11.Sınıf Psikoloji 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

11.Sınıf Psikoloji 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Psikoloji 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Kişiliğin ölçülmesinde güvenilirlik hangi özelliği ifade eder?

  A) Aynı kişiye farklı zamanlarda uygulandığında benzer sonuçlar vermesi
  B) Kişiliği doğru bir şekilde yansıtması
  C) Uygulanması kolay ve pratik olması
  D) Kişinin yaşam öyküsünü anlatmasını sağlaması
  E) Bireysel farklılıkları ortaya koyması

 2. Cevap: A Açıklama:

  Güvenilirlik, testin bir kişiden diğerine ve aynı kişiden zaman içinde tutarlı sonuçlar vermesini ifade eder. 3. Hangi kuram, insanın doğuştan iyiye yönelik bir öz bene sahip olduğunu ve kendini gerçekleştirme potansiyeli taşıdığını savunur?

  A) Psikanalitik kuram     B) Psikososyal kuram     
  C) Fenomenolojik kuram    D) Davranışçı kuram      
  E) Bilişsel kuram                                  

 4. Cevap: C Açıklama:

  Fenomenolojik kuram, insanın koşulsuz saygı ve değeri hak ettiğini ve kendini gerçekleştirme yönünde bir içsel dürtüye sahip olduğunu vurgular. 5. Bireyin, rahatsızlık veren bir duyguyu tam tersini göstermesi hangi savunma mekanizmasına örnektir?

  A) Bastırma                     B) Karşıt Tepkiler Oluşturma   
  C) Mantığa Bürüme               D) İnkâr                       
  E) Yüceltme                                                    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Karşıt Tepkiler Oluşturma, bireyin rahatsız edici bir duyguyu tam tersini göstermesine neden olur. 7. Stresle başa çıkmak için kullanılan olumlu bir strateji hangisidir?

  A) Mantığa Bürüme      B) Yön Değiştirme     
  C) Polyannacılık       D) Düzenli Egzersiz   
  E) İnkâr                                     

 8. Cevap: D Açıklama:

  Düzenli Egzersiz, endorfin salınımını artırarak gerginliği azaltan ve strese karşı direnç sağlayan bir stresle başa çıkma stratejisidir. 9. Hangisi psikosomatik bozuklukların bir belirtisi değildir?

  A) Baş ağrısı                 B) Kaslarda titreme          
  C) Kan basıncında yükselme    D) Ateş                      
  E) Terleme                                                 

 10. Cevap: D Açıklama:

  Ateş, psikosomatik bozuklukların bir belirtisi değildir. 11. Aşağıdakilerden hangisi panik atağın bir belirtisi olabilir?

  A) Üşüme           B) İştah kaybı    
  C) Göğüs ağrısı    D) Karın ağrısı   
  E) Baş dönmesi                       

 12. Cevap: C Açıklama:

  Göğüs ağrısı, panik atağın en yaygın belirtilerinden biridir. 13. Klasik koşullanmada koşulsuz uyarıcı neyi ifade eder?

  A) Köpeğe verilen et            B) Zil sesi                    
  C) Köpeğin salya salgılaması    D) Köpeğin korkması            
  E) Zil sesi ve et                                              

 14. Cevap: A Açıklama:

  Klasik koşullanmada koşulsuz uyarıcı, organizmada doğal olarak tepki oluşturan uyarıcıdır, bu durumda köpeğe verilen ettir. 15. Edimsel koşullanmanın temel amacı nedir?

  A) Olumsuz sonuçları azaltmak
  B) Olumlu sonuçları artırmak
  C) Nötr uyarıcıları koşullanmak
  D) Organizmanın tepki verme olasılığını azaltmak
  E) Organizmaya doğal uyarıcılar sunmak

 16. Cevap: B Açıklama:

  Edimsel koşullanmanın amacı, belli bir davranışın pekiştirilmesiyle olumlu sonuçları artırarak organizmada kalıcı hale getirmektir. 17. Öğrenme sürecini etkileyen faktörlerden hangisi olgunlaşmadır?

  A) Kişinin ilgisi
  B) Öğrenilecek malzemenin anlamlılığı
  C) Öğrencinin yaşına uygunluk
  D) Geri bildirim
  E) Kaygı

 18. Cevap: C Açıklama:

  Olgunlaşma, bireyin öğrenme için gerekli bedensel ve zihinsel yeterliliğe sahip olduğu durumdur. 19. Öğrenme stratejilerinden hangisi öğrenilen bilgilerin anlamlı bir bütün olarak uzun süreli belleğe kodlanmasını sağlar?

  A) Dikkat               B) Tekrar              
  C) Anlamlandırma        D) Yürütücü biliş      
  E) Duyuşsal strateji                           

 20. Cevap: C Açıklama:

  Anlamlandırma stratejileri, yeni bilginin mevcut bilgilerle ilişkilendirilerek anlamlı hale getirilmesini sağlar. 21. Bilgilerin bellekte kodlanmasına ne denir?

  A) Depolama             B) Geri çağırma        
  C) Kodlama              D) Unutma              
  E) Güdülenmiş unutma                           

 22. Cevap: C Açıklama:

  Kodlama, bilgilerin belleğe yerleştirilebilmesi için zihinde temsiller oluşturma sürecidir. 23. Aşağıdakilerden hangisi unutmaya neden olan bir faktör değildir?

  A) Bilgilerin yeterince tekrar edilmemesi
  B) Organik nedenler
  C) Bilinçaltına atma
  D) Ket vurma
  E) İlgi çekici olunan bilgiler

 24. Cevap: E Açıklama:

  İlgi çekici olunan bilgiler daha kolay hatırlanır ve daha az unutulma olasılığı vardır. 25. Düşünmenin yapı taşlarından hangisi sembolleri temsil eder?

  A) İmgeler    B) Kavramlar    C) Kategoriler    D) Semboller    E) Problem    

 26. Cevap: D Açıklama:

  Semboller, imgeleri ve düşünceleri temsil eden işaretlerdir. 27. Zekânın hangi kuramı, genel bir zihin gücünün varlığını kabul eder?

  A) Tek etmen kuramı      B) Çift etmen kuramı    
  C) Çok etmen kuramı      D) Duyusal kuram        
  E) Psikanalitik kuram                            

 28. Cevap: A Açıklama:

  Tek etmen kuramı, zekânın soyut düşünme ve problem çözme gibi genel bir yetenek olduğunu öne sürer. 29. Zekânın tek bir faktörle açıklanamayacağını savunan kuramcı kimdir?

  A) Lewis Terman           B) Edward L. Thorndike   
  C) Charles Spearman       D) Alfred Binet          
  E) Howard Gardner                                  

 30. Cevap: B Açıklama:

  Edward L. Thorndike'ın çoklu etmen teorisi, zekânın tek bir faktörle değil, birden fazla bağımsız faktörle açıklanabileceğini savunur. 31. Aşağıdakilerden hangisi Gardner'ın çoklu zekâ teorisine göre bir zekâ türü DEĞİLDİR?

  A) Sözel-dilsel zekâ            B) Müzik-ritim zekâsı          
  C) Kişiler arası-sosyal zekâ    D) Matematiksel zekâ           
  E) Sportif zekâ                                                

 32. Cevap: E Açıklama:

  Gardner'ın çoklu zekâ teorisinde yer alan dokuz zekâ türü arasında sportif zekâ yer almaz. Sportif beceriler fiziksel yeteneklerle ilgilidir ve zekâ türü olarak kabul edilmez.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Psikoloji 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

11.Sınıf Psikoloji 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Psikoloji 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Psikoloji 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Psikoloji 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf psikoloji dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Kişiliğin ölçülmesinde güvenilirliğin önemi

İnsancıl yaklaşımın kişilik anlayışı

Savunma mekanizmalarını tanımlamak

Olumlu stresle başa çıkma stratejilerini tanımlamak

Psikosomatik bozuklukların belirtilerini tanıma.

Panik atak belirtilerini tanıma.

Öğrencilerin klasik koşullanmanın temel kavramlarını anlamalarını sağlamak.

Öğrencilerin edimsel koşullanmanın temel ilkelerini anlamalarını sağlamak.

Psikolojik faktörlerin öğrenme sürecine etkilerini anlamak.

Öğrenme stratejilerinin önemini ve etkililiğini kavramak.

Belleğin temel işlevlerini anlamak

Unutmanın nedenlerini anlamak

Düşünmenin yapı taşlarını tanıma.

Zekâ kuramlarını anlama.

Zekâ kuramlarını anlamak

Gardner'ın çoklu zekâ teorisini anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Psikoloji 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Psikoloji 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 4 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Psikoloji 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Psikoloji 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Psikoloji 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Psikoloji 2.dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.