11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. İslam ahlakının gayesi nedir?


 2. Cevap: İnsanın hayır yönündeki davranışları tercih etmesini ve şer olan davranışlardan kaçınmasını sağlamaktır. Açıklama:

  İslam ahlakının amacı, insanın iyiliğe yönelip kötülükten uzak durmasını sağlayarak onu hem dünyada hem de ahirette mutlu kılmaktır. 3. İslam ahlakının konusunu oluşturan temel kavramlar nelerdir?


 4. Cevap: İyi-kötü, fazilet-rezilet, itidal, edep Açıklama:

  İslam ahlakı, iyi ve kötü davranışları, fazilet ve reziletleri, aşırılıktan kaçınarak ortayı bulmayı ve ahlaklı davranışları kapsar. 5. İslam ahlakının üç temel ilkesini yazınız.


 6. Cevap: * İhlas * Takva * Adalet Açıklama:

  İhlas, sadece Allah için ibadet etmektir. Takva, Allah'ın emirlerine uymaktan ve yasaklarından kaçınmaktır. Adalet, herkese hakkını vermek ve zulmetmekten uzak durmaktır. 7. Ahlaki davranışlar açısından güzel ve çirkin huy örnekleri veriniz.


 8. Cevap: Güzel Huylar: * Doğruluk * Cömertlik * Merhamet Çirkin Huylar: * Yalan * Cimrilik * Kibir Açıklama:

  Ahlaki açıdan güzel olan davranışlar övülür ve teşvik edilirken, çirkin olan davranışlar yerilir ve yasaklanır. 9. İslam dininde kulluğun önemi nedir?


 10. Cevap: Kulluk, Allah'a boyun eğmek ve sadece O'na ibadet etmektir. Müslümanlar, kulluklarını ahlaki davranışları ve salih amelleriyle gösterirler. Açıklama:

  Kulluk, Allah'a yakınlaşmanın ve gerçek mutluluğa ulaşmanın yoludur. 11. Allah'ın (c.c.) önemli isimlerinden birini ve anlamını belirtiniz.


 12. Cevap: El-Vedûd Açıklama:

  En çok seven, en çok sevilen ve sevginin kaynağı. 13. Peygamberimizin bize örnek olması yönlerini üç örnek vererek açıklayınız.


 14. Cevap: 1. Ahlaklılık: Peygamber Efendimiz, ahlakın en güzel örneğini sergilemiştir. O'nun sözleri ve davranışları, Müslümanlar için bir ahlak rehberidir. 2. Merhamet: Peygamber Efendimiz, herkese karşı çok merhametli ve şefkatliydi. O, düşmanlarına bile merhametle davranmış ve onları bağışlamıştır. 3. İbadet: Peygamber Efendimiz, ibadetlere büyük önem verirdi. O'nun ibadetleri, Müslümanlar için bir örnektir. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz, hayatının her alanında bize örnek teşkil etmiştir. O'nun örnekliğinden yararlanarak kendi hayatlarımızı da güzelleştirebiliriz. 15. Kur'an-ı Kerim'in bir mucize olmasının nedenlerini yazınız. İslam'da kul hakkının önemi nedir?


 16. Cevap: Kul hakkı, kişilerin can, mal ve namus emniyetlerini ilgilendiren dokunulmaz haklardır. Kul hakkına girmek, ahirete bırakılmaması gereken bir vebaldir ve Allah'ın (c.c.) karşısına kul hakkı ihlaliyle çıkmamak bir Müslüman için en önemli ahlaki sorumluluklarındandır. Açıklama:

  İslam, bireylerin haklarının korunmasına büyük önem verir ve kul hakkına riayet etmeyi emreder. 17. Kıyas nedir ve İslam hukukunda nasıl kullanılır?


 18. Cevap: Kıyas, Kur'an, Sünnet ve İcma'da doğrudan bir hüküm bulunmayan meseleler hakkında mukayese yoluyla yeni hükümlere ulaşma yöntemidir. Açıklama:

  Kıyas, İslam hukukunda, yeni durumlara ve sorunlara çözüm bulmak için kullanılır. 19. Ahmet Cevdet Paşa'nın hukuk alanındaki çalışmalarından üç örnek veriniz.


 20. Cevap: 1. Mecelle'nin derlenmesi ve kanunlaştırılması 2. Hukuk-i İdare (idare hukuku) alanındaki çalışmaları 3. Ceza Kanunu'nun hazırlanması Açıklama:

  Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde hukuk alanında önemli reformlar gerçekleştirmiştir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İslam'da dini kuralların kaynağı sadece Kur'an'dır.
  2. (.....) Sünnet, Hz. Peygamber'in söz ve eylemlerine denir.
  3. (.....) İcma, din alimlerinin bir konuda fikir birliğine varmasıdır.
  4. (.....) Kıyas, Kur'an ve Sünnet'te bulunmayan konularda benzerlik yoluyla hüküm çıkarma yöntemidir.
  5. (.....) İslam hukuku, sadece bireysel hayatı düzenler.
  6. (.....) Ahlak, insanın davranışlarının topluma uygunluğuyla ilgilidir.
  7. (.....) Hukuk, içsel bir dinamiktir.
  8. (.....) İslam hukukunun amacı, kişiyi dünya ve ahiret hayatında iyiye ulaştırmaktır.
  9. (.....) Ahlaki kurallara uymak sadece vicdanlara bırakılmıştır.
  10. (.....) Hikmet, bilgelik ve yerindelik anlamlarına gelir.

 22. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  Seçenekler:
  a. Allah'ın (c.c.) sözü olan Kur'an-ı Kerim
  b. Hz. Peygamber'in söz, davranış ve onaylarını içerir
  c. İslam hukukunun temel kaynakları
  d. Kamu yararına bir durumu içerir
  e. Cezada indirim veya muafiyet gerektirir
  f. Kul hakkını gözetmek esastır
  g. Suç ve ceza arasında denge
  h. Allah'ın (c.c.) koyduğu sınırların aşılması cezayı gerektirir

 24. Cevap: 1. (a) Allah'ın (c.c.) sözü olan Kur'an-ı Kerim 2. (b) Hz. Peygamber'in söz, davranış ve onaylarını içerir 3. (c) İslam hukukunun temel kaynakları 4. (d) Kamu yararına bir durumu içerir 5. (e) Cezada indirim veya muafiyet gerektirir 6. (f) Kul hakkını gözetmek esastır 7. (g) Suç ve ceza arasında denge 8. (h) Allah'ın (c.c.) koyduğu sınırların aşılması cezayı gerektirir Açıklama:

  İslam hukukunda kullanılan kavramlar ve ilkelerin tanım ve açıklamaları verilmiştir. 25. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Kur'an
  2. Sünnet
  3. İcma
  4. Kıyas
  a) Ümmetin fikir birliği
  b) Hz. Peygamberin söz ve davranışları
  c) Allah'ın (c.c.) indirdiği kitap
  d) Akıl yürütme yoluyla yeni hükümler çıkarma

 26. Cevap: 1. c 2. b 3. a 4. d Açıklama:

  İslam hukukunun kaynakları, Kur'an, Sünnet, İcma ve Kıyas'tır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 11.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İslam ahlakının insan davranışlarını güzelleştirme ve doğruya yönlendirme hedefini kavrar.

İslam ahlakının temel kavramlarını ve bunların insan davranışlarına ilişkin önemini anlar.

Öğrenciler, İslam ahlakının temel ilkelerini öğrenir ve bunların önemini anlar.

Öğrenciler, güzel ve çirkin huylar arasındaki farkı kavrar ve güzel huylara sahip olmanın önemini anlar.

Öğrenciler, kulluğun İslam dinindeki önemini anlarlar.

Öğrenciler, Allah'ın (c.c.) isimlerinden birini ve anlamını öğrenirler.

Peygamber Efendimizin hayatından alınacak dersleri belirler.

Öğrenciler, kul hakkının önemini ve Müslümanların bu hakka riayet etme sorumluluğunu anlar.

Kıyas yöntemini ve İslam hukukundaki önemini anlar.

Ahmet Cevdet Paşa'nın hukuk alanındaki katkılarını öğrenir.

* İslam hukukunun kaynaklarını öğrenebilmek. * Ahlak ve hukuk arasındaki ilişkiyi anlayabilmek. * Hikmetin önemini kavrayabilmek.

* İslam hukukunun temel kaynaklarını bilir. * Kamu yararı ve kul hakkı kavramlarını açıklar. * Suç ve ceza arasındaki denge anlayışını anlar.

Öğrenciler, İslam hukukunun kaynaklarını ve her birinin özelliklerini anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf TDB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.