11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Kimyasal tepkimelerde denge sabitinin tanımını yapınız.


 2. Cevap: Denge sabiti, bir kimyasal tepkimede ürünlerin derişimleri çarpımının girenlerin derişimleri çarpımına oranıdır. Açıklama:

  Denge sabiti, tepkimenin hangi yönde ilerlediğini belirleyen niceliksel bir ölçüdür. 3. Ekzotermik ve endotermik tepkimeleri sıcaklık değişimine göre karşılaştırınız.


 4. Cevap: Ekzotermik tepkimelerde sıcaklık azaltıldığında tepkime ürünler yönünde gerçekleşirken, endotermik tepkimelerde sıcaklık azaltıldığında tepkime girenler yönünde gerçekleşir. Açıklama:

  Ekzotermik tepkimeler ısı açığa çıkarırken, endotermik tepkimeler ısı alır. Dengeyi korumak için sistemler sıcaklık değişimlerine bu şekilde tepki verir. 5. 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) tepkimesinde SO3 gazının kısmi basıncının artırılması dengeyi hangi yönde etkiler ve bunun nedenini açıklayınız.


 6. Cevap: Dengedeki bir tepkimede giren maddelerden birinin derişimi artırıldığında sistem, derişimi artan maddenin derişimini azaltacak yönde tepki verir. Böylece sistem, denge noktasına geri döner. 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) tepkimesinde SO3 gazının kısmi basıncının artırılması dengeyi girenler yönünde etkiler. Çünkü sistem, kısmi basıncı artan SO3 gazının kısmi basıncını azaltmak için tepkimeyi girenler yönünde (SO2 ve O2 oluşumu yönünde) kaydırır. Açıklama:

  Le Chatelier Prensibi'ne göre, dengeye getirilen bir sisteme yapılan bir değişiklik, sistemin denge konumunu, değişikliğin etkisini azaltacak şekilde değiştirdiğinden, derişimi artan madde derişimi azaltacak yönde tepki verir Sistem, kısmi basıncı artan gazın kısmi basıncını azaltmak için onu tüketecek yönde tepki verir. Bu, girenler yönünde bir kaymaya neden olur. 7. Nötr, asidik ve bazik tuzlar arasındaki farkları açıklayınız.


 8. Cevap: * Nötr tuzlar: Kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşan, sulu çözeltide nötr ortam oluşturan tuzlardır. * Asidik tuzlar: Kuvvetli asit ve zayıf bazdan oluşan, sulu çözeltide asidik ortam oluşturan tuzlardır. * Bazik tuzlar: Zayıf asit ve kuvvetli bazdan oluşan, sulu çözeltide bazik ortam oluşturan tuzlardır. Açıklama:

  Tuzların asitliği veya bazlığı, oluşturdukları anyon ve katyonların hidroliz reaksiyonlarına bağlıdır. 9. Aşağıdaki tuzlar için pH değerlerini tahmin ediniz: * NaCl * NH4Cl * Na2CO3


 10. Cevap: * NaCl: Nötr (pH ≈ 7) * NH4Cl: Asidik (pH < 7) * Na2CO3: Bazik (pH > 7) Açıklama:

  NaCl kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluştuğu için nötrdür. NH4Cl asidik bir tuzdur çünkü NH4+ iyonu hidrolize olur ve H+ iyonları açığa çıkarır. Na2CO3 bazik bir tuzdur çünkü CO3-2 iyonu hidrolize olur ve OH- iyonları açığa çıkarır. 11. Kimyasal tepkimenin hızını ölçmek için kullanılan yöntemleri sıralayınız.


 12. Cevap: * Renk Değişimi * Çözünme-Çökelme Tepkimesi * Elektrik İletkenliğinin Değişimi * Basınç-Hacim Değişimi * Isı Değişimi Açıklama:

  Tepkimenin hızını ölçmek için gözlenebilen ve ölçülebilen özellikler kullanılır. 13. 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) tepkimesinde, zaman birimi olarak saat alınan tepkime hızı ifadesini yazınız.


 14. Cevap: Hız = (H2O oluşumu) / saat Açıklama:

  Tepkime hızı, ürünlerin miktarındaki değişimin zaman aralığına bölünmesiyle bulunur. 15. Madde cinsinin tepkime hızına etkilerini açıklayınız.


 16. Cevap: * Tepkimeye giren maddelerin cinsi tepkime hızını etkiler. * Kopan ve oluşan bağ sayısı fazla olması tepkimeyi yavaşlatır. * İyon sayısı fazla olan tepkimeler yavaştır. * Moleküller arası gerçekleşen tepkimeler iyonik bağlı bileşiklerin tepkimelerinden yavaştır. * İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltilerinin tepkimesi, katı hâllerindeki tepkimelerinden hızlıdır. Açıklama:

  Madde cinsi, kopan ve oluşan bağ sayısı, iyon sayısı ve tepkime türü gibi faktörler tepkime hızını etkiler. 17. Bir tepkimedeki katalizörün işlevini açıklayınız.


 18. Cevap: * Katalizörler, tepkimeye giren, tepkime hızını artıran ve tepkime sonunda hiçbir değişikliğe uğramadan çıkan maddelerdir. * Katalizörler, tepkimede alternatif yol oluşturarak tepkime hızını artırır. * Eşik enerjisini ve aktivasyon enerjisini düşürürler. Açıklama:

  Katalizörler, tepkimelerin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar. Sabit sıcaklıkta hızın artırılması istenen tepkimelerde genellikle katalizör kullanılır. 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Tepkime hızı, birim zamanda tepkimeye giren veya ürünlerin madde miktarındaki değişimdir.
  2. (.....) Tepkime hızının birimi mol/s veya M/s'dir.
  3. (.....) Tepkimenin ilerleyişi girenlerin derişimlerindeki artma olarak ifade edilir.
  4. (.....) Kimyasal tepkimelerin hızları farklılık gösterir.
  5. (.....) Renk değişimi, çözelme-çökelme ve elektrik iletkenliğinin değişimi, tepkime hızını ölçmek için kullanılan yöntemlerdir.
  6. (.....) NH3(g) + 5O2(g) → 3NO(g) + 4H2O(g) tepkimesinin hızını ölçmek için hacim-zaman grafiği yöntemi kullanılabilir.
  7. (.....) Gaz halindeki tepkimelerin hızları sıvı haldeki tepkimelerin hızlarından daha yüksektir.
  8. (.....) Katalizörler tepkime hızını arttırır.
  9. (.....) Konsantrasyon arttıkça tepkime hızı da artar.
  10. (.....) Tepkimenin hızı, tepkime koşullarına bağlıdır.

 20. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Tepkime hızını etkileyen faktörler arasında madde cinsi yer alır.
  2. (.....) Çok basamaklı tepkimelerde, en yavaş basamak "hız belirleyici basamak" olarak adlandırılır.
  3. (.....) Sıcaklık, tepkime hızını artırır.
  4. (.....) Katalizörler tepkime hızını düşürür.
  5. (.....) Yüzey alanındaki artış, tepkime hızını yavaşlatır.
  6. (.....) Tepkimeni hızını ifade eden denklem, hız = k[A]^m[B]^n şeklinde verilir.
  7. (.....) Oktay Sinanoğlu, Türk bir kimyagerdir.
  8. (.....) Arrhenius bağıntısı, sıcaklığın tepkime hızına etkisini açıklar.
  9. (.....) Enzimler biyolojik katalizörlerdir.
  10. (.....) Tepkime mekanizmaları, tepkimenin aşamalarını gösterir.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Elektrik akımı
  b. Elektrik gerilimi
  c. Elektrik direnci
  d. Elektrik gücü
  1. Amper
  2. Volt
  3. Watt
  4. Ohm

 24. Cevap: a. 1 b. 2 c. 4 d. 3 Açıklama:

  * Elektrik akımı ölçü birimi amperdir. * Elektrik gerilimi ölçü birimi volttur. * Elektrik direnci ölçü birimi ohmdur. * Elektrik gücü ölçü birimi wattır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYA VE ENERJİ
  1. Entropi
  2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji
  3. Sistem ve Çevre
  4. Termodinamiğin Birinci Yasası
  5. Termodinamiğin Üçüncü Yasası
 • TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
  1. Dengeyi Etkileyen Faktörler
  2. Kimyasal Denge
  3. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  4. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  5. Sulu Çözelti Dengeleri
  6. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Ayrıca 11.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Tersinir tepkimelerde denge kavramını ve denge sabitini anlamak.

Ekzotermik ve endotermik tepkimeler arasındaki farkları ve sıcaklık değişimlerine verdiği tepkileri açıklayabilir.

* Dengedeki tepkimelerde giren maddelerin derişimlerinin değişmesinin sistem üzerindeki etkilerini anlamak.

Öğrenciler, tuzların asitlik ve bazlık özelliklerini ayırt edebilirler.

Öğrenciler, tuzların sulu çözeltilerdeki pH değerlerini tahmin edebilirler.

Kimyasal tepkimenin hızını ölçmek için kullanılan yöntemleri öğrenmek.

Tepkime hızını ifade eden denklemi öğrenmek.

Kimyasal tepkimelerde madde cinsinin tepkime hızına etkisini anlar.

Kimyasal tepkimelerde katalizörlerin işlevini anlar.

* Kimyasal tepkime hızının tanımını ve birimini anlamak. * Tepkimenin ilerleyişini anlamak. * Tepkime hızlarını ölçmek için kullanılan yöntemleri bilmek. * Farklı tepkimelerin hızlarını karşılaştırmak. * Katalizörlerin rolünü anlamak. * Konsantrasyonun tepkime hızına etkisini bilmek. * Tepkime koşullarının tepkime hızına etkisini anlamak.

* Tepkime hızını etkileyen faktörleri tanıma * Çok basamaklı tepkimelerdeki hız belirleyici basamak kavramını anlama * Sıcaklık, yüzey alanı ve katalizörlerin tepkime hızı üzerindeki etkilerini açıklama * Oktay Sinanoğlu'nun bilimsel katkısını bilme * Tepkime hızını ifade eden denklemin yapısını öğrenme * Tepkime mekanizmalarının önemini kavrama

Öğrenciler, elektrik devrelerindeki temel kavramları ve ölçü birimlerini kavrayabilirler. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın: a. Katkılanan sıcaklık ile eğimin oranı b. Sıcaklıktaki artış ile hız sabitindeki artış c. Her 10 °C'lik artışta hızdaki artış d. Tepkimenin aktivasyon enerjisi 1. γ değeri 2. Q10 kuralı 3. Arrhenius denklemi 4. Katalizörün etkisi Cevap: a: 1, b: 3, c: 2, d: 4 Açıklama: γ değeri, katkılanan sıcaklık ve eğimin oranını verir. Arrhenius denklemi, sıcaklıktaki artış ile hız sabitindeki artışı ifade eder. Q10 kuralı, her 10 °C'lik artışta hızdaki artışı belirtir. Katalizörler tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek hızı artırır. Kazanım: Öğrenciler, kimyasal tepkime hızını etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin ölçümlerini öğreneceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.