11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Bilişsel öğrenme çeşitlerini yazınız.


 2. Cevap: * Model alarak öğrenme * Gözlem yoluyla öğrenme Açıklama:

  Bilişsel öğrenme, bireylerin zihinsel süreçlerini kullanarak öğrendikleri bir öğrenme türüdür. 3. Öğrenilmiş çaresizliğe insan yaşamından üç tane örnek veriniz.


 4. Cevap: * Engelli bir kişi, yürüme denemelerinde başarısız olduktan sonra yürümeye çalışmaktan vazgeçer. * Bir öğrenci, üst üste başarısız notlar aldıktan sonra ders çalışmayı bırakır. * Bir çalışan, terfi için defalarca başvuruda bulunup hep reddedildikten sonra terfi almaktan vazgeçer. Açıklama:

  Öğrenilmiş çaresizlik, bir bireyin kontrol edilemez bir durumda tekrar tekrar maruz kaldığı olumsuz deneyimler sonucu, benzer durumlarda bile çaresizliğe kapılması ve hiçbir şey yapamayacağına inanmasıdır. 5. Zekâ türlerinden birini açıklayınız.


 6. Cevap: Genel zekâ, farklı zihinsel etkinliklerde ortak olarak kullanılan genel bir yetenektir. Açıklama:

  Genel zekâ, tüm zihinsel işlemlerde etkili olan ve bu işlemlerin başarısını belirleyen bir faktördür. 7. Yaratıcı düşünmenin özelliklerinden üçünü yazınız.


 8. Cevap: Esneklik, orijinallik, akıcılık. Açıklama:

  Yaratıcı düşünme, problemlere farklı ve orijinal çözümler üretme becerisidir. Esneklik, çeşitli çözümler üretme; orijinallik, farklı çözümler üretme; akıcılık ise ayrıntılı ele alma ve bağlantılar kurma yeteneğini ifade eder. 9. Jean Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı'na göre bilişsel gelişim evrelerini açıklayınız.


 10. Cevap: * Duyusal Motor Dönemi (0-2 yaş) * İşlem Öncesi Dönemi (2-7 yaş) * Somut İşlemler Dönemi (7-11 yaş) * Soyut İşlemler Dönemi (12 yaş ve üstü) Açıklama:

  Her evrenin özelliklerini açıklayınız. 11. Ergenlik döneminde görülen hızlı değişimleri üç başlık altında açıklayınız.


 12. Cevap: - Fiziksel değişimler (boy ve kilo artışı, kemik ve kas gelişiminin hızlanması, cinsel olgunluğa erişme) - Sosyal değişimler (bağımsızlık duygusu gelişimi, arkadaş grubu etkisi, bireyselleşme çabaları) - Bilişsel değişimler (soyut düşünme becerisi kazanımı, mantıksal yetenek gelişimi, çok yönlü düşünme becerisinin gelişmemesi) Açıklama:

  Ergenlik dönemi, fiziksel, sosyal ve bilişsel değişimlerin hızla gerçekleştiği bir dönemdir. 13. Algı yanılmalarının çeşitlerini yazınız.


 14. Cevap: İllüzyon ve halüsinasyon Açıklama:

  İllüzyon, var olan bir nesnenin gerçekte olduğundan farklı algılanmasıdır. Halüsinasyon ise gerçekte var olmayan bir uyarıcının algılanmasıdır. 15. Duygu ve algı arasındaki farkı açıklayınız.


 16. Cevap: Duygu, duyu organlarının uyarılması sonucu meydana gelen basit bir olaydır. Algı ise bu duyu verilerinin beyin tarafından yorumlanması ve anlamlandırılması sürecidir. Açıklama:

  Duygu ve algı arasındaki temel fark, duygunun nesnel, algının ise öznel olmasıdır. Duyumlar tek tek alınırken, algıda bu uyarıcılar bir bütün olarak anlamlandırılır. 17. Kadın ya da erkek olmaya toplumun ve kültürün yüklediği anlam nedir?


 18. Cevap: Toplumsal cinsiyet Açıklama:

  Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kavramının kültürel ve sosyal yönünü ifade eder ve kadın veya erkek olmanın toplumsal beklentilerini belirler. 19. Toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili sosyal şemaların oluşmasına neden olan faktörü açıklayınız.


 20. Cevap: Toplumsal cinsiyet sosyalizasyonu Açıklama:

  Toplumsal cinsiyet sosyalizasyonu, bireylerin toplum tarafından belirlenen cinsiyet rolleri ve beklentilerini öğrenme sürecidir ve sosyal şemaların oluşmasında önemli bir rol oynar. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Toplumsal cinsiyet rolleri, bireylerin toplumda benimsemesi beklenen davranış kalıplarıdır.
  2. (.....) Medya, insanların tutumları ve davranışları üzerinde etkili değildir.
  3. (.....) Kültür, nesilden nesile aktarılır.
  4. (.....) Türk kültüründe misafirperverlik önemli bir değerdir.
  5. (.....) Toplumsal cinsiyet şemaları, bir kadının çamaşır asmasını normal görürken bir erkeğin çamaşır asmasını hoş karşılamaz.
  6. (.....) Beklentiler çevreye göre değişmez.
  7. (.....) İnsanlar yabancı bir kültürdeki davranışlara kolayca yükleme yapabilirler.
  8. (.....) Kültür, insanlara kendileri ve dış dünya hakkında anlamlı bir bütün sunmaz.
  9. (.....) Toplumdaki sosyal yapılar değişebilir.
  10. (.....) Medya, insanların ortak değerler geliştirmesine yardımcı olabilir.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıdaki ifadeleri eşleştirin:

  1. Fizyolojik ihtiyaçlar
  2. Güvenlik ihtiyaçları
  3. Ait olma ve sevgi ihtiyaçları
  4. Takdir edilme ve saygınlık ihtiyaçları
  5. Anlama ve bilme ihtiyaçları
  6. Estetik ihtiyaçlar
  7. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
  8. Açlık, susuzluk, uyku
  9. Tehlikelerden korunma
  10. Güzellik ve uyum
  Eşleştirme:
  1. (....) Fizyolojik ihtiyaçlar
  2. (....) Güvenlik ihtiyaçları
  3. (....) Ait olma ve sevgi ihtiyaçları
  4. (....) Takdir edilme ve saygınlık ihtiyaçları
  5. (....) Anlama ve bilme ihtiyaçları
  6. (....) Estetik ihtiyaçlar
  7. (....) Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları
  8. (....) Açlık, susuzluk, uyku
  9. (....) Tehlikelerden korunma
  10. (....) Güzellik ve uyum

 24. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e 6. f 7. g 8. h 9. i 10. j Açıklama:

  Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine göre ihtiyaçlar en temelinden en üstüne doğru sıralanmıştır ve daha üst düzey bir ihtiyaç, daha alt düzeydeki ihtiyaçlar karşılanmadan karşılanamaz. 25. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Zor ve karmaşık sorunları çözmekten keyif alan bireye .......... denir.
  2. Kalıp yargıların dışında ve çok boyutlu düşünmeye .............. denir.
  3. Yaratıcı bireyin kelime hazinesi .............. 'dir.
  4. Gerginlik ve belirsizliğe karşı tahammül düzeyi yüksektir.
  5. Canlılık özelliği gösteren tüm varlıklara .......... denir.
  6. Psikoloji- nin temel amacı insanı .......... 'dir.
  7. İç ve dış çevreden gelerek duyu organlarını harekete geçiren her türlü etkiye .......... denir.
  8. Davranış, organizmanın içsel ve dışsal uyaranlara karşı gösterdiği her türlü .......... 'dir.
  9. Duyum, algı, öğrenme, bellek, hatırlama, kişilik gibi psikolojik süreçlerin tümü uyarıcı ve davranış arasında .......... 'dır.
  10. Davranışların ortaya çıkma nedenlerini açıklamak her zaman .......... 'dir çünkü insan karmaşık bir organizmadır.

 26. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 11.sınıf psikoloji dersi 2.dönem 1. sınav soruları, açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler bilişsel öğrenme çeşitlerini öğrenecekler.

Öğrenilmiş çaresizliğin insan yaşamındaki örneklerini öğrenmek.

Öğrenci, zekâ türlerini ayırt edebilir.

Öğrenciler, yaratıcı düşünmenin özelliklerini tanımlayabilecektir.

Piaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı'nı anlar.

Öğrenci, ergenlik döneminde meydana gelen değişimleri sınıflandırabilir ve açıklayabilir.

Algı yanılmalarının çeşitlerini ayırt etme becerisini geliştirir.

Öğrenciler, duyum ve algı arasındaki farkları anlayabilecekler.

Toplumsal cinsiyet kavramını anlama

Toplumsal cinsiyet rollerinin ve beklentilerinin nasıl oluştuğunu anlama.

* Toplumsal cinsiyet rolleri ve eşitsizliğin oluşumunu anlamak * Medyanın sosyal davranışlar üzerindeki etkisini anlamak * Kültürün doğası ve işlevini anlamak * Türk kültürünün temel değerlerini bilmek * Toplumsal beklentilerin kültürel bağlama bağlı olduğunu anlamak * Kültürel çeşitliliğin davranışları etkileyebileceğini anlamak * Kültür şokunun nedenlerini ve sonuçlarını anlamak * Kültürün bireylere güvenlik ve anlam duygusu verdiğini anlamak * Kültürel değişimin mümkün olduğunu anlamak

* Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisi teorisini anlama * Farklı ihtiyaç türlerini tanımlama ve birbirleriyle ilişkilendirme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Psikoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.