11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavı 11.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav CEVAPLARI

 1. Statement: "I believe that education is the key to success. Without education, people cannot reach their full potential and achieve their goals." What is the author's opinion about education?

  A) The author thinks that education is not important.
  B) The author thinks that education is important but not necessary.
  C) The author thinks that education is necessary for success.
  D) The author thinks that education is a waste of time.
  E) The author does not express an opinion about education.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Metindeki ifadelere göre yazarın görüşü eğitimin başarının anahtarı olduğu ve insanların potansiyellerine ulaşmaları ve hedeflerine ulaşmaları için eğitimin gerekli olduğudur. 3. Paragraph: "In my opinion, the government should do more to promote renewable energy sources. Fossil fuels are not only a finite resource, but they also contribute to climate change. By investing in renewable energy, we can reduce our carbon footprint and create new jobs in the green energy sector. Moreover, renewable energy is becoming increasingly cost-effective, and it can save consumers money in the long run." What is the author's opinion about renewable energy sources?

  A) The author thinks that renewable energy sources are not effective.
  B) The author thinks that renewable energy sources are too expensive.
  C) The author thinks that renewable energy sources are a good investment.
  D) The author does not express an opinion about renewable energy sources.
  E) The author thinks that renewable energy sources are harmful to the environment.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) The author thinks that renewable energy sources are a good investment." yani yazar yenilenebilir enerji kaynaklarının iyi bir yatırım olduğunu düşünüyor. Yazarın görüşüne göre, fosil yakıtlar hem sonlu bir kaynak hem de iklim değişikliğine neden olduğu için, hükümet yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi için daha fazla çaba harcamalıdır. Ayrıca, yenilenebilir enerjinin yeşil enerji sektöründe yeni işler yaratması, giderek daha ekonomik hale gelmesi ve tüketicilere uzun vadede para kazandırabilmesi de yazarın pozitif bakış açısını destekliyor 5. What is a good way to start a conversation with someone you have never met before?

  A) By avoiding eye contact
  B) By asking personal questions
  C) By introducing yourself and asking a few questions about the other person
  D) By criticizing something about the person's appearance
  E) By talking loudly to get their attention

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) By introducing yourself and asking a few questions about the other person Yeni tanışacağınız biriyle konuşmaya başlarken, kendinizi tanıtmanız ve karşınızdaki kişi hakkında birkaç soru sormanız iyi bir başlangıç olabilir. Bu, karşılıklı iletişimi başlatmak ve konuşmanın ilerlemesine yardımcı olmak için önemlidir. Öte yandan, kişisel sorular sormak veya eleştirel bir tavır takınmak, ilk izlenimde yanlış bir etki bırakabilir ve iletişimi bozabilir. 7. Which of the following statements is NOT a good way to disagree with someone politely?

  A) I see what you mean, but I think you might be overlooking something.
  B) That's not true at all.
  C) I'm sorry, but I have to disagree with you.
  D) I can understand why you would say that, but I don't think I agree.
  E) I don't think you understand what I'm trying to say.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) That's not true at all. A, D ve E seçenekleri uygun bir şekilde başka birinin görüşüne karşı çıkmanın bir yolunu ifade ederken, B seçeneği doğrudan ve kaba bir şekilde karşı çıkmaktadır. C seçeneği ise uygun bir şekilde bir fikre karşı çıkarken nazik kalmayı ifade eder. 9. Which of the following is a polite way to ask someone to clarify their point in a discussion?

  A) That's not true, is it?
  B) Are you sure about that?
  C) Can you explain what you mean?
  D) I'm sorry, I don't understand.
  E) You must be mistaken.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Can you explain what you mean? Tartışma sırasında birinin noktasını açıklığa kavuşturmasını istemek için en uygun ve kibar yol "Can you explain what you mean?" (Ne demek istediğini açıklayabilir misin?) şeklindedir. Diğer seçenekler arasında bazıları doğru olsa da, bu ifade en doğrudur çünkü karşı tarafın düşüncesine saygı duyduğunuzu ve onun açıklığa kavuşturulmasını istediğinizi ifade eder. 11. Which of the following is a way to show you understand someone's point in a discussion?

  A) I'm sorry, I don't see it that way.
  B) You're wrong, but go on.
  C) I completely disagree with you.
  D) I see your point, but I still think I'm right.
  E) I'm sorry, I don't care.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) I see your point, but I still think I'm right." Bu seçenek, bir tartışmada karşı tarafın fikrini anladığınızı, ancak kendi fikrinizi değiştirmediğinizi gösterir. Bu, karşı tarafın düşüncelerine saygı göstermek ve bir tartışmada yapıcı olmak için önemlidir. 13. What is the main purpose of exchanging ideas?

  A) To argue with one another
  B) To share and discuss different perspectives and viewpoints
  C) To prove that one person's ideas are superior to another's
  D) To compete with each other for the best ideas
  E) None of the above

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Farklı perspektif ve bakış açılarını paylaşmak ve tartışmak" olarak verilmiştir. Fikir alışverişi, farklı bakış açılarını tartışmak, birbirinden öğrenmek ve yeni fikirler keşfetmek için yapılır. Amacı, farklı düşünceleri ve görüşleri dinleyerek, insanların farklı açılardan bakarak dünyayı daha iyi anlamalarını sağlamaktır. 15. What is the most effective way to exchange ideas?

  A) Interrupting and talking over the other person
  B) Ignoring the other person's ideas
  C) Listening actively and asking questions
  D) Criticizing the other person's ideas
  E) None of the above

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani etkili bir fikir alışverişi yapmanın en iyi yolu aktif dinleme ve soru sormaktır. Bu yaklaşım, diğer kişinin fikirlerini anlamaya, daha derin bir tartışmaya ve olası fikirlerin keşfedilmesine yardımcı olabilir. 17. How can you use active listening to improve your exchanges with others?

  A) By interrupting the other person to ask questions
  B) By ignoring the other person's body language and tone of voice
  C) By summarizing what the other person has said and checking for understanding
  D) By assuming that you already know what the other person is going to say
  E) None of the above

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) By summarizing what the other person has said and checking for understanding". Aktif dinleme, başkalarıyla etkileşimlerinizi geliştirmek için önemli bir araçtır. Bu süreçte, karşı tarafa odaklanarak, onların söylediklerini özetleyerek ve anladığınızı teyit ederek iletişim kalitenizi artırabilirsiniz. 19. Which of the following expressions is NOT appropriate for expressing a strong opinion?

  A) In my opinion,            B) I firmly believe that,   
  C) To be honest,             D) I’m pretty sure that,    
  E) I kind of think that.    

 20. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir. "I kind of think that" ifadesi kesin bir görüş ifade etmek yerine daha belirsiz bir ifade kullanmaktadır. Bu nedenle, bir güçlü görüş ifade etmek için uygun bir ifade değildir. Buna karşılık A, B ve D ifadeleri daha güçlü bir görüş ifadesi için uygun ifadelerdir. 21. When you strongly agree with someone's opinion, which of the following expressions is most appropriate to use?

  A) I'm afraid I can't agree with you more.
  B) I'm completely against what you said.
  C) I agree with you 100%.
  D) I have some reservations about that.
  E) I don't really agree with you.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) I agree with you 100%. Birine tamamen katıldığınızda, "I agree with you 100%" ifadesi en uygun ifadedir. "I'm afraid I can't agree with you more" ifadesi de benzer şekilde güçlü bir onaylama ifadesidir, ancak "I'm completely against what you said" ifadesi tam tersi bir anlam taşır ve tamamen katılmadığınızı belirtir. "I have some reservations about that" ifadesi ise birine kısmen katıldığınızı ancak bazı şüpheleriniz olduğunu belirtir. "I don't really agree with you" ifadesi ise tamamen karşıt bir görüş belirtir. 23. Which sentence best expresses an opinion in a formal context?

  A) I think it's really cool.
  B) It's my personal opinion that it's really cool.
  C) This is totally awesome!
  D) I'm pretty sure it's great.
  E) That's my idea of perfection.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. Bu ifade, bir fikrin ifade edildiğini ve bu fikrin bir düşünce ya da görüş olduğunu belirtir. Diğer seçenekler daha az formel ve daha kişisel bir ton taşırlar. Bu tür ifadelerin formal bağlamlarda kullanılması uygun olmayabilir. 25. What is the best response when you don't understand someone's accent or pronunciation?

  A) "I can't understand you because of your accent."
  B) "Could you please repeat that?"
  C) "I'm sorry, I don't speak your language."
  D) "Can you write it down for me?"
  E) "Speak more slowly."

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Bir kişinin aksanını veya telaffuzunu anlamadığınızda en iyi yanıt, "Lütfen tekrar eder misiniz?" şeklinde olmalıdır. Bu, iletişim kanallarını açık tutar ve yanlış anlamaları önler. Aynı zamanda, karşı tarafa saygı duyduğunuzu ve anlamaya çalıştığınızı da gösterir. Bu durumda, açıklama açık ve anlaşılır olmayabilir, bu nedenle karşı tarafın tekrar etmesi istenmelidir. 27. When giving clarification, what is the best way to ask if someone understands what you are saying?

  A) "Do you understand?"       B) "Is it clear?"            
  C) "Are you following me?"    D) "Do you get it?"          
  E) "Do you comprehend?"      

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. "Is it clear?" (Anlaşıldı mı?) gibi bir soru, karşı tarafın anlamadığı bir nokta olup olmadığını sormak için en iyi yollardan biridir. Bu soru, karşı tarafın cevap vermesini sağlayarak, daha fazla açıklama yapmak veya farklı bir şekilde anlatmak gerekip gerekmediğini anlamamızı sağlar. Bu soru ayrıca, açıklama yapan kişinin söylediklerinin tam olarak anlaşıldığından emin olmasını sağlar. 29. Which of the following sentences describes a place with a negative connotation?

  A) The park was beautifully maintained and filled with lush greenery.
  B) The city center was bustling with activity and lively energy.
  C) The abandoned warehouse was dark and eerie, with a musty smell that filled the air.
  D) The beach was peaceful and serene, with the sound of the waves lulling visitors into a state of relaxation.
  E) The mountain resort was breathtakingly beautiful, with stunning views of the surrounding landscape.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) seçeneğidir. Bu cümle, terkedilmiş bir depo için olumsuz bir çağrışım yaratır ve karanlık, ürkütücü ve rutubet kokusu dolu olduğunu belirtir. Bu seçenek, diğer seçeneklerin aksine olumsuz bir anlama sahip bir yer tanımıdır. Bu soru, yerleri tanımlarken kelime anlamlarının önemine dikkat çekmektedir. 31. Which of the following sentences is the best description of a person's appearance?

  A) She was tall and thin, with short blonde hair and blue eyes.
  B) She was a kind and generous person, always willing to lend a helping hand.
  C) She had a great sense of humor and could always make her friends laugh.
  D) She was a talented musician who played the piano beautifully.
  E) She was an intelligent student who always earned top grades in her classes.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. A şıkkındaki cümle kişinin görünümünü en iyi şekilde tanımlamaktadır. 33. Which of the following sentences is NOT a proper way to describe a sports event?

  A) The game was intense, with both teams playing very well.
  B) The match was boring, with no excitement at all.
  C) The competition was fierce, with the participants showing great skills.
  D) The tournament was dull, with the players lacking motivation.
  E) The race was thrilling, with the runners pushing themselves to the limit.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) The match was boring, with no excitement at all." Bu cümle doğru bir şekilde bir spor etkinliğini tanımlamıyor, çünkü bir spor etkinliğinde genellikle en azından bazı heyecan ve ilgi uyandıracak bir şeyler olur. Bu cümle etkinliği tamamen olumsuz bir şekilde tanımlıyor ve böyle bir şey spor etkinliklerinde nadir görülür. A, C, D ve E seçenekleri, bir spor etkinliğini tarif etmek için uygun yollar sunuyorlar. Her bir seçenekte, etkinliğin nasıl geçtiğine dair farklı özellikler vurgulanıyor. Ancak B seçeneği olumsuz bir şekilde etkinliği tarif ediyor ve bu doğru bir yaklaşım değil. 35. Which of the following sports originated in the United Kingdom?

  A) Tennis    B) Volleyball    C) Baseball    D) Rugby    E) Basketball

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Rugby'dir. Rugby, ilk olarak İngiltere'de geliştirilmiştir ve İngiliz futbolunun bir türevidir. 37. Which of the following is NOT a winter sport?

  A) Snowboarding    B) Skiing    C) Figure skating
  D) Surfing                E) Ice hockey

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Surfing'dir, çünkü diğer dört seçenek (snowboarding, skiing, figure skating ve ice hockey) kış sporları olarak kabul edilirken, surfing yaz sporu olarak kabul edilir. B 39. What does the speaker imply about his/her feelings towards extreme sports?

  A) He/she finds them thrilling and exciting.
  B) He/she thinks they are dangerous and risky.
  C) He/she doesn't have any interest in them.
  D) He/she enjoys watching them, but not participating.
  E) None of the above.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) He/she thinks they are dangerous and risky. Soru, konuşmacının aşırı sporlar hakkındaki hislerinin ne olduğunu ima ediyor. Konuşmacı, aşırı sporları tehlikeli ve riskli buluyor. Bu nedenle, cevap anahtarı B şıkkıdır. 41. What does the speaker mean when he/she says "I was on the edge of my seat the entire game"?

  A) He/she was bored and almost fell asleep.
  B) He/she was anxious and nervous during the game.
  C) He/she was sitting at the edge of the field watching the game.
  D) He/she was cheering loudly for the home team.
  E) None of the above.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cümle "I was on the edge of my seat the entire game" ifadesinin anlamı, konuşmacının maç boyunca kaygılı ve endişeli olduğunu ifade etmektedir. Bu ifade, genellikle heyecan verici bir olay veya durum hakkında kullanılır ve kişinin olayın sonucunu merakla beklediğini ifade eder. İfade "edge of my seat" oturma pozisyonundan kaynaklanmaktadır, yani kişinin ayaklarının önünde olacak şekilde oturması ve heyecanı kontrol edemeyerek kendisini koltuğunun kenarına itmesi ile ilgilidir. 43. What is the speaker implying when he/she says "I'm really out of shape"?

  A) He/she is not physically fit.
  B) He/she is in excellent physical condition.
  C) He/she doesn't have any interest in sports.
  D) He/she is injured and can't play sports.
  E) None of the above.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda "I'm really out of shape" ifadesinin ne anlama geldiği soruluyor. Bu ifade, kişinin fiziksel olarak formda olmadığını, yani düzenli egzersiz yapmadığını veya yeterince aktif olmadığını ima etmektedir. Bu cümle genellikle, kişinin kendini daha fazla egzersiz yapmaya veya daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye teşvik etmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin sağlık veya zindelik durumu hakkında bir fikir verir. 45. Which of the following is NOT a type of news story?

  A) Hard news        B) Soft news    C) Feature story
  D) Opinion piece    E) Editorial

 46. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Opinion piece. Verilen seçenekler arasında opinion piece yani görüş yazısı, bir haber türü değildir. Hard news, soft news, feature story, ve editorial gibi haber türleri, farklı haberlerin sunulma şekilleridir. Hard news, olayın temel bilgilerini sunarken, soft news daha insancıl konulara odaklanır. Feature story, bir konuda derinlemesine araştırma yapar ve genellikle uzun bir makale şeklindedir. Editorial, bir gazete veya derginin görüşünü yansıtan bir yazıdır. 47. When writing a news report, what should be included in the opening paragraph?

  A) Background information on the topic
  B) Personal anecdotes
  C) The author's opinion
  D) The most important information
  E) A summary of the entire story

 48. Cevap: D Açıklama:

  D) The most important information should be included in the opening paragraph of a news report in order to grab the reader's attention and provide a clear and concise summary of the story. The opening paragraph should answer the key questions of who, what, when, where, why, and how, and provide the most relevant and interesting details. The rest of the article should then provide additional context and details to support and expand on the opening paragraph. The key skill that this question assesses is the ability to understand the structure and purpose of news reports.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav Detayları

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MY FRIENDS
  1. Asking for and giving clarification
  2. Describing events, places and people
 • VALUES AND NORMS
  1. Exchanging ideas
  2. Expressing opinions
  3. Making comments

Ayrıca 11.sınıf İngilizce dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test formatında ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bir metnin yazarının görüşünü anlama becerisini ölçer.

Okuma anlama ve yazarın görüşünü belirleme kazanımını test etmektedir.

İnsanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilme becerisi.

Başkalarıyla uygun bir şekilde tartışmak ve farklı görüşlere saygı göstermek.

İletişim becerileri - tartışma sırasında netlik isteme.

Yapıcı tartışma becerileri.

Farklı bakış açılarına saygı duyma, açık fikirli olma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek önemlidir.

İletişim ve işbirliği becerilerinin önemini vurgulamaktadır.

Farklı ifadelerin güçlü görüş ifadesi için uygunluğunu anlama becerisini ölçmektedir.

Olumlu düşünceleri ifade ederken doğru ifadeler kullanabilme becerisi.

Formal bağlamlarda görüş ifade etmek için daha uygun ifadeler kullanabilme.

Dil becerilerini geliştirme, anlama ve saygı duyma gibi kazanımlara da işaret etmektedir.

Etkili iletişim becerileri ile ilgilidir ve karşımızdakinin anlamadığı noktaları belirleyerek daha iyi bir iletişim kurmamızı sağlar.

Kelime anlamlarını anlama becerilerini ve anlamlandırmalarını geliştirmek amaçlanmaktadır.

Bir metinde ya da bir kişinin tanıtımında hangi cümlelerin daha doğru bir tasvir sağladığını belirleyebilme becerisini ölçmektedir.

Doğru bir şekilde bir spor etkinliğini tanımlama becerisi.

Sporların tarihsel ve coğrafi kökenleri hakkında bilgi edinme becerisini ölçer.

Sporlar hakkında bilgi sahibi olma ve sporların mevsimlere göre değişen özelliklerini anlama becerisini ölçmektir.

Bir metnin ima ettiği mesajı anlama becerisi.

İngilizce'de yaygın olarak kullanılan bir deyimdir. Bu sorunun kazanımı, İngilizce'de yaygın kullanılan deyimleri anlayabilme becerisini içermektedir.

Haber türleri hakkında farkındalık.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavı 11.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Sınav sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  11.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş