11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Darülfünun'un kuruluşu, kapanışları ve önemi nedir?


 2. Cevap: Darülfünun, 1863 yılında Fuat Paşa tarafından kurulan Osmanlı'nın ilk üniversitesi niteliğinde bir yükseköğretim kurumudur. Kapanışlar ve yeniden açılışlardan sonra 1874-1875'te tekrar eğitime başlamıştır. Darülfünun, yükseköğretimin kurumsallaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Açıklama:

  Darülfünun, Osmanlı'da modern bilimin gelişmesine ve yayılmasına katkı sağlamıştır. 3. Osmanlı'da mesleki yüksek eğitimle ilgili açılan okullara üç örnek veriniz.


 4. Cevap: - Ameli Ziraat Mektebi - Orman Mektebi - Darülmuallimât Açıklama:

  Osmanlı Devleti, tarım, ticaret, sanayi, hukuk ve sağlık gibi alanlarda mesleki yüksek eğitim veren okullar açarak modernleşme sürecini desteklemiştir. 5. Osmanlı Devleti'nde kimyager olarak tanınan ve modern kimya biliminin temellerini atan bilim insanının adı nedir?


 6. Cevap: Derviş Paşa Açıklama:

  Derviş Paşa, Avrupa'da kimya eğitimi almış ve Usul-i Kimya adlı eseriyle inorganik kimya alanında önemli katkılar sağlamıştır. 7. İstanbul Rasathanesi'nde kullanılan gözlem araçlarını açıklayınız.


 8. Cevap: * Halkalı küre * Duvar kadranı * Tahtalı kadran * Kirişli araç Açıklama:

  Bu araçlar, gök cisimlerinin yükseklik, azimut ve konumlarının hassas bir şekilde ölçülmesine yardımcı olmuştur. 9. Alfonts cetvelleri olarak bilinen cetveller hangi İslam alimi tarafından kullanılmıştır?


 10. Cevap: İbrahim bin Yahya el Tecibi en Nekkaş (Zerkali) Açıklama: 11. Müslümanların Avrupa'daki denizcilere öncülük ettiği konulardan iki tane yazınız.


 12. Cevap: * Yön bulma * Konum belirleme * Açık denizlerde mesafe ölçümü Açıklama: 13. Cezeri tarafından icat edilen makinelerden dört tane örnek veriniz.


 14. Cevap: * Abdest Almak İçin Düzenlenmiş Otomat * Hisarlı Kan Alma Teknesi * Mumlu Saat * Kayık Su Saati Açıklama:

  El-Cezeri, su, hava ve denge prensiplerini kullanarak çeşitli makineler icat etmiştir. 15. El-Cezeri'nin mühendislik ve teknoloji hakkındaki görüşlerini açıklayınız.


 16. Cevap: El-Cezeri, teorik bilgi ve yöntemlerin pratiğe dönüştürülerek test edilmesi gerektiğine inanıyordu. Öncülerinin çalışmalarını mükemmelleştirmeye çalıştı ve hem teoriye hem de uygulamaya eşit derecede önem verdi. Açıklama:

  El-Cezeri, mühendisliğin sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda uygulamalı beceri gerektirdiğini vurguladı. 17. Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saatinin nasıl çalıştığını açıklayınız.


 18. Cevap: Mum, gecenin bir saatinde söndükten sonra, şahinin gagasından düşen bir top, kılıç tutan çocuğun mum fitili üzerinde tuttuğu kılıcı harekete geçirir ve fitili keser. Açıklama:

  Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saati, mumun yanma süresini ölçerek zamanı belirler. 19. Hayvan gücünden yararlanarak suyu yukarı çıkaran aracın çalışma prensibini yazınız.


 20. Cevap: Denge prensibinden yararlanır ve dişlilerin hareketine dayanır. Kepçe, hayvan gücüyle dönen dişliler yardımıyla yukarı kaldırılır. Açıklama:

  Bu araç, sulama ve inşaat gibi alanlarda kullanılmıştır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Seyyar hastaneler doktor, hemşire vb. tüm sağlık personelini ve tıbbi ekipmanı barındırırdı.
  (.....) 2. İslam dünyasında hekimlik mesleği hor görülmüştür.
  (.....) 3. Hastaneler, ilk dönemlerde sadece hastaların tedavisi için kullanılmıştır.
  (.....) 4. Tıp eğitimi ilk olarak medreselerde verilmeye başlanmıştır.
  (.....) 5. El-Mustansiriye Medresesi, sadece tıp eğitimi veren bir kurumdu.
  (.....) 6. İslam dünyasında eczacılık, tıp bilimine bağımsız olarak gelişmiştir.
  (.....) 7. El-Cezerî, teoriyi uygulamaya dönüştürmenin önemini vurgulayan bir bilim insanıydı.
  (.....) 8. El-Cezerî'nin icatları Avrupa mühendisliğine büyük katkı sağlamamıştır.
  (.....) 9. Abdest almak için düzenlenmiş otomat, El-Cezerî'nin icatlarından biriydi.
  (.....) 10. Hisarlı kan alma teknesi, kanın miktarını belirlemeyi sağlayan bir araçtı.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Seyyar hastaneler, tıbbi ekipmanları ve personeli ile birlikte hastalara hizmet verirdi. 2. İslam dünyasında hekimlik, her zaman saygın bir meslek olarak görülmüştür. 3. Hastaneler, tıp eğitiminin yanı sıra hastaların tedavisi için de kullanılmıştır. 4. Tıp eğitimi ilk olarak hastanelerde verilmeye başlanmıştır. 5. El-Mustansiriye Medresesi, tıp eğitiminin yanı sıra diğer alanlarda da eğitim vermiştir. 6. Eczacılık, İslam dünyasında tıp bilimine bağlı olarak gelişmiştir. 7. El-Cezerî, "Uygulamaya geçmemiş bir bilgi doğru ile yanlış arasında bir yerdedir." sözüyle teori ile uygulamanın önemini vurgulamıştır. 8. El-Cezerî'nin icatları Avrupa mühendisliğine büyük katkı sağlamıştır. 9. Abdest almak için düzenlenmiş otomat, El-Cezerî'nin icatlarındandır. 10. Hisarlı kan alma teknesi, kanın miktarını belirleyerek kan almada kolaylık sağlıyordu. 23. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Hareketli Nişangahlı Alet
  2. Çift Kadranlı Alet
  3. Çift Bacaklı Alet
  4. Yükseklik ve Azimut Ölçme Aleti
  5. Dikey Ölçek Üzerinden Sinus Belirleme Aleti
  6. Mükemmel Alet
  a) Kinoksal Çember
  b) Hareketli Nişangahlı Alet
  c) Çift Kadranlı Alet
  d) Çift Bacaklı Alet
  e) Yükseklik ve Azimut Ölçme Aleti
  f) Dikey Ölçek Üzerinden Sinus Belirleme Aleti
  g) Mükemmel Alet

 24. Cevap: 1. a) 2. c) 3. d) 4. e) 5. f) 6. g) Açıklama:

  Verilen alet isimleri ile tanımlanmış özelliklerini eşleştirmeniz gerekmektedir. 25. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz:

  1. Osmanlı'ya çok sayıda bilim insanı kazandıran medreseler .... denir.
  2. Osmanlı'da eğitim ve ilmî çalışmalar kurumsal hâle getirildiği dönem .... 'dir
  3. Risâle fi'l hey'e (Astronomi Risalesi) adlı eseri ile matematik ve astronomi alanında büyük bir çığır açan bilim insanı .... dir
  4. Ali Kuşçu'nun oluşturduğu matematik ekolüne göre sayılar sadece nicelik ifade eden birimler .... olur
  5. Matematikte "sözler kendi anlamlarıyla yüklüdür" diyen bilim insanı .... dir
  6. Matematik ve sayıların sonsuzluğa sahip olduğunu belirten görüş .... denir
  7. Osmanlı medreselerinde matematik okutulmasını çok isteyen bilim insanı .... tanımlanır.
  8. Matematik dersleri medrese müfredatına .... yapılır
  9. Ali Kuşçu'nun Sahn-ı Semanda verdiği matematik dersleri .... öyledir.
  10. Sahn-ı Seman Medreseleri, Osmanlı biliminin ve eğitiminin nitelikli hâle gelmesinde önemli rol .... denir

 26. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 11.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nin eğitim alanındaki yeniliklerinin toplumsal ve bilimsel gelişim üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Osmanlı eğitim sisteminin çok yönlülüğünü ve modern bilim dallarına verilen önemi kavrar.

Osmanlı'da modern kimyanın gelişimine katkı sağlayan bilim insanlarını tanıma.

Öğrenciler, İstanbul Rasathanesi'nde kullanılan gözlem araçlarının çeşitliliğini ve astronomik gözlemdeki önemini anlar.

İslam dünyasındaki astronomik gelişmelere ve Batı'ya etkilerine ilişkin bilgi edinir.

Müslüman denizciliğinin Avrupalı denizciler üzerindeki etkisini anlar.

İslam dünyasında geliştirilen teknolojik araçlar hakkında bilgi sahibi olmak.

Bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme sürecindeki adımları anlamak.

İslam dünyasında kullanılan mumlu saatlerin çalışma prensiplerini anlamak.

İslam dünyasında makinelerin geliştirilmesinde kullanılan prensipleri öğrenmek.

1. Seyyar hastanelerin işlevi hakkında bilgi edinme. 2. İslam dünyasında hekimlik mesleğinin önemini anlama. 3. İlk dönem hastanelerinin çok amaçlı kullanımını tespit etme. 4. Tıp eğitiminin gelişimi hakkında bilgi edinme. 5. El-Mustansiriye Medresesi'nin rolünü anlama. 6. Eczacılığın İslam dünyasındaki gelişimini öğrenme. 7. El-Cezerî'nin bilim anlayışını anlama. 8. El-Cezerî'nin icatlarının önemini kavrama. 9. El-Cezerî'nin buluşlarından birini tanıma. 10. Hisarlı kan alma teknesinin işlevini öğrenme.

* İslam astronomi aletlerini tanımlayabilmek * Aletlerin özelliklerini anlayabilmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri