutulurlar. Bu durumda, sadece kişisel kullanım için satın alınan eşyalar, yatırım amacıyla satın alınan emtialar, işletme sermayesi olarak kullanılan mallar ve zekât, fıtır sadakası ve diğer ibadetler için kullanılan mallar zekâta tabi olabilirler. 5. Orucun kazası ve kefareti arasındaki fark nedir?

  A) Orucun kazası, tutulamayan oruçların sonradan tutulmasıdır, kefaret ise orucun bozulması sonucu ödenen bir bedeldir.
  B) Orucun kazası, tutulan oruçların sonradan tutulmasıdır, kefaret ise orucun bozulması sonucu ödenen bir bedeldir.
  C) Orucun kazası, sadece ramazan ayında tutulamayan oruçların sonradan tutulmasıdır, kefaret ise oruç bozulması durumunda ödenen bir bedeldir.
  D) Orucun kazası, kadınların adet dönemi veya lohusalık nedeniyle tutamadığı oruçların sonradan tutulmasıdır, kefaret ise oruç bozulması durumunda ödenen bir bedeldir.
  E) Orucun kazası ve kefareti arasında herhangi bir fark yoktur.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Orucun kazası, tutulan oruçların sonradan tutulmasıdır. Kefaret ise orucun bozulması sonucu ödenen bir bedeldir. Oruç tutma ibadeti sırasında kazayla veya kasıtlı olarak orucun bozulması durumunda kefaret ödenir, ancak oruç tutulamayan durumlar için sadece orucun sonradan tutulması yeterlidir. Kazayla tutulması gereken oruçlar arasında ramazan orucu, nadir oruçlar veya adak oruçları yer alabilir. Kazadan dolayı ödenen bedel ise yoksullara yemek vermek veya bir başka şekilde fakirlerin yardımına yönelik olabilir. 7. Oruçlu iken uyku düzenine dikkat etmek neden önemlidir?

  A) Oruç tutarken uyumak günün büyük bir kısmını kaplar
  B) Uyku düzeni bozulduğunda vücuttaki su dengesi de bozulur
  C) Uykusuzluk halsizlik ve baş ağrısına neden olabilir
  D) Uyku düzeni bozulduğunda oruçlu kişi daha hızlı acıkır
  E) Oruçlu iken uyumak caiz değildir

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Uykusuzluk halsizlik ve baş ağrısına neden olabilir." olmalıdır. Oruçlu iken uyku düzenine dikkat etmek önemlidir çünkü uyku düzeni bozulduğunda vücuttaki su dengesi de bozulabilir, uykusuzluk halsizlik ve baş ağrısına neden olabilir. 9. Aynı şartlarda, aynı fiili işleyen herkesin aynı yaptırıma tabi olması hangi ilkeye dayanmaktadır?

  A) Adalet ilkesine        B) Eşitlik ilkesine      
  C) Hürriyet ilkesine      D) Kardeşlik ilkesine    
  E) Sorumluluk ilkesine                             

 10. Cevap: A Açıklama:

  Aynı şartlarda, aynı fiili işleyen herkesin aynı yaptırıma tabi olması adalet ilkesine dayanmaktadır. 11. Bir kişinin suçu nedeniyle suçsuzların da ceza görmesi hangi ilkeye aykırıdır?

  A) Suçun şahsiliği ilkesine    B) Adalet ilkesine            
  C) Eşitlik ilkesine            D) Hürriyet ilkesine          
  E) Sorumluluk ilkesine                                       

 12. Cevap: ( Açıklama:

  Bir kişinin suçu nedeniyle suçsuzların da ceza görmesi suçun şahsiliği ilkesine aykırıdır. 13. Kıyas, hangi durumlarda kullanılır?

  A) Kur'an-ı Kerim, sünnet ve icmada doğrudan bir hüküm bulunmayan meselelerde.
  B) Kur'an-ı Kerim, sünnet ve icmada doğrudan bir hüküm bulunan meselelerde.
  C) Kur'an-ı Kerim'de doğrudan bir hüküm bulunmayan, sünnet ve icmada ise doğrudan bir hüküm bulunan meselelerde.
  D) Sünnette doğrudan bir hüküm bulunmayan, kur'an-ı kerim ve icmada ise doğrudan bir hüküm bulunan meselelerde.
  E) İcmada doğrudan bir hüküm bulunmayan, kur'an-ı kerim ve sünnette ise doğrudan bir hüküm bulunan meselelerde.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Kıyas, Kur'an-ı Kerim, sünnet ve icmada doğrudan bir hüküm bulunmayan meselelerde kullanılır. Yani bu kaynaklarda doğrudan bir hüküm bulunmayan durumlarda, kıyas yoluyla yeni bir hüküm çıkarılır. 15. Ahlak ile hukukun arasındaki temel fark nedir?

  A) Ahlak, bireyin vicdanına hitap ederken, hukuk dışsal yaptırım gücüne sahiptir.
  B) Ahlak, bireyin davranışlarını düzenlerken, hukuk toplumun davranışlarını düzenler.
  C) Ahlak, bireyin özgürlüğünü sınırlar, hukuk ise bireyin özgürlüğünü korur.
  D) Ahlak, bireyin çıkarını gözetir, hukuk ise toplumun çıkarını gözetir.
  E) Ahlak, bireyin haklarını korur, hukuk ise bireyin yükümlülüklerini belirler.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Ahlak, bireyin vicdanına hitap ederken, hukuk dışsal yaptırım gücüne sahiptir. Yani ahlaki kurallar, bireyin kendi iç dünyasında uyguladığı kurallardır, hukuk kuralları ise devletin belirlediği ve uyulması gereken kurallardır. 17. İktisat kelimesi İslam'da hangi anlamı taşır?

  A) Orta yolu tutmak, aşırılıklardan uzak ve tutumlu olmak.
  B) Çok para kazanmak.
  C) Cimri olmak.
  D) İsraf etmek.
  E) Borçlanmak.

 18. Cevap: A Açıklama:

  İktisat kelimesi İslam'da, orta yolu tutmak, aşırılıklardan uzak ve tutumlu olmak anlamına gelir. Yani ekonomik faaliyetlerin sınırsız bir şekilde yapılamayacağını, ahlaki esaslar çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade eder. 19. İhtiyaçları sınırsız görüp elde etmeye çalışmak aşağıdakilerden hangisine götürebilir?

  A) Helal kazanca
  B) Adalet ve hakkaniyet duygusuna
  C) Sınırlı tüketime
  D) Haram kazanca
  E) Dünya malına

 20. Cevap: D Açıklama:

  İhtiyaçları sınırsız görüp elde etmeye çalışmak, insanın ahlakını bozabilir ve onu haram kazanmaya yöneltebilir. Haram kazanç, dinin yasakladığı yollarla elde edilen kazançtır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Detayları

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca

Zekatın toplumsal faydalarını açıklayabiliriz.

Hangi malların zekâta tabi olmadığı ve neden borçlar kategorisi dışında tutuldukları öğrenilir.

Oruç tutma ibadetinin yanı sıra orucun bozulması durumunda ödenen kefareti ve orucun sonradan tutulması gerektiğini öğrenmiş oluruz.

Oruç tutan kişilerin sağlığına dair bilgi ve farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir.

Öğrenciler, aynı şartlarda, aynı fiili işleyen herkesin aynı yaptırıma tabi olması gerektiğini öğrenirler.

Öğrenciler, bir kişinin suçu nedeniyle suçsuzların da ceza göremeyeceğini öğrenirler.

Kıyasın kullanım alanlarını bilmek.

Ahlak ile hukukun arasındaki temel farkı bilmek.

İktisat kavramının İslam'daki anlamını bilmek.

Öğrenci, ihtiyaçların sınırsız görülmesinin olumsuz sonuçlarını açıklayabilecektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.