11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Röportaj türünün ortaya çıkıp gelişmesinde gazete ve dergilerin rolünü açıklayınız.


 2. Cevap: Gazete ve dergilerin artması ve önem kazanmasıyla birlikte, haber ve bilgi paylaşımının önemi arttı. Bu da röportaj türünün gelişmesine olanak tanıdı. Röportajlar, gazete ve dergilerde güncel olayları, sorunları ve konuları okuyuculara aktarmada etkili bir araç haline geldi. Açıklama:

  Röportaj türünün gelişimi, bilgi paylaşımının artan önemi ve gazete ve dergilerin bu paylaşımda oynadığı rolle doğrudan ilişkilidir. 3. Röportaj ile mülakat arasındaki temel farkları açıklayınız.


 4. Cevap: Röportaj her çeşit konu ve olayı ayrıntılı bir şekilde irdelerken mülakat sadece görüşülen kişiyle sınırlıdır. Röportajda muhataplara soru sormanın yanı sıra olay öyküleme, izlenim ve betimlemelere yer verilmektedir. Mülakatta ise esas olarak soru sorulur ve cevaplar alınır. Açıklama:

  Mülakat ve röportaj arasındaki farkları vurgular. 5. Yaşar Kemal'in röportaj türündeki eserlerinden üç örnek veriniz.


 6. Cevap: - Çukurova Yana Yana - Bir Bulut Kaynıyor - Traktörcü Açıklama:

  Yaşar Kemal'in röportaj türündeki önemli eserlerini tanıtır. 7. Türk edebiyatında Batılı anlamdaki eleştiri hangi dönemde başlamıştır?


 8. Cevap: Tanzimat Dönemi Açıklama:

  Metinde, Türk edebiyatında Batılı anlamdaki eleştirinin Tanzimat Dönemi'nde başladığı belirtilmektedir. 9. Servetifünun Dönemi'nde eleştiri türünde yazan sanatçılardan üç örnek veriniz.


 10. Cevap: * Hüseyin Cahit * Ahmet Şuayp * Halit Ziya Açıklama:

  Metinde, Servetifünun Dönemi'nde eleştiri türünde yazan sanatçılardan Hüseyin Cahit, Ahmet Şuayp ve Halit Ziya Uşaklıgil'in örnek gösterildiği belirtilmektedir. 11. Tiyatroda hangi türlere ayrılır?


 12. Cevap: Trajedi, komedi, dram Açıklama: 13. Türk edebiyatında modern tiyatro ne zaman ortaya çıkmıştır?


 14. Cevap: Tanzimat Dönemi Açıklama: 15. Andromak oyunu hangi edebi türde bir eserdir?


 16. Cevap: Trajedi Açıklama:

  Andromak, beş perdelik bir trajedidir. 17. Racine'in gerçekçi bir şekilde yansıttığı Andromak'ın ikilemi nedir?


 18. Cevap: Oğlunun hayatını kurtarmak için Pirüs ile evlenip kendi huzurunu bozacak mı yoksa sadakatini koruyacak mı? Açıklama:

  Andromak, oğlunun kaderi hakkında zor bir karar vermek zorundadır. 19. Orhan Kemal'in "Murtaza" adlı romanında ele alınan başlıca toplumsal konular nelerdir?


 20. Cevap: Tarımın makineleşmesi, köyden kente göç, işçi hakları Açıklama:

  Metinde, "Murtaza" romanının konu edindiği toplumsal sorunlar hakkında bilgi verilmektedir. 21. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinde hangi izlenimlere ve sembollere yer verildiği belirtilmektedir?


 22. Cevap: Dış dünyanın iç dünyaya yansımaları, ölüm, zaman Açıklama:

  Metinde, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinin izlenimci ve sembolist özellikler taşıdığı ifade edilmektedir. 23. Don Quijote adlı eserin roman türünün ilk başarılı örneği olarak kabul edilmesinin nedenlerini açıklayın.


 24. Cevap: Gerçekliğin sorgulanması, kahramanın düşsel ve hayalci karakteri, gerçek ile hayal arasındaki çizginin belirsizliği Açıklama:

  Don Quijote, okuyucunun gerçekliği sorgulamasına neden olan ve roman türünün temel özelliklerini taşıyan bir eserdir. 25. Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz adlı romanının temalarını üç örnekle belirtin.


 26. Cevap: Yenilgi, korku, merhamet Açıklama:

  Yaşlı Adam ve Deniz, yaşlı bir balıkçının okyanusta geçen mücadele dolu birkaç gününü anlatan bir romandır. Roman, insanın mücadeleci yönünü yansıtmakta ve çeşitli temaları işlemektedir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Tiyatro, konusunu yalnızca günlük yaşamdan alabilir.
  (.....) 2. Cumhuriyet Dönemi'nde tiyatro türleri; trajedi, komedi ve dramdır.
  (.....) 3. Musahipzade Celal, geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanmamıştır.
  (.....) 4. Nahid Sırrı Örik, "Muharrir" adlı oyununda Millî Mücadele'yi konu edinmiştir.
  (.....) 5. 1950 sonrası tiyatroda işlenen konular daralmıştır.
  (.....) 6. "Buzlar Çözülmeden" adlı oyun bir dramadır.
  (.....) 7. Eski Yunan edebiyatında ilk tiyatro metinlerini Sophokles yazmıştır.
  (.....) 8. Fransız edebiyatındaki "Andromaque" adlı oyunun yazarı Racine'dir.
  (.....) 9. İngiliz edebiyatının önemli bir temsilcisi Goethe'dir.
  (.....) 10. Bertolt Brecht, "Evet Diyen Hayır Diyen" oyununun yazarıdır.

 28. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Tiyatro konusunu mitoloji ve tarihten de alabilir. 2. Cumhuriyet Dönemi'nde tiyatro türleri müzikli, danslı, benzetmeci, göstermeci ve epik tiyatroyu da kapsar. 3. Musahipzade Celal, orta oyunu geleneğinden yararlanmıştır. 4. "Muharrir" oyununda İngiliz-Amerikan işgaline karşı verilen mücadele anlatılır. 5. 1950 sonrası tiyatroda işlenen konular çeşitlenmiştir. 6. "Buzlar Çözülmeden" adlı oyun bir komedidir. 7. İlk tiyatro metinlerini Aiskhylos yazmıştır. 8. "Andromaque" oyununun yazarı Racine'dir. 9. İngiliz edebiyatının önemli bir temsilcisi Shakespeare'dir. 10. "Evet Diyen Hayır Diyen" oyununun yazarı Bertolt Brecht'tir. 29. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. II. Dünya Savaşı esnasında cephede yaralandı.
  b. Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
  c. Kısa hikâyeleriyle sanat hayatına başladı.
  d. "Silahlara Veda" romanının yazarı.
  e. Eserlerinde savaşın yıkımını işledi.
  f. "Irmağın Ötesinde ve Ağaçların Arasında" romanı eseridir.
  g. Roman kurgusundaki başarısıyla yazarları etkiledi.
  h. "Kazanan Bir Şey Almaz" adlı hikâye kitabının yazarı.
  ı. Pulitzer Ödülü'ne layık görüldü.
  j. 1954 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.
  1. Ernest Hemingway
  2. "Güneş de Doğar"
  3. 1953
  4. "Ya Hep Ya Hiç"
  5. Savaş
  6. Kısa cümleler
  7. "İhtiyar Adam ve Deniz"
  8. "Üç Öykü ve On Şiir"
  9. 1954
  10. Terhis oldu

 30. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e 6. f 7. g 8. h 9. i 10. j Açıklama:

  Metin, Ernest Hemingway'in hayatı ve eserleri hakkında bilgi vermektedir. Eşleştirmeler, metindeki bilgileri temel alarak yapılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Mülakat
 • Eleştiri
 • Söylev
 • Gezi Yazısı

Ayrıca 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, röportaj türünün ortaya çıkışında ve gelişiminde gazete ve dergilerin etkisini kavrarlar.

Röportaj ve mülakat türleri arasındaki farkları anlar.

Yaşar Kemal'in röportaj türüne katkılarını bilir.

Öğrenci, Türk edebiyatında Batılı anlamdaki eleştirinin başlangıç dönemi hakkında bilgi edinir.

Öğrenci, Servetifünun Dönemi'nde eleştiri türünde öne çıkan sanatçıları tanımış olur.

Andromak oyununun türünü öğrenmek.

Andromak'ın trajik ikilemini anlamak.

Orhan Kemal'in "Murtaza" adlı romanının temalarını öğrenmek.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirsel özelliklerini anlamak.

Öğrenciler roman türünün özelliklerini ve Don Quijote'nin bu özellikler arasındaki yerini anlarlar.

Öğrenciler Yaşlı Adam ve Deniz romanının temalarını ve bu temaların işlenişiyle ilgili örnekleri anlarlar.

1. Tiyatronun konu kaynaklarının çeşitliliğini anlama. 2. Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun türlerini öğrenme. 3. Türk tiyatrosu ile dünya tiyatrosu arasındaki ilişkiyi kavrama. 4. Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunun önemli yazarlarını tanıma. 5. Tiyatronun toplumsal değişimleri yansıttığını fark etme. 6. Farklı tiyatro türlerinin özelliklerini ayırt etme. 7. Eski Yunan tiyatrosunun önemini vurgulama. 8. Dünya edebiyatında önemli tiyatro yazarlarını ve eserlerini tanıma. 9. Tiyatrodaki üslup farklılıkları hakkında bilgi edinme. 10. Tiyatronun güncel konuları ele aldığını anlama.

* Metinden bilgi çıkarma becerisi * Eşleştirme yapma becerisi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri