11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Mustafa Baydar'ın "Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar" adlı eserinin içeriğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Sanatçıların sanat anlayışlarına yer verir.
  B) Siyasi görüşlere ışık tutar.
  C) Dönemin önemli yazarlarıyla görüşmeler içerir.
  D) Mustafa Baydar'ın yorumlarını da içerir.
  E) 50'den fazla sanatçıyı kapsar.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Eserde siyasi görüşlere yer verilmez. 3. "Sami Paşazade Sezai Bey" metnine göre Sezai'nin Hâmid hakkındaki düşüncesi nedir?

  A) Dehâsına karşı çıkar.
  B) Yeteneklerine hayranlık duyar.
  C) Estetik anlayışını beğenmez.
  D) Dil kullanımını eleştirir.
  E) Fikri hür, irfanı hür bir şair olduğunu düşünür.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Metinde Sezai'nin Hâmid'in dehasına hayranlık duyduğu belirtilmektedir. 5. Nesnel eleştirinin temel özelliği nedir?

  A) Kişisel yargılara dayanması
  B) Belirli ölçütlere göre yapılması
  C) Okuyucuyu etkilemeye yönelik olması
  D) Sanatçıyı övmeyi amaçlaması
  E) Eserin toplumsal yönünü vurgulaması

 6. Cevap: B Açıklama:

  Nesnel eleştiri, belirli ölçütlere göre inceleme, değerlendirme ve kanıtlama söz konusudur. 7. Röportaj ile mülakat arasındaki temel farklardan biri nedir?

  A) Röportajda soru sorma yöntemi kullanılır.
  B) Mülakatta olay ögeleri kullanılır.
  C) Röportaj kamuoyunu aydınlatmayı amaçlar.
  D) Mülakat sadece kişiyle ilgilidir.
  E) Röportaj daha ayrıntılıdır.

 8. Cevap: E Açıklama:

  Mülakat görüşülen kişiyle sınırlıyken röportaj daha ayrıntılıdır ve her türlü konu ve olayı irdeler. 9. Tanzimat Dönemi'nde Türk edebiyatına Batılı anlamdaki eleştiriyi getiren ilk eser hangisidir?

  A) Tahrib-i Harabat
  B) Kavgalarım
  C) Hayat ve Kitaplar
  D) Millî Edebiyat Meselesi
  E) Yalnızız Romanındaki Anlatım Sanatı

 10. Cevap: A Açıklama:

  Metinde "Namık Kemal’in Tahrib-i Harabat adlı eseri, Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk eleştiri örneklerindendir." denmektedir. 11. Cumhuriyet Dönemi'nde nesnel eleştirilerin ağırlık kazanması hangi akademisyenlerin çabalarıyla olmuştur?

  A) Nurullah Ataç ve Ahmet Şuayp
  B) Ahmet Haşim ve M. Fuat Köprülü
  C) Ziya Paşa ve Recaizade Mahmut Ekrem
  D) İsmail Safa ve Tevfik Fikret
  E) Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit

 12. Cevap: A Açıklama:

  Metinde "Akademik çevreler tarafından esere dönük nesnel eleştiri yöntemleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır." denmektedir. 13. "Yalnızız Romanındaki Anlatım Sanatı" adlı eleştiri yazısında hangi roman incelenmiştir?

  A) Rabia Hatun Şiirleri      B) Yalnızız                 
  C) Dede Korkut Hikâyeleri    D) Bir Yudum Su             
  E) Sinekli Bakkal                                        

 14. Cevap: B Açıklama:

  Metnin başlığı "Peyami Safa’nın Yalnızız Romanındaki Anlatım Sanatı" şeklinde verilmiştir. 15. Modern tiyatroda, metin çerçevesinde yazar ve yönetmen dışında kimler görev alır?

  A) Aktörler        B) Yapımcılar     
  C) Tasarımcılar    D) Teknik ekip    
  E) Hepsi                             

 16. Cevap: E Açıklama:

  Metinde "Modern tiyatroda efekt, ışık vb. uygulamalar; metin çerçevesinde yazar, yönetmen, yapımcı, oyuncu, tasarımcı ve teknik ekibi..." denmektedir. 17. Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunda sıkça işlenen temalardan biri hangisidir?

  A) Batılılaşma            B) Saray hayatı          
  C) Aşk ve evlilik         D) Psikolojik sorunlar   
  E) Tarihsel olaylar                                

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde tiyatro, Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmış ve Batılılaşma gibi toplumun karşı karşıya olduğu meseleler işlenmiştir. 19. "Buzlar Çözülmeden" adlı oyunun konusu, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anadolu'nun bir kasabasında ihtilal sonrası yaşananlar
  B) Bir aşk üçgeninin dramı
  C) Bir aile içindeki çatışmalar
  D) Köy yaşamının zorlukları
  E) Tarihi bir olayın yorumu

 20. Cevap: A Açıklama:

  "Buzlar Çözülmeden", Anadolu'nun bir kasabasında ihtilal sonrası yaşanan karmaşayı ve toplumsal değişimi konu alır. 21. Aşağıdakilerden hangisi "Bir Bebek Evi" oyununun yazarıdır?

  A) Henrik Ibsen    B) Anton Çehov    
  C) Gogol           D) Jean Racine    
  E) Vergilius                         

 22. Cevap: A Açıklama:

  Metinde "Bir Bebek Evi" oyununun yazarının Henrik Ibsen olduğu belirtilmektedir. 23. "Andromak" oyununun hangi edebi türden olduğu metinde belirtilmemektedir.

  A) Komedi    B) Dram    C) Trajedi    D) Roman    E) Pandomim    

 24. Cevap: D Açıklama:

  Metinde "Andromak" oyununun edebi türünden bahsedilmemektedir. 25. "Monolog" tiyatro terimi ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Oyuncunun sahnede şarkı söylemesi
  B) Bir karakterin kendi kendine konuşması
  C) Birden fazla oyuncunun aynı anda konuşması
  D) Oyuncunun rolünü provalarda çalışması
  E) Seyircinin oyuncuları alkışlaması

 26. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "monolog" teriminin bir karakterin kendi kendine konuşması anlamına geldiği belirtilmektedir. 27. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazarlığa başlarken etkilendiği edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fecriati    B) Jön Türkler    C) Divan    D) Hececiler    E) Garipçiler    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Metne göre, Karaosmanoğlu sanat yaşamına Fecriati topluluğunun edebî anlayışına bağlı eserler vererek başladı. 29. Orhan Kemal'in Murtaza adlı romanının yayımlandığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1938    B) 1952    C) 1965    D) 1969    E) 1984    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre, Murtaza romanı 1952 yılında gazetede tefrika edilerek aynı yıl kitap olarak yayımlandı. 31. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın aşağıdaki eserlerinden hangisi bir hikâye kitabıdır?

  A) Huzur
  B) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
  C) Abdullah Efendi'nin Rüyaları
  D) Edebiyat Üzerine Makaleler
  E) 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi

 32. Cevap: C Açıklama:

  Metne göre, Abdullah Efendi'nin Rüyaları Tanpınar'ın hikâye kitaplarındandır. 33. Tutunamayanlar romanının konusunu oluşturan ana tema nedir?

  A) Toplumla uyum sağlamayan aydınların yaşadıkları sorunlar
  B) Aşk ve ihanet
  C) Tarihi olaylar
  D) Doğa sevgisi
  E) Kişisel gelişim

 34. Cevap: A Açıklama:

  Roman, toplumun yapay değerleriyle çelişen aydınların iç dünyalarını ve tutunamamalarını işler. 35. Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz romanının ana karakteri kimdir?

  A) Selim    B) Santiago    C) Turgut    D) Günseli    E) Burhan    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Roman, okyanusta büyük bir balıkla mücadele eden yaşlı balıkçı Santiago'yu konu alır. 37. Yaşlı Adam ve Deniz romanında yazar, okuyucuya hangi mesajı vermektedir?

  A) İnsan azmiyle her şeyin üstesinden gelebilir.
  B) Yaşam acımasızdır ve ölüm kaçınılmazdır.
  C) Doğa ile mücadele etmek anlamsızdır.
  D) Yaşlılık hayattaki en değerli varlıktır.
  E) Bilim ve teknik ilerledikçe insanın doğa karşısındaki üstünlüğü artar.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Roman, yaşlı Santiago'nun kararlılık ve azmiyle mücadelesini vurgulayarak okuyucuya insan azminin gücünü gösterir. 39. Hangi ödül, yazara 1953 yılında verilmiştir?

  A) Nobel Edebiyat Ödülü    B) Pulitzer Ödülü         
  C) Man Booker Ödülü        D) Goncourt Ödülü         
  E) National Book Award                               

 40. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "1953’te Pulitzer Ödülü’nü" ifadesi geçmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Mülakat
 • Eleştiri
 • Söylev
 • Gezi Yazısı

Ayrıca 11.sınıf TDE 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygunhazırlanmıştır

Metnin içeriğini anlama

Metinden çıkarım yapma

Türk edebiyatında eleştiri türünün tarihsel gelişimini anlama.

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatındaki eleştiri anlayışını kavrama.

Eleştiri yazılarındaki konu metinlerini belirleme.

Modern tiyatronun işleyişini kavrama.

Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun temalarını belirlemek.

Eserlerin konusunu tespit edebilmek.

Tiyatro terimlerini anlama

Tiyatro türlerini ayırt etme

Tiyatro terimlerini anlama

Edebî Akımlar ve Etkileşimler

Roman Türü ve Toplumsal Gerçekçilik

Eser Türleri ve Yazarlar

Öğrencilerin romanın temasını belirlemelerini sağlamak.

Öğrencilerin romanların ana karakterlerini tanımalarını sağlamak.

Öğrencilerin romanların temalarını çıkarmalarını sağlamak.

Önemli ödülleri ve sahiplerini bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri