11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Asr-ı Saadette Hz. Peygamber'in kadınlara verdiği önemi açıklayınız.


 2. Cevap: Hz. Peygamber, kadını insan olarak varlık değerini ortaya koyabilmesi için gereken desteği verdi. Eman verme yetkisini tanıdı, biat aldı ve kadınların mescide gelmelerini teşvik etti. Açıklama:

  Hz. Peygamber'in bu tavrı, cahiliye döneminde kadınlara yönelik yanlış tutumları değiştirdi ve onların sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırdı. 3. Hz. Peygamber'e biat eden kadınlardan üç örnek veriniz.


 4. Cevap: Ümmü Süleym, Ümmü'l-Ala, Muaz b. Cebel'in hanımı Açıklama:

  Bu hanımlar, Resulullah'a verdikleri sözü tuttular ve Allah'ın hükümlerine bağlı kaldılar. 5. Ümmü Seleme'nin (r.a.) mensup olduğu kabile nedir?


 6. Cevap: Mahzumoğulları Açıklama:

  Mahzumoğulları, Mekke yönetiminde söz sahibi olan bir kabileydi. 7. Ümmü Seleme (r.a.) neden Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldı?


 8. Cevap: Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskı Açıklama:

  Ümmü Seleme'nin (r.a.) kocası Müslüman olunca, kabilesinin baskısına maruz kalmıştı. 9. Ensarın kardeşlik anlayışına örnekler veriniz.


 10. Cevap: - Sad b. Rebi'in malını Abdurrahman b. Avf ile paylaşma teklifi - Ensarın yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine yiyecek ikram etmesi Açıklama:

  Ensar, kardeşlik anlayışını maddi ve manevi yardımlarla gösterdi. 11. Peygamberimizin siyasetinin temelinde hangi görevler vardı?


 12. Cevap: Allah'ın ayetlerini açıklama ve insanları arındırma. Açıklama:

  Peygamberimizin siyaseti, dini ve ahlaki değerlere dayanıyordu. 13. İslam'da ilim kavramını açıklayınız.


 14. Cevap: İlim, hem dini hem de dünyevi bilgileri içeren, Kur'an'da vurgulanan ve İslam mesajında önemi olan bir kavramdır. Açıklama:

  İlim, bilmek anlamına gelir ve cehaletin zıddıdır. Yöneticilerde olması gereken niteliklerin başında gelir ve Hz. Peygamber insanları ilimli olmaya teşvik etmiştir. 15. Adaletin tanımını ve önemini açıklayınız.


 16. Cevap: Adalet, zulmün zıddıdır. Bir işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını verme ve her şeyin olması gerektiği yerde bulunmasıdır. Allah Teâlâ adaleti sever ve insanların adaleti yerine getirmeleri için destekler. Açıklama:

  Adalet, toplumların sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için şarttır. Cahiliye Arapları adaletsiz bir hayat yaşarken, Hz. Peygamber adaleti tesis etmek için çalışmıştır. 17. Savaş sonrası ele geçirilen esirlere İslam'a göre nasıl davranılması gerektiğini açıklayınız.


 18. Cevap: İyi davranılmalı, işkence veya kötü muamele yapılmamalı, salıverilmeli veya esir değişimi yapılmalıdır. Açıklama:

  İslam, esirlere savaş esiri olarak insanca davranılmasını ve savaşın bitmesiyle serbest bırakılmasını emreder. 19. Hz. Peygamber'in İslam'ı gizli olarak tebliğ eden sahabilerini sayınız.


 20. Cevap: Ebu Bekir (r.a.), Said b. Zeyd, Osman b. Affan Açıklama:

  Bu sahabiler, müminlerin zayıf olduğu bir dönemde İslam'ı korkusuzca tebliğ etmişlerdir. 21. Hz. Ebu Ubeyde (r.a.)'nin komutan olarak askerleri ile olan ilişkisini açıklayınız.


 22. Cevap: Aynı koşulları paylaşır ve kendisine özel muamele yapılmasına izin vermezdi. Açıklama:

  Hz. Ebu Ubeyde, mütevazılığı ve eşitliği ile bilinmekteydi. 23. Hz. Ebu Ubeyde (r.a.)'nin vefatına neden olan olay nedir?


 24. Cevap: Amvas'taki veba salgını Açıklama:

  Salgın birçok sahabinin ölümüne yol açmıştır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ebu Ubeyde (r.a.), Hz. Peygamber'den "Muhamme-dü'l-Emin" sıfatını almıştır.
  2. (.....) Ebu Ubeyde (r.a.), Suriye Ordular Komutanı olarak komutanlık yapmıştır.
  3. (.....) Ebu Ubeyde (r.a.), dünya malına karşı mesafeliydi.
  4. (.....) Ebu Ubeyde (r.a.), Rum elçisiyle halı üzerinde oturmuştur.
  5. (.....) Ebu Ubeyde (r.a.), Hz. Peygamber'in muallim olarak görevlendirdiği sahabiler arasındadır.
  6. (.....) Ebu Ubeyde (r.a.), Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiştir.
  7. (.....) Ebu Ubeyde (r.a.), çok sayıda hadis rivayet etmiştir.
  8. (.....) Ebu Ubeyde (r.a.), 78 yaşında vefat etmiştir.
  9. (.....) Ebu Ubeyde (r.a.), Ürdün'de kendi adıyla anılan bir köyde gömülüdür.
  10. (.....) Ebu Ubeyde (r.a.), ölüm döşeğinde yöneticilere karşı çıkmamayı tavsiye etmiştir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 27. Eşleştirmeleri yapın:

  a. Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretten sonra aldığı ilk vahyin konusu
  b. Hz. Peygamber'in Mescid inşa ettiği yer
  c. Müslümanlarla müşrikler arasındaki ilk savaş
  d. Hz. Peygamber'in Medine'de Müslümanlara başkanlık ettiği yer
  e. Hz. Peygamber'in Medine'de inşa ettiği ev
  1. Bedir Savaşı
  2. Kubâ Mescidi
  3. Sığar Meclisi
  4. Hicret
  5. Miraç

 28. Cevap: : a-4, b-2, c-1, d-3, e-5 Açıklama:

  Bu eşleştirme, Hz. Peygamber'in Medine dönemi ile ilgili önemli olayları ve yerleri göstermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ DÖNEMİNDE SOSYAL HAYAT
  1. Asr-ı Saâdette Aile
  2. Asr-ı Saâdette Akrabalık
  3. Asr-ı Saâdette Çocuklar
  4. Asr-ı Saâdette Gençler
  5. Asr-ı Saâdette Kadınlar
  6. Asr-ı Saâdette Kardeşlik ve Dayanışma
  7. Asr-ı Saâdette Komşuluk
  8. Bir Sahabi Tanıyorum: Ümmü Seleme (r.a.)
  9. Hadisten Hayata

Ayrıca 11.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in kadın haklarına verdiği önemi anlayacak ve onun bu yaklaşımının toplumsal hayata etkilerini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'e biat eden kadınların kimler olduğunu öğrenecek ve onların inançlı ve kararlı duruşlarını örnek alacaklardır.

Öğrenciler, Ümmü Seleme'nin (r.a.) sosyal statüsünü anlayacaklar.

Öğrenciler, Asr-ı Saadet dönemindeki Müslümanların karşılaştıkları zorluklar hakkında bilgi edinecekler.

Ensarın kardeşlik anlayışının özelliklerini öğrenir.

Peygamberimizin siyasetinin temel hedeflerini kavrar.

Öğrenciler, İslamiyet'te ilmin önemini kavramış olurlar.

Öğrenciler, adaletin önemini ve İslam'daki yerini anlamış olurlar.

İslam'ın savaş esirlerine karşı merhametli ve adil bir yaklaşım sergilediğini kavrar.

Hz. Peygamber'in ilk müminlerinin kimler olduğunu öğrenmek.

Hz. Ebu Ubeyde'nin liderlik tarzını ve askeri erdemleri anlamak.

İslam tarihindeki önemli olayları ve Hz. Ebu Ubeyde'nin rolünü öğrenmek.

* Hz. Peygamber'in sahabelerine verdiği sıfatların önemi * Ebu Ubeyde (r.a.)'nın komutanlıktaki adaleti ve mütevaziliği * Ebu Ubeyde (r.a.)'nın dünya malına karşı duyduğu kayıtsızlık * Ebu Ubeyde (r.a.)'nın muallimlik görevindeki başarısı * Ebu Ubeyde (r.a.)'nın Kur'an-ı Kerim'e hakimiyeti * Ebu Ubeyde (r.a.)'nın Hz. Peygamber'e yakınlığı * Sahabenin hayatlarını ders alma ve örnek alma kaynağı olarak kullanmanın önemi

Hz. Peygamber'in Medine dönemi hakkında bilgi edinmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri