11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik)

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Asr-ı Saâdet kavramını açıklayınız.


 2. Cevap: Asr-ı Saâdet, Hz. Peygamber'in yaşadığı ve İslamiyetin en güzel şekilde yaşandığı devri temsil eder. Açıklama:

  Bu dönemde, Müslümanlar Hz. Peygamber'in örnek hayatı ve öğretileriyle en yüksek ahlaki değerlere ulaşmışlardır. 3. Hz. Peygamber'in çocuklara karşı tutumu nasıldı?


 4. Cevap: Hz. Peygamber, çocukları çok severdi, onları kucağına alır ve öperdi. Açıklama:

  Çocuklara değer verir, onları azarlamaktan ziyade nazik bir dille uyarırdı ve oyunlarına katılırdı. 5. Müslüman kadınların sosyal sorumluluklarına değinmeyiniz.


 6. Cevap: Müslüman kadınlar, sadaka verme, yakınlarına iyilik etme ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme gibi sosyal sorumlulukları yerine getiriyorlardı. Açıklama:

  Bu sorumluluklar, kadınların toplumda önemli bir rol oynadıklarını göstermektedir. 7. Asr-ı Saâdette hanımların sosyal hayatta üstlendikleri roller nelerdi?


 8. Cevap: Asr-ı Saâdette hanımların sosyal hayatta üstlendikleri roller nelerdi? Saâdette hanımların sosyal hayatta üstlendikleri roller nelerdi? Açıklama:

  Asr-ı saâdette hanımlar, savaşlarda, ticarette, iş hayatında, sağlık hizmetlerinde, idarecilik ve dadılık gibi birçok alanda aktif bir şekilde rol oynamışlardı. 9. Ümmü Seleme (r.a.) dört çocuğu ile dul kaldıktan sonra hangi olay gerçekleşti?


 10. Cevap: Hz. Peygamber'in onunla evlenme isteği Açıklama:

  Hz. Peygamber, Ümmü Seleme'nin (r.a.) imanını, sabrını ve iyi bir anne olduğunu bildiği için onunla evlenmek istedi. 11. Hz. Peygamber'in Ümmü Seleme'ye (r.a.) evlenme teklif ederken gösterdiği davranışlar nelerdi?


 12. Cevap: * Endişelerini giderdi * Sabırlı ve anlayışlı davrandı * İmanının gücünü vurguladı Açıklama:

  Hz. Peygamber, Ümmü Seleme'nin (r.a.) tereddütlerini giderecek şekilde ona güven verdi ve inancına saygı gösterdi. 13. Selman-ı Farisi'nin Ebu'd-Derda'ya verdiği öğüt ve bunun Hz. Peygamber'in tepkisi hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Selman, Ebu'd-Derda'nın aşırı ibadet anlayışını uyararak "Her hak sahibine hakkını ver" demiştir. Hz. Peygamber de Selman'ın uyarılarını uygun bulmuştur. Açıklama:

  Öğüdün amacı, ibadetin tek başına yeterli olmadığını, aile ve toplumun haklarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktır. 15. Medine Vesikası nedir?


 16. Cevap: Medine'de Müslümanlar ve Yahudiler arasında yapılan bir anlaşmadır. Açıklama:

  Vesika, farklı grupların bir arada yaşamasını düzenleyen ve barışçıl bir toplum oluşturmayı amaçlayan ilkeler içerir. 17. Ehliyet ve liyakati İslam'daki önemiyle birlikte açıklayınız.


 18. Cevap: Ehliyet ve liyakat, yeterlilik ve elverişlilik anlamlarına gelir. İslam'da yönetici görevlendirmelerinde ehliyet ve liyakat esastır. Hz. Peygamber, deneyimi olmayan ancak liyakatine inandığı gençleri idari görevlerde kullanmıştır. Açıklama:

  Ehliyet ve liyakat, adaletin sağlanması ve toplumun gelişmesi için gereklidir. Cahiliye Arapları kabile büyüklüğüne göre güç sahibi olurken, Hz. Peygamber bunu ortadan kaldırmıştır. 19. İslamiyet'teki yönetimin temel ilkelerinden üçünü yazınız.


 20. Cevap: İslamiyet'teki yönetimin temel ilkeleri: - Adalet - Ehliyet ve liyakat - İlim Açıklama:

  Bu ilkeler, İslam toplumunun sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için gerekli şartlardır. 21. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın Hz. Peygamber'in savaşlarında üstlendiği görev nedir?


 22. Cevap: Komutanlık Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, İslam ordusunun birçok savaşında komutan olarak görev yapmıştır. 23. Ebu Ubeyde b. Cerrah'a verilen lakap nedir?


 24. Cevap: Emînü'l-ümme (Ümmetin Emini) Açıklama:

  Bu lakap, Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın güvenilirliği ve dürüstlüğü nedeniyle Hz. Peygamber tarafından verilmiştir. 25. Hz. Ebu Ubeyde (r.a.)'nin vasiyetinde, müminlere yönelik tavsiyelerinden üç örnek veriniz.


 26. Cevap: * Namaz kılın. * Zekât verin. * Hac ibadetini yapın. Açıklama:

  Hz. Ebu Ubeyde'nin vasiyeti, İslam'ın temel ibadetlerini ve erdemlerini vurgulamaktadır. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (D/Y) 1. Hz. Peygamber, savaşı son seçenek olarak görmüştür.
  (D/Y) 2. İslam, savaşı bir toprak kazanma ve sömürme aracı olarak kabul eder.
  (D/Y) 3. Peygamberimiz, savaş hukukunun ilke ve kurallarını savaş esnasında belirlemiştir.
  (D/Y) 4. İslam'da, kadınların ve çocukların savaşta öldürülmesi yasaktır.
  (D/Y) 5. Hz. Peygamber, savaştan sonra esirlere iyi davranılmasını emretmiştir.
  (D/Y) 6. İslam, savaşta merhameti teşvik etmez.
  (D/Y) 7. Bedir Savaşı'nda Hz. Peygamber, esirlere işkence yapmıştır.
  (D/Y) 8. Huneyn Gazvesi'nde altı bin esir karşılıksız olarak serbest bırakılmıştır.
  (D/Y) 9. İslam, bir bölgenin zorla Müslümanlaştırılmasına izin verir.
  (D/Y) 10. Günümüz savaşlarında İslam'ın savaş hukuku ilkeleri gözetilmektedir.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Asr-ı saâdet
  b. Hz. Ömer
  c. Erkam b. Ebi'l Erkam
  d. Zeyd b. Harise
  e. Abdullah
  f. Rafi b. Amr
  g. Mus'ab b. Umeyr
  h. Mahmud b. Rebi
  1. Çocukları severdi.
  2. Hz. Peygamber'in ilk müdavimleri arasındaydı.
  3. Asr-ı saâdet kavramının Müslümanlar için karşılığıdır.
  4. Hz. Peygamber'in oğlunun hurma taşlamasını eğiterek değerlendirdi.
  5. Peygamber Efendimiz'in devesini kontrol edemezdi.
  6. Hz. Peygamber'in azatlı kölesiydi.
  7. Hz. Peygamber'i Hz. Hatice'ye hediye olarak getiren kişidir.
  8. Peygamber Efendimiz ile birlikte oyun oynamayı severdi.
  9. Medine'de İslam'ın yayılmasında etkili oldu.
  10. Hz. Peygamber'in evlat edindiği kişidir.

 30. Cevap: 1. a 2. c 3. a 4. f 5. e 6. d 7. e 8. h 9. g 10. d Açıklama: 31. Aşağıdaki cümleleri eşleştirin.

  Cümleler:
  1. Hz. Peygamber, kadın ve erkeği bir bütünün iki yarısı kabul etmiştir.
  2. Hz. Peygamber, kadının insan olarak taşıdığı varlık değerini ortaya koymuştur.
  3. Hz. Peygamber, cahiliye döneminde kadına yönelik yanlış tutumları değiştirmiştir.
  4. Hz. Peygamber, kadınların eman verebileceğini kabul etmiştir.
  5. Hz. Peygamber, kadınlardan da biat almıştır.
  6. Hz. Peygamber, kadınları mescitlere gitmekten alıkoymamıştır.
  7. Hz. Peygamber, kadınların merak ettikleri soruları rahatça sorabilmelerine izin vermiştir.
  8. Hanım sahabiler, ilme düşkündür.
  9. Zeynep es-Sakafiyye, sadaka vermenin yollarını merak etmiştir.
  10. Müslüman kadınlar, sosyal sorumluluklarının farkındadır.
  Eşleştirmeler:
  a. Asr-ı Saâdette Kadınlar
  b. Hz. Peygamber'in Kadınlara Bakış Açısı
  c. Kadınların Mescitte Bulunması
  d. Kadınların Merakları ve İlim İstekleri
  e. Kadınların Sadaka Vermesi
  f. Kadınların Sosyal Hayattaki Görevleri
  g. Kadınların Biat Etmesi
  h. Kadınların Eman Vermesi
  i. Kadınların İnsan Olarak Değeri
  j. Kadınların Hz. Peygamber'den Ders Alma İsteği

 32. Cevap: 1. b 2. i 3. b 4. h 5. g 6. c 7. j 8. d 9. e 10. f Açıklama:

  Cümleler, Asr-ı Saâdette Kadınlar konusundaki farklı yönleri ele almaktadır. Eşleştirmeler bu yönleri vurgulamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ DÖNEMİNDE SOSYAL HAYAT
  1. Asr-ı Saâdette Aile
  2. Asr-ı Saâdette Akrabalık
  3. Asr-ı Saâdette Çocuklar
  4. Asr-ı Saâdette Gençler
  5. Asr-ı Saâdette Kadınlar
  6. Asr-ı Saâdette Kardeşlik ve Dayanışma
  7. Asr-ı Saâdette Komşuluk
  8. Bir Sahabi Tanıyorum: Ümmü Seleme (r.a.)
  9. Hadisten Hayata

Ayrıca 11.sınıf peygamberimizin hayatı dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Öğrenciler, Asr-ı Saâdet'in önemini ve İslamiyet için taşıdığı anlamı anlayacaktır.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in çocuklara verdiği değeri ve çocuk eğitimindeki önemini kavrayacaktır.

Öğrenciler, Müslüman kadınların İslami topluluk içinde aktif bir rol üstlendiklerini anlayacak ve onların sosyal sorumluluk bilincini takdir edeceklerdir.

Öğrenciler, Asr-ı Saâdette kadınların toplum içindeki önemli konumunu anlayacaklar.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in evlilik anlayışını kavrayacaklar.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in iletişim becerileri ve insan ilişkilerindeki örnekliğini anlayacaklar.

İslam'ın ibadet ve toplumsal sorumlulukları bir arada ele alan dengeli yaklaşımını anlamak.

Hz. Peygamber'in farklı inançlara ve toplumsal uyuma verdiği önemi kavramak.

Öğrenciler, ehliyet ve liyakatin İslam'daki önemini öğrenmiş olurlar.

Öğrenciler, İslami yönetimin temel ilkelerini öğrenmiş olurlar.

Hz. Peygamber'in yetenekli komutanlarını tanımak.

Ebu Ubeyde'nin ahlaki özelliklerini öğrenmek.

Hz. Ebu Ubeyde'nin dini görüşlerini ve ahlaki değerlerini kavramak.

Bu soruların cevaplanması, öğrencilerin İslam'ın savaş hukuku ilkeleri hakkında bilgi edinmelerini ve bu ilkelerin günümüz savaşlarında ne ölçüde uygulandığını anlamalarını sağlayacaktır.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in kadınlara yönelik olumlu tutumunu ve Asr-ı Saâdette kadınların sosyal ve dini yaşamda aktif rol aldıklarını anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri