11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. İslam kelimesinin kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) K-r-m    B) S-l-m    C) C-d-d    D) M-h-m-d    E) L-y-s-r    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Metine göre, İslam kelimesi "kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak, barış yapmak" anlamlarındaki Arapça s-l-m (silm) kökünden türemiştir. 3. İslam ahlakında "iffet" kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Cömertlik                     B) Güvenilirlik                 
  C) Sağlık                        D) Cinsel dürtülerin kontrolü   
  E) Sabır                                                         

 4. Cevap: D Açıklama:

  Metinde, iffetin cinsel dürtülerin kontrolü anlamına geldiği belirtilmektedir. 5. Kur'an-ı Kerim ve sünnet, İslam ahlakının temel kaynaklarıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu kaynaklardan biri DEĞİLDİR?

  A) Kur'an-ı Kerim      B) Sünnet             
  C) İcma                D) Kıyas              
  E) Sahabe görüşleri                          

 6. Cevap: C Açıklama:

  İcma, İslam hukukunda din alimlerinin bir konudaki ortak görüşünü ifade eder. Ahlak konularında temel kaynaklar Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. 7. Dinimizde eğitim ve öğretimin amacı nedir?

  A) Kişilerin meslek sahibi olmasını sağlamak
  B) Ahlaklı bireyler yetiştirmek
  C) Toplumsal gelişmeyi desteklemek
  D) Ekonomik kalkınmayı hızlandırmak
  E) İlmi birikimi artırmak

 8. Cevap: B Açıklama:

  Dinimizde eğitimin en önemli amacı, ahlaklı ve erdemli bireyler yetiştirmektir. 9. Terbiye ile ahlak arasındaki ilişkiyi açıklayan ifade hangisidir?

  A) Terbiye, ahlakın yerini tutar.
  B) Ahlak, terbiyeye bağımlıdır.
  C) Terbiye ve ahlak, birbirinden bağımsız kavramlardır.
  D) Terbiye, ahlakı şekillendirir.
  E) Ahlak, terbiyenin bir sonucudur.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Terbiye, ahlaki değerleri bireyde yerleştiren ve şekillendiren bir süreçtir. 11. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın (c.c.) isim ve sıfatlarından biri değildir?

  A) Hayy    B) Kayyûm    C) Samed    D) Ebedî    E) Muhtâr    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Samed, Allah'ın (c.c.) isimlerinden biri değildir. Allah'ın (c.c.) ihtiyaçsız ve her şeyin O'na muhtaç olduğu anlamına gelen Kayyûm ismidir. 13. Ayetel-Kürsi'de geçen "Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur." ifadesi neyi vurgular?

  A) Allah'ın (c.c.) mülkiyet hakkının sınırlı olduğunu
  B) Allah'ın (c.c.) yaratıcı gücünün üstünlüğünü
  C) İnsanların Allah'ın (c.c.) otoritesine boyun eğmesi gerektiğini
  D) Allah'ın (c.c.) her şeye kadir olduğunu
  E) Allah'ın (c.c.) varlığının ispatlanmasının zor olduğunu

 14. Cevap: D Açıklama:

  Ayetel-Kürsi'deki bu ifade, Allah'ın (c.c.) her şeye gücünün yettiğini, göklerde ve yerde her şeyin O'nun mülkiyetinde olduğunu vurgular. 15. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) karşı vazifelerimizden biri hangisidir?

  A) Ona itaatsizlik etmek    B) Onu incitmek            
  C) Onu hürmet etmek         D) Onu unutmak             
  E) Onunla alay etmek                                   

 16. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimize karşı temel vazifelerimizden biri ona hürmet etmek, sevmek ve teslim olmaktır. 17. Kur'an'da Peygamberimizin (s.a.v.) sesinin üstüne ses çıkarmamanın önemi neden vurgulanmıştır?

  A) Onun saygınlığını korumak için
  B) Onun konuşmasını dinlememiz için
  C) Onu rahatsız etmekten kaçınmak için
  D) Onun zarar görmemesi için
  E) Onun otoritesini güçlendirmek için

 18. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v.) sesinin üstüne ses çıkarmamak, onun saygınlığını korumak ve konuşmalarını dikkatle dinlemek için önemlidir. 19. Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimizden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Onu okuyup anlamaya çalışmamak
  B) Onun sadece bazı ayetlerini okumak
  C) Onu sadece özel günlerde okumak
  D) Ona gönülden inanmak ve teslim olmak
  E) Onu başkalarına gösteriş yapmak için okumak

 20. Cevap: D Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'e karşı en önemli vazifemiz, ona gönülden inanmak ve onun emir ve yasaklarına teslim olmaktır. 21. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize karşı vazifelerimizden değildir?

  A) Ona iman etmek ve itaat etmek
  B) Onun sünnetine uymak
  C) Onu sevmek ve hürmet etmek
  D) Ona küfretmek ve hakaret etmek
  E) Onun mesajını başkalarına ulaştırmak

 22. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimize karşı vazifelerimiz arasında ona küfretmek ve hakaret etmek yer almaz. 23. İnsanlara karşı sorumluluklarımız arasında bulunmayan davranış hangisidir?

  A) Yardımlaşmak
  B) Sevinç ve kederleri paylaşmak
  C) Başkalarının ayıplarını araştırmak
  D) Kamusal alanları korumak
  E) Dayanışma göstermek

 24. Cevap: C Açıklama:

  Başkalarının ayıplarını araştırmak İslami ahlaka aykırıdır. 25. Toplumda huzur ve emniyeti bozacak davranışlar olarak aşağıdakilerden hangisi sınıflandırılmaz?

  A) Fitne çıkarmak          B) Hırsızlık yapmak       
  C) Yardımlaşmak            D) Kötülükleri emretmek   
  E) Dürüstlük                                         

 26. Cevap: E Açıklama:

  Yardımlaşmak toplumsal huzur ve emniyete katkıda bulunur. 27. Dinimizde hangi oyun ve eğlence türleri yasaklanmıştır?

  A) Zeka oyunları          B) Spor müsabakaları     
  C) Şans oyunları          D) Yetenek yarışmaları   
  E) Bilgi yarışmaları                               

 28. Cevap: C Açıklama:

  Şans faktörüne dayalı oyunlar haram kılınmıştır. 29. İnsanlar arası ilişkilerde gözetilmesi gereken temel ilkelerden biri hangisidir?

  A) Haset
  B) Dedikodu
  C) İyilik ve takvada yardımlaşmak
  D) Riya
  E) Yalan

 30. Cevap: C Açıklama:

  İnsanlar arası ilişkilerde adalet, sevgi, saygı ve iyilik gibi güzelliklerin yayılması esastır. 31. Kamu yararını gözetmek neden önemlidir?

  A) Çünkü bireylerin çıkarlarını korur.
  B) Çünkü toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.
  C) Çünkü kamu düzenini sağlar.
  D) Çünkü ekonomik kalkınmaya katkı sağlar.
  E) Tüm seçenekler

 32. Cevap: E Açıklama:

  Kamu yararını gözetmek, hem bireylerin haklarını korur hem de toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, kamu düzenini sağlamak ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için önemlidir. 33. İslam hukukunun temel kaynaklarından biri hangisidir?

  A) Fıkıh kitapları    B) Hadisler          
  C) Kur'an-ı Kerim     D) İcma              
  E) Kıyas                                   

 34. Cevap: C Açıklama:

  İslam hukukunun temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. 35. İslam hukukunda benzer meseleler arasında kıyas yoluyla hüküm çıkarma yöntemi hangisidir?

  A) İcma    B) Kıyas    C) Sünnet    D) Fıkıh    E) Ahlak    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Kıyas, benzer meseleler arasında hüküm çıkarmak için kullanılan kıyaslama yöntemidir. 37. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun ahlakla ilişkisini doğru yansıtır?

  A) Hukuk ahlak için gereklidir, ahlak ise hukuk için şart değildir.
  B) Ahlak hukuk için gereklidir, hukuk ise ahlak için şart değildir.
  C) Hukuk ve ahlak birbirinden bağımsızdır.
  D) Hukuk ve ahlak birbirini tamamlar.
  E) Ahlak hukukun üstündedir.

 38. Cevap: D Açıklama:

  İslam hukuku ve ahlak, toplumsal düzen ve insanların iyiye yönlendirilmesi için birbirini tamamlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf TDB 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Öğrenci, İslam kelimesinin etimolojisini anlayacaktır.

Öğrenci, İslam ahlakının temel kavramlarını açıklayacaktır.

Ahlakın kaynaklarını öğrenmek.

Eğitimin İslam dinindeki amacını kavramak.

Terbiye ve ahlak arasındaki bağıntıyı anlamak.

Allah'ın (c.c.) isim ve sıfatlarını bilmek (İslam 1, 2. Ünite)

Ayetel-Kürsi'nin anlamını ve içerdiği mesajları yorumlamak (İslam 1, 2. Ünite)

Peygamberimize karşı vazifelerimizi öğrenmek.

Peygamberimizin (s.a.v.) sesine karşı tutumumuzun önemini anlamak.

Kur'an-ı Kerim'e saygı ve hürmetin önemini kavramak.

Hz. Muhammed'e karşı saygı ve hürmetin önemini anlamak.

Dinî ahlakın bireysel ve toplumsal boyutlarını bilir.

İslami ahlakın toplum düzenine katkılarını bilir.

Helal ve haram oyun ve eğlence türlerini ayırt etmek.

İnsanlar arası ilişkilerin temel ilkelerini öğrenmek.

İslam hukukunda kamu yararının önemini kavrar.

İslam hukukunun kaynaklarını bilir.

İslam hukukunun kıyas konusunu bilmek.

Hukuk ve ahlak arasındaki ilişkiyi bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 70 kere doğru, 59 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.