11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 2 (6.-10. Bölüm)

11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 2 (6.-10. Bölüm) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 2 (6.-10. Bölüm) CEVAPLARI

 1. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda denge konumundaki bir yaya m kütlesi bağlanıp yay F kuvveti ile uzatıldığında, yaya depolanan esneklik potansiyel enerjisi (Ep) aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  A) m    B) F    C) m^2    D) F^2    E) m^2F    

 2. Cevap: A Açıklama:

  Yay sabiti sabittir. Bu nedenle, yaya depolanan esneklik potansiyel enerjisi yalnızca m ve F değişkenlerine bağlıdır. m arttıkça, yaya depolanan enerji artar. 3. Yerden h yüksekliğinde tutulan m kütleli cismin potansiyel enerjisi Ep = m ∙ g ∙ h şeklinde ifade edilir. Cismin h yüksekliğinden serbest bırakıldığı anda kinetik enerjisi EK = 0'dır. Buna göre, cismin h yüksekliğinden serbest bırakıldığı andaki mekanik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir?Buna göre, cismin h yüksekliğinden serbest bırakıldığı andaki mekanik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ep
  B) EK
  C) E = Ep + EK
  D) E > Ep
  E) E < Ep

 4. Cevap: C Açıklama:

  Mekanik enerji, bir cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Cismin h yüksekliğinden serbest bırakıldığı andaki kinetik enerjisi EK = 0 olduğundan, mekanik enerjisi Ep'ye eşittir. 5. Yüksekliği 10 m olan bir rampa üzerinde, kütlesi 5 kg olan bir cisim, 20 m/s hızıyla aşağıya doğru bırakılıyor. Rampanın sürtünme katsayısı 0,2 olduğuna göre, cismin rampa üzerinde hareket ederken kinetik enerjisinin değişimi nedir?

  Seçenekler:               A) Artar                 
  B) Azalır                 C) Değişmez              
  D) Artar, sonra azalır    E) Azalır, sonra artar   
                           

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cismin kinetik enerjisi, cismin hızının karesiyle orantılıdır. Cismin hızı, rampa boyunca hareket ederken azalacağından, kinetik enerjisi de azalacaktır. 7. Sürtünmesiz bir yüzeyde duran 10 kg kütleli bir cisme, 20 N'luk bir kuvvet uygulanıyor. Kuvvet, cismi 5 m kadar hareket ettirdikten sonra duruluyor. Bu esnada cismin kinetik enerjisindeki değişim nedir?

  A) 100 J    B) 200 J    C) 300 J    D) 400 J    E) 500 J    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Kuvvet, cismin kinetik enerjisini arttırır. Cismin kinetik enerjisindeki değişim, kuvvetin iş yaptığına eşittir. İş = Kuvvet * Yol İş = 20 N * 5 m İş = 100 J Kinetik enerjideki değişim = İş Kinetik enerjideki değişim = 100 J 9. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde durmakta olan 2 kg kütleli cisme 10 N büyüklüğünde bir kuvvet 3 s süreyle uygulanır. Cismin çizgisel momentumunun değişimi kaç kg∙m/s’dir?

  A) 30    B) 20    C) 10    D) 5    E) 0    

 10. Cevap: A Açıklama:

  İtme, çizgisel momentumdaki değişime eşittir. I tP FD D= = 10 ∙ 3 = 30 kg∙m/s 11. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde durmakta olan m1 ve m2 kütleli iki cisme aynı büyüklükte ve aynı yönlü kuvvetler uygulanmaktadır. m1 ve m2 kütlelerinin oranı m1/m2 = 2/3 ise, cisimlerin çizgisel momentumlarının oranını bulunuz.

  A) 2/3    B) 3/2    C) 1/2    D) 1    E) 4/3    

 12. Cevap: B Açıklama:

  İtme, çizgisel momentumdaki değişime eşittir. I tP FD D= = F t P D= m1 t1 P1 D= m2 t2 P2 D= m1 t1 P1 D= m2 t2 P2 D (m1/m2) t1 P1 D= t2 P2 D (2/3) t1 P1 D= t2 P2 D P1 D/P2 D= 3/2 13. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda m1 ve m2 kütleli cisimler, V1 ve V2 büyüklüğünde hızlarla bir boyutta esnek çarpışma yapmaktadır. Çarpışmadan sonra cisimlerin hızları sırasıyla V'1 ve V'2 ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) V'1 + V'2 = V1 + V2    B) V'1 = -V1             
  C) V'2 = -V2              D) V'1 = V1/m1           
  E) V'2 = V2/m2                                     

 14. Cevap: E Açıklama:

  Bir boyutta esnek çarpışmalarda cisimlerin çarpışmadan sonraki hızlarının toplamı, çarpışmadan önceki hızlarının toplamına eşittir. ``` m1 * V1 + m2 * V2 = m1 * V'1 + m2 * V'2 ``` ``` V1 + V2 = V'1 + V'2 ``` 15. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda m1 ve m2 kütleli cisimler, V1 ve V2 büyüklüğünde hızlarla bir boyutta esnek olmayan çarpışma yapmaktadır. Çarpışmadan sonra cisimlerin hızları sırasıyla V'1 ve V'2 ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) V'1 + V'2 = V1 + V2    B) V'1 = -V1             
  C) V'2 = -V2              D) V'1 = V1/m1           
  E) V'2 = V2/m2                                     

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bir boyutta esnek olmayan çarpışmalarda cisimlerin çarpışmadan sonraki hızlarının toplamı, çarpışmadan önceki hızlarının toplamına eşit değildir. Ayrıca, çarpışmadan sonra cisimlerin hızları çarpışmadan önceki hızlarının yönünü korur. ``` m1 * V1 + m2 * V2 ≠ m1 * V'1 + m2 * V'2 ``` ``` V1 + V2 ≠ V'1 + V'2 ``` ``` V'1 = V1 - V'2 ``` ``` V'1 = -V1 ``` 17. Bir tornavida ile vida sıkarken tornavidanın sapına daha fazla kuvvet uygulanırsa vidanın sıkılma kuvveti artar. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Torkun büyüklüğü kuvvetin büyüklüğüne bağlıdır.
  B) Torkun büyüklüğü kuvvetin uygulandığı noktanın konumuna bağlıdır.
  C) Torkun büyüklüğü kuvvetin yönüne bağlıdır.
  D) Torkun büyüklüğü kuvvetin uygulandığı noktanın uzaklığına bağlıdır.
  E) Torkun büyüklüğü kuvvetin bileşenlerinden birine bağlıdır.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Tork, kuvvetin dönme etkisini ölçen bir büyüklüktür. Tork, kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin uygulandığı noktanın konumu ve kuvvetin yönüne bağlıdır. Bu durumda, tornavidaya uygulanan kuvvetin büyüklüğü arttığından, tork da artar ve vidanın sıkılma kuvveti artar. 19. Ağırlığı G olan bir cismi, birbirine paralel iki ipe astığımızda, iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri nasıl olur?

  A) T1 = T2    B) T1 > T2    C) T2 > T1    D) T1 = 2T2    E) T2 = 2T1    

 20. Cevap: A Açıklama:

  G ağırlığındaki bir cismi birbirine paralel iki ipe astığımızda, cismin ağırlığının bileşkesi, iplerin gerilme kuvvetlerinin bileşkesine eşit olur. Cismin ağırlığı, iplerin ortasından geçtiği için iplerde oluşan gerilme kuvvetleri birbirine eşit olur. 21. Yatay düzlemde bulunan bir cismin ağırlığı, cismin ağırlık merkezinin bulunduğu noktaya göre hangi yöne etki eder?

  A) Cismin ağırlık merkezinin bulunduğu noktanın x ekseni yönünde
  B) Cismin ağırlık merkezinin bulunduğu noktanın y ekseni yönünde
  C) Cismin ağırlık merkezinin bulunduğu noktanın z ekseni yönünde
  D) Cismin ağırlık merkezinin bulunduğu noktanın bulunduğu yöne
  E) Cismin ağırlık merkezinin bulunduğu noktadan geçen herhangi bir yöne

 22. Cevap: D Açıklama:

  Yerçekimi kuvveti, cismin ağırlık merkezinin bulunduğu noktaya diktir. Bu nedenle, cismin ağırlığı da cismin ağırlık merkezinin bulunduğu noktaya diktir. 23. Düzgün ve türdeş bir çubuğun kütle merkezi, çubuğun hangi noktasında bulunur?

  A) Çubuğun tam orta noktasında
  B) Çubuğun bir ucunda
  C) Çubuğun her noktasında
  D) Çubuğun ağırlığına bağlı olarak değişir.
  E) Çubuğun uzunluğuna bağlı olarak değişir.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Düzgün ve türdeş bir çubuğun her bir parçasının kütlesi ve yoğunluğu aynıdır. Bu nedenle, çubuğun kütle merkezi, çubuğun ağırlığının eşit olarak dağıldığı noktadır. Bu nokta, çubuğun tam orta noktasıdır. 25. Ağırlığı 200 N olan bir yük, hareketli bir makara yardımıyla kaldırılmak istenmektedir. Makaranın çemberinin yarıçapı 50 cm'dir. Makara yardımıyla yükün kaldırılması için gerekli olan kuvvetin büyüklüğü nedir?

  A) 2 N    B) 50 N    C) 100 N    D) 200 N    E) 400 N    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Hareketli bir makarada kuvvet kazancı, makara çemberinin yarıçapı kadardır. Bu durumda, Kuvvet kazancı = 200 / 0,5 = 400 Yani, yükün kaldırılması için gerekli olan kuvvet 200 / 400 = 5 N'dur. 27. Bir kaldıraç, 50 cm uzunluğunda bir çubuk ve 20 cm uzunluğunda bir destek noktası içerir. Çubuğun uçlarından birine 100 N ağırlığında bir yük asılır. Diğer uca ise yükün dengelenmesi için 50 N'luk bir kuvvet uygulanır. Kaldıracın kuvvet kazancı nedir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Kuvvet kazancı, taşınan yükün sisteme uygulanan kuvvete oranıdır. Bu durumda, Kuvvet kazancı = 100 / 50 = 2 Yani, kaldıraç, yükün kaldırılması için gereken kuvveti 2 kat artırır. 29. Sürtünmelerin ihmal edildiği eğik düzlemde, G = 50 N ağırlığındaki yük, F kuvveti ile dengededir. Eğik düzlemin eğim açısı 37° olduğuna göre, F kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dir?

  A) 20    B) 30    C) 40    D) 50    E) 60    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Eğik düzlemde, yükün ağırlığı ile uygulanan kuvvet birbirine eşittir. F = G . sin a = 50 . sin 37° = 50 . 0,6 = 30 N 31. Yarıçapları r ve 3r olan A ve B dişlileri şekildeki gibi birbirine dıştan temas edecek şekilde birleştirilmiştir. A dişlisi 1 yönünde 2 tur dönerse C dişlisi hangi yönde kaç tur döner?

  A) 1 yönünde, 1 tur    B) 1 yönünde, 2 tur   
  C) 2 yönünde, 1 tur    D) 2 yönünde, 2 tur   
  E) 3 yönünde, 1 tur                          

 32. Cevap: E Açıklama:

  A dişlisi 2 tur dönerse B dişlisi rA . nA = rB . nB ( 3r . 2 = r . nB ( nB = 6 tur döner. B dişlisi 6 tur dönerse C dişlisi rB . nB = rC . nC ( r . 6 = 2r . nC ( nC = 3 tur döner. Sadece A ve C dişlileri dikkate alınırsa rA . nA = rC . nC ( 3r . 2 = 2r . nC ( nC = 3 tur bulunur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 2 (6.-10. Bölüm) Detayları

11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 2 (6.-10. Bölüm) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 2 (6.-10. Bölüm) Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 2 (6.-10. Bölüm) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 2 (6.-10. Bölüm) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 2 (6.-10. Bölüm) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUVVET ve HAREKET
  1. Denge
  2. Enerji ve Hareket
  3. İki boyutta hareket
  4. İtme ve Çizgisel momentum
  5. Tork

Ayrıca 11.sınıf fizik dersi I. ünite test soruları 2; 6. ve 10. bölüm konularından cevaplı ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Esneklik potansiyel enerjisinin tanımı

Mekanik enerjinin tanımı

11.2.3. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerjideki değişimi üzerindeki etkisini analiz eder.

11.2.2. Sürtünmesiz yüzeyde hareket eden bir cisme uygulanan kuvvetin kinetik enerjideki değişimi üzerindeki etkisini analiz eder.

İtme ve çizgisel momentum ilişkisini açıklar.

İtme ve çizgisel momentum ilişkisini açıklar.

Bir boyutta esnek çarpışmalarda cisimlerin çarpışmadan sonraki hızlarının toplamı, çarpışmadan önceki hızlarının toplamına eşittir.

Bir boyutta esnek olmayan çarpışmalarda cisimlerin çarpışmadan sonraki hızlarının toplamı, çarpışmadan önceki hızlarının toplamına eşit değildir. Ayrıca, çarpışmadan sonra cisimlerin hızları çarpışmadan önceki hızlarının yönünü korur.Soru 1

Torkun büyüklüğünün, kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin uygulandığı noktanın konumu ve kuvvetin yönüne bağlı olduğunu açıklar. Bu sorular, 11. sınıf Fizik dersi "Kuvvetin Döndürücü Etkisi" konusuna uygundur. Sorular, kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Sorular, 5 seçeneklidir ve doğru cevabı işaretlemeli, açıklamalı ve kazanımları kapsamalıdır. Sorular, içerisine alınmadan yazılmıştır.

Cismin ağırlık merkezi ve kütle merkezinin tanımı ve özellikleri

11.1.1.1: Yer çekimi kuvvetinin tanımını yapar.

11.1.2.1: Kütle merkezinin tanımını yapar.

Basit makinelerin kuvvet kazancı ve verimini açıklar.

Basit makinelerin kuvvet kazancı ve verimini açıklar.

* Basit makineler ve çalışma prensipleri

Basit makinelerin çalışma prensiplerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 2 (6.-10. Bölüm) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 2 (6.-10. Bölüm) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 2 (6.-10. Bölüm) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 2 (6.-10. Bölüm) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 2 (6.-10. Bölüm) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.