11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Test

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Test CEVAPLARI

 1. Samantha is doing research on a famous scientist and she wants to know more about his discoveries. Which of the following questions is best to ask for more detailed information?

  A) Where was he born?
  B) What was his childhood like?
  C) What university did he attend?
  D) What inspired him to become a scientist?
  E) What were his most important discoveries?

 2. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) What were his most important discoveries?" olacaktır. Çünkü Samantha, ünlü bir bilim adamı hakkında keşifler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle, hangi keşiflerin yapıldığını öğrenmek, araştırmasına en çok yardımcı olacak sorudur. 3. Tom wants to buy a new laptop and he needs some information about the different models available. Which of the following questions is best to ask for more detailed information?

  A) How long is the battery life?        B) What is the screen size?            
  C) What is the weight of the laptop?    D) How much memory does it have?       
  E) What is the brand of the laptop?    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Çünkü Tom'un yeni bir dizüstü bilgisayar satın almak istediği belirtilmiş ve ağırlığı özellikle taşınabilirliği ve kullanım kolaylığı açısından önemlidir. Bu nedenle, ağırlık hakkında daha detaylı bilgi almak en uygun soru olacaktır. Bu soru, Tom'un ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılayacak en uygun dizüstü bilgisayar modelini belirlemesine yardımcı olacaktır. 5. Which of the following is NOT a good opening question for an interview?

  A) Can you tell us a little bit about yourself?
  B) Why do you think you're the right fit for this job?
  C) What is your favorite movie?
  D) What experience do you have in this field?
  E) What are your strengths and weaknesses?

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) What is your favorite movie? İş görüşmelerinde, adayın kişisel bilgilerine odaklanmak yerine, işle ilgili konulara odaklanmak daha önemlidir. Bu nedenle, adayın kişisel tercihleri hakkında sorular sormak uygun değildir. A,B,D ve E şıkları işle ilgili sorular olup, adayın yeteneklerini, deneyimini ve uygunluğunu değerlendirmeye yardımcı olabilirler. 7. What should you do before conducting an interview?

  A) Prepare a list of questions
  B) Ask personal questions to make the interviewee more comfortable
  C) Memorize the questions
  D) Make assumptions about the interviewee's background
  E) Skip the research on the company

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Prepare a list of questions. Bir röportaj yapmadan önce, röportajda sorulacak soruların bir listesi hazırlanmalıdır. Bu sorular, röportajın amacına, konusuna ve röportaj yapılacak kişinin niteliklerine göre belirlenmelidir. Röportaj sırasında, bu sorulara bağlı kalınarak ve gerektiğinde ek sorular sorularak, röportajın verimli geçmesi sağlanır. Bunun yanı sıra, röportaj yapılacak kişi ve ilgili şirket veya konu hakkında araştırma yapmak da önemlidir. 9. Which of the following is a good way to follow up after an interview?

  A) Wait for the interviewer to contact you
  B) Call the interviewer daily until you get an answer
  C) Send a thank you email or letter
  D) Show up at the company unannounced
  E) Share negative feedback on social media

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: (C) Send a thank you email or letter. Mülakat sonrası takip için iyi bir yöntem, mülakatçıya teşekkür etmek için bir e-posta veya mektup göndermektir. Bu, işverenin size olan ilgisini göstermenin yanı sıra, profesyonel ve nazik bir hareket olarak da görülür. Ayrıca, bu takip, sizi diğer adaylardan ayırmak için bir fırsat sunar. Ancak, mülakat sonrası süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak için aramalar yapmak veya sosyal medyada olumsuz geri bildirimler paylaşmak gibi uygunsuz davranışlar sergilemek doğru değildir. 11. Which of the following best describes a historic site?

  A) A location that is famous for its natural beauty.
  B) A place where ancient battles took place.
  C) A location that is well-known for its modern architecture.
  D) A site that is popular for outdoor activities such as hiking or camping.
  E) A place that is significant because of its cultural or historical importance.

 12. Cevap: E Açıklama:

  Cevap Anahtarı: E. Tarihi bir yer, kültürel veya tarihi önemi nedeniyle önemli olan bir yer olarak tanımlanabilir. Bu yerler genellikle önemli olayların veya kişiliklerin yaşandığı yerler, antik kalıntılar veya mimari yapılar, veya toplumun tarihi hafızası için önemli olan başka yerler olabilir. Tarihi yerlerin korunması ve korunması, tarih ve kültürün önemli bir parçasının gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. 13. What are some key features to describe when discussing a historic site?

  A) The local cuisine and restaurants.
  B) The shopping opportunities available.
  C) The climate and weather patterns.
  D) The site's historical and cultural significance.
  E) The modern amenities and technology available.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı D'dir, yani bir tarihi yer hakkında konuşurken tarihi ve kültürel önemine dikkat çekmek önemlidir. Ayrıca, site'nin mimari özellikleri, konumu, tarihi olaylar ve kişilerle bağlantıları, özellikle belirli bir dönemdeki yaşam koşulları gibi diğer önemli özellikler de açıklanabilir 15. Why is it important to use descriptive language when discussing a city or historic site?

  A) To make the location sound more interesting and exciting.
  B) To provide information about the local economy.
  C) To create an accurate mental image of the location in the listener or reader's mind.
  D) To make the speaker or writer sound more knowledgeable.
  E) To provide information about the site's political history.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Dinleyici ya da okuyucunun zihninde doğru bir imaj oluşturmak için konum hakkında açıklayıcı dil kullanmak önemlidir. Konum hakkında açıklayıcı dil kullanmak, dinleyici ya da okuyucunun zihninde doğru bir imaj oluşturmak için önemlidir. Bu, konumun özelliklerini, tarihsel ve kültürel önemini ve diğer ilgi çekici detayları anlatarak yapılabilir. Böylece, dinleyici ya da okuyucu, konum hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olabilir ve bu da seyahat planlamasına yardımcı olabilir. 17. According to the text, what is the role of UNESCO in relation to landmarks and monuments?

  A) To provide funding for the preservation of endangered sites
  B) To build new monuments and landmarks around the world
  C) To promote tourism to famous landmarks and monuments
  D) To recognize and protect cultural and natural heritage sites
  E) To regulate the construction of new buildings near landmarks and monuments

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir: UNESCO, kültürel ve doğal miras alanlarını tanıyarak ve koruyarak dünya çapında önemli siteleri belirler. UNESCO, bu siteleri korumak için ülkelerle işbirliği yapar ve fon sağlar. Bu, tarihi ve kültürel değeri olan alanların korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olur. 19. Which of the following is an example of a natural landmark or monument?

  A) The Great Wall of China
  B) The Eiffel Tower
  C) The Colosseum in Rome
  D) The Grand Canyon in the United States
  E) The Sydney Opera House

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D seçeneği olan "The Grand Canyon in the United States" dir. Grand Canyon, doğal bir anıt olarak kabul edilen Colorado Nehri tarafından oluşturulan büyük bir kanyondur. 21. What is the purpose of expressing criticism for events in the past?

  A) To highlight the positive aspects of the event.
  B) To offer suggestions for improvement in the future.
  C) To show support for the individuals involved.
  D) To demonstrate personal bias and opinions.
  E) To avoid discussing controversial topics.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Gelecekte iyileştirme önerileri sunmak" olarak verilmiştir. Bu soru, eleştiri ifade etmenin amacını anlamayı gerektirir. Geçmişteki bir olay hakkında eleştirel düşünce ifade etmenin temel amacı, gelecekte benzer hataların veya olumsuz sonuçların tekrarlanmasını önlemek ve bu konuda iyileştirme önerileri sunmaktır. 23. Which of the following is an example of expressing criticism for an event in the past?

  A) "It was an unforgettable experience."
  B) "I don't think it could have gone any better."
  C) "I was really impressed with the outcome."
  D) "They really messed up that situation."
  E) "It was a great success and everyone was happy."

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) 'They really messed up that situation.'" olarak verilmiştir. Bu seçenek, geçmişteki bir olay için eleştiri ifade etmenin bir örneğidir. Diğer seçeneklerde, olaya ilişkin pozitif veya nötr ifadeler yer almaktadır. 25. Which of the following phrases indicates a high degree of certainty in the past?

  A) I'm pretty sure that he went to the party.
  B) He might have gone to the party.
  C) I don't think he went to the party.
  D) He probably didn't go to the party.
  E) I'm not certain if he went to the party or not.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) He probably didn't go to the party." olan bu soruda, "probably" ifadesi geçmişte yüksek bir olasılıkla gerçekleşen bir durumu ifade eder. Bu nedenle, doğru cevap seçeneği "D"dir. Diğer seçenekler ise daha az kesin ifadeler içermektedir. Bu sorunun çözümü, İngilizce dilinde geçmişte kesinliği ifade eden ifadelerin kullanımı hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Ayrıca, dilbilgisi kurallarına hakim olmak ve farklı ifadelerin anlamlarını anlamak da önemlidir. K 27. What is the correct form of the verb to express a high degree of certainty in the past?

  A) had + past participle         B) was/were + verb+ing          
  C) have/has + past participle    D) would/could + verb           
  E) simple past tense            

 28. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir, yani "simple past tense" şeklidir. Bu, geçmişteki bir eylemin kesin bir şekilde gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılan en uygun fiil formudur. Bu form, "did" fiili kullanılarak oluşturulur ve eylemin ne zaman gerçekleştiği belirtilir. Örneğin, "I went to the store yesterday" (Dün mağazaya gittim) cümlesinde "went" simple past tense olarak kullanılmıştır. Bu soru, dilbilgisi ve fiil formları konusundaki bilgiyi test etmektedir. 29. Choose the correct sentence that expresses a high degree of certainty in the past.

  A) He must have forgotten his keys at home.
  B) I'm not sure if he forgot his keys or not.
  C) It's possible that he left his keys at the office.
  D) He might have remembered to take his keys with him.
  E) He certainly took his keys with him.

 30. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E olan bu soruda, "Choose the correct sentence that expresses a high degree of certainty in the past" yani "Geçmişte yüksek bir derecede kesinlik ifade eden doğru cümleyi seçin" denilmektedir. Bu bağlamda, en doğru cevap "He certainly took his keys with him" olacaktır. Bu cümle, geçmişte yüksek bir kesinlikle ifade edildiği için doğru cevaptır. 31. Which sentence is an example of expressing criticism for an event in the past?

  A) I love historical movies, especially those set in the 1920s.
  B) The way that war was handled by the government was unacceptable.
  C) My favorite book is a romantic novel set in the 19th century.
  D) I think people in the past were much more interesting than people today.
  E) The architecture of ancient Greece is fascinating to me.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. Bu şık, geçmişteki bir olayın eleştirisi olarak örnek verilmiştir. A şıkkı sadece bir tercihi ifade ederken, C ve E şıkları kişisel ilgi alanlarını ifade ediyor. 33. What is an example of an event in the past that could be criticized?

  A) The invention of the telephone.
  B) The discovery of penicillin.
  C) The first moon landing.
  D) The sinking of the Titanic.
  E) The construction of the Great Wall of China.

 34. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) The sinking of the Titanic." olarak verilmiştir. Titanic'in batışı, birçok eleştiriye maruz kalmış bir olaydır. Örneğin, daha iyi güvenlik önlemleri alınmadığı için yaşanan kayıplar eleştirilmiş ve benzer felaketlerin önlenmesi için daha sıkı denetim ve düzenlemeler çağrısı yapılmıştır. Bu tür eleştiriler, benzer olayların gelecekte tekrarlanmasını önlemek için geçmiş olayların analiz edilmesi ve değerlendirilmesinin önemini vurgular. 35. What language is appropriate when expressing criticism for events in the past?

  A) Aggressive and confrontational language.
  B) Disrespectful language.
  C) Sarcasm and irony.
  D) Respectful language and constructive feedback.
  E) Language that avoids discussing the event altogether.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Respectful language and constructive feedback. Geçmişte yaşanan bir olaya eleştiri getirirken, saygılı bir dil ve yapıcı geri bildirimler kullanmak en uygun olanıdır. Agresif, saygısız ya da alaycı bir dil kullanmak, konuyu çözüm yerine daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, eleştiri ifade ederken saygılı bir ton ve yapıcı geri bildirimler kullanmak daha uygun olacaktır. Bu şekilde, birbirimizin hatalarından öğrenip gelişebiliriz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Test Detayları

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Test Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MY FRIENDS
  1. Asking for and giving clarification
  2. Describing events, places and people
 • VALUES AND NORMS
  1. Exchanging ideas
  2. Expressing opinions
  3. Making comments

Ayrıca 11.sınıf İngilizce dersi 2.dönem 2.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Araştırmanın odak noktasını belirleyerek, daha spesifik bilgilere odaklanmayı sağlayacak ve araştırmanın amacına hizmet edecektir.

İhtiyaçlara uygun bilgi toplama ve karar verme becerisi.

İş görüşmesinde uygun sorular sormak.

Bir röportaj yapmadan önce, sorulacak soruların bir listesi hazırlayabileceğimizi anlarım.

İş görüşmesi sonrası takip yöntemlerini açıklayabilme.

Bir yeri, neden kültürel veya tarihi açıdan önemli olduğunu açıklayarak tanımlayabilirim.

Kritik düşünme ve problem çözme kazanımını ölçmektedir.

İngilizce dilinde eleştiri ifade etme becerisini ölçmektedir.

İngilizce dilindeki geçmişte kesinlik ifadelerini anlama ve kullanma becerisini geliştirir.

Farklı fiil formlarını tanıyıp doğru şekilde kullanma becerileri geliştirilir.

Geçmişteki bir olayın eleştirisi yapabilme becerisi ile ilgilidir

Eleştirel düşünme ve analitik beceriler gerektiren bir sorudur.

Eleştiri ifade ederken, saygılı bir dil ve yapıcı geri bildirimler kullanmanın önemini anlayabilirim.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  11.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş