11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. İslam dinine göre zina, hangi şekilde ispatlanırsa cezalandırılır?

  A) Görgü tanıkları tarafından    B) Aile üyelerinin ifadesiyle   
  C) DNA testi sonuçlarına göre    D) Mahkeme kararıyla            
  E) Sosyal medya üzerinden                                        

 2. Cevap: A Açıklama:

  İslam dinine göre zinanın ispatı, görgü tanıkları tarafından yapılır ve bu durumda cezalandırılabilir. 3. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımının insanlar üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?

  A) İradeyi güçlendirir ve özgürlüğü artırır.
  B) Beden sağlığını olumlu yönde etkiler.
  C) Sosyal ilişkileri güçlendirir ve aile huzurunu artırır.
  D) Akıl yetisini kullanmayı engeller ve ruh sağlığını bozar.
  E) Sadece bireysel olarak zarar verir, toplumu etkilemez.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, akıl yetisini engeller ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkiler. 5. İslam dinine göre, zinanın cezalandırılması için ne tür bir kanıt gereklidir?

  A) Mahkeme kararı               B) Şüpheli bir durum           
  C) Görgü tanıkları              D) Sosyal medya paylaşımları   
  E) DNA testi sonuçları                                         

 6. Cevap: C Açıklama:

  İslam dinine göre, zinanın cezalandırılması için görgü tanıkları tarafından yapılacak ispat gereklidir. 7. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımının bireysel zararları nelerdir?

  A) Sosyal ilişkileri güçlendirir ve aile huzurunu artırır.
  B) Beden sağlığını olumlu yönde etkiler.
  C) Akıl yetisini güçlendirir.
  D) Ruhsal dengeyi iyileştirir.
  E) Akıl yetisini kullanmayı engeller ve beden sağlığını olumsuz etkiler.

 8. Cevap: E Açıklama:

  Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, akıl yetisini kullanmayı engeller ve beden sağlığını olumsuz yönde etkiler. 9. İslam ahlakına göre, hangi davranışlar haram kabul edilir?

  A) İhsan ölçüsü içerisinde çalışmak.
  B) Helal kazanç elde etmek.
  C) Kendi ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak.
  D) İşin karlı olması için hile yapmak.
  E) Namaz kılmak.

 10. Cevap: D Açıklama:

  İslam ahlakına göre, hileyle kazanç elde etmek haram kabul edilir. 11. İslam'a göre, helal kazanç elde etmek hangi değeri yansıtır?

  A) İradeyi zayıflatma        B) Tamahkârlığı             
  C) Adaleti ve hakkaniyeti    D) Hilekarlığı              
  E) Cimriliği                                             

 12. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre, helal kazanç elde etmek adaleti ve hakkaniyeti yansıtır. 13. İslam'a göre, infak ve yardımlaşmanın toplum üzerindeki etkileri nelerdir?

  A) Kıskançlığı artırır.
  B) Toplumun dengesizliklerini artırır.
  C) Varlıklılar arasındaki sevgi ve kardeşlik bağlarını zayıflatır.
  D) Servetin toplum içinde eşit olarak dağılmasını sağlar.
  E) İnsanları daha bencil yapar.

 14. Cevap: D Açıklama:

  İnfak ve yardımlaşma, servetin toplum içinde eşit olarak dağılmasına katkı sağlar. 15. İslam'a göre, infakın hangi şekilleri toplumsal fayda sağlar?

  A) Sadece maddi yardımlar.
  B) Maddi ve manevi yardımlar.
  C) Sadece varlıklı kesimler arasındaki yardımlar.
  D) Sadece sosyal sorumluluk projeleri.
  E) Yalnızca vakıflar aracılığıyla yapılan yardımlar.

 16. Cevap: B Açıklama:

  İslam'a göre infak, hem maddi hem de manevi yardımları içerir 17. Karz-ı hasen uygulaması hangi amaçla yapılmaktadır?

  A) Faiz kazancı elde etmek için.
  B) Sadece kendi çıkarını gözetmek için.
  C) Borçlunun sıkıntısını gidermek ve Allah'ın rızasını kazanmak için.
  D) Borçlunun daha fazla borçlanmasını sağlamak için.
  E) Sadece zenginlere yardım etmek için.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Karz-ı hasen uygulaması, borçlunun sıkıntısını gidermek ve Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılır. 19. Borç alacak ilişkisinde kul hakkı ne anlama gelir?

  A) Faiz kazancı elde etmek.
  B) Borç verenin faiz talep etmesi.
  C) Borçlu olanın borcunu ödememesi.
  D) Borç verenin karşılık beklemeden borç vermesi.
  E) Borç alacak ilişkisinin sona ermesi.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Kul hakkı, borçlu olanın borcunu ödememesi veya adaletsiz davranması durumunu ifade eder. 21. İslam'a göre, kul hakkı ihlali ne tür bir günah olarak kabul edilir?

  A) Küçük bir günah.              B) Orta derecede bir günah.     
  C) Büyük bir günah.              D) Günah değil.                 
  E) Orta büyüklükte bir günah.                                    

 22. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre kul hakkı ihlali büyük bir günah olarak kabul edilir. 23. İşçinin en temel hakkı nedir?

  A) İşverenin talimatlarını yerine getirmek.
  B) Günlük çalışma saatlerini aşmamak.
  C) İşverenin emirlerini sorgusuz sualsiz kabul etmek.
  D) İşverenin işe son verme hakkını kabul etmek.
  E) Ücretini zamanında ve tam olarak almak.

 24. Cevap: E Açıklama:

  İşçinin en temel hakkı, çalıştığı işin karşılığında ücretini zamanında ve tam olarak almasıdır. 25. Faiz, ekonomik açıdan neden eleştirilir?

  A) Çünkü faiz, ekonomik büyümeyi teşvik eder.
  B) Çünkü faiz, tasarruf yapmayı özendiren bir uygulamadır.
  C) Çünkü faiz, borç veren için risk taşıdığı için olmalıdır.
  D) Çünkü faiz, ekonomik dengesizliklere ve gelir eşitsizliğine yol açabilir.
  E) Çünkü faiz, toplumun refahını artırır.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Faiz, ekonomik dengesizliklere ve gelir eşitsizliğine yol açabileceği için eleştirilir. 27. İslam'a göre, faizle ilgili hükümler nelerdir?

  A) Faiz her türlü ticarette teşvik edilir.
  B) Faiz, İslam'da yasaktır ve haram kabul edilir.
  C) Faiz, İslam'da teşvik edilir, ancak ölçülü olmalıdır.
  D) Faiz, yalnızca fakirler için kullanılabilir.
  E) Faiz, İslam'da serbest bırakılmıştır.

 28. Cevap: B Açıklama:

  İslam'a göre faiz, yasaklanmış ve haram kabul edilmiştir. 29. Hileli satış nedir?

  A) Bir malın veya hizmetin fiyatının yapay olarak yükseltilmesi.
  B) Bir malın ayıplarının gizlenerek satılması veya var olmayan özelliklerinin gösterilmesi.
  C) Kamunun kullanımına açık alanlardan istenilen ücretin alınması.
  D) Kamu görevlilerine rüşvet verme veya almak.
  E) İşini daha hızlı gördürebilmek için yetkililere menfaat temin etmek.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Hileli satış, bir malın ayıplarının gizlenerek satılması veya var olmayan özelliklerinin gösterilmesi anlamına gelir. 31. İslam dinine göre, alışverişte hangi ilkelere uyulması gerekmektedir?

  A) Alışverişte hile ve yalan kullanmak teşvik edilmelidir.
  B) Alışverişte adalet, doğruluk ve karşılıklı rıza esas alınmalıdır.
  C) Alışverişte yemin etmek gereksiz yere sıkça yapılmalıdır.
  D) Alışverişte malın ayıpları gizlenmeli ve alıcılar aldatılmalıdır.
  E) Alışverişte sadece alıcıların menfaatleri önemlidir, satıcıların menfaatleri göz ardı edilmelidir.

 32. Cevap: B Açıklama:

  İslam'a göre alışverişte adalet, doğruluk ve karşılıklı rıza esas alınmalıdır. 33. Sadakat kavramı aile içinde niçin önemlidir ve nasıl tanımlanabilir?


 34. Cevap: Sadakat, aile içinde önemlidir çünkü eşler arasındaki güveni ve bağlılığı sağlar. Sadakat, bir kişinin eşine karşı olan vefalı, dürüst ve bağlı davranışları ifade eder. Sadakat, evlilikteki ilişkinin devamlılığını ve sağlam temeller üzerine kurulmasını destekler. Açıklama:

  Sadakat, eşler arasındaki ilişkilerde ihanet etmemeyi, sözünde durmayı ve karşılıklı güveni temsil eder. Bu, evlilikteki güvenilirlik duygusunu güçlendirir ve eşler arasında sorunların çözümünü kolaylaştırır. Sadakat, evlilikteki mutluluğu ve istikrarı artırır. 35. Aile içi mahremiyetin önemi nedir ve nasıl korunmalıdır?


 36. Cevap: Aile içi mahremiyet, aile üyelerinin kişisel sırlarını ve özel alanlarını korumayı gerektirir. Bu, aile üyelerinin birbirlerine saygı göstermelerini ve gizliliklerini korumalarını sağlar. Aile içi mahremiyetin korunması, aile üyeleri arasındaki güveni ve huzuru artırır. Açıklama:

  Aile içi mahremiyetin korunması, aile üyelerinin özel düşüncelerini, duygularını ve sırlarını paylaşma özgürlüğünü destekler. Mahremiyet ihlali, aile içinde güvensizlik ve rahatsızlık yaratabilir. Bu nedenle aile üyeleri, birbirlerinin özel alanlarına saygı göstermelidir. 37. Boşanma İslam'da nasıl bir yerde durmaktadır ve ne tür durumlarda müsaade edilir?


 38. Cevap: İslam'da boşanma, son çare olarak kabul edilir ve hoş karşılanmayan bir durumdur. Boşanma, eşlerin uyumsuzluğu ve diğer çözüm yollarının işe yaramadığı durumlarda müsaade edilir. Ancak İslam, boşanmanın sebepsiz ve haksız yere yapılmamasını öğütler. Açıklama:

  Boşanma, İslam'da aile birliğinin devamlılığını koruma amacıyla son çare olarak düşünülür. İslam, eşlerin sorunlarını çözmek için diyalog, sulh yolu ve hakemlerin yardımına başvurmayı teşvik eder. Sebepsiz ve haksız boşanmalar, İslam'da hoş görülmez ve evlilik kurumunun korunması esastır. 39. Hak ve adalet neden toplumsal hayatın temel ilkelerindendir? İslam dininin bu konudaki öğretileri nelerdir?


 40. Cevap: Hak ve adalet toplumsal hayatın temel ilkelerindendir çünkü bu ilkeler olmadan bir toplumda düzen, huzur ve adalet sağlanamaz. İslam dininde, adaletin ve hakların gözetilmesi büyük bir önem taşır. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin öğretileri, hak ve adaletin vurgulanmasını ve haksızlıklara karşı durulmasını öğütler. Açıklama:

  Hak ve adalet, toplum içinde herkesin haklarının korunmasını, haksızlıkların önlenmesini ve insanların adil davranmasını ifade eder. İslam dininde, bu değerlerin uygulanması toplumun huzurunu ve adaletini sağlamak için önemlidir. 41. Hak ve adaletin toplumsal düzende hangi olumsuz etkileri ortadan kaldırdığını açıklayınız.


 42. Cevap: Hak ve adalet, toplumsal düzenin sağlıklı işlemesi için önemlidir çünkü bu ilkeler olmadan birçok olumsuz etki ortaya çıkabilir. İşte hak ve adaletin olumsuz etkileri ortadan kaldırdığı bazı konular: Haksızlıkları Önler: Hak ve adalet, haksızlıkların önlenmesine yardımcı olur. Herkesin haklarının korunması, haksız davranışları engeller. Toplumsal Barışı Sağlar: Adaletin sağlanması, toplumda barış ve huzurun korunmasına katkı sağlar. Haksızlığa uğrayanlar öfke ve hoşnutsuzluk duymazlar. Toplumsal Düzeni Destekler: Hak ve adalet, toplumsal düzenin korunmasına yardımcı olur. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalar azalır. Açıklama:

  Hak ve adalet, toplumun düzenli ve adil bir şekilde işlemesini sağlar. Bu değerlerin uygulanması, toplumun refahını ve huzurunu artırır. 43. İslam dininin hangi öğretileri, hak ve adaletin toplumsal hayatta nasıl uygulanması gerektiğini vurgular?


 44. Cevap: İslam dininin birçok öğretisi, hak ve adaletin toplumsal hayatta nasıl uygulanması gerektiğini vurgular. Örneğin: Kur'an-ı Kerim, insanlara adaletli davranmayı ve haksızlıklardan kaçınmayı emreder. Peygamberimiz, adil davranmayı ve insanların haklarını korumayı öğütler. İslam'da zekât ve infak gibi sosyal yardımlar, ekonomik adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Adaletli hükümetlerin kurulması ve insan haklarının korunması teşvik edilir. Açıklama:

  İslam, hak ve adaletin toplumsal hayatta önemli olduğunu vurgular ve bu değerleri korumayı öğütler. Bu öğretiler, Müslümanları adil davranmaya, haksızlıklardan kaçınmaya ve toplumsal düzeni desteklemeye teşvik eder. 45. İslam dininde adaletin ve hakların korunmasının toplumsal düzen için neden önemli olduğunu açıklayınız.


 46. Cevap: İslam dininde adaletin ve hakların korunması, toplumsal düzenin ve huzurun sağlanması için büyük bir öneme sahiptir. İşte bu önemin bazı nedenleri: Haksızlıkları Önler: Adalet ve hakların korunması, haksızlıkların önlenmesine yardımcı olur. Herkesin haklarının korunması, haksız davranışları engeller. Toplumsal Barışı Sağlar: Adaletin sağlanması, toplumda barış ve huzurun korunmasına katkı sağlar. Haksızlığa uğrayanlar öfke ve hoşnutsuzluk duymazlar. Toplumsal Düzeni Destekler: Hak ve adalet, toplumsal düzenin korunmasına yardımcı olur. İnsanlar arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalar azalır. İnsan Haklarını Korur: Adalet ve hakların korunması, insanların temel haklarının garanti altına alınmasını sağlar. Herkes eşit ve adil bir şekilde muamele görür. Açıklama:

  İslam dininde adalet ve hakların korunması, toplumsal düzenin ve huzurun sağlanması için temel bir gerekliliktir. Bu değerlerin uygulanması, toplumun refahını ve huzurunu artırır. 47. İslam dininin öğretileri, toplumsal adaletin ve hakların korunmasını nasıl teşvik eder?


 48. Cevap: İslam dininin öğretileri, toplumsal adaletin ve hakların korunmasını teşvik eder. İşte bu teşviki sağlayan bazı öğretiler: Kur'an-ı Kerim, insanlara adaletli davranmayı ve haksızlıklardan kaçınmayı emreder. Peygamberimiz, adil davranmayı ve insanların haklarını korumayı öğütler. İslam'da zekât ve infak gibi sosyal yardımlar, ekonomik adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. Adaletli hükümetlerin kurulması ve insan haklarının korunması teşvik edilir. Açıklama:

  İslam dininin öğretileri, adaletin ve hakların korunmasını toplumsal hayatta teşvik eder. Bu öğretiler, Müslümanları adil davranmaya, haksızlıklardan kaçınmaya ve toplumsal düzeni desteklemeye teşvik eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • KlasikAyrıca 11.sınıf temel dini bilgiler 1.dönem 1.değerlendirme soruları; tamamı test, klasik türde mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslam dininde zina ispatının nasıl yapıldığını anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, alkol ve uyuşturucu madde kullanımının insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, İslam dininde zinanın cezalandırılması için gereken kanıtları anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, alkol ve uyuşturucu madde kullanımının bireysel zararlarını anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, İslam'a göre haram kabul edilen davranışları anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, helal kazanç elde etmenin İslam'daki önemini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, infak ve yardımlaşmanın toplum üzerindeki etkilerini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, infakın maddi ve manevi yardımları kapsadığını anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, karz-ı hasen uygulamasının amacını anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, kul hakkı kavramını anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, kul hakkı ihlalinin İslam'a göre büyük bir günah olduğunu anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, işçinin en temel hakkının ücretini zamanında ve tam olarak almak olduğunu anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, faizin ekonomik açıdan eleştirildiği nedenleri anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, İslam'a göre faizle ilgili hükümleri anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, hileli satışın ne anlama geldiğini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, İslam'ın alışverişte uygulanması gereken ilkeleri anlamış olacaklardır.

Sadakat, evlilikteki güvenin korunmasına yardımcı olur. Evlilikte sadakat, eşler arasındaki bağın güçlü kalmasına katkı sağlar. Sadakat, dürüstlük ve vefanın bir ifadesidir.

Aile içi mahremiyetin korunması, aile üyeleri arasındaki güveni artırır. Kişisel sırların ve gizliliğin saygı görmesi, sağlıklı aile ilişkileri için önemlidir. Aile üyeleri arasında açık iletişim ve gizlilik dengesini korumak önemlidir.

Boşanma, İslam'da son çare olarak kabul edilir ve sorunların çözümü için diğer yollar tercih edilir. Sebepsiz boşanmalar İslam'da olumsuz bir tutum olarak görülür ve hoş karşılanmaz. İslam, aile birliğinin devamlılığını ve sağlam temeller üzerine kurulmasını teşvik eder.

Hak ve adalet, toplumsal düzenin ve huzurun temelini oluşturur. İslam dininde adalet ve haklar önemli bir yer tutar. Toplumda hak ve adaletin gözetilmesi, insanların haklarının korunmasını sağlar.

Hak ve adalet, haksızlıkları önler ve toplumsal düzeni destekler. Toplumsal barışın korunmasına katkı sağlar. Adaletin sağlandığı bir toplum, insanların güvende hissetmelerini sağlar.

İslam, adaletin ve hakların korunmasını teşvik eder. Toplumsal düzende adaletin sağlanmasına önem verilir. İslam, insanların birbirine adil davranmasını öğretir.

Adalet ve hakların korunması, haksızlıkları önler ve toplumsal düzeni destekler. Toplumsal barışın korunmasına katkı sağlar. İslam, insan haklarının korunmasını teşvik eder.

İslam, adaletin ve hakların korunmasını teşvik eder. Toplumsal düzende adaletin sağlanmasına önem verilir. İslam, insanların birbirine adil davranmasını öğretir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi İstatistikleri

Bu sınav 19 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 180 kere doğru, 40 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.