11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Osmanlı'da kurulan bilimsel araştırma merkezlerinden birinin adını ve işlevini yazınız.


 2. Cevap: Bakteriyolojihane-i Şahane İşlevi: Mikrobiyoloji alanında araştırmalar yapmak, serum ve aşı üretmek, bakteriyolojik tahliller yapmak. Açıklama:

  Bakteriyolojihane, Osmanlı'nın ilk modern bilimsel araştırma merkeziydi. 3. Mühendishâne-i Berri-i Hümayun'da matematik hocalığı yapan ve modern kimya konusunda eserler veren Osmanlı alimi kimdir?


 4. Cevap: İshak Efendi Açıklama:

  İshak Efendi, 1816-1834 yılları arasında Mühendishâne-i Berri-i Hümayun'da matematik hocalığı yapmış ve Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziyye adlı modern kimya konusunda bir eser kaleme almıştır. 5. Zîc-i Uluğ Bey adlı eserin önemi nedir?


 6. Cevap: * Uluğ Bey'in Semerkant Gözlemevi'nde yapılan gözlemlerin sonuçlarını içerir. * Sabit yıldızların en doğru koordinatlarını içerir. * Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgili değerli bilgiler sağlar. Açıklama:

  Zîc-i Uluğ Bey, hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da yüzyıllarca temel bir kaynak olarak kullanılmıştır ve modern astronomi çalışmalarında da önemli bir referanstır. 7. Semerkant Gözlemevi'nin Batı dünyasına etkileri nelerdir?


 8. Cevap: * Güneş Merkezli Evren teorisinin geliştirilmesine ilham kaynağı olmuştur. * Avrupa'daki astronomik gözlemlerin ve hesaplamaların temelini oluşturmuştur. * Müslüman astronomların eserlerinin Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmasını sağlamıştır. Açıklama:

  Semerkant Gözlemevi, İslam astronomisinin Batı'daki astronomi çalışmalarını önemli ölçüde etkilemiş ve bilimsel ilerlemeye katkıda bulunmuştur. 9. Merâga Rasathanesi'nin İslam dünyası ve Batı üzerindeki etkilerini sıralayınız. İslam tıbbının olgunluk dönemine ulaşmasında etkili olan faktörler nelerdir?


 10. Cevap: Devlet desteği, Müslüman ve gayrimüslim tabiplerin çalışmaları ve özgün katkıları Açıklama:

  Devletler tıp eğitimini ve hastaneleri desteklerken, hekimler de yenilikçi araştırmalar yaparak tıbbın gelişmesine katkı sağlamıştır. 11. Meraga Rasathanesi'nde bulunan "Mükemmel Alet" nedir?


 12. Cevap: Ufuk yüksekliğini ve yıldızların yükseklik açılarını ölçen bir alet Açıklama:

  Mükemmel Alet, gökbilimciler tarafından gökyüzünün doğru bir şekilde gözlemlenmesine ve yıldızların pozisyonlarının belirlenmesine olanak sağlamıştır. 13. Hisarlı Kan Alma Teknesi'nin çalışma prensibini tanımlayınız.


 14. Cevap: Hastadan alınan kan, altı sütunlu bir tekneye akıtılır. Kanın miktarı, kalem tutan bir kâtibin dönmesi ve diğer kâtibin levhasının yükselmesiyle belirlenir. Açıklama:

  Hisarlı Kan Alma Teknesi, kan alma işlemini kolaylaştıran ve kan miktarını doğru bir şekilde ölçen bir cihazdı. 15. Cezeri tarafından icat edilen makinelerin Avrupa mühendislik terminolojisine girdiğine ilişkin bilgi veriniz.


 16. Cevap: El-Cezeri'nin icat ettiği makinelerin büyük bir kısmı Avrupa mühendislik terminolojisine girmiştir. Bu makineler arasında abdest almak için düzenlenmiş otomat, kan alma teknesi, mumlu saat ve kayık su saati gibi cihazlar yer almaktadır. Açıklama:

  İslam dünyasındaki teknolojik gelişmeler, Avrupa'daki bilimsel ve teknolojik ilerlemelere önemli katkılarda bulunmuştur. 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Maden çıkarımı, XVIII. yüzyılda Osmanlı'da Avrupa teknolojisinin gerisinde kalmıştır.
  2. (.....) Arazi Kanunnamesi, Osmanlı madenciliğinin gelişmesine zemin hazırlamıştır.
  3. (.....) Osmanlı'nın ilk maden mektebi 1874'te kurulmuştur.
  4. (.....) Lale Devri'nde Batı tekniği, Osmanlı'da reform modeli olarak kullanılmıştır.
  5. (.....) Avrupa tarzı teknikler, Osmanlı ordusunda ilk kez II. Mahmut döneminde uygulanmıştır.
  6. (.....) XVIII. yüzyılda Avrupa'da yayımlanan tıp kitapları Türkçeye tercüme edilmiştir.
  7. (.....) Suphizâde Abdülaziz Efendi, Herman Boerhaave'nin Aforizmalar adlı eserini Türkçeye çevirmiştir.
  8. (.....) Kopernik sisteminin Osmanlı'ya gelişi, Noel Durret sayesinde olmuştur.
  9. (.....) Atlas-Mayor tercümesi, XVIII. yüzyılda büyük ilgi uyandırmıştır.
  10. (.....) Paris Sefaretnamesi, Osmanlı düşünce hayatını önemli ölçüde etkilemiştir.

 18. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Erzurumlu İbrahim Hakkı, XVIII. yüzyılın önemli mutasavvıflarındandı.
  (.....) 2. Fransız subayı Lafitte-Clavé, Osmanlı mühendishanelerinde ders vermemiştir.
  (.....) 3. Gelenbevi İsmail Efendi, Yenişehir Feneri mollalığına görevlendirilmiştir.
  (.....) 4. Hüseyin Rıfkı Tamani, modern kimya konusunda çalışmalar yapmıştır.
  (.....) 5. İshak Efendi, Mühendishane-i Berri-i Hümayunda başhocalık yapmıştır.
  (.....) 6. Derviş Paşa, Türk kimya biliminin temelini atmıştır.
  (.....) 7. Vidinli Tevfik Paşa, trigonometri alanında uzmanlaşmıştır.
  (.....) 8. Kırımlı Aziz Bey, ilk Türkçe kimya kitabını yazmıştır.
  (.....) 9. Fatin Gökmen, meteoroloji alanındaki gelişmeleri yakından takip etmemiştir.
  (.....) 10. Şanizade Ataullah Efendi, Osmanlı tıp terminolojisinin oluşumunda rol oynamıştır.

 20. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 21. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Mehmed Said Efendi
  b. Erzurumlu İbrahim Hakkı
  c. Gelenbevi İsmail Efendi
  d. Hüseyin Rıfkı Tamani
  e. İshak Efendi
  f. Derviş Paşa
  g. Vidinli Tevfik Paşa
  h. Kırımlı Aziz Bey
  ı. Fatin Gökmen
  i. Şanizade Ataullah Efendi
  1. Osmanlı mutasavvıfı ve alimidir.
  2. 18. yüzyıl Osmanlı bilim insanıdır.
  3. Üçüncü Selim'in takdirini kazanan matematikçidir.
  4. Batı biliminin Osmanlı'ya girişinde öncülük etmiştir.
  5. Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziyye adlı eserin müellifidir.
  6. Kimya biliminin temelini atmıştır.
  7. Balistik alanında çalışmalar yapmıştır.
  8. İlk Türkçe kimya kitabını yazmıştır.
  9. Kandilli Rasathanesinin kurucusudur.
  10. Modern tıbbın kurucularındandır.

 22. Cevap: 1.b 2.c 3.f 4.d 5.e 6.g 7.h 8.i 9.ı 10.j Açıklama:

  Metinde verilen bilgilere göre eşleştirmeler yapılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 11.Sınıf İslam bilim tarihi dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Bilimsel araştırma ve geliştirmenin Osmanlı toplumunun ilerlemesi için önemini anlar.

Osmanlı'da modern bilimin gelişmesine katkı sağlayan bilim insanlarını tanıma.

Öğrenciler, Zîc-i Uluğ Bey'in astronomik verilerin kaydedilmesi ve astronomi biliminin ilerlemesine yaptığı katkıları anlar.

Öğrenciler, Semerkant Gözlemevi'nin Batı dünyası üzerindeki bilimsel etkisini ve astronomi biliminin uluslararası iş birliği içinde geliştiğini anlar.

Öğrenciler, İslam tıbbının gelişmesinde devlet ve hekimlerin rolünü kavrarlar.

Öğrenciler, Meraga Rasathanesi'nde kullanılan araç gereçlerin önemini anlarlar.

Tıp alanında kullanılan tarihsel araçların özelliklerini ve işlevlerini öğrenmek.

Bilimsel düşüncenin ve teknolojik icatların kültürler arasında aktarımını anlamak.

1. Osmanlı madenciliğinin gelişim evrelerini anlamak 2. Batı teknolojisinin Osmanlı madenciliğine etkilerini bilmek 3. Osmanlı'da maden eğitiminin tarihini öğrenmek 4. Lale Devri'nin Osmanlı'nın Batılılaşmasındaki rolünü kavramak 5. Osmanlı ordusunun modernleşme sürecini öğrenmek 6. Tercüme hareketlerinin Osmanlı tıp biliminin gelişimindeki önemini anlamak 7. Hollanda tıbbının Osmanlı tıbbına katkılarını bilmek 8. Kopernik sisteminin Osmanlı astronomisine etkilerini öğrenmek 9. Coğrafya biliminin Osmanlı'da gelişmesindeki tercümelerin önemini anlamak 10. Sefaretnamelerin Osmanlı düşünce hayatına etkilerini bilmek

* XVIII. yüzyıl Osmanlı bilim insanlarını tanımak. * Osmanlı ordusunun modernleşmesinde yabancı uzmanların rolünü kavramak. * Modern Batı biliminin Osmanlı'ya girişine öncülük eden kişileri bilmek. * Osmanlı'da kimya biliminin gelişimine katkı sağlayanları öğrenmek. * Cumhuriyet dönemi bilim insanlarının çalışmalarını tanımak. * Osmanlı tıbbının öncü isimlerini ve eserlerini bilmek.

Osmanlı Devleti'nde 18.-19. yüzyıllarda yaşamış bilim insanlarını ve yaptıkları çalışmaları öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri