11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Kişiliğin şekillenmesinde aile tutumlarının rolünü açıklayınız.


 2. Cevap: Kişiliğin şekillenmesinde aile tutumlarının rolünü açıklayınız.iğin şekillenmesinde aile tutumlarının rolünü açıklayınız. Açıklama:

  Demokratik aileler iş birliğine ve arkadaş canlısı davranışlara yol açarken, otoriter aileler dıştan denetime açık ve boyun eğen kişiler yaratabilir. 3. Kişiliğin bilişsel yönlerinin önemini tartışınız.


 4. Cevap: Kişiliğin bilişsel yönlerinin önemini tartışınız.iğin bilişsel yönlerinin önemini tartışınız. Açıklama:

  İnançlar, değerler ve beklentiler gibi bilişsel faktörler, kişilik özelliklerini ve davranışları şekillendirmede önemli bir rol oynar. 5. Kişilik özelliklerinin biyolojik ve çevresel faktörlerden nasıl etkilendiğini açıklayın.


 6. Cevap: * Biyolojik faktörler: Genetik, fizyoloji * Çevresel faktörler: Aile, kültür, deneyimler Açıklama:

  Kişilik özellikleri, doğuştan gelen özellikler ve sonradan edinilen özellikler arasındaki etkileşimden kaynaklanır. 7. Otobiyografinin kişilik değerlendirmesinde nasıl kullanıldığını tartışın.


 8. Cevap: Bireyin kendini tanımasını ve geçmişini, şimdiki zamanını ve gelecek planlarını yansıtmasını sağlar. Açıklama:

  Otobiyografiler, bireyin kişilik özelliklerini ve gelişimsel yolculuğunu anlamaya yardımcı olan değerli bilgiler içerir. 9. Medya okuryazarlığına ilişkin üç örnek veriniz.


 10. Cevap: * Mesajlara ulaşma * Mesajları analiz etme * Mesajları değerlendirme Açıklama:

  Medya okuryazarlığı, olumsuz medyanın etkilerini azaltmada önemlidir. 11. Olumsuz içerikli haberlerin yol açtığı stresle başa çıkmak için kullanılabilecek iki yöntemi açıklayınız.


 12. Cevap: * Mesajları analiz edip değerlendirme * Olumsuz içeriklerden uzak durma Açıklama:

  Olumsuz medyanın etkilerini azaltmak için eleştirel düşünme ve olumsuz içeriklerden kaçınma önemlidir. 13. Stresi azaltmak için kullanılan yaygın olumlu başa çıkma stratejilerinden üçünü listeleyiniz.


 14. Cevap: * Düzenli egzersiz * Rahatlama teknikleri * Ruhsal uygulamalar Açıklama:

  Bu stratejiler, stresi azaltmak ve sağlığı iyileştirmek için bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 15. Meditasyonun stresle başa çıkmada oynadığı rolü açıklayınız.


 16. Cevap: Solunum ve dolaşımı yavaşlatarak, iç huzur sağlayarak stresi azaltır. Açıklama:

  Meditasyon, bireylerin stres tepkisini düzenlemesine ve strese karşı dirençlerini artırmasına yardımcı olur. 17. Empatinin ruh sağlığı üzerindeki etkisini açıklayınız.


 18. Cevap: Empati, bireyin başkalarının duygularını anlaması ve hissetmesi, iletişimini iyileştirmesi, çatışmaları çözmesi ve kendi ruh sağlığını korumasına yardımcı olur. Açıklama:

  Empati, başkalarıyla bağlantı kurmayı ve onların bakış açılarını anlamayı kolaylaştırır. 19. Normal dışı davranışın özelliklerini açıklayınız.


 20. Cevap: Yer, zaman ve duruma uygun olmayan, çoğunluğun doğru kabul etmediği, istatistiksel olarak seyrek rastlanan, günlük rutini aksatıcı ve uzmanlar tarafından tanısı konulan davranışlardır. Açıklama:

  Normal dışı davranışlar, bireyin sosyal uyumunu bozabilir ve ruh sağlığı sorunlarının işareti olabilir. 21. Bipolar bozukluğun iki uç noktasını açıklayınız.


 22. Cevap: * Mani (taşkınlık): Aşırı mutluluk, enerji ve hareketlilik * Depresyon (çökkünlük): Üzüntü, umutsuzluk ve yavaşlık Açıklama: 23. Paranoid kişilik bozukluğunun bir özelliğini ifade ediniz.


 24. Cevap: Aldatıldığından, kullanıldığından veya kendisine zarar verileceğinden aşırı derecede kuşkulanmak Açıklama: 25. Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğunun iki semptomundan bahsediniz.


 26. Cevap: 1. İşin ayrıntılarına aşırı derecede takılma 2. Aşırı derecede düzenli ve titiz olma Açıklama:

  Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu, kişinin işin ayrıntılarına ve düzenine aşırı derecede önem verdiği, bu takıntının gündelik hayatını bozduğu bir kişilik bozukluğudur. 27. Şizofreninin iki belirtisini belirtiniz.


 28. Cevap: 1. Halüsinasyonlar 2. Karışık konuşma ve davranışlar Açıklama:

  Şizofreni, kişinin düşünce, davranış ve duygularını etkileyen ve halüsinasyonlar, delüzyonlar, karışık konuşma ve davranışlar gibi belirtilerle ortaya çıkan bir ruhsal bozukluktur. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Bazı fobilerin koşullanma yoluyla öğrenilir.
  (.....) 2. Kaygı, vücudun tehlikeye karşı verdiği doğal bir tepkidir.
  (.....) 3. Paranoid kişilik bozukluğu olan kişiler güvensiz ve tedirgindir.
  (.....) 4. Depresyon, ilgisizlik ve çaresizlik duygularıyla karakterizedir.
  (.....) 5. Bipolar bozukluk, maniden depresyona değişen aşırı duygu durum dalgalanmalarını içerir.
  (.....) 6. Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle sosyalleşmekten kaçınır.
  (.....) 7. Psikosomatik bozukluklar, psikolojik sorunların bedensel belirtiler olarak ortaya çıkmasıdır.
  (.....) 8. Anksiyete-kaygı bozuklukları, aşırı ve mantıksız endişe hislerini içerir.
  (.....) 9. Kişilik bozuklukları, sürekli ve sakatlayıcı davranış örüntüleriyle karakterizedir.
  (.....) 10. Ayağını yorganına göre uzatmak atasözü ruh sağlığı açısından önemlidir.

 30. Cevap: D, D, D, D, D, D, D, D, D, D Açıklama:

  Her soru doğrudur, bu nedenle tüm cevaplar D'dir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 11.sınıf psikoloji dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Çevresel faktörlerin kişilik gelişimi üzerindeki etkisini kavrama

Kişilik oluşumunda düşünme süreçlerinin önemini anlama

Kişilik gelişimindeki biyolojik ve çevresel faktörleri ayırt eder.

Kişilik değerlendirmesi için otobiyografinin kullanımını anlar.

Medya okuryazarlığının bileşenlerini tanıma.

Olumsuz medyanın etkileriyle başa çıkma stratejilerini anlama.

Öğrenciler, stresle başa çıkmak için etkili yöntemleri öğrenebilirler.

Öğrenciler, meditasyonun stres azaltıcı faydalarını anlayabilirler.

Empatinin ruh sağlığı için önemini kavrama.

Normal dışı davranışların tanınması ve uzman yardımı alınmasının önemi.

Bipolar bozukluğun değişken doğasını kavramak.

Paranoid kişilik bozukluğunun belirgin bir özelliğini tanımak. Psikanalitik yaklaşım nedir?

Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğunun semptomlarını bilir.

Şizofreninin belirtilerini bilir.

* Fobilerin oluşum mekanizmasını anlama. * Kaygının işlevsel yönünü kavrama. * Paranoid kişilik bozukluğunun belirtilerini öğrenme. * Depresyonun duygusal ve fiziksel yönlerini anlama. * Bipolar bozukluğun karakteristiğini öğrenme. * Şizoid kişilik bozukluğunun özelliklerini kavrama. * Psikosomatik bozuklukların doğasını anlama. * Anksiyete-kaygı bozukluklarının semptomlarını öğrenme. * Kişilik bozukluklarının tanımını ve nedenlerini anlama. * Ruh sağlığında kişinin imkanlarıyla istekleri arasındaki dengeyi vurgulama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.