11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1

11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Türkiye'de yabancı sermayeli işletmeler kurabilmek için hangi şart aranır?

  A) Yerli bir ortak bulma zorunluluğu
  B) En az %50 yerli sermaye payı
  C) Hükümetten özel izin alma
  D) Yalnızca yabancı sermaye ile kurma zorunluluğu
  E) Hiçbir şart aranmaz

 2. Cevap: E Açıklama:

  Yabancı sermayeli işletmeler Türkiye'de yerli bir ortak bulma zorunluluğu olmadan kurulabilir. 3. Türkiye'de 2017 yılında en çok kurulan işletme türü hangisidir?

  A) Anonim şirket      B) Limited şirket    
  C) Şahıs işletmesi    D) Kooperatif        
  E) Komandit şirket                         

 4. Cevap: B Açıklama:

  2017 yılında Türkiye'de en çok kurulan işletme türü limited şirketler olmuştur. 5. Finansal kuruluşlara örnek olarak hangisi gösterilebilir?

  A) Emlak ofisi              B) Sigorta şirketi         
  C) Otel                     D) Balık üretim çiftliği   
  E) Manav                                               

 6. Cevap: B Açıklama:

  Sigorta şirketleri, finansal kuruluşlara örnektir. 7. Kamuya geliri sağlayan işletmelerden biri hangisidir?

  A) Çiftlik                     B) Özel hastane               
  C) Karayolları                 D) Elektrik dağıtım şirketi   
  E) Avukatlık bürosu                                          

 8. Cevap: C Açıklama:

  Karayolları, kamuya geliri sağlayan işletmelere örnektir. 9. Aşağıdakilerden hangisi iş planı hazırlanırken belirlenmesi gereken önemli hususlardan BİRİ DEĞİLDİR?

  A) İşletmenin üretim planı
  B) Girişimcinin kişisel özellikleri
  C) İşletmenin pazar araştırma sonuçları
  D) Örgütlenme ve yönetim planı
  E) Finansal plan

 10. Cevap: B Açıklama:

  İş planında girişimcinin kişisel özellikleri genellikle yer almazken, diğer unsurlar işletmenin başarısı için hayati önem taşır. 11. İş planının NE gibi avantajları VARDIR?

  A) Hataların önlenmesine yardımcı olur
  B) Kaynakların uygun şekilde tahsis edilmesini sağlar
  C) Rekabet avantajı yaratır
  D) Tüm seçenekler doğrudur
  E) Hiçbir seçenek doğru değildir

 12. Cevap: D Açıklama:

  İş planı, tüm bu avantajları girişimcilere sağlar. 13. İş planı hazırlanırken hangi temel unsurlar dikkate alınmalıdır?

  A) Amaç, hedefler, kaynaklar
  B) Maliyet, kâr, gelir
  C) Ürün, pazar, rekabet
  D) SWOT analizi, risk yönetimi, yenilik
  E) Fikir, hedef, uygulama

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bir iş planı, esasen amacı, hedefleri ve kaynakları içeren bir belgedir. 15. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi iş planı hazırlama sürecinde YER ALMAZ?

  A) Bilgi toplama           B) Verileri analiz etme   
  C) Yorumlama               D) Pazarlık yapma         
  E) Planlama                                          

 16. Cevap: D Açıklama:

  İş planı hazırlamak, pazarlık yapmayı içermeyip bilgi toplama, analiz etme ve yorumlama gibi faaliyetleri kapsar. 17. Başarılı girişimcilerin sahip olduğu özelliklerden biri hangisidir?

  A) Yanlış kararlar almak
  B) Fırsatları doğru tespit etmek
  C) Fizibilite etüdü yapmamak
  D) Yetersiz sermaye kullanmak
  E) Başarısız bir yönetim sergilemek

 18. Cevap: B Açıklama:

  Başarılı girişimciler, çevrelerindeki fırsatları doğru bir şekilde görebilirler. 19. Girişimcilerin başarılı olması için önemli faktörlerden biri hangisidir?

  A) Doğru yerde ve zamanda olmamak
  B) Zamanında doğru kararlar vermek
  C) Fizibilite etüdü yapmadan projeyi uygulamaya koymak
  D) Yetersiz sermaye bulundurma
  E) Başarısız bir organizasyon kurmak

 20. Cevap: B Açıklama:

  Başarılı girişimciler, piyasa koşullarını iyi takip ederek zamanında doğru kararlar verebilirler. 21. Sermayenin girişimcilik için önemi nedir?

  A) İhtiyaç duyulmayan bir kaynaktır.
  B) Ticaret hayatının temel kaynaklarından biridir.
  C) Proje fikrinin uygulanmasına engeldir.
  D) Girişimcilerin başarılı olmasını engeller.
  E) Sermaye ne kadar büyük olursa girişimci o kadar başarılı olur.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Sermaye, işletmelerin yatırım yapması ve faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli bir kaynaktır. 23. Girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirirken dikkat etmeleri gereken hususlardan biri hangisidir?

  A) Pazar analizini görmezden gelmek
  B) Doğru bir iş modeli oluşturmak
  C) Risk almaktan çekinmek
  D) Uzman kişilerin fikirlerini almamak
  E) Piyasa koşullarını takip etmemek

 24. Cevap: B Açıklama:

  Girişimcilerin, iş fikirlerini hayata geçirirken doğru bir iş modeli oluşturmaları gerekir. 25. Başarılı bir iş planı için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

  A) Detaylı bir şekilde hazırlanmak
  B) En az bir yılda tamamlanmak
  C) Piyasa analizinin yer almaması
  D) Ekibin niteliklerinin belirtilmemesi
  E) Her iki taraf için de adil olmaması

 26. Cevap: A Açıklama:

  İş planları, proje fikirlerini hayata geçirmeden önce titiz ve detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. 27. Hangisi arılı girişimciliğin özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Finans kaynaklarına yakın olması
  B) Rekabetin yıkıcı olması
  C) Ekip çalışması
  D) Belirsizliklerin az olması
  E) Yatırım yapılan alanın kârlı olması

 28. Cevap: B Açıklama:

  Rekabetin yıkıcı olması girişimcilik için zararlıdır. 29. Aşağıdakilerden hangisi "Zayıflatıcı Gözlük" icadının başarılı olma nedenidir?

  A) Yemekleri büyük göstermesi
  B) Kilo vermeye yardımcı olması
  C) Beyin dalgalarıyla çalışması
  D) Yapıcı rekabetin tetiklenmesi
  E) Belirsizliklerin az olması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Metne göre, gözlüğün başarılı olma nedeni, yemekleri büyük göstererek daha az yemek tüketimine yol açmasıdır. 31. Girişimcilikte başarısızlığa neden olan unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sermaye yetersizliği
  B) Yapıcı rekabet
  C) Finans kaynaklarına yakınlık
  D) Yatırım yapılan alanın kârlı olması
  E) Belirsizliklerin az olması

 32. Cevap: A Açıklama:

  Girişimcilikte sermaye yetersizliği önemli bir başarısızlık nedenidir. 33. Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal girişim özelliğidir?

  A) Kâr amacı gütmemesi
  B) Çevre sorunlarına çözüm getirmesi
  C) Toplumsal fayda sağlaması
  D) İnovasyonu benimsemesi
  E) Hepsi

 34. Cevap: E Açıklama:

  Sosyal girişimler tüm seçeneklerdeki özelliklere sahiptir. 35. Girişimci bireylerin sahip olması gereken önemli becerilerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Risk alma        B) İkna etme       
  C) Müzakere etme    D) Problem çözme   
  E) Hepsi                               

 36. Cevap: E Açıklama:

  Girişimciler başarılı olmak için tüm seçeneklerde belirtilen becerilere sahip olmalıdır. 37. Metinde verilen girişimin sektöründeki rakipleri değerlendirmemenin olası sonucu nedir?

  A) Ciddi kazançlar elde etmek
  B) Piyasa payını artırmak
  C) Hedef belirlemede hatalara yol açmak
  D) Müşteri sadakatini kazanmak
  E) Şirketin itibarını yükseltmek

 38. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, "Pazara yeni giren girişimcilerin, kendi kaynaklarıyla birlikte rakipleri ve piyasa yapısını göz önünde bulundurmadan hedef belirlemesi başarısızlığa neden olabilir" ifadesi, rakipleri değerlendirmemenin hedef belirlemede hatalara yol açabileceğini belirtmektedir. 39. Metne göre, aileden gelen faktörler girişim başarısında nasıl bir rol oynar?

  A) Girişimcilere mali destek sağlarlar.
  B) Girişimcilerin risk alma eğilimini azaltırlar.
  C) Girişimcilere iş tecrübesi kazandırırlar.
  D) Girişimcilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirler.
  E) Girişimcilere sosyal ağlar sağlarlar.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, "aileden gelen faktörlere sahip olmayan kişilerin girişimleri başarısızlıkla sonuçlanabilir" ifadesi, aileden gelen faktörlerin iş tecrübesi kazandırma gibi önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf girişimcilik dersi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Yabancı yatırımların önemi ve yasal çerçevesi

İşletme türlerinin yaygınlığı ve dağılımı

Farklı sektörlerdeki işletmelerin faaliyetlerini anlama

Kamu ve özel sektör işletmelerinin finansal kaynakları

İş planının kapsamını anlama

İş planının yararlarını anlama

İş planının yapısını anlama

İş planı hazırlama sürecini anlama

Girişimciliğin başarılı özelliklerini anlama.

Girişimcilik başarısının faktörlerini yorumlama.

Girişimcilikte sermayenin rolünü değerlendirme.

Girişimcilikte iş modeli kurmanın önemini anlama.

İş planlarının önemini ve özelliklerini anlama.

Girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi

Yenilikçi fikirlerin öneminin anlaşılması

Girişimcilik risklerinin belirlenmesi

Sosyal girişimciliğin temel ilkelerinin anlaşılması

Girişimcilik becerilerinin belirlenmesi

Piyasa araştırmasının önemini kavramak

Girişimcilik eğitiminin aileden gelen faktörlerle ilişkisini anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Girişimcilik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Girişimcilik Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Girişimcilik Dersi Ünite Özetleri