11.Sınıf İngilizce Test Soruları

11.Sınıf İngilizce Test Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf İngilizce Test Soruları CEVAPLARI

 1. What is the main purpose of making plans?

  A) To revisit the past           B) To predict the future        
  C) To learn from mistakes        D) To stay in the present       
  E) To ignore responsibilities                                    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Planlar yapmak, gelecekteki olayları öngörmek ve buna göre hareket etmek için yapılır. Diğer seçenekler bu amacı açıklamamaktadır. 3. What is a common tool for making long-term plans?

  A) Calendar    B) To-do list    C) Stopwatch    D) Umbrella    E) Calculator    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Uzun vadeli planlar yapmak için yaygın olarak kullanılan bir araç takvimdir. Diğer seçenekler uygun araçlar değildir. 5. What do we call a statement about what we think will happen in the future?

  A) Reflection    B) Prediction    C) Regret    D) Compliment    E) Reminder    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Gelecekte ne olacağına dair bir tahmin bir "prediction" olarak adlandırılır. Diğer seçenekler bu anlamı taşımaz. 7. What is the opposite of "planning"?

  A) Wishing    B) Regretting    C) Forgetting    D) Avoiding    E) Traveling    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Planlama gelecekteki bir olayı organize etmek anlamına gelirken, dilek sadece temenni etmek anlamına gelir. Diğer seçenekler zıt anlamlı kelimeleri içermez. 9. Why do people often make predictions?

  A) To change the past
  B) To control the present
  C) To anticipate future events
  D) To forget about future events
  E) To avoid making plans

 10. Cevap: C Açıklama:

  Tahminler, gelecekteki olayları tahmin etmek ve onlara hazırlıklı olmak için yapılır. Diğer seçenekler bu amaçları açıklamamaktadır. 11. What is the main purpose of making an appointment?

  A) To keep someone waiting
  B) To avoid meeting people
  C) To have a scheduled meeting
  D) To be impolite
  E) To surprise someone

 12. Cevap: C Açıklama:

  Randevu ayarlamak, planlı bir toplantı yapmak amacıyla yapılır. Diğer seçenekler randevu ayarlamanın amacını ifade etmez. 13. Which of the following is NOT a reason to make an appointment?

  A) To meet a friend            B) To see a doctor            
  C) To consult with a lawyer    D) To visit a hair salon      
  E) To have a job interview                                   

 14. Cevap: A Açıklama:

  Randevu almanın genellikle bir arkadaşı görmek amacıyla yapılmadığını anlamak önemlidir. Diğer seçenekler randevu almanın tipik nedenlerini içerir. 15. What should you do if you need to cancel an appointment?

  A) Ignore it
  B) Be late
  C) Call and inform the person
  D) Show up without notice
  E) Change the appointment time

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bir randevuyu iptal etmek gerektiğinde, kişiyi arayarak bilgilendirmek en uygun davranıştır. Diğer seçenekler uygun davranışları ifade etmez. 17. When should you arrive for an appointment?

  A) As early as possible
  B) Right on time
  C) At least 30 minutes late
  D) A day after the appointment
  E) Never arrive

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bir randevuya tam zamanında gelmek genellikle en uygun davranıştır. Diğer seçenekler uygun değildir. 19. What is the primary purpose of talking on the phone?

  A) To play games
  B) To avoid communication
  C) To send text messages
  D) To exchange information and communicate
  E) To take pictures

 20. Cevap: D Açıklama:

  Telefonda konuşmanın temel amacı, bilgi alışverişi yapmak ve iletişim kurmaktır. Diğer seçenekler bu amacı ifade etmez. 21. When should you put your phone on silent or vibrate mode?

  A) When you want to make a loud noise
  B) When you are in a meeting or a quiet place
  C) When you want to receive calls loudly
  D) When you want to play music
  E) When you want to watch videos

 22. Cevap: B Açıklama:

  Telefonunuzu sessize veya titreşim moduna almak, toplantıda veya sessiz bir yerde bulunduğunuzda gürültü yapmamak için önemlidir. Diğer seçenekler uygun değildir. 23. Which of the following sentences expresses a like or interest?

  A) "I hate chocolate."
  B) "I can't stand hot weather."
  C) "I enjoy reading books."
  D) "I dislike pizza."
  E) "I don't like music."

 24. Cevap: C Açıklama:

  "I enjoy reading books" ifadesi bir hoşlanma veya ilgiyi ifade eder. Diğer ifadeler hoşlanmama veya hoşlanmama ifadeleridir. 25. What does the sentence "I can't stand broccoli" express?

  A) A like or interest          B) A dislike                  
  C) A love for vegetables       D) A preference for dessert   
  E) A talent for cooking                                      

 26. Cevap: B Açıklama:

  "I can't stand broccoli" ifadesi bir hoşlanmama veya antipatiyi ifade eder. Diğer seçenekler uygun değildir. 27. What is the opposite of the sentence "I'm a big fan of action movies"?

  A) "I hate action movies."
  B) "I dislike action movies."
  C) "I enjoy action movies."
  D) "I can't stand action movies."
  E) "I like action movies."

 28. Cevap: E Açıklama:

  "I'm a big fan of action movies" ifadesi bir hoşlanma veya ilgiyi ifade eder. İfadeyi zıttır, "I like action movies" ifadesi olur. 29. What does the sentence "She used to speak French fluently" imply?

  A) She can speak French now.
  B) She doesn't like speaking French.
  C) She will speak French fluently in the future.
  D) She used to speak French but can't anymore.
  E) She might speak French if she practices.

 30. Cevap: D Açıklama:

  "She used to speak French fluently" ifadesi geçmişte var olan bir yeteneği (Fransızca konuşma yeteneği) ancak artık olmadığını ifade eder. 31. Which sentence talks about a future ability?

  A) "He can play the guitar."
  B) "She used to dance ballet."
  C) "I could solve math problems when I was younger."
  D) "They will be able to cook after taking cooking classes."
  E) "We would run in the park every morning."

 32. Cevap: D Açıklama:

  "They will be able to cook after taking cooking classes" ifadesi gelecekte sahip olacakları bir yeteneği (yemek yapma yeteneği) ifade eder. Diğer ifadeler mevcut veya geçmişteki yetenekleri ifade eder. 33. What is the opposite of the sentence "I could swim when I was younger"?

  A) "I can swim now."
  B) "I can't swim now."
  C) "I can't swim anymore."
  D) "I will swim in the future."
  E) "I will never swim."

 34. Cevap: B Açıklama:

  "I could swim when I was younger" ifadesinin zıttı "I can't swim now" olur. 35. What does the sentence "We would often play soccer as kids" mean?

  A) They play soccer now.
  B) They played soccer occasionally.
  C) They will play soccer in the future.
  D) They used to play soccer frequently when they were children.
  E) They can't play soccer.

 36. Cevap: D Açıklama:

  "We would often play soccer as kids" ifadesi çocukken sık sık futbol oynadıklarını ifade eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf İngilizce Test Soruları Detayları

11.Sınıf İngilizce Test Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf İngilizce Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf İngilizce Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf İngilizce Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf İngilizce Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OPEN YOUR HEART
  1. Expressing degrees of certainty in the past
  2. Expressing the criticism for the events in the pas

Ayrıca 11.sınıf İngilizce test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, planların gelecekteki olayları tahmin etmek ve bu olaylara hazırlıklı olmak için kullanıldığını anlarlar.

Öğrenciler, uzun vadeli planlar yaparken takvim kullanmanın önemini anlarlar.

Öğrenciler, gelecekle ilgili tahminler yapmanın "prediction" olarak adlandırıldığını anlarlar.

Öğrenciler, "planning" ve "wishing" kavramları arasındaki zıtlığı anlarlar.

Öğrenciler, insanların genellikle tahminler yapmanın gelecekteki olayları öngörmek için olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, randevu ayarlamak amacının planlı bir toplantı yapmak olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, randevu almanın genellikle resmi veya profesyonel nedenlerle yapıldığını anlarlar.

Öğrenciler, randevuları iptal etmenin uygun bir şekilde yapılması gerektiğini anlarlar.

Öğrenciler, randevulara zamanında gelmenin önemini anlarlar.

Öğrenciler, telefonda konuşmanın temel amacının iletişim kurmak olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, telefonlarını sessize veya titreşim moduna alma gerekliliğini anlarlar.

Öğrenciler, hoşlandıkları veya ilgi duydukları şeyleri ifade etme becerisi kazanırlar.

Öğrenciler, hoşlanmadıkları şeyleri ifade etme becerisi kazanırlar.

Öğrenciler, hoşlandıkları şeyleri ifade etmek için çeşitli ifadeleri kullanmayı öğrenirler.

Öğrenciler, geçmişteki yetenekleri veya alışkanlıkları ifade etme becerisi kazanırlar.

Öğrenciler, gelecekteki yetenekleri veya planları ifade etme becerisi kazanırlar.

Öğrenciler, geçmişteki yetenekleri ve şu anki yeteneksizlikleri ifade etme becerisi kazanırlar.

Öğrenciler, geçmişteki sık yapılan aktiviteleri ifade etme becerisi kazanırlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf İngilizce Test Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf İngilizce Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf İngilizce Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf İngilizce Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf İngilizce Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  11.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş