11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Türklerin İslam öncesi kültür değerlerini üç örnek vererek yazınız.


 2. Cevap: 1. İnsan haklarına saygı 2. Kadının toplumdaki saygınlığı 3. Misafirperverlik Açıklama:

  Bu değerler, Türk kültürünün temel taşlarıdır. 3. Ahilik üç temel değerini yazınız.


 4. Cevap: 1. Dayanışma 2. Yardımlaşma 3. Dürüstlük Açıklama:

  Bu değerler, Ahilik teşkilatının temel ilkeleridir. 5. Ahiliğin geleneksel Türk toplumundaki yerini açıklayınız.


 6. Cevap: Ahilik, geleneksel Türk toplumunda mesleklerin, esnaf ve tüccarların örgütlendiği bir sistem olarak önemli bir yere sahip olmuştur. Açıklama:

  Ahilik, Türk toplumunun sosyal ve ekonomik yapısını şekillendirmiştir. 7. Ahilikte Ahi Baba'nın görevlerini üç örnek vererek açıklayınız.


 8. Cevap: 1. Esnafın ahlaki ve mesleki eğitimini sağlamak 2. Esnaf arasındaki anlaşmazlıkları çözmek 3. Esnafın haklarını korumak Açıklama:

  Ahi Baba, Ahilik teşkilatının lideridir. 9. Atatürk'ün kurduğu ve bugün de faaliyet gösteren kurumlardan üçü hangileridir?


 10. Cevap: * Anadolu Ajansı * Atatürk Orman Çiftliği * Elektrik İşleri Etüt İdaresi Açıklama:

  Bu kurumlar, Atatürk'ün özel sektör ve ekonomik kalkınma konusundaki vizyonunu yansıtır. 11. Ahilik şartları arasında açık olması gerekenler nelerdir?


 12. Cevap: Gönlü, kapısı, eli, sofrası Açıklama:

  Ahilik şartları, açık ve yardımsever bir kişiliğe sahip olmayı vurgular. 13. Türkiye'deki üretici işletmelere örnekler veriniz.


 14. Cevap: Otomobil fabrikaları, tekstil fabrikaları, tarım işletmeleri Açıklama: 15. Türkiye'deki hizmet üreten işletmelere örnekler veriniz.


 16. Cevap: Bankalar, hastaneler, eğitim kurumları Açıklama: 17. İş planı hazırlamak için gerekli olan başlıkları üç tane örnek veriniz.


 18. Cevap: * İşletmenin Nitelikleri ve Kuruluş Planı * İşletmenin Piyasa ve Talep Özellikleri Araştırması * İşletme Finansal Planı Açıklama:

  İş planı, işletmenin faaliyetlerini ve hedeflerini özetleyen bir belgedir. Yukarıda belirtilen başlıklar, işletmenin kuruluşu, pazarı ve finansal durumu hakkında bilgi sağlar. 19. İş planı hazırlamanın amaçlarından üçünü yazınız.


 20. Cevap: * Yatırım kararı vermiş girişimciye rehberlik etmek * Girişimcilerin, yöneticilerin ve çalışanların dikkatini amaca yöneltmek * Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak Açıklama:

  İş planı, işletmenin hedeflerine ulaşmak için bir yol haritası görevi görür ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. 21. İş planı özeti nedir?


 22. Cevap: İş planı özeti, iş planının kısa bir özetidir ve genellikle bir sayfayı geçmez. İş planının amaçlarını, hedeflerini ve önemli noktalarını içerir. Açıklama:

  İş planı özeti, iş planına genel bir bakış sağlar ve potansiyel yatırımcılar veya iş ortakları için faydalıdır. 23. İşletmenin piyasa ve talep özellikleri araştırması neyi içerir?


 24. Cevap: İşletmenin piyasa ve talep özellikleri araştırması şunları içerir: * Hedef pazarın belirlenmesi * Pazar büyüklüğü ve trendlerinin analizi * Rekabet analizi * Müşteri ihtiyaçlarının ve isteklerinin araştırılması Açıklama:

  Piyasa ve talep özellikleri araştırması, işletmenin hedef kitlesini, rekabeti ve pazar fırsatlarını anlamasına yardımcı olur. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. İşletmeler, mal veya hizmet üretme faaliyetlerinde bulunan ekonomik birimlerdir.
  (.....) 2. Tarım işletmeleri, sadece bitkisel üretimle uğraşır.
  (.....) 3. Anonim şirketler, ortaklarının sorumluluğunun sermaye paylarıyla sınırlı olduğu işletmelerdir.
  (.....) 4. Kooperatifler, kâr amacı güden işletmelerdir.
  (.....) 5. Kamu işletmeleri, sermayesi tamamıyla kamuya ait olan işletmelerdir.
  (.....) 6. Yabancı sermayeli işletmeler, Türkiye'de sadece yabancı ortaklarla kurulabilir.
  (.....) 7. İşletmeler, ekonomik yapılarına göre üç ana grupta sınıflandırılır.
  (.....) 8. Hizmet sektörü, mal üreten işletmeleri içerir.
  (.....) 9. Şahıs işletmeleri, tek bir kişi tarafından kurulan işletmelerdir.
  (.....) 10. Kamu geliri sağlayan işletmeler, kâr amacı güden işletmelerdir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama:

  1. İşletmeler, sadece mal üreten değil, aynı zamanda hizmet üreten faaliyetlerde de bulunabilirler. 2. Tarım işletmeleri, hem bitkisel hem de hayvansal üretimle uğraşabilirler. 3. Anonim şirketlerde, ortakların sorumluluğu sermaye paylarıyla sınırlıdır. 4. Kooperatifler, karşılıklı yardım ve dayanışma amacıyla kurulan, kâr amacı gütmeyen işletmelerdir. 5. Kamu işletmeleri, sermayesi kamuya ait olsa da özel sektör işletmeleri gibi kâr amacı güderek faaliyet gösterebilirler. 6. Yabancı sermayeli işletmeler, Türk ortaklarla da kurulabilir. 7. İşletmeler, ekonomik yapılarına göre üretici, satıcı ve hizmet üretici işletmeler olarak üç ana grupta sınıflandırılır. 8. Hizmet sektörü, mal üretmeyen, doğrudan hizmet üreten işletmeleri içerir. 9. Şahıs işletmeleri, tek bir kişi tarafından kurulur ve o kişi sorumluluk taşır. 10. Kamu geliri sağlayan işletmeler, kâr amacı güderek faaliyet gösterip kamuya gelir sağlarlar. 27. Aşağıda verilen cümleleri karşılarına yazılan seçeneklerle eşleştirin:

  1. Ahilik, müşterek değerlerin korunmasıyla mümkün olan birlik ve dayanışmayı sağlar.
  2. Ahilikte, herkesin mutlaka bir mesleği olmalıdır.
  3. Ahilikte, iş ve meslek ahlakı kabul edilmesi mecburi kurallardır.
  4. Ahilik, zenginliğe karşı değildir.
  5. Ahilikte, kendi yeteneğine uygun bir işle meşgul olmak önemlidir.
  6. Ahilik sisteminde, iş yerinde çalışanlar ile çalıştıranlar arasında pek fark yoktur.
  7. Ahilikte, ürünlerin kaliteli olması için sürekli denetim yapılır.
  8. Ahilik, halka sanat ve meslek öğretir.
  9. Ahilikte, dayanışma içerisinde bulunmak şarttır.
  10. Ahilik kurumu, batıdaki ve doğudaki benzer teşkilatlardan din adamlarının etkisinin olmamasıyla ayrılır.
  Seçenekler:
  a) Ahlak kuralları
  b) İşyeri ilişkileri
  c) İşyeri eğitimi
  d) Meslek edinme
  e) Müşteri ilişkileri
  f) Ürün kalitesi
  g) Ahiliğin özellikleri
  h) Din adamlarının olmaması
  ı) Dayanışma
  j) Gelir eşitliği

 28. Cevap: 1. c 2. d 3. a 4. g 5. a 6. b 7. f 8. c 9. ı 10. h Açıklama:

  * Cümleler, Ahiliğin temel ilkelerini ve uygulamalarını vurgulamaktadır. * Seçenekler, Ahilikle ilgili çeşitli yönleri temsil etmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 11.sınıf girişimcilik dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Türklerin İslam öncesi kültürel mirasını anlamak.

Ahiliğin temel değerlerini öğrenmek.

Ahilik'in geleneksel Türk toplumunda oynadığı rolü kavramak.

Ahi Baba'nın Ahilik içindeki rolünü anlamak. Ahilik anlayışının temel amacı nedir? Cevap: Toplumda birlik ve dayanışma kurmak Açıklama: Ahilik, fertleri birbirine yaklaştırıp aralarında dayanışma sağlamayı hedefler. Kazanım: Ahilik anlayışının toplumsal uyum ve dayanışmadaki önemini kavrar.

Atatürk'ün ekonomik alandaki girişimcilik uygulamalarını örneklerle aktarır.

Ahilik felsefesinin cömertlik ve yardımseverlik yönünü anlar.

Öğrenciler, iş planı hazırlama sürecinde gerekli olan başlıkları anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, iş planı hazırlamanın önemini ve faydalarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, iş planı özetinin önemini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, pazar araştırmasının işletmeler için önemini anlayabileceklerdir.

* İşletme kavramının ve işlevlerinin anlaşılması. * İşletmelerin farklı türleri ve işleyişleri hakkında bilgi edinilmesi. * İşletmelerin ekonomik yapı ve işleyişlerine göre sınıflandırılması. * Kamu, özel ve yabancı sermayeli işletmeler arasındaki farkların anlaşılması.

Öğrenciler, Ahilik sisteminin temel özelliklerini ve ilkelerini kavrayacaklardır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Girişimcilik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Girişimcilik Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Girişimcilik Dersi Ünite Özetleri