11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Eleştiride yargılar gerekçelendirilmelidir cümlesine göre aşağıdakilerden hangisinde eleştiri yapılmıştır?

  A) "Bu kitap çok güzeldi, herkese öneririm."
  B) "Bu kitap sıkıcıydı, beğenmedim."
  C) "Bu kitap, yazarın diğer kitaplarına göre daha başarılı."
  D) "Bu kitap, konusu gereği çocuklara hitap ediyor."
  E) "Bu kitap, yazarın üslubunu yansıtan bir eser."

 2. Cevap: C Açıklama:

  Eleştiride yargılar gerekçelendirilmelidir cümlesine göre, "Bu kitap, yazarın diğer kitaplarına göre daha başarılı." cümlesinde eleştiri yapılmıştır. 3. Mehmet Kaplan'ın Rabia Hatun Şiirleri adlı eleştiri yazısında İsmail Hami Danişmend'in Rabia Hatun takma adı ile yazdığı şiirleri değerlendirmiştir. Bu eleştiri türüne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Sanatçıya dönük eleştiri
  B) Eserin sanatçısını yansıtacağı düşüncesinden hareketle eserden çok sanatçı değerlendirilir.
  C) Eserde kullanılan dilin özellikleri üzerinde durulur.
  D) Eserin ait olduğu türün özellikleri dışında hareket noktası söz konusu değildir.
  E) Eser ve eserin ait olduğu türün özellikleri esas alınır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Mehmet Kaplan'ın Rabia Hatun Şiirleri adlı eleştiri yazısında İsmail Hami Danişmend'in Rabia Hatun takma adı ile yazdığı şiirleri değerlendirmiştir. Bu eleştiri türüne göre "Eserin sanatçısını yansıtacağı düşüncesinden hareketle eserden çok sanatçı değerlendirilir." ifadesi söylenemez. 5. Fermanlı Deli Hazretleri adlı oyunun türü nedir?

  A) Dram    B) Komedi    C) Trajedi    D) Müzikal    E) Fars    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Fermanlı Deli Hazretleri adlı oyun, konusu ve işlenişi bakımından bir komedidir. Yazar, bu oyunda dönemin toplumsal yaşamını, gelenek ve göreneklerini, batıl inançlarını gülünç yanlarıyla yansıtmıştır. 7. Musahipzade Celal'in eserlerinde hangi tema sıklıkla işlenir?

  A) Millî Mücadele yılları    B) Toplumsal sorunlar       
  C) Aşk                       D) Tarihi olaylar           
  E) Doğa                                                  

 8. Cevap: B Açıklama:

  Musahipzade Celal, eserlerinde toplumsal sorunları sıklıkla işleyen bir yazardır. Özellikle geleneksel Türk tiyatrosundan, özellikle orta oyunu geleneğinden yararlandığı oyunlarında dönemin toplumsal yaşamını, gelenek ve göreneklerini, batıl inançlarını gülünç yanlarıyla yansıtmış, eleştirel ve mizahi bir tutum sergilemiştir. 9. Türk romanının gelişiminde Servetifünun Dönemi'nin önemi nedir?

  A) İlk Türk romanlarının yazıldığı dönemdir.
  B) Roman türünün Batı tekniğine uygun ilk örneklerinin verildiği dönemdir.
  C) Roman türünün Anadolu'nun gerçeklerinden uzaklaştığı dönemdir.
  D) Roman türünün toplumsal sorunlara değinmediği dönemdir.
  E) Roman türünün dil ve anlatım açısından zayıf olduğu dönemdir.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Servetifünun Dönemi'nde Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi yazarlar roman türünün Batı tekniğine uygun ilk örneklerini vermişlerdir. 11. Cumhuriyet Dönemi'nde roman türünde gözlenen eğilimlerden biri nedir?

  A) Romanların daha çok köy ortamında geçmesi
  B) Romanların daha çok şehir ortamında geçmesi
  C) Romanların daha çok tarihi olayları konu edinmesi
  D) Romanların daha çok toplumsal sorunlara değinmesi
  E) Romanların daha çok bireysel sorunları konu edinmesi

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde roman türünde gözlenen eğilimlerden biri, romanların daha çok toplumsal sorunlara değinmesidir. Bu dönemde romancılar, Anadolu köylüsünün içinde bulunduğu sefalet, kent yaşamının olumsuzlukları, kadın hakları, eğitim sorunları gibi konuları ele almışlardır. 13. Tutunamayanlar romanında Turgut'un yolculuk yaparken mola verdiği yer neresidir?

  A) Motel    B) Otel    C) Pansiyon    D) Han    E) Kamping    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Tutunamayanlar romanında Turgut'un yolculuk yaparken mola verdiği yer bir moteldir. Motelde mola veren Turgut, sürekli yazmaya başlar ve daha sonra motelden ayrılıp bir şehre gelir. 15. Modernist roman anlayışında hangi unsurlar öne çıkarılmıştır?

  A) Olay örgüsü ve mekân
  B) Kişilerin iç dünyaları ve bunalım
  C) Kronolojik zaman akışı
  D) Geleneksel anlatım ve yapı
  E) Gerçekçi betimlemeler

 16. Cevap: B Açıklama:

  Modernist roman anlayışında kişilerin iç dünyaları ve bunalım öne çıkarılmıştır. Modernist romancılar, parçalanmış gerçeklik karşısında kuşkucu ve tedirgin olan, iç dünyasına çekilen, yabancılaşan, toplumla çatışan, karamsar, bunalımlı, zayıf bireyi konu edinmişlerdir. 17. Ahmet Rasim, Zenginlerin İftar Sofraları adlı metninde hangi konuları işlemiştir?

  A) Cumhuriyet döneminin yeni yönetim anlayışı
  B) Toplumun geleneksel değerlerini korumak
  C) Yardımlaşmanın önemi ve yoksullara yardım etmek
  D) Zenginlerin gösterişli yaşam tarzları
  E) Ramazan ayının önemi ve anlamı

 18. Cevap: C Açıklama:

  Ahmet Rasim, Zenginlerin İftar Sofraları adlı metninde toplumsal fayda ilkesini gözetmiş ve yardımlaşmanın önemini vurgulamıştır. 19. Ahmet Rasim'in eserlerinde en çok öne çıkan yön aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumcu gerçekçilik    B) Gelenekselcilik        
  C) Modernizm               D) Gözlemcilik            
  E) Beşir Fuat edebiyatı                              

 20. Cevap: D Açıklama:

  Ahmet Rasim, eserlerinde İstanbul'u, buradaki yaşamı bütün renkleri, çeşitliliği ve canlılığıyla anlattı. 21. Yusuf Ziya Ortaç, 80 Gün 64 Saat adlı yazısında hangi haber üzerine düşüncelerini dile getirmektedir?

  A) Dünya çapında bir salgının yayılması
  B) Yeni bir gezegenin keşfi
  C) Bir uzay gemisinin Mars'a inişi
  D) Bir depremin meydana gelmesi
  E) Bir savaşın çıkması

 22. Cevap: A Açıklama:

  Yazar, metinde dünya çapında bir salgının yayılması haberi üzerine düşüncelerini dile getirmektedir. 23. Yusuf Ziya Ortaç, 80 Gün 64 Saat adlı yazısında geleceğe yönelik olarak hangi öngörülerde bulunmaktadır?

  A) Yapay zekânın hayatımızın her alanına girmesi
  B) İnsanların daha uzun süre yaşaması
  C) Uzayda yeni gezegenlerin keşfi
  D) Dünya'nın ikliminin değişmesi
  E) Yeni bir dünya savaşının çıkması

 24. Cevap: D Açıklama:

  Yazar, metinde geleceğe yönelik olarak Dünya'nın ikliminin değişeceği öngörüsünde bulunmaktadır. 25. Dünyada ve Türkiye'de Rüzgâr Enerjisi adlı makalenin konusu nedir?

  A) Rüzgâr enerjisinin tarihçesi
  B) Rüzgâr enerjisinin avantajları ve dezavantajları
  C) Rüzgâr enerjisinin Türkiye'deki potansiyeli
  D) Rüzgâr enerjisinin çevresel etkileri
  E) Rüzgâr enerjisinin geleceği

 26. Cevap: C Açıklama:

  Dünyada ve Türkiye'de Rüzgâr Enerjisi adlı makalenin konusu rüzgâr enerjisinin Türkiye'deki potansiyelidir. 27. İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları ve Felsefe adlı makalenin konusu nedir?

  A) Çevre sorunlarının tarihçesi
  B) Çevre sorunlarının nedenleri ve sonuçları
  C) Çevre sorunlarının çözüm yolları
  D) Felsefenin çevre sorunlarına bakışı
  E) Çevre sorunlarının geleceği

 28. Cevap: D Açıklama:

  İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları ve Felsefe adlı makalenin konusu felsefenin çevre sorunlarına bakışıdır. 29. Mehmet Fuat Köprülü'nün hangi bilimsel kurumların başkanlığını yaptığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Türk Tarih Encümeni    B) Türkiyat Enstitüsü    
  C) İslam Ansiklopedisi    D) Milletvekilliği       
  E) Dışişleri Bakanlığı                             

 30. Cevap: A Açıklama:

  Mehmet Fuat Köprülü, Türk Tarih Encümeni başkanlığı görevinde bulunmuştur. 31. Mehmet Fuat Köprülü'nün hangi eserleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Edebiyat Araştırmaları
  B) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
  C) Türkiye Tarihi
  D) Türk Edebiyatı Tarihi
  E) Tüm bunlar

 32. Cevap: E Açıklama:

  Mehmet Fuat Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türkiye Tarihi, Türk Edebiyatı Tarihi eserlerini yazmıştır. 33. Münazaranın temel unsurlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Tez             B) Antitez        
  C) Jüri            D) Konuşmacılar   
  E) Seyirciler                        

 34. Cevap: E Açıklama:

  Münazaranın temel unsurları arasında seyirciler yer almaz. Münazara, tez ve antitez (görüş ve karşı görüş) savunucularının jüri önünde karşılıklı olarak tartışmaları şeklinde gerçekleşir. 35. Münazaranın sonunda jüri tarafından değerlendirme yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

  A) Dili kullanma gücü ve becerisi
  B) Beden dilini kullanma
  C) Savunmanın ikna ediciliği
  D) Konuşmacıların giyim tarzı
  E) Konuşmacıların sesi ve tonu

 36. Cevap: D Açıklama:

  Münazaranın sonunda jüri tarafından değerlendirme yapılırken konuşmacıların giyim tarzı dikkate alınmaz. Jüri, değerlendirme yaparken dili kullanma gücü ve becerisi, beden dilini kullanma, savunmanın ikna ediciliği gibi ölçütler kullanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Roman
 • Tiyatro

Ayrıca 11.sınıf TDE dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 1, cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Eleştiride yargıların gerekçelendirilmesi gerektiğini öğrenmek.

Sanatçıya dönük eleştiride sanatçının yaşamından, kişiliğinden, düşüncelerinden izler arandığını öğrenmek.

Öğrenciler, Fermanlı Deli Hazretleri adlı oyunun türünü belirleyebilecektir.

Öğrenciler, Musahipzade Celal'in eserlerinde hangi temanın sıklıkla işlendiğini öğrenebilecektir.

Öğrenciler, Türk romanının gelişiminde Servetifünun Dönemi'nin önemini anlayabilirler.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde roman türünde gözlenen eğilimleri anlayabilirler.

Öğrenciler, Tutunamayanlar romanında Turgut'un yolculuk yaparken mola verdiği yeri bilecekler.

Öğrenciler, modernist roman anlayışında hangi unsurların öne çıkarıldığını bilecekler.

Öğrenciler, Ahmet Rasim'in Zenginlerin İftar Sofraları adlı metninde işlediği konuları belirleyebileceklerdir.

Öğrenciler, Ahmet Rasim'in eserlerinde en çok öne çıkan yönünü belirleyebileceklerdir

Öğrencilerin öğretici metinlerde yazarın hangi haber üzerine düşüncelerini dile getirdiğini belirleme becerisi kazanmalarını sağlamak.

Öğrencilerin öğretici metinlerde yazarın geleceğe yönelik olarak hangi öngörülerde bulunduğunu belirleme becerisi kazanmalarını sağlamak.

Makalenin konusunu belirleme.

Makalenin konusunu belirleme.

Türk edebiyatı ve tarihi alanındaki önemli isimleri ve eserlerini tanıyabilme.

Türk edebiyatı ve tarihi alanındaki önemli isimleri ve eserlerini tanıyabilme.

Münazara türünün temel unsurlarını kavrayabilme.

Münazara türünde jüri değerlendirmesinin kriterlerini kavrayabilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 7 kere doğru, 8 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri