11.Sınıf Seçmeli İşletme 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

11.Sınıf Seçmeli İşletme 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin İşletme alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Seçmeli İşletme 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İşletmeler, kâr elde etmeyi, topluma hizmet etmeyi, bu yolla faaliyetlerini ve varlıklarını sürdürmeyi amaçlar. Bu amaçlardan hangisi işletmenin önceliğidir?


 2. Cevap: * Kâr elde etme amacı. Açıklama:

  * İşletmeler, kâr elde etmek için kurulurlar. Ancak bazı işletmeler, topluma hizmet etmeyi de öncelikli amaç edinebilirler. Örneğin, kamuya ait işletmelerde kâr elde etmek yerine topluma hizmet etmek öncelikli amaçtır. 3. İhtiyaçlar nasıl sınıflandırılır?


 4. Cevap: İhtiyaçlar, ortaya çıkış sırasına, önem sırasına ve içeriklerine göre sınıflandırılabilir. Açıklama:

  İhtiyaçlar, ortaya çıkış sırasına göre fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, sevgi ve aidiyet ihtiyaçları, saygı ihtiyaçları ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları olarak sınıflandırılır. Fizyolojik ihtiyaçlar, insan yaşamının devamı için gerekli olan ihtiyaçlardır. Güvenlik ihtiyaçları, kişinin kendini ve yakınlarını tehlikelerden koruma ihtiyacıdır. Sevgi ve aidiyet ihtiyaçları, kişinin sevgi ve ilgi görme ihtiyacıdır. Saygı ihtiyaçları, kişinin başkaları tarafından kabul görme ve değer görme ihtiyacıdır. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları, kişinin yeteneklerini ve potansiyelini gerçekleştirme ihtiyacıdır. 5. İhtiyaçların karşılanma yöntemleri nelerdir?


 6. Cevap: İhtiyaçların karşılanma yöntemleri, ihtiyaç türüne göre farklılık gösterir. Fizyolojik ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlarının karşılanması ile; güvenlik ihtiyaçları, hukuki güvence ve güvenlik önlemlerinin alınması ile; sevgi ve aidiyet ihtiyaçları, aile, arkadaşlık ve sosyal ilişkiler ile; saygı ihtiyaçları, başkaları tarafından kabul görme ve değer görme ile; kendini gerçekleştirme ihtiyaçları, kişinin yeteneklerini ve potansiyelini gerçekleştirmesi ile karşılanır. Açıklama:

  İhtiyaçların karşılanma yöntemleri, ihtiyaç türüne göre farklılık gösterir. Fizyolojik ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlarının karşılanması ile karşılanır. Bu ihtiyaçlar, yemek yeme, barınma, giyinme, dinlenme ve sağlık ihtiyaçlarını kapsar. Güvenlik ihtiyaçları, hukuki güvence ve güvenlik önlemlerinin alınması ile karşılanır. Bu ihtiyaçlar, kişinin kendini ve yakınlarını tehlikelerden koruma ihtiyacını karşılar. Sevgi ve aidiyet ihtiyaçları, aile, arkadaşlık ve sosyal ilişkiler ile karşılanır. Bu ihtiyaçlar, kişinin sevgi ve ilgi görme ihtiyacını karşılar. Saygı ihtiyaçları, başkaları tarafından kabul görme ve değer görme ile karşılanır. Bu ihtiyaçlar, kişinin toplumda saygın bir yere sahip olma ihtiyacını karşılar. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları, kişinin yeteneklerini ve potansiyelini gerçekleştirmesi ile karşılanır. Bu ihtiyaçlar, kişinin kendini geliştirme ve daha iyi bir insan olma ihtiyacını karşılar. 7. Tüketim nedir?


 8. Cevap: Tüketim, iktisadi mal ve hizmetlerin, insanlar tarafından ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanılması veya yararlanılmasıdır. Açıklama:

  İnsanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Bu mal ve hizmetleri satın alarak ya da kiralayarak tüketim gerçekleştirirler. Tüketim, insanların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, ekonominin de önemli bir unsurudur. 9. Tüketim malları ve yatırım malları arasındaki fark nedir?


 10. Cevap: Tüketim malları, insanların ihtiyaçlarını doğrudan giderilmesinde kullanılan mallardır. Yatırım malları ise insanların ihtiyaçlarını dolaylı olarak giderilmesinde kullanılan mallardır. Açıklama:

  Tüketim malları, insanların günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları mallardır. Örneğin, gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetleri tüketim mallarına örnek olarak verilebilir. Yatırım malları ise üretimde kullanılan mallardır. Örneğin, makine, teçhizat, bina, arazi, taşıt araçları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri gibi. 11. İşletmenin öncelikli amacı nedir?


 12. Cevap: Kâr etmek Açıklama:

  İşletmeler, belirli bir faaliyet dönemi sonucunda elde edilen gelirler ile giderler arasındaki olumlu farka kâr, olumsuz farka ise zarar denir. İşletmeler faaliyetlerini sürdürmek, büyüyüp gelişmek için kâr etmek isteyecektir. Bunun yanında devletin işletmelerle ilgili vergi gibi yasal yükümlülüklerini yerine getirmesinde de kâr önemli bir göstergedir. 13. İşletmeler, topluma hangi amaçla hizmet eder?


 14. Cevap: Katma değer oluşturmak Açıklama:

  İşletmeler, bünyesinde çalışanlara iş vererek istihdam yaratır. Devlete kârdan vergi ödeyerek toplumun refahını yükseltir. Bütün bunlar topluma katkı sağlar. 15. İşletmelerin ürettikleri mal veya hizmetlerin fiyatlarını belirlerken ekonomi biliminden yararlanmalarının nedenleri nelerdir?


 16. Cevap: İşletmelerin ürettikleri mal veya hizmetlerin fiyatlarını belirlerken ekonomi biliminden yararlanmalarının başlıca iki nedeni vardır. Bunlardan biri, piyasa koşullarının fiyat oluşumunda önemli bir rol oynamasıdır. Piyasada arz ve talep dengesinin sağlanması için fiyatların uygun seviyede belirlenmesi gerekir. Ekonomi bilimi, piyasa koşullarını ve arz-talep dengesini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu nedenle işletmeler, piyasa koşullarını anlamlandırmak ve fiyat belirlemek için ekonomi biliminden yararlanabilirler. Açıklama:

  Bir başka neden ise işletmelerin rekabet koşullarının fiyat oluşumunda etkili olmasıdır. Rekabetçi piyasalarda işletmeler, fiyat belirlerken rakiplerinin fiyatlarını da göz önünde bulundurmak zorundadır. Ekonomi bilimi, rekabet koşullarını inceleyen bir bilim dalıdır. Bu nedenle işletmeler, rekabet koşullarını anlamlandırmak ve fiyat belirlemek için ekonomi biliminden yararlanabilirler. 17. Davranış bilimlerinin işletme bilimi için önemi nedir?


 18. Cevap: Davranış bilimleri, insan davranışlarını inceler. İşletmelerde çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler gibi insan unsurları önemli rol oynar. Bu nedenle işletmelerin insan unsurunu iyi anlaması gerekir. Davranış bilimleri, işletmelere insan unsurunu anlama konusunda yardımcı olur. Açıklama:

  Davranış bilimleri, işletmelere aşağıdaki konularda yardımcı olur: * Çalışanların motivasyonlarını anlamak * Çalışanların performansını geliştirmek * Müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak * Tedarikçilerle etkin ilişkiler kurmak 19. Sanayi işletmelerinin sayısının artmasının bir ülkedeki sonuçları nelerdir?


 20. Cevap: Sanayi işletmelerinin sayısının artması ile birlikte aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir: * Ülkenin üretim kapasitesi ve ihracat artar. * Ülkenin gelir seviyesi ve refah düzeyi yükselir. * Ülkenin teknolojik altyapısı gelişir. * İşsizlik oranı azalır. Açıklama:

  Sanayi işletmeleri, ham maddeleri kullanarak yeni ürünler üreten işletmelerdir. Bu işletmelerin sayısının artması ile birlikte ülke genelinde üretim artar. Üretim artışı ile birlikte ülkenin ihracatı da artar. Bu durum ülke ekonomisine olumlu katkı sağlar. Ayrıca sanayi işletmelerinin sayısındaki artış, ülke genelinde işsizlik oranının azalmasına da katkı sağlar. 21. Hizmet ve sanayi işletmelerinin temel farklılıkları nelerdir?


 22. Cevap: Hizmet ve sanayi işletmeleri arasındaki temel farklılıklar şunlardır: * Üretim çıktıları: Hizmet işletmeleri, fiziksel olarak elle tutulup gözle görülebilen ürünler üretmez. Sanayi işletmeleri ise fiziksel olarak elle tutulup gözle görülebilen ürünler üretir. * Üretim süreci: Hizmet işletmelerinde üretim süreci, genellikle insan faktörüne dayanır. Sanayi işletmelerinde ise üretim süreci, makine ve ekipmanlara dayanır. * Üretim faktörleri: Hizmet işletmelerinde üretim faktörleri arasında insan faktörü, makine ve ekipman, bilgi ve teknoloji önemli rol oynar. Sanayi işletmelerinde ise üretim faktörleri arasında insan faktörü, makine ve ekipman, hammadde ve enerji önemli rol oynar. Açıklama:

  Hizmet işletmeleri, başkalarının ihtiyacını karşılamak üzere hizmet üreten işletmelerdir. Sanayi işletmeleri ise ham maddeleri veya yarı işlenmiş maddeleri kullanıma hazır hâle getiren işletmelerdir. Bu iki işletme türünün temel farklılıkları yukarıda belirtilmiştir. 23. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) kuruluş amaçlarından biri, ekonomiye yön vermektir. Bunu nasıl yaparlar?


 24. Cevap: * Ekonomide önemli bir yere sahip olan temel mal ve hizmet üretimini üstlenerek, ekonominin gelişimini yönlendirirler. Açıklama:

  * KİT'ler, sermayelerinin tamamı veya büyük bir kısmı kamuya ait olan işletmelerdir. Bu işletmeler, ekonomide önemli bir yere sahip olan temel mal ve hizmet üretimini üstlenerek, ekonominin gelişimini yönlendirirler. Örneğin, TCDD, Türkiye'nin demir yolu ağını genişleterek, ulusal ekonominin gelişimine katkı sağlar. 25. Kamu işletmeleri ile özel işletmeler arasındaki temel farklılık nedir?


 26. Cevap: * Sermayenin mülkiyeti Açıklama:

  * Kamu işletmeleri ile özel işletmeler arasındaki temel farklılık, sermayenin mülkiyetidir. Kamu işletmelerinde sermayenin tamamı veya büyük bir kısmı kamuya aitken, özel işletmelerde sermayenin tamamı veya büyük bir kısmı özel kişilere aittir. 27. Limited şirkette ortaklar, şirket borçlarına karşı nasıl sorumludur?


 28. Cevap: Limited şirkette ortaklar, şirket borçlarına karşı koydukları sermayeleri ile sınırlı sorumludur. Açıklama:

  Limited şirketlerde ortak sayısı anonim şirketlere göre daha azdır. Bu nedenle, ortakların şirket borçlarından sınırsız sorumlu tutulması daha kolaydır. Bu nedenle, limited şirketlerde ortaklar, şirket borçlarına karşı koydukları sermayeleri ile sınırlı sorumlu tutulur. 29. Kooperatiflerin öncelikli amacı nedir?


 30. Cevap: Kooperatiflerin öncelikli amacı, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını; karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumaktır. Açıklama:

  Kooperatifler, kâr amacı güden işletmeler değildir. Bu nedenle, kooperatiflerin öncelikli amacı, ortaklarının ekonomik çıkarlarını korumaktır. Bu amaçla, kooperatifler ortaklarına ortak mal ve hizmetler sunar, ortakların üretim ve tüketim faaliyetlerini destekler. 31. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Verimlilik, üretimden elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin, üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranıdır.
  2. ( ) Birincil ihtiyaçlar, insanın varlığını devam ettirmesi için gerekli olan ihtiyaçlardır.
  3. ( ) Maslow'a göre, insan ihtiyaçları bir hiyerarşiye sahiptir.
  4. ( ) İşletmelerin rekabet edebilmesi için maliyetlerini düşürmesi gerekir.
  5. ( ) Ayakkabı üretiminde kullanılan başlıca girdiler iş gücü, sermaye ve doğal kaynaklardır.
  6. ( ) Bir ürünün maliyeti, ürünün üretim miktarına göre değişir.
  7. ( ) Maliyet düşürmek için girdi miktarını azaltmak, girdilerin kalitesini artırmak veya girdilerin maliyetini düşürmek gibi yöntemler kullanılabilir.
  8. ( ) Maliyet düşürmek, işletmenin karlılığını artırır.
  9. ( ) Verimlilik artışı, işletmenin rekabet gücünü artırır.
  10. ( ) Verimlilik, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlar.

 32. Cevap: 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (Y) 7. (D) 8. (D) 9. (D) 10. (D) Açıklama:

  1. Verimlilik, üretimden elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin, üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranıdır. Bu nedenle, doğrudur. 2. Birincil ihtiyaçlar, insanın varlığını devam ettirmesi için gerekli olan ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar, yeme, içme, barınma, giyinme gibi ihtiyaçlardır. Tiyatroya gitmek, spor yapmak, evli olmak gibi ihtiyaçlar ikincil ihtiyaçlardır. Bu nedenle, yanlıştır. 3. Maslow'a göre, insan ihtiyaçları bir hiyerarşiye sahiptir. Bu hiyerarşide, birincil ihtiyaçlar en alt basamakta, kendini gerçekleştirme ihtiyacı en üst basamakta yer alır. Bu nedenle, doğrudur. 4. İşletmelerin rekabet edebilmesi için maliyetlerini düşürmesi gerekir. Bu nedenle, doğrudur. 5. Ayakkabı üretiminde kullanılan başlıca girdiler iş gücü, sermaye ve doğal kaynaklardır. Bu nedenle, doğrudur. 6. Bir ürünün maliyeti, ürünün üretim miktarına göre artar. Bu nedenle, yanlıştır. 7. Maliyet düşürmek için girdi miktarını azaltmak, girdilerin kalitesini artırmak veya girdilerin maliyetini düşürmek gibi yöntemler kullanılabilir. Bu nedenle, doğrudur. 8. Maliyet düşürmek, işletmenin karlılığını artırır. Bu nedenle, doğrudur. 9. Verimlilik artışı, işletmenin rekabet gücünü artırır. Bu nedenle, doğrudur. 10. Verimlilik, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlar. Bu nedenle, doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Seçmeli İşletme 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

11.Sınıf Seçmeli İşletme 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Seçmeli İşletme 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Seçmeli İşletme 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 11.sınıf seçmeli işletme dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak hazrılanmıştır

* İşletmeler, kâr elde etme amacını ön planda tutarak kurulurlar.

İhtiyaçları ortaya çıkış sırasına göre sınıflandırır.

İhtiyaçların karşılanma yöntemlerini açıklar.

Tüketimi açıklar.

Tüketim malları ile yatırım malları arasındaki farkı açıklar. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikten derlenmiştir ve klasik türde sorulardır. Soru, cevap, açıklama ve kazanım cümleleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmıştır. Soruların kazanımları, öğrencilerin o konuyu öğrendiğini ve anladığını gösterir.

İşletmeler, faaliyetlerini sürdürmek ve büyümek için kâr etmeyi amaçlar.

İşletmeler, topluma istihdam ve vergi yoluyla katkı sağlar.

İşletmelerin ürettikleri mal veya hizmetlerin fiyatlarını belirlerken ekonomi biliminden yararlanmaları, piyasa koşullarını ve rekabet koşullarını anlamak için gereklidir.

Davranış bilimleri, işletmelerin insan unsurunu anlamak ve bu unsuru etkin bir şekilde yönetmek için gereklidir.

Sanayi işletmelerinin sayısının artması ile birlikte ülkedeki üretim, ihracat, gelir seviyesi, refah düzeyi ve işsizlik oranı artar.

Hizmet işletmeleri ile sanayi işletmeleri arasındaki temel farklılıklar, üretim çıktıları, üretim süreci ve üretim faktörleridir.

* KİT'lerin ekonomiye yön vermedeki rolünü kavrar.

* Kamu işletmeleri ile özel işletmeler arasındaki temel farklılıkları kavrar.

* Limited şirketlerin ortaklarının şirket borçlarından sorumluluğunu açıklar.

* Kooperatiflerin amacını açıklar.

* Verimlilik kavramını açıklar. * Birincil ve ikincil ihtiyaçları ayırt eder. * Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini açıklar. * İşletmelerin rekabet edebilmesi için maliyet düşürmesinin önemini açıklar. * Ayakkabı üretiminde kullanılan girdileri açıklar. * Maliyet düşürme yöntemlerini açıklar. * Maliyet düşürmenin işletmenin karlılığına ve rekabet gücüne etkisini açıklar. * Verimlilik kavramının işletmenin sürdürülebilirliği açısından önemini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Seçmeli İşletme 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin İşletme alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Seçmeli İşletme 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Seçmeli İşletme 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Seçmeli İşletme 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Seçmeli İşletme 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İşletme dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.