2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11)

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) CEVAPLARI

 1. Boşanma İslam'da nasıl bir yerde durmaktadır ve ne tür durumlarda müsaade edilir?


 2. Cevap: İslam'da boşanma, son çare olarak kabul edilir ve hoş karşılanmayan bir durumdur. Boşanma, eşlerin uyumsuzluğu ve diğer çözüm yollarının işe yaramadığı durumlarda müsaade edilir. Ancak İslam, boşanmanın sebepsiz ve haksız yere yapılmamasını öğütler. Açıklama:

  Boşanma, İslam'da aile birliğinin devamlılığını koruma amacıyla son çare olarak düşünülür. İslam, eşlerin sorunlarını çözmek için diyalog, sulh yolu ve hakemlerin yardımına başvurmayı teşvik eder. Sebepsiz ve haksız boşanmalar, İslam'da hoş görülmez ve evlilik kurumunun korunması esastır. 3. Hz. Peygamber (s.a.v.), ibadetlerde aşırıya kaçmayı hoş karşılamamıştır. Bunun sebebi nedir?


 4. Cevap: İbadetlerde aşırıya kaçmak, kişinin sağlığını ve sosyal hayatını olumsuz etkileyebilir. Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), ibadetlerin amacının Allah’a (c.c.) kulluk olduğunu ve bu amacın aşırıya kaçmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 5. Şâfiî mezhebine göre abdest alırken dört farzın ayette sayılan sıraya uygun yapılması gerekir mi?


 6. Cevap: Evet Açıklama:

  Abdestin farzları; niyet, yüz yıkama, elleri dirseklerle birlikte yıkama, başın dörtte birini meshetme, ayakları topuklarla birlikte yıkamadır. Bu farzlar, abdestin geçerli olabilmesi için sırasıyla yerine getirilmelidir. 7. Şâfiî mezhebine göre namazda rükünleri düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak farz mıdır?


 8. Cevap: Evet Açıklama:

  Şâfiî mezhebine göre namazda rükünleri düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak farzdır. Rükünleri eksik veya hatalı yapan kişinin namazı geçersiz olur. 9. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Namaz, İslam'ın beş şartından biridir.
  2. ( ) Namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar.
  3. ( ) Namaz, kişinin Allah'a (c.c.) olan bağlılığını ve sevgisini gösterir.
  4. ( ) Namaz, kişinin ruhsal ve bedensel sağlığını korur.
  5. ( ) Namaz, kişinin toplum içindeki yerini ve sorumluluklarını hatırlatır.

 10. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (D) 5. (D) Açıklama:

  1. Namaz, İslam'ın beş şartından biridir. Bu nedenle, İslam'ı kabul eden her Müslümanın namazı kılması farzdır. Bu nedenle, bu soru doğrudur. 2. Namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Çünkü namaz kılan kişi, Allah'ın (c.c.) huzurunda olduğunu bilir ve bu nedenle kötülükten uzak durur. Bu nedenle, bu soru doğrudur. 3. Namaz, kişinin Allah'a (c.c.) olan bağlılığını ve sevgisini gösterir. Çünkü namaz kılan kişi, Allah'a (c.c.) yönelir ve O'na olan sevgisini ifade eder. Bu nedenle, bu soru doğrudur. 4. Namaz, kişinin ruhsal ve bedensel sağlığını korur. Çünkü namaz, kişiyi stresten, sıkıntıdan ve üzüntüden uzaklaştırır. Ayrıca, namaz, kişinin bedenini harekete geçirir ve bu nedenle bedensel sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, bu soru doğrudur. 5. Namaz, kişinin toplum içindeki yerini ve sorumluluklarını hatırlatır. Çünkü namaz, kişinin bir Müslüman olarak toplum içindeki yerini ve sorumluluklarını hatırlatır 11. İnsanın yaratılış amacı nedir?

  A) Dünyada eğlenmek
  B) Allah’a (c.c.) kulluk etmek
  C) Dünyada başarılı olmak
  D) Diğer insanlara yardım etmek
  E) Kendini geliştirmek

 12. Cevap: B Açıklama:

  Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”1 buyurarak insanın yaratılış amacının kulluk olduğunu belirtmiştir. 13. İbadetlerin geçerli olabilmesi için hangi ilkelerin yerine getirilmesi gerekir?

  A) Niyet, ihlas ve sünnete uygunluk
  B) Niyet, ibadetin şekli ve vakti
  C) İhlas, sünnete uygunluk ve vakit
  D) İbadet şekli, vakti ve niyet
  E) İbadet şekli ve niyet

 14. Cevap: A Açıklama:

  İbadetlerin geçerli olabilmesi için niyet, ihlas ve sünnete uygunluk ilkeleri yerine getirilmelidir. 15. İhlaslı bir şekilde yapılan ibadetlerin özellikleri nelerdir?

  A) Kişi başkalarının övgüsü için yapar.
  B) Kişi sevap kazanmak için yapar.
  C) Kişi Allah’a (c.c.) rızası için yapar.
  D) Kişi gösteriş yapmak için yapar.
  E) Kişi fayda sağlamak için yapar.

 16. Cevap: C Açıklama:

  İhlaslı bir şekilde yapılan ibadetler, sırf Allah’a (c.c.) rızası için yapılan ibadetlerdir. Bu tür ibadetler, kişinin ibadetlerden beklediği faydadan ziyade, Allah’a (c.c.) yakınlaşmayı ve O’nun rızasını kazanmayı amaçlar. 17. İbadetlerin faydaları nelerdir?

  A) İnsanın Allah’a (c.c.) yakınlaşmasını sağlar.
  B) İnsanın ahlakını güzelleştirir.
  C) İnsanın topluma faydalı olmasını sağlar.
  D) İnsanın dünya hayatını kolaylaştırır.
  E) Tüm bu seçenekler

 18. Cevap: E Açıklama:

  İbadetler, insanın Allah’a (c.c.) yakınlaşmasını, ahlakını güzelleştirmesini, topluma 19. Namazın rükünlerinden biri olan ayakta durma anlamına gelen kavram nedir?

  A) Kıyam    B) Rükû    C) Secde    D) Tahiyyat    E) Tesbih    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Namazın rükünleri, namazın olmazsa olmaz unsurlarıdır. Namaz kılınırken bu rükünlerden herhangi birinin yapılmaması namazın geçersiz olmasına neden olur. Namazın rükünlerinden biri de kıyamdır. Kıyam, ayakta durmak demektir. Namaz kılarken her rekâtta kıyamda durmak zorunludur. 21. Namazın sünnetlerinden biri nedir?

  A) Niyet etmek               B) İftitah tekbiri almak    
  C) Fatiha suresini okumak    D) Rükû yapmak              
  E) Secde yapmak                                          

 22. Cevap: B Açıklama:

  Namazın sünnetlerinden biri iftitah tekbiri almaktır. İftitah tekbiri, namaza başlarken alınan tekbirdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Detayları

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • TestAyrıca

Boşanma, İslam'da son çare olarak kabul edilir ve sorunların çözümü için diğer yollar tercih edilir. Sebepsiz boşanmalar İslam'da olumsuz bir tutum olarak görülür ve hoş karşılanmaz. İslam, aile birliğinin devamlılığını ve sağlam temeller üzerine kurulmasını teşvik eder.

İbadetlerde aşırıya kaçmanın zararlarını kavrar.

Şâfiî mezhebinde abdest alırken dört farzı sırasıyla yerine getirmenin önemini açıklar.

Şâfiî mezhebinde namazda rükünlerin önemini açıklar.

1. Namaz ibadeti ile ilgili temel kavramları bilir. 2. Namaz ibadeti ile ilgili temel hükümleri bilir. 3. Namaz ibadetinin önemini kavrar. 4. Namaz ibadetini doğru bir şekilde kılar. 5. Namaz ibadeti ile ilgili sorumluluklarını yerine getirir.

İbadet kavramını ve amacını bilir.

İbadetlerin geçerli olabilmesi için gereken ilkeleri bilir.

İhlaslı ibadetin özelliklerini bilir.

Namazın rükünlerini bilir.

Namaz sünnetlerini bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri