11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Kopernik sisteminin Osmanlı'ya tanıtılmasında hangi Fransız astronomun rolü olmuştur?

  A) Noel Durret            B) Johannes Kepler       
  C) Galileo Galilei        D) Nicolaus Copernicus   
  E) Tycho Brahe                                     

 2. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Kopernik sisteminin Osmanlı'ya Fransız astronom Noel Durret tarafından tanıtıldığı belirtilmektedir. 3. XIX. yüzyılda coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan tercümelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Meninski'nin Sözlüğü
  B) Ali Kuşçu'nun Fethiye adlı eseri
  C) Kayserili Petros Baronyan'ın Fen-nümâ-yı Câm-ı Cem ez Fenni Coğrafya adlı eseri
  D) Behram Dımışkî'nin Atlas-Mayor tercümesi
  E) Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi'nin Paris Sefaretnamesi

 4. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, XIX. yüzyılda coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan tercümelerin arasında Kayserili Petros Baronyan'ın Fen-nümâ-yı Câm-ı Cem ez Fenni Coğrafya adlı eseri de bulunduğu belirtilmektedir. 5. Osmanlı'nın ilk yükseköğretim kurumu hangisidir?

  A) Darülfünun                    B) Mühendishane-i Hümayun       
  C) Mekteb-i Harbiye              D) Mülkiye Mühendis Mektebi     
  E) Bakteriyolojihane-i Şahane                                    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Darülfünun, 1863 yılında açılan Osmanlı'nın ilk yükseköğretim kurumudur. 7. Osmanlı'da veterinerlik eğitimi veren ilk okul hangi tarihte açılmıştır?

  A) 1890    B) 1895    C) 1900    D) 1905    E) 1910    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı'da veterinerlik eğitimi veren ilk okul, 1895 yılında açılmıştır. 9. XIX. yüzyılda Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de kimya dersleri veren kişi kimdir?

  A) İshak Efendi                B) Kırımlı Aziz Bey           
  C) Derviş Paşa                 D) Hüseyin Rıfkı Tamani       
  E) Şanizade Ataullah Efendi                                  

 10. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Kırımlı Aziz Bey'in Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de kimya dersleri verdiği ve "Kimya-yı Tıbbi" adlı ilk Türkçe kimya kitabını yazdığı belirtilmektedir. 11. Osmanlı Devleti'nde modern tıp okullarının açılmasında önemli bir rol oynayan padişah kimdir?

  A) I. Mahmut    B) III. Selim    C) II. Mahmut    D) Abdülmecit    E) Abdülaziz    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, modern tıp okullarının II. Mahmut Dönemi'nde açıldığı belirtilmektedir. 13. Amasya Bimarhanesi, hangi tıp bilgininin ders verdiği yer olarak bilinmektedir?

  A) Hacı Paşa                 B) Sabuncuoğlu Şerafeddin   
  C) Ali Kuşçu                 D) İbn-i Sina               
  E) İbn-i Rüşd                                            

 14. Cevap: B Açıklama:

  Amasya Bimarhanesi, Sabuncuoğlu Şerafeddin'in ders verdiği ve daha sonra müze hâline getirilen bir hastane binasıdır. 15. İslam astronomi âlimleri, dönemlerinde hangi konumda kabul ediliyorlardı?

  A) Konularında uzman olmayanlar
  B) Cihanın üstadı olarak
  C) Sadece Orta Doğu bölgesinde tanınırlardı
  D) Sadece Avrupa'da tanınırlardı
  E) Hiçbir alanda uzmanlaşmamışlardı

 16. Cevap: B Açıklama:

  İslam astronomi âlimleri, dönemlerinde dünyanın en iyi astronomi bilginleri olarak kabul ediliyorlardı. 17. Fatih Külliyesi'nin önemli bir bileşeni olan yapı hangisidir?

  A) Darüşşifa    B) Hamam    C) Aşevi    D) Kütüphane    E) Hepsi    

 18. Cevap: E Açıklama:

  Fatih Külliyesi; cami, medrese, darüşşifa, hamam, aşevi, kütüphane ve misafirhane gibi birçok yapıyı barındırmaktadır. 19. Takiyüddin'in hangi eseri farmakolojik bir sözlük niteliği taşır?

  A) Kitâbu nûr-i hadakati'l-ebsâr
  B) Tercüman-ül-Etıbba
  C) El-alat-ür-Rasadiyye
  D) Cedavil-ür-Resadiyye
  E) Sidret-ül-Müntehal

 20. Cevap: B Açıklama:

  Tercüman-ül-Etıbba, ilaçlar hakkında bilgi veren bir sözlük niteliği taşımaktadır. 21. Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisinin ortaya çıkmasında İslam astronomisinin rolü nedir?

  A) Hiçbir rolü yoktur.
  B) Müslüman astronomların alternatif evren modelleri Kopernik'e ilham vermiştir.
  C) İslam astronomisi, Kopernik'in çalışmalarına tamamen karşı çıkmıştır.
  D) İslam astronomisi, Kopernik'in teorisinin yanlış olduğunu kanıtlamıştır.
  E) Müslüman astronomlar, Kopernik'in teorisini kendi teorilerinin bir uzantısı olarak görmüşlerdir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Tûsî, Şâtır ve Ali Kuşçu gibi Müslüman astronomların çalışmaları, Kopernik'in evren modeliyle birçok benzerliği paylaşmaktadır. 23. Aşağıdakilerden hangisi Semerkant Gözlemevi'nde kullanılan bir gözlem aracı değildir?

  A) Sekstant          B) Duvar kadranı    
  C) Tahtalı kadran    D) Teodolit         
  E) Kirişli araç                          

 24. Cevap: D Açıklama:

  Teodolit, Semerkant Gözlemevi'nde kullanılmayan bir gözlem aracıdır. 25. Müslüman denizcilerin kullandığı "rubu tahtası" olarak adlandırılan alet hangi amaçla kullanılmıştır?

  A) Açıyı ölçmek
  B) Ufka göre yıldızların yüksekliğini ölçmek
  C) Güneş yardımıyla zamanı ölçmek
  D) Yerel zamanı saptamak
  E) Mesafeyi ölçmek

 26. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, rubu tahtasının yıldızların ufka göre bulundukları açıyı ölçmek için kullanıldığı belirtilmektedir. 27. Metne göre, Müslüman denizciler tarafından geliştirilen bir astronomi aleti olan usturlabın Avrupa'ya geçiş tarihi yaklaşık ne zamandır?

  A) X. yüzyıl       B) XI. yüzyıl     
  C) XII. yüzyıl     D) XIII. yüzyıl   
  E) XIV. yüzyıl                       

 28. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, usturlabın Müslümanlar tarafından geliştirildiği ve X. yüzyılda Avrupa'ya geçtiği belirtilmektedir. 29. Merâga Rasathanesi'nde kullanılan aletlerden biri olmayan hangisidir?

  A) Gündönümü halkası     B) Çift kadranlı alet   
  C) Portolan haritası     D) Çemberli küre        
  E) ESen                                          

 30. Cevap: C Açıklama:

  Portolan haritası, denizcilikte kullanılan bir haritadır ve Merâga Rasathanesi'nde kullanılan aletler arasında yer almaz. 31. Kutbüddin eş-Şîrâzî hangi bilim dalına ilgi duymuştur?

  A) Tıp    B) Astronomi    C) Matematik    D) Coğrafya    E) Felsefe    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Kutbüddin eş-Şîrâzî, gençliğinde tıp bilimine ilgi duymuş ve tıp eğitimi almıştır. 33. İlk tam teşekküllü hastane, hangi Abbasi halifesi tarafından hangi yüzyılda kurulmuştur?

  A) Harun Reşid, IX. yüzyıl
  B) Velid bin Abdülmelik, VIII. yüzyıl
  C) Al-Mansur, VII. yüzyıl
  D) Al-Ma'mun, X. yüzyıl
  E) Mutasım, VIII. yüzyıl

 34. Cevap: A Açıklama:

  İlk tam teşekküllü hastane, Harun Reşid tarafından IX. yüzyılda kurulmuştur. 35. XIII. yüzyılda hastanelerde hangi hizmetler ücretsiz olarak sunulurdu?

  A) Sadece tedavi
  B) Tedavi, ilaç ve konaklama
  C) Tedavi, ilaç ve eğitim
  D) Tedavi, ilaç ve iaşe
  E) Hiçbir hizmet ücretsiz sunulmazdı

 36. Cevap: B Açıklama:

  XIII. yüzyılda hastanelerde tedavi, ilaç ve konaklama hizmetleri ücretsiz olarak sunulurdu. 37. El-Mustansiriye Medresesi hangi alanlarda yükseköğretim seviyesinde eğitim vermiştir?

  A) Tıp ve felsefe
  B) Astronomi ve edebiyat
  C) Kur'an, hadis, fıkıh ve tıp
  D) Eczacılık ve mühendislik
  E) Matematik ve musiki

 38. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, El-Mustansiriye Medresesi'nin Kur'an, hadis, fıkıh ve tıp alanlarında yükseköğretim seviyesinde eğitim verdiği belirtilmektedir. 39. İslam dünyasında eczacılık faaliyetleri ilk dönemlerde kimler tarafından yürütülmekteydi?

  A) Eczacılar    B) Hekimler    C) Attarlar    D) Kökçüler    E) Otçular    

 40. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Abbasiler Dönemi'ne kadar eczacılık faaliyetlerinin hekimler tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir. 41. Hayvan Gücünden Yararlanarak Suyu Yukarı Çıkaran Araç'ta denge prensibi hangi amaçla kullanılır?

  A) Suyu yerden kaldırmak.
  B) Suyu yukarı çıkarmak.
  C) Hayvanın gücünü yönlendirmek.
  D) Kepçeyi hareket ettirmek.
  E) Dişlilerin dönüş hızını ayarlamak.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Hayvan Gücünden Yararlanarak Suyu Yukarı Çıkaran Araç'ta denge prensibi, kepçeyi yukarı kaldırarak suyu yukarı çıkarmak için kullanılır. 43. Kutbüddin eş-Şîrâzî'nin "Nihayetü'l İdrak fi Dinîyet el-Eflâk" adlı eseri hangi alanlarda çalışmalar içerir?

  A) Matematik, fizik, kimya
  B) Mimarlık, resim, müzik
  C) Astronomi, tıp, mühendislik
  D) Edebiyat, tarih, felsefe
  E) Din, ahlak, tasavvuf

 44. Cevap: C Açıklama:

  "Nihayetü'l İdrak fi Dinîyet el-Eflâk" eseri, mekanik, optik ve jeoloji konularında çalışmalar içerir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 2.yazılya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Avrupa astronomisinin Osmanlı astronomisine etkilerini anlama.

Avrupa coğrafyasının Osmanlı coğrafyasına etkilerini anlama.

Osmanlı'da yükseköğretimin kurumsallaşma sürecini anlamak.

Osmanlı'da mesleki yüksek eğitimin tarihsel gelişimini anlayabilmek.

Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda bilim alanında yapılan çalışmaları açıklamak.

Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda bilim alanında yapılan çalışmaları açıklamak.

Osmanlı Devleti'nde sağlık kurumlarının gelişimi

İslam bilim dünyasında astronomi alanındaki gelişmeler

Fatih Külliyesi'nin bileşenleri

Takiyüddin'in eserleri

İslam astronomisinin Batı'daki bilimsel gelişmeler üzerindeki etkisi

Semerkant Gözlemevi'nde kullanılan gözlem araçları

İslam dünyasındaki astronomi aletlerini ve kullanımlarını anlamak.

İslam dünyasındaki bilimsel gelişmelerin Avrupa'ya etkilerini değerlendirmek.

Astronomi aletlerinin özellikleri ve işlevleri

İslam alimlerinin bilimsel uğraşları

İslam dünyasında hastanelerin tarihçesini bilmek.

İslam dünyasındaki sağlık hizmetlerinin kapsamını anlamak.Soru 1

İslam dünyasındaki medreselerin rolünü anlamak.

Eczacılığın İslam dünyasındaki gelişimini takip etmek.

İslam Bilim Tarihi'nde kullanılan mekanik araçların çalışma prensiplerini anlamak.

İslam alimlerinin bilimsel çalışmalarına ve eserlerine aşina olmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2 kere doğru, 2 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri