11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 1

11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 1 CEVAPLARI

 1. Bir noktasal yükün diğer bir noktasal yük üzerine uyguladığı elektriksel kuvvetin birimi nedir?

  A) Newton (N)    B) Coulomb (C)    C) Volt (V)    D) Amper (A)    E) Watt (W)    

 2. Cevap: A Açıklama:

  Elektriksel kuvvetin birimi Newton'dur (N). 3. Aşağıdakilerden hangisi, bir yükün diğer bir yüke uyguladığı kuvvetin büyüklüğünü etkilemez?

  A) Yüklerin büyüklükleri        B) Yüklerin işaretleri         
  C) Yükler arasındaki uzaklık    D) Ortamın dielektrik sabiti   
  E) Yüklerin şekli                                              

 4. Cevap: E Açıklama:

  Yüklerin şekli, elektrik kuvvetinin büyüklüğünü etkilemez. 5. Noktasal q1, q2 ve q3 yükleri sırasıyla -2q, +q ve +4q değerlerine sahip olup şekildeki konumlarına sabitlenmiştir. q1 yükünün K noktasında oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E’dir. Buna göre yüklerin büyüklükleri q2 / q1 oranı nedir?

  A) 2    B) 0,5    C) 4    D) 1    E) 0,25    

 6. Cevap: C Açıklama:

  Yüklerin büyüklükleri q q 2 1 oranı q q 2 1 = / = 4/2 = 2 olur. 7. Yüklenmiş, iletken ve paralel iki levha arasında oluşan elektrik alan şiddeti hangi faktörlere bağlıdır?

  A) Levhaların boyutlarına ve aralarındaki uzaklığa
  B) Levhaların boyutlarına ve yüzeylerindeki yük miktarına
  C) Levhaların şekillerine ve aralarındaki uzaklığa
  D) Levhaların yüzeylerindeki yük miktarına ve aralarındaki uzaklığa
  E) Levhaların şekillerine ve yüzeylerindeki yük miktarına

 8. Cevap: D Açıklama:

  Yüklenmiş, iletken ve paralel iki levha arasında oluşan elektrik alan şiddeti, levhaların yüzeylerindeki yük miktarına ve aralarındaki uzaklığa bağlıdır. 9. Bir iletken levhanın sığası, aşağıdaki değişkenlerden hangisiyle doğru orantılıdır?

  A) Levhanın yüzey alanı
  B) Levhanın kalınlığı
  C) Levhalar arasındaki uzaklık
  D) Levhalar arasındaki potansiyel fark
  E) Kullanılan iletkenin cinsi

 10. Cevap: A Açıklama:

  Levhanın yüzey alanı arttıkça sığa da artar. 11. Paralel levhalar arasındaki uzaklık yarıya indirildiğinde, levhaların sığası nasıl değişir?

  A) İki katına çıkar     B) Yarıya iner         
  C) Üç katına çıkar      D) Dört katına çıkar   
  E) Değişmez                                    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Levhalar arasındaki uzaklık azaldığında, sığa artar. 13. Üzerinden 5 A akım geçen 10 cm yarıçaplı bir halkanın merkezinde oluşan manyetik alanın büyüklüğü kaç B'dir? ( . K A T m 10 7 = - ve r = 3 alınız.)

  A) 10-4 T    B) 10-5 T    C) 10-6 T    D) 10-7 T    E) 10-8 T    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Manyetik alanın büyüklüğü , i B r K x T 2 0 1 10 2 3 5 3 10 7 $ $ r $ $ $ 5 = = = - - olarak bulunur. 15. Üzerinden 2 A akım geçen bir iletken telin etrafındaki manyetik alan çizgilerinin yönü nasıldır?

  A) Sağ el kuralına göre belirlenir.
  B) Sol el kuralına göre belirlenir.
  C) Akım yönüne paraleldir.
  D) Akım yönüne diktir.
  E) Akım yönüne terstir.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Sağ el kuralı, bir iletken telin etrafındaki manyetik alan çizgilerinin yönünü belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Sağ elin dört parmağı akımın yönünü gösterecek şekilde iletken tele yerleştirildiğinde, dik olarak açılan başparmak manyetik alan çizgilerinin yönünü gösterir. 17. Üzerinden akım geçen bir telin manyetik alanda dönme hareketini sağlar. Bu dönme hareketinin oluşması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

  A) Telin manyetik alanın dışında olması
  B) Telin manyetik alana paralel olarak yerleştirilmiş olması
  C) Telin manyetik alana dik olarak yerleştirilmiş olması
  D) Telin manyetik alan içindeki uzunluğunun çok kısa olması
  E) Telin manyetik alan içindeki uzunluğunun çok uzun olması

 18. Cevap: C Açıklama:

  Tel, manyetik alana dik olarak yerleştirildiğinde manyetik kuvvet telin üzerinde maksimum etkiyi gösterir ve tel dönmeye başlar. 19. Bir tel çerçeve, düzgün bir manyetik alanın içine yerleştirildiğinde çerçeve üzerinde oluşan dönme kuvvetinin büyüklüğü, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  A) Tel çerçevedeki akım şiddeti
  B) Tel çerçevedeki akım yönü
  C) Tel çerçevenin şekli
  D) Tel çerçevenin manyetik alana göre konumu
  E) Tel çerçevenin manyetik alan içindeki alanı

 20. Cevap: A Açıklama:

  Tel çerçevedeki akım şiddeti arttıkça, tel çerçeve üzerinde oluşan dönme kuvvetinin büyüklüğü de artar. 21. Manyetik kuvvetin teknolojide kullanılan bir alanı nedir?

  A) Radar    B) MR    C) Ultrason    D) Bilgisayar    E) Telefon    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Manyetik rezonans (MR), manyetik kuvvetin teknolojide kullanılan bir alanıdır. MR, tıbbi görüntüleme tekniği olarak kullanılır. 23. Manyetik akı, manyetik alan içindeki bir yüzeyin dik kesitinden geçen manyetik alan çizgilerinin sayısının bir ölçüsüdür. Manyetik akı birimi nedir?

  A) Wb    B) Hz    C) V    D) A    E) m    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Manyetik akı birimi weberdir (Wb). 25. Bir akım makarasına i akımı geçirildiğinde, makaranın merkezindeki manyetik alanın şiddeti B olur. Eğer akım şiddeti iki katına çıkarılırsa, manyetik alanın şiddeti ne olur?

  A) B    B) 2B    C) 3B    D) 4B    E) B/2    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Manyetik alanın şiddeti, akım şiddetiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle, akım şiddeti iki katına çıkarılırsa, manyetik alanın şiddeti de iki katına çıkar. 27. Bir akım makarasının üzerinde N tur sargı bulunur ve akım makarasından i akımı geçmektedir. Makaranın öz-indüktansının L olduğu bilinmektedir. Eğer akım şiddeti yarıya indirilirse, makaradaki öz-indüksiyon akımının değeri ne olur?

  A) i/2    B) i    C) 2i    D) 4i    E) i/4    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Öz-indüksiyon akımının değeri, akım şiddetiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle, akım şiddeti yarıya indirilirse, öz-indüksiyon akımının değeri de yarıya iner. 29. Bir elektrik santralinde üretilen alternatif akımın avantajlarından biri nedir?

  A) Uzun mesafelere verimli bir şekilde iletilebilir.
  B) Düşük gerilimde üretilebilir.
  C) Sabit bir yönü vardır.
  D) Manyetik alan oluşturmaz.
  E) Sadece küçük cihazları çalıştırabilir.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Alternatif akım, yüksek gerilimlerde üretilebilir ve transformatörler kullanılarak uzun mesafelere verimli bir şekilde iletilebilir. 31. Bir alternatörün çalışma prensibi hangisidir?

  A) Dönen bir çerçevenin manyetik alanda hareket ettirilmesi.
  B) Bir mıknatısın bir tel halkadan geçirilmesi.
  C) Bir telin bir pilin iki kutbuna bağlanması.
  D) Bir indüktörün bir devreye bağlanması.
  E) Bir kondansatörün bir devreye bağlanması.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Alternatörler, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için dönen bir çerçevenin manyetik alanda hareket ettirilmesiyle çalışırlar. 33. Alternatif akım devresine bağlı bir bobinin üzerinden geçen akımın yön ve şiddetinin sürekli değişmesi, bobinde de neye neden olur?

  A) Sürekli bir akı değişimine
  B) Sürekli bir gerilim değişimine
  C) Sürekli bir güç değişimine
  D) Sürekli bir enerji değişimine
  E) Sürekli bir manyetik akı değişimine

 34. Cevap: A Açıklama:

  Alternatif akım devresine bağlı bir bobinin üzerinden geçen akımın yön ve şiddetinin sürekli değişmesi, bobinde de sürekli bir akı değişimine neden olur. 35. Alternatif akım devrelerinde gerilim ve akımın etkin değerleri neden kullanılır?

  A) Akım ve gerilimin anlık değerlerinin sürekli değişmesi nedeniyle
  B) Akım ve gerilimin maksimum değerlerinin sürekli değişmesi nedeniyle
  C) Akım ve gerilimin minimum değerlerinin sürekli değişmesi nedeniyle
  D) Akım ve gerilimin ortalama değerlerinin sürekli değişmesi nedeniyle
  E) Akım ve gerilimin efektif değerlerinin sürekli değişmesi nedeniyle

 36. Cevap: A Açıklama:

  Alternatif akım devrelerinde gerilim ve akımın etkin değerleri kullanılır çünkü akım ve gerilimin anlık değerleri sürekli değişir. 37. Bir transformatörün primer bobininde oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti N t f P D DU P = - , sekonder bobininde oluşan indüksiyon elektromotor kuvveti N t f S D DU S = - dir. Buna göre

  A) N P S P f f =    B) N S S P f f =   
  C) N S P P f f =    D) N N S P f f =   
  E) N N P S f f =                       

 38. Cevap: A Açıklama:

  Transformatörde gerilim oranı, bobinlerin sarım sayıları oranına eşittir. Bobinlerdeki akım ise ters orantılıdır. Frekans ise her iki bobinde de aynıdır. 39. Bir transformatörün girişine 220 V alternatif gerilim uygulandığında çıkışından 12 V alternatif gerilim alınmaktadır. Transformatörün verimi %80 olduğuna göre transformatörün çıkış gücü kaç watt'tır?

  A) 24 watt    B) 60 watt    C) 16 watt    D) 48 watt    E) 30 watt    

 40. Cevap: D Açıklama:

  Transformatörün verimi, çıkış gücünün giriş gücüne oranıdır. Bu durumda, çıkış gücü = giriş gücü x verim = (220 V x i P) x 0,8 = 48 watt olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 1 Detayları

11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Düzgün elektrik alan ve sığa
  2. ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  3. Elektriksel Potansiyel

Ayrıca 11.sınıf fizik dersi II. ünite elektrik ve manyetizma konusu test soruları 1, cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Elektriksel kuvvetin birimi

Elektrik kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen faktörler

Öğrenciler, noktasal yüklerin oluşturduğu elektrik alanının büyüklüğünü hesaplayabilirler.

Öğrenciler, yüklenmiş, iletken ve paralel iki levha arasında oluşan elektrik alan şiddetinin hangi faktörlere bağlı olduğunu açıklayabilir.

Elektriksel sığanın değişkenlere bağımlılığını anlamak (D5.1)

Sığanın levhalar arasındaki uzaklığa bağımlılığını anlamak (D5.1)

Öğrenciler, halkanın merkezindeki manyetik alanın büyüklüğünü hesaplayabilmelidir.

Öğrenciler, iletken telin etrafındaki manyetik alan çizgilerinin yönünü sağ el kuralı ile belirleyebilmelidir.

Öğrenciler, manyetik alan içinde üzerinden akım geçen bir telin dönme hareketini sağlayan faktörleri açıklayabilmelidir.

Öğrenciler, manyetik alan içinde üzerinden akım geçen bir tel çerçevenin dönme kuvvetinin büyüklüğünü etkileyen faktörleri açıklayabilmelidir.

Öğrenciler, manyetik kuvvetin teknolojide kullanılan alanlarından birini örnekleyebilirler.

Öğrenciler, manyetik akının birimini bilirler.

Akım makarasından geçen akımın değiştirilmesiyle öz-indüksiyon akımının oluşmasının açıklanması.

Öz-indüksiyon akımının akım şiddetiyle ilişkisinin açıklanması.

Manyetik alanda dönen çerçevenin alternatif akım oluşturması

Alternatif akım üreten cihazların çalışma prensipleri

Öğrenciler, alternatif akım devresine bağlı bir bobinin üzerinden geçen akımın yön ve şiddetinin sürekli değişmesinin bobinde sürekli bir akı değişimine neden olduğunu bilirler.

Öğrenciler, alternatif akım devrelerinde gerilim ve akımın etkin değerlerinin kullanıldığını ve bunun nedeninin akım ve gerilimin anlık değerlerinin sürekli değişmesi olduğunu bilirler.

Transformatörlerin çalışma prensibini ve gerilim oranının hesaplanmasını anlamak.

Transformatörlerin verimini hesaplayabilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Fizik II. Ünite - Elektrik ve Manyetizma - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.