2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06)

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) CEVAPLARI

 1. Medine Vesikası nedir?

  A) Hz. Peygamber'in Medine'ye göç etmesiyle sonuçlanan bir olaydır.
  B) Hz. Peygamber'in Medine'de Müslümanlarla yaptığı bir antlaşmadır.
  C) Hz. Peygamber'in Medine'de Yahudilerle yaptığı bir antlaşmadır.
  D) Hz. Peygamber'in Medine'de Hristiyanlarla yaptığı bir antlaşmadır.
  E) Hz. Peygamber'in Medine'de politeistlerle yaptığı bir antlaşmadır.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Medine Vesikası, Hz. Peygamber'in Medine'ye hicret etmesinden sonra Medine'de yaşayan Müslümanlar ve Yahudiler arasında imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşma, Medine'de yaşayan farklı din ve kültürlere sahip insanların bir arada yaşamasına imkân vermiştir. 3. Hz. Peygamber, idari sorumluluklarda çoğunlukla hangi sahabileri tercih etmiştir?

  A) Suffe ehli           B) Mekkeli müşrikler   
  C) Yahudi kabileleri    D) Habeşliler          
  E) Romenler                                    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, idari sorumluluklarda çoğunlukla Suffe ehli arasından seçmiştir. Çünkü onlar, Mescid-i Nebî içinde Sevgili Peygamberimize daha yakındılar ve Hz. Peygamber'in bizzat gözetiminde yetişmişlerdi. 5. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in adaleti tesis etme yönündeki gayretlerine örnek olarak gösterilebilir?

  A) Mekke'nin fethinde tüm Mekkelileri affetmesi
  B) Bazı müşrikleri cezalandırmaktan çekinmemesi
  C) Ashabının hatalarını görmezden gelmesi
  D) Adil olmayan kararlar vermesi
  E) Zulme ve haksızlığa göz yumması

 6. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mekke'nin fethinde tüm Mekkelileri affetmesine rağmen İslam'a ve Müslümanlara düşmanlıklarıyla tanınan bazı müşrikleri cezalandırmaktan çekinmemiştir. 7. Hz. Peygamber, Bedir Savaşı'na katılamayan gençlerin Medine dışında savaşılmasını teklif etmeleri üzerine ne yapmıştır?

  A) Onların fikrini kabul etmiş ve savaşın Medine dışında yapılmasını emretmiştir.
  B) Onların fikrini reddetmiş ve savaşın Medine'de yapılmasını emretmiştir.
  C) Önce onların fikrini kabul etmiş, daha sonra fikrini değiştirmiş ve savaşın Medine'de yapılmasını emretmiştir.
  D) Önce onların fikrini reddetmiş, daha sonra fikrini değiştirmiş ve savaşın Medine dışında yapılmasını emretmiştir.
  E) Onların fikrini kabul etmiş, ancak savaşın Medine'de yapılmasını emretmiştir.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, gençlerin fikrini kabul etmiş ve savaşın Medine dışında yapılmasını emretmiş, ancak daha sonra fikrini değiştirmiş ve savaşın Medine'de yapılmasını emretmiştir. 9. Hz. Peygamber'in savaş hukuku anlayışının temel unsurları nelerdir?

  A) Savaşın ancak zulme uğranması veya kendisine savaş açılması durumunda yapılması
  B) Savaşın sadece erkeklerle yapılması
  C) Savaşta kadın, çocuk ve yaşlıların öldürülmemesi
  D) Savaşta esirlerin öldürülmemesi
  E) Hepsi

 10. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Peygamber'in savaş hukuku anlayışının temel unsurları şunlardır: savaşın ancak zulme uğranması veya kendisine savaş açılması durumunda yapılması, savaşın sadece erkeklerle yapılması, savaşta kadın, çocuk ve yaşlıların öldürülmemesi ve savaşta esirlerin öldürülmemesi. 11. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın komutanlık ettiği en önemli savaş hangisidir?

  A) Bedir Savaşı     B) Uhud Savaşı     
  C) Hendek Savaşı    D) Tebük Seferi    
  E) Yermük Savaşı                       

 12. Cevap: E Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, Suriye'nin fethinde önemli bir rol oynamış ve Yermük Savaşı'nda Bizans ordusunu yenilgiye uğratmıştır. 13. Peygamberimiz (s.a.v.) insanların düşünce ve inançlarını nasıl düzeltmiştir?

  A) Öncelikle onların inançlarını eleştirerek
  B) Onları zorlayarak ve cezalandırarak
  C) Öncelikle onların inançlarını tasvip ederek ve destekleyerek
  D) Onlara zulmederek ve hakaret ederek
  E) Onları cezalandırarak ve tehdit ederek

 14. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) insanların düşünce ve inançlarını düzeltmek için öncelikle onların inançlarını tasvip etmiş ve desteklemiştir. Bu sayede insanların güvenini kazanmış ve onların daha kolay ikna olmasını sağlamıştır. 15. Peygamberimiz (s.a.v.) insanların ahlakını nasıl düzeltmiştir?

  A) Onları ahlaki kurallara uymaya zorlayarak
  B) Onlara sürekli olarak nasihat ederek
  C) Onlara örnek olarak yaşayarak
  D) Onları cezalandırarak ve tehdit ederek
  E) Onlardan para ve mal isteyerek

 16. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) insanların ahlakını düzeltmek için öncelikle onlara örnek olarak yaşamıştır. Kendi hayatıyla onlara nasıl iyi bir Müslüman olunacağını göstermiştir. 17. Peygamberimiz (s.a.v.) insanların sosyal hayatını nasıl düzenlemiştir?

  A) Onlara zorlu yasalar koyarak
  B) Onları sosyal hayatla ilgili konularda serbest bırakarak
  C) Onlara örnek olarak yaşayarak
  D) Onları cezalandırarak ve tehdit ederek
  E) Onlardan para ve mal isteyerek

 18. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) insanların sosyal hayatını düzenlemek için öncelikle onlara örnek olarak yaşamıştır. Kendi hayatıyla onlara nasıl iyi bir Müslüman olunacağını göstermiştir. 19. Medineli Müslümanların isteği üzerine Hz. Peygamber tarafından Medine'ye öğretmen olarak gönderilen sahabi kimdir?

  A) Hz. Ebu Bekir          B) Hz. Ali               
  C) Hz. Hamza              D) Hz. Mus'ab b. Umeyr   
  E) Hz. Zeyd b. Haris                               

 20. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Mus'ab b. Umeyr, Hz. Peygamber tarafından Medine'ye öğretmen olarak gönderilen sahabidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Detayları

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ DÖNEMİNDE SOSYAL HAYAT
  1. Asr-ı Saâdette Aile
  2. Asr-ı Saâdette Akrabalık
  3. Asr-ı Saâdette Çocuklar
  4. Asr-ı Saâdette Gençler
  5. Asr-ı Saâdette Kadınlar
  6. Asr-ı Saâdette Kardeşlik ve Dayanışma
  7. Asr-ı Saâdette Komşuluk
  8. Bir Sahabi Tanıyorum: Ümmü Seleme (r.a.)
  9. Hadisten Hayata

Ayrıca

Öğrenciler, Medine Vesikası'nın ne olduğunu ve Medine'de yaşayan farklı din ve kültürlere sahip insanların bir arada yaşamasına nasıl imkân sağladığını öğrenmişlerdir.

Hz. Peygamber'in idari sorumluluklarda çoğunlukla Suffe ehli arasından seçim yapmasının nedenlerini açıklayabilmek.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) siyasi ve idari uygulamalarını açıklayabilme.

Hz. Peygamber'in istişareye verdiği önemi ve istişarenin sonuçlarına göre karar değiştirebileceğini anlamak.

Hz. Peygamber'in savaş hukuku anlayışını ve savaşta uyulması gereken kuralları öğrenmek.

Hz. Peygamber döneminde yapılan önemli savaşları ve komutanlarını öğrenmek.

Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim metotlarını ve üslubunu örnek alarak, insanların düşünce ve inançlarını düzeltmenin en etkili yolunun onların güvenini kazanmak ve onlara karşı saygılı ve anlayışlı olmak olduğu öğrenilecektir.

Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim metotlarını ve üslubunu örnek alarak, insanların ahlakını düzeltmenin en etkili yolunun onlara örnek olarak yaşamak olduğu öğrenilecektir.

Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim metotlarını ve üslubunu örnek alarak, insanların sosyal hayatını düzenlemenin en etkili yolunun onlara örnek olarak yaşamak olduğu öğrenilecektir.

Hz. Peygamber dönemindeki eğitim faaliyetlerini öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri